De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bluswatervoorziening en bereikbaarheid “de Nederlandse situatie” Jack Kusters Senior trainer/ adviseur/ consultant.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bluswatervoorziening en bereikbaarheid “de Nederlandse situatie” Jack Kusters Senior trainer/ adviseur/ consultant."— Transcript van de presentatie:

1 Bluswatervoorziening en bereikbaarheid “de Nederlandse situatie” Jack Kusters Senior trainer/ adviseur/ consultant

2

3 Programma  Bereikbaarheid  Bluswatervoorziening  Voorbeeld scenario’s  Watertransportschema’s

4 Bereikbaarheid  CROW richtlijn “hulpdiensten snel op weg”  Geeft aan bij wie welke eisen moeten worden gesteld  Onderscheid in  openbaar wegennet  eigen terrein rondom een object

5 Bereikbaarheid  Een weg is alleen te gebruiken als die recht doet aan de specifieke afmetingen van brandweervoertuigen  Verkeersaders bieden aan brandweervoertuigen een onbelemmerende doorgang  Incident adres moet via meerdere wegen bereikbaar zijn  Gebouwen voor verblijf van mensen met een vloerhoogte >6 m moet opstelplaatsen voor redvoertuigen hebben

6  Primaire bluswatervoorziening  Secundaire bluswatervoorziening  Tertiare Bluswatervoorziening

7  Binnen 3 minuten na aankomst een TAS van bluswater voorzien  Ondergrondse en bovengrondse brandkranen aangesloten op de drinkwaterleiding  Brandkranen aangesloten op een geboorde put of bron waarbij een pomp de druk levert  Capaciteit 60 M³ per uur  Dekkingcirkels van 40 meter  Obstakelvrije ruimte 1,8 meter  Op max 15 meter bereikbaar door brandweervoertuig Primaire bluswatervoorziening

8  Binnen 15 minuten na aankomst met een lage druk watertransport water op de brandhaard  Aanvullend op de primaire bluswatervoorziening  Capaciteit 90 M³ per uur gedurende 4 uren  Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen  Max afstanden zijn vastgelegd en aangepast aan het object  Afstand tot object op basis standaard TAS (16 x 75 mm slangen)  Inzet waterkanon inzetdiepte max 160 meter  Inzet transportleiding max 320 meter Secundaire bluswatervoorziening

9  Aanvullend op de primaire en secundaire bluswatervoorziening  Toepasbaar voor grootschalige incidenten of rampen bestrijding  Grotere afstanden tot het brandobject  Capaciteit min 240 M³ per uur ongelimiteerde levertijd  Lokaal opstelplaatsen aanwijzen en afmetingen voorbereiden (afzetten containers)  Max afstand bepaald door WTS Tertiare bluswatervoorziening

10  Bepaling van bluswaterbehoefte  Aard en omvang van incidenten  Kans op uitbreiding  Max omvang van de uitbreiding  Aantal lage druk stralen Voorbeeldscenario’s

11 Woonwijken incl kleinschalige winkelgebieden naoorlogse bebouwing  Brand 2e etage portiek-woning  Brand blijft beperkt tot de woning  Brand in winkel onder de woningen Voorbeeldscenario 1

12  Gewenste bluswatercapaciteit 4 stralen lage druk (250 l/m = 60m³/h) Voorbeeldscenario 1

13 Woonwijken incl kleinschalige winkelgebieden vooroorlogse bebouwing  Brand 1e en 2e woonlaag in tussenwoning met meer bouwlagen  Middelbrand wordt grote brand  Redden niet meer mogelijk, inzet uitbreiding voorkomen, daarna blussen Voorbeeldscenario 2

14  Gewenste bluswatercapaciteit 6 stralen lage druk (250 l/m = 90m³/h) Voorbeeldscenario 2

15 Stadsgebieden 4 bouwlagen of meer Vooroorlogse bouw  Brand op 3e en 4e verdieping met uitbreiding  Voorkomen uitbreiding aan beide zijden 2 x 3 stralen  Voorkomen uitbreiding via dak inzet redvoertuig met waterkanon (min 500 l/m) Voorbeeldscenario 3

16  Gewenste bluswatercapaciteit 6 stralen LD en kanon redvoertuig (120m³/h) Voorbeeldscenario 3

17 Utiliteitsbouw naoorlogse bouw Kantoren en winkelpanden in stadsgebieden. Brandveiligheidsnivo conform bouwbesluit  Brand in winkelruimte, brandcompartiment 1000m²  Brand inpakken door aan 2 zijden insluiten Voorbeeldscenario 4

18  Gewenste bluswatercapaciteit 2 x 2 LD (60m³/h) Voorbeeldscenario 4

19 Bedrijfsterrein kleinschalig door en overslag mogelijk binnen 60 min  Brand in werkplaats. Brand is doorgeslagen naar belendende opslagruimte. Bij aankomst brandweer uitslaande brand  Belendende percelen worden aangestraald  Aan beide zijden 2 oscillerende waterkanonnen ter voorkoming uitbreiding  3 stralen LD voor inzet op de brand Voorbeeldscenario 5

20  Gewenste bluswatercapaciteit 2 x 3000 = 3 x 250= 225m³/h) Voorbeeldscenario 5

21 Bedrijfsterrein middelgroot brand over en doorslag na 60 minuten  Brand in werkplaats. Brand is doorgeslagen naar belendende opslagruimte. Bij aankomst brandweer is de brand niet uitslaand  Inzet binnenaanval ter voorkoming uitbreiding  Directe bluspoging  Indien geen blussing mogelijk aan kritieke zijde waterscherm inzetten  Eerste inzet 3 stralen LD van primaire bluswatervoorziening. Na opbouw van secundaire voorziening inzet van conciliërende waterkanonnen Voorbeeldscenario 6

22  Gewenste bluswatercapaciteit 3 x LD +2 x waterkanon (225m³/h) Voorbeeldscenario 6

23 Middelgroot bedrijven terrein brand door of overslag binnen 60 min  Brand in kantoorruimte. Uitbreiding naar opslag in andere ruimte.  Bij aankomst brandweer brand uitslaand en binnenaanval is niet meer mogelijk.  Kans op uitbreiding naar belendende percelen is groot. Om uitbreiding te voorkomen is dringend inzet van 2 waterkanonnen noodzakelijk.  Brandbestrijding met min 4 stralen LD Voorbeeldscenario 7

24  Gewenste bluswatercapaciteit 4x LD en 2 waterkanonnen ( 240m³/h) Voorbeeldscenario 7

25 Bedrijfsterreinen volgens concept beheersbaarheid van brand (bouwbesluit fase 2)  Brandcompartimenten afgestemd op vuurbelasting, snelle binnenaanval of sprinklerinstallatie  Afschermen van hittestraling naar andere compartimenten en het neerslaan van vliegvuur Voorbeeldscenario 8

26  Gewenste bluswatercapaciteit 4 stralen lage druk (250 l/m = 60m³/h) Voorbeeldscenario 8

27 Petro chemische industrie  Op basis milieu vergunning of art 13 brandweerwet eisen aan bluswatervoorziening  Capaciteit op basis van maatscenario Voorbeeldscenario 9

28  Gewenste bluswatercapaciteit bepaald in bedrijfsspecifiek scenario Voorbeeld scenario 9 Petro- chemisch bedrijf

29 Spoorweg emplacementen  BLEVE van LPG wagon  Brand na lekkage vloeistofopp 600 m²  Lekkage van tot vloeistof verdicht gas directe effecten tot 50 m  Emissie toxisch gas effecten tot 2000 m  Morsing van giftige stoffen met opp van 600 m²  Koeling van 3 tankwagons ivm aanstaling die niet eenvoudig is weg te nemen Voorbeeldscenario 10

30  Gewenste bluswatercapaciteit 360 m³/h) Voorbeeldscenario 10

31 Auto(snel)wegen  Tankwagen met benzine kantelt na een aanrijding en tank raakt lek  Plasbrand opp 200 m²  Noodzakelijke inzet afdekken plasbrand (2 LD met schuim) blussen omliggende branden Voorbeeldscenario 11

32  Gewenste bluswatercapaciteit 2 stralen LD (schuimblussing) = 2 stralen HD/LD (250 l/m = 60m³/h) Voorbeeldscenario 11

33 Agrarisch gebied  Brand in mestkalverenstal opp 200 m² met staalconstructie  Door brand wordt naastgelegen schuur bedreigd  Evt overslag naar de woning  Afbrandvoorbeeld scenario Voorbeeldscenario 12

34  Gewenste bluswatercapaciteit 2 stralen LD (250 l/m = 30m³/h) Voorbeeldscenario 12

35  Via TAS in aanjaagverband. Max inzetdiepte 200 meter met 1 haler  Grootwatertransport vanaf 200 meter tot 3000 meter  Standaard watertransportschema’s  Voorbereide alarmering via de GMS Bluswatertransport

36 WTS 200

37 WTS 1000

38

39 WTS 3000

40

41 Samenhang risico inventarisatie en bluswatervoorziening  Opkomsttijden  Gebruik zorgnormen (brand, hulpverlening, gevaarlijke stoffen)  Norm klus (wat kan je met een eenheid)  Object informatiekaart  Maat incidenten  Regionale inzetprocedures

42 4 C-s  www.NVBR.NLwww.NVBR.NL  Brandweerkennisnet  handleiding blusswatervoorziening  gratis aanmelden  leidraad brandweerprestaties  leidraad maatramp  Beter goed gepikt dan zelf slecht verzonnen  Vertaal altijd naar Belgische situatie

43 Succesvol optreden

44

45 Suggestie??


Download ppt "Bluswatervoorziening en bereikbaarheid “de Nederlandse situatie” Jack Kusters Senior trainer/ adviseur/ consultant."

Verwante presentaties


Ads door Google