De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bluswatervoorziening en bereikbaarheid “de Nederlandse situatie”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bluswatervoorziening en bereikbaarheid “de Nederlandse situatie”"— Transcript van de presentatie:

1 Bluswatervoorziening en bereikbaarheid “de Nederlandse situatie”
Jack Kusters Senior trainer/ adviseur/ consultant Welkom heten Voorstellen: naam functie Doel presentatie: de aanwezigen de brancherichtlijn te instrueren opdat zij zelf de richtlijn bij de lokale korpsen kunnen instrueren Tijdsduur: ca 30 minuten Opbouw: deel 1: presentatie, deel 2 vragen

2 Het gaat primair om uitrukken
Het betreft een gemiddelde over beroeps en vrijwilligers op basis van enquete van korpsleiding en chauffeur (zie nibra publ. Reeks nr. 11) Voorbeelden: Amsterdam 2002, Den Haag 2000, Amsterdam 1999, etc. Toelichting recent ongeval voor de rechter: Amsterdam mei Botsing op kruising tussen tankautospuit en personenwagen, bestuurder personenwagen overlijdt, chauffeur voor rechter, rechter eist 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 1jr. Ontzegging rijbevoegdheid met een proeftijd van 2 jr. hoger beroep heeft proeftijd gehalveerd vanwege ook traumatische ervaring chauffeur. Ook politie en ambulances betrokken bij ongevallen. Deze branches komen nog met richtlijn. NB: Op basis van Brandstatistiek CBS in 2000 circa uitrukken

3 Programma Bereikbaarheid Bluswatervoorziening Voorbeeld scenario’s
Watertransportschema’s Heel kort de punten langs lopen

4 Bereikbaarheid CROW richtlijn “hulpdiensten snel op weg”
Geeft aan bij wie welke eisen moeten worden gesteld Onderscheid in openbaar wegennet eigen terrein rondom een object Totstandkoming : vertegenwoordigd in werkgroep: CCRB (NVBR), Brandweer Amsterdam, Nibra, Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde, BZK dir. Rampenbestrijding en Brandweer, Politie, Openbaar Ministerie Concepten voorgelegd aan: de eigen achterban, diverse korpsen/chauffeurs, college van procureurs generaal, werkgevers (bedrijfsbrandweren), Dierenbescherming, reacties van ABVA KABO. Reacties verwerkt. Implementatie: iedere regio op dezelfde wijze: standaard presentatie, met de vraag aan aanwezigen deze te hanteren tbv. Instructie lokale korpsen.

5 Bereikbaarheid Een weg is alleen te gebruiken als die recht doet aan de specifieke afmetingen van brandweervoertuigen Verkeersaders bieden aan brandweervoertuigen een onbelemmerende doorgang Incident adres moet via meerdere wegen bereikbaar zijn Gebouwen voor verblijf van mensen met een vloerhoogte >6 m moet opstelplaatsen voor redvoertuigen hebben Verkeersongevallen geven groot fysieke, geestelijk en materieel verlies bij zowel chauffeurs brandweer als burgers. Medeoorzaak: er zijn ook andere oorzaken zoals gedrag van burgers, verkeerstechnische onvolkomenheden zoals beperkt zich, technische mankementen, etc. Te allen tijde geldt art. 5 van de wegenverkeerswet: voorzichtigheid en geen onnodig risico medeweggebruiker

6 Bluswatervoorziening
Primaire bluswatervoorziening Secundaire bluswatervoorziening Tertiare Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht

7 Primaire bluswatervoorziening
Binnen 3 minuten na aankomst een TAS van bluswater voorzien Ondergrondse en bovengrondse brandkranen aangesloten op de drinkwaterleiding Brandkranen aangesloten op een geboorde put of bron waarbij een pomp de druk levert Capaciteit 60 M³ per uur Dekkingcirkels van 40 meter Obstakelvrije ruimte 1,8 meter Op max 15 meter bereikbaar door brandweervoertuig Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht

8 Secundaire bluswatervoorziening
Binnen 15 minuten na aankomst met een lage druk watertransport water op de brandhaard Aanvullend op de primaire bluswatervoorziening Capaciteit 90 M³ per uur gedurende 4 uren Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen Max afstanden zijn vastgelegd en aangepast aan het object Afstand tot object op basis standaard TAS (16 x 75 mm slangen) Inzet waterkanon inzetdiepte max 160 meter Inzet transportleiding max 320 meter Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht

9 Tertiare bluswatervoorziening
Aanvullend op de primaire en secundaire bluswatervoorziening Toepasbaar voor grootschalige incidenten of rampen bestrijding Grotere afstanden tot het brandobject Capaciteit min 240 M³ per uur ongelimiteerde levertijd Lokaal opstelplaatsen aanwijzen en afmetingen voorbereiden (afzetten containers) Max afstand bepaald door WTS Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht

10 Voorbeeldscenario’s Bepaling van bluswaterbehoefte
Aard en omvang van incidenten Kans op uitbreiding Max omvang van de uitbreiding Aantal lage druk stralen Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht

11 Voorbeeldscenario 1 Woonwijken incl kleinschalige winkelgebieden naoorlogse bebouwing Brand 2e etage portiek-woning Brand blijft beperkt tot de woning Brand in winkel onder de woningen Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht

12 Voorbeeldscenario 1 Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht Gewenste bluswatercapaciteit 4 stralen lage druk (250 l/m = 60m³/h)

13 Voorbeeldscenario 2 Woonwijken incl kleinschalige winkelgebieden vooroorlogse bebouwing Brand 1e en 2e woonlaag in tussenwoning met meer bouwlagen Middelbrand wordt grote brand Redden niet meer mogelijk, inzet uitbreiding voorkomen, daarna blussen Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht

14 Voorbeeldscenario 2 Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht Gewenste bluswatercapaciteit 6 stralen lage druk (250 l/m = 90m³/h)

15 Voorbeeldscenario 3 Stadsgebieden 4 bouwlagen of meer Vooroorlogse bouw Brand op 3e en 4e verdieping met uitbreiding Voorkomen uitbreiding aan beide zijden 2 x 3 stralen Voorkomen uitbreiding via dak inzet redvoertuig met waterkanon (min 500 l/m) Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht

16 Voorbeeldscenario 3 Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht Gewenste bluswatercapaciteit 6 stralen LD en kanon redvoertuig (120m³/h)

17 Voorbeeldscenario 4 Utiliteitsbouw naoorlogse bouw
Kantoren en winkelpanden in stadsgebieden. Brandveiligheidsnivo conform bouwbesluit Brand in winkelruimte, brandcompartiment 1000m² Brand inpakken door aan 2 zijden insluiten Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht

18 Voorbeeldscenario 4 Gewenste bluswatercapaciteit 2 x 2 LD (60m³/h)
Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht Gewenste bluswatercapaciteit 2 x 2 LD (60m³/h)

19 Voorbeeldscenario 5 Bedrijfsterrein kleinschalig door en overslag mogelijk binnen 60 min Brand in werkplaats. Brand is doorgeslagen naar belendende opslagruimte. Bij aankomst brandweer uitslaande brand Belendende percelen worden aangestraald Aan beide zijden 2 oscillerende waterkanonnen ter voorkoming uitbreiding 3 stralen LD voor inzet op de brand Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht

20 Voorbeeldscenario 5 Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht Gewenste bluswatercapaciteit 2 x 3000 = 3 x 250= 225m³/h)

21 Voorbeeldscenario 6 Bedrijfsterrein middelgroot brand over en doorslag na 60 minuten Brand in werkplaats. Brand is doorgeslagen naar belendende opslagruimte. Bij aankomst brandweer is de brand niet uitslaand Inzet binnenaanval ter voorkoming uitbreiding Directe bluspoging Indien geen blussing mogelijk aan kritieke zijde waterscherm inzetten Eerste inzet 3 stralen LD van primaire bluswatervoorziening. Na opbouw van secundaire voorziening inzet van conciliërende waterkanonnen Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht

22 Voorbeeldscenario 6 Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht Gewenste bluswatercapaciteit 3 x LD +2 x waterkanon (225m³/h)

23 Voorbeeldscenario 7 Middelgroot bedrijven terrein brand door of overslag binnen 60 min Brand in kantoorruimte. Uitbreiding naar opslag in andere ruimte. Bij aankomst brandweer brand uitslaand en binnenaanval is niet meer mogelijk. Kans op uitbreiding naar belendende percelen is groot. Om uitbreiding te voorkomen is dringend inzet van 2 waterkanonnen noodzakelijk. Brandbestrijding met min 4 stralen LD Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht

24 Voorbeeldscenario 7 Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht Gewenste bluswatercapaciteit 4x LD en 2 waterkanonnen ( 240m³/h)

25 Voorbeeldscenario 8 Bedrijfsterreinen volgens concept beheersbaarheid van brand (bouwbesluit fase 2) Brandcompartimenten afgestemd op vuurbelasting, snelle binnenaanval of sprinklerinstallatie Afschermen van hittestraling naar andere compartimenten en het neerslaan van vliegvuur Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht

26 Voorbeeldscenario 8 Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht Gewenste bluswatercapaciteit 4 stralen lage druk (250 l/m = 60m³/h)

27 Voorbeeldscenario 9 Petro chemische industrie
Op basis milieu vergunning of art 13 brandweerwet eisen aan bluswatervoorziening Capaciteit op basis van maatscenario Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht

28 Voorbeeld scenario 9 Petro- chemisch bedrijf
Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht Gewenste bluswatercapaciteit bepaald in bedrijfsspecifiek scenario

29 Voorbeeldscenario 10 Spoorweg emplacementen BLEVE van LPG wagon
Brand na lekkage vloeistofopp 600 m² Lekkage van tot vloeistof verdicht gas directe effecten tot 50 m Emissie toxisch gas effecten tot 2000 m Morsing van giftige stoffen met opp van 600 m² Koeling van 3 tankwagons ivm aanstaling die niet eenvoudig is weg te nemen Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht

30 Voorbeeldscenario 10 Gewenste bluswatercapaciteit 360 m³/h)
Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht Gewenste bluswatercapaciteit 360 m³/h)

31 Voorbeeldscenario 11 Auto(snel)wegen
Tankwagen met benzine kantelt na een aanrijding en tank raakt lek Plasbrand opp 200 m² Noodzakelijke inzet afdekken plasbrand (2 LD met schuim) blussen omliggende branden Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht

32 Voorbeeldscenario 11 Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht Gewenste bluswatercapaciteit 2 stralen LD (schuimblussing) = 2 stralen HD/LD (250 l/m = 60m³/h)

33 Voorbeeldscenario 12 Agrarisch gebied
Brand in mestkalverenstal opp 200 m² met staalconstructie Door brand wordt naastgelegen schuur bedreigd Evt overslag naar de woning Afbrandvoorbeeld scenario Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht

34 Voorbeeldscenario 12 Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht Gewenste bluswatercapaciteit 2 stralen LD (250 l/m = 30m³/h)

35 Bluswatertransport Via TAS in aanjaagverband. Max inzetdiepte 200 meter met 1 haler Grootwatertransport vanaf 200 meter tot 3000 meter Standaard watertransportschema’s Voorbereide alarmering via de GMS Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht

36 WTS 200 Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht

37 WTS 1000 Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht

38 WTS 1000 Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht

39 WTS 3000 Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht

40 WTS 3000 Elk van de onderdelen van de richtlijn wordt kort toegelicht

41 Samenhang risico inventarisatie en bluswatervoorziening
Opkomsttijden Gebruik zorgnormen (brand, hulpverlening, gevaarlijke stoffen) Norm klus (wat kan je met een eenheid) Object informatiekaart Maat incidenten Regionale inzetprocedures Juridisch kader Wegenverkeerswet (WVW) 1994: De basis: deze benoemd het gebruik van optische en geluidssignalen. NB art. 5 eist van verkeersdeelnemers dat deze medeweggebruikers niet onnodig in gevaar brengt (dus ook br. Chauffeur niet, ondanks het voeren van optische- en geluidssignalen). Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 art. 29 vult gebruik van optische en geluidssignalen nader in. Art. 91 noemt voorrangsvoertuigen (alleen die vrt. Die ZOWEL optische als geluidssignalen voeren) Regeling optische en geluidssignalen Geeft verder specificatie van het reglement. Deze regeling wordt thans aangepast, en gaat van de branches (pol., Bw. en ambu) een brancherichtlijn eisen. Bw. Loopt hier iets op vooruit. Richtlijn is niet verplicht (geen wet), maar geadviseerd wordt door de korpsleiding/bestuur de richtlijn vast te stellen (korpsorder). Met een korpsorder valt de richtlijn onder de arbeidsomstandighedenwet en is de richtlijn dwingend van kracht: 1) Men geeft hiermee aan veilig rijgedrag voor te staan; 2) evt. zal justitie ook de richtlijn meenemen in toetsing rijgedrag chauffeur. Lokale afwijking toegestaan: zolang men maar boven de minimum eisen vanuit de richtlijn blijft, bijv zoals in A’dam, 5 jr uitruk ervaring in plaats van de gevraagde 3 jr. Lokale omstandigheden kunnen nopen tot specificatie.

42 4 C-s www.NVBR.NL leidraad brandweerprestaties leidraad maatramp
Brandweerkennisnet handleiding blusswatervoorziening gratis aanmelden leidraad brandweerprestaties leidraad maatramp Beter goed gepikt dan zelf slecht verzonnen Vertaal altijd naar Belgische situatie Juridisch kader Wegenverkeerswet (WVW) 1994: De basis: deze benoemd het gebruik van optische en geluidssignalen. NB art. 5 eist van verkeersdeelnemers dat deze medeweggebruikers niet onnodig in gevaar brengt (dus ook br. Chauffeur niet, ondanks het voeren van optische- en geluidssignalen). Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 art. 29 vult gebruik van optische en geluidssignalen nader in. Art. 91 noemt voorrangsvoertuigen (alleen die vrt. Die ZOWEL optische als geluidssignalen voeren) Regeling optische en geluidssignalen Geeft verder specificatie van het reglement. Deze regeling wordt thans aangepast, en gaat van de branches (pol., Bw. en ambu) een brancherichtlijn eisen. Bw. Loopt hier iets op vooruit. Richtlijn is niet verplicht (geen wet), maar geadviseerd wordt door de korpsleiding/bestuur de richtlijn vast te stellen (korpsorder). Met een korpsorder valt de richtlijn onder de arbeidsomstandighedenwet en is de richtlijn dwingend van kracht: 1) Men geeft hiermee aan veilig rijgedrag voor te staan; 2) evt. zal justitie ook de richtlijn meenemen in toetsing rijgedrag chauffeur. Lokale afwijking toegestaan: zolang men maar boven de minimum eisen vanuit de richtlijn blijft, bijv zoals in A’dam, 5 jr uitruk ervaring in plaats van de gevraagde 3 jr. Lokale omstandigheden kunnen nopen tot specificatie.

43 Succesvol optreden Juridisch kader
Wegenverkeerswet (WVW) 1994: De basis: deze benoemd het gebruik van optische en geluidssignalen. NB art. 5 eist van verkeersdeelnemers dat deze medeweggebruikers niet onnodig in gevaar brengt (dus ook br. Chauffeur niet, ondanks het voeren van optische- en geluidssignalen). Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 art. 29 vult gebruik van optische en geluidssignalen nader in. Art. 91 noemt voorrangsvoertuigen (alleen die vrt. Die ZOWEL optische als geluidssignalen voeren) Regeling optische en geluidssignalen Geeft verder specificatie van het reglement. Deze regeling wordt thans aangepast, en gaat van de branches (pol., Bw. en ambu) een brancherichtlijn eisen. Bw. Loopt hier iets op vooruit. Richtlijn is niet verplicht (geen wet), maar geadviseerd wordt door de korpsleiding/bestuur de richtlijn vast te stellen (korpsorder). Met een korpsorder valt de richtlijn onder de arbeidsomstandighedenwet en is de richtlijn dwingend van kracht: 1) Men geeft hiermee aan veilig rijgedrag voor te staan; 2) evt. zal justitie ook de richtlijn meenemen in toetsing rijgedrag chauffeur. Lokale afwijking toegestaan: zolang men maar boven de minimum eisen vanuit de richtlijn blijft, bijv zoals in A’dam, 5 jr uitruk ervaring in plaats van de gevraagde 3 jr. Lokale omstandigheden kunnen nopen tot specificatie.

44 Succesvol optreden Juridisch kader
Wegenverkeerswet (WVW) 1994: De basis: deze benoemd het gebruik van optische en geluidssignalen. NB art. 5 eist van verkeersdeelnemers dat deze medeweggebruikers niet onnodig in gevaar brengt (dus ook br. Chauffeur niet, ondanks het voeren van optische- en geluidssignalen). Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 art. 29 vult gebruik van optische en geluidssignalen nader in. Art. 91 noemt voorrangsvoertuigen (alleen die vrt. Die ZOWEL optische als geluidssignalen voeren) Regeling optische en geluidssignalen Geeft verder specificatie van het reglement. Deze regeling wordt thans aangepast, en gaat van de branches (pol., Bw. en ambu) een brancherichtlijn eisen. Bw. Loopt hier iets op vooruit. Richtlijn is niet verplicht (geen wet), maar geadviseerd wordt door de korpsleiding/bestuur de richtlijn vast te stellen (korpsorder). Met een korpsorder valt de richtlijn onder de arbeidsomstandighedenwet en is de richtlijn dwingend van kracht: 1) Men geeft hiermee aan veilig rijgedrag voor te staan; 2) evt. zal justitie ook de richtlijn meenemen in toetsing rijgedrag chauffeur. Lokale afwijking toegestaan: zolang men maar boven de minimum eisen vanuit de richtlijn blijft, bijv zoals in A’dam, 5 jr uitruk ervaring in plaats van de gevraagde 3 jr. Lokale omstandigheden kunnen nopen tot specificatie.

45 Suggestie?? Juridisch kader
Wegenverkeerswet (WVW) 1994: De basis: deze benoemd het gebruik van optische en geluidssignalen. NB art. 5 eist van verkeersdeelnemers dat deze medeweggebruikers niet onnodig in gevaar brengt (dus ook br. Chauffeur niet, ondanks het voeren van optische- en geluidssignalen). Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 art. 29 vult gebruik van optische en geluidssignalen nader in. Art. 91 noemt voorrangsvoertuigen (alleen die vrt. Die ZOWEL optische als geluidssignalen voeren) Regeling optische en geluidssignalen Geeft verder specificatie van het reglement. Deze regeling wordt thans aangepast, en gaat van de branches (pol., Bw. en ambu) een brancherichtlijn eisen. Bw. Loopt hier iets op vooruit. Richtlijn is niet verplicht (geen wet), maar geadviseerd wordt door de korpsleiding/bestuur de richtlijn vast te stellen (korpsorder). Met een korpsorder valt de richtlijn onder de arbeidsomstandighedenwet en is de richtlijn dwingend van kracht: 1) Men geeft hiermee aan veilig rijgedrag voor te staan; 2) evt. zal justitie ook de richtlijn meenemen in toetsing rijgedrag chauffeur. Lokale afwijking toegestaan: zolang men maar boven de minimum eisen vanuit de richtlijn blijft, bijv zoals in A’dam, 5 jr uitruk ervaring in plaats van de gevraagde 3 jr. Lokale omstandigheden kunnen nopen tot specificatie.


Download ppt "Bluswatervoorziening en bereikbaarheid “de Nederlandse situatie”"

Verwante presentaties


Ads door Google