De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raamwerk rekenen/wiskunde mbo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raamwerk rekenen/wiskunde mbo"— Transcript van de presentatie:

1 Raamwerk rekenen/wiskunde mbo
Cluster VTL, PMLF, SVGB 13 december 2007 Vincent Jonker, Freudenthal instituut transport en logistiek VTL kapitein baggermachinist chauffeur goederenvervoer -- laboratorium- en procestechniek PMLF laborant mechanisch operator proefdierverzorger Gezondheidstechnische beroepen en ambachten SVGB goudsmid juwelier opticien tandtechnicus

2 Versie 0.9

3

4

5 Presentatie Wat voorafging Blik in het raamwerk Uitstapje(s)
Verdere stappen w.b. raamwerk En wat betekent dit allemaal voor dit cluster?

6 Opdrachtgever GPM

7 Terugblik van het proces
Start project eind 2006 startnotitie projectplan maart 2007 Samenstelling team Opeenvolgende activiteiten tweedaagse januari 2007 vergaderingen kernteam Afstemming met diverse betrokkenen

8 Blik in het raamwerk

9 Raamwerk Referentiedocument voor rekenen/wiskunde in kwalificatiedossiers en in het brondocument LLB Raamwerk voor rekenen/wiskunde in breder kader

10 Doelen Om rekenen/wiskunde zichtbaar te maken
Om communicatie te vergemakkelijken (het is niet altijd makkelijk: ‘in een beroepsopleiding praten over theorie’)

11 Keuzes gemaakt op basis van:
Keuzes gemaakt over: Niveaus – hoeveel, welke? Inhoud – welke deelgebieden? Cellen – welke andere aspecten? Keuzes gemaakt op basis van: Expertise betrokkenen Nationale bronnen oa raamwerk MVT Internationale raamwerken

12 kennen, kunnen, interpreteren,
gebruiken-communiceren attitude (functioneel)

13 voorbeeld: rij X2

14 voorbeeld: kolom

15 vulling cellen Globaal niveau: ‘een zin’
Detailleren volgens vast format Vaardigheid één zin Deelvaardigheden verschillende zinnen Voorbeelden/Situaties voorbeelden Achterliggende wiskunde wiskunde erachter

16

17

18

19 Beheersingsniveaus voor beroepskwalificaties

20 Beheersingsniveaus voor burgerschap
Voorstellen Voor 1 t/m 4

21 uitstapje

22 Expertgroep DLL Expertgroep:
“Om de doorlopende leerlijnen voor rekenen en taal mogelijk te maken, moet voor elk referentieniveau de bijbehorende leerstof gespecificeerd worden.”

23 16 jaar eind vmbo ca. 18 jaar

24 ca 18 jaar Leerlingen die na afronding van vmbo of mbo niveau 2 aan het werk zijn. Voor hen geldt het referentieniveau 2F als maatschappelijk gewenste basis. Leerlingen met een middenkaderopleiding (mbo niveau 4) in een sector of beroep waarin ze weinig doen met rekenen & wiskunde. Voor hen geldt dat ze minimaal referentieniveau 2F moeten onderhouden. Leerlingen met een middenkaderopleiding (mbo niveau 4) die in hun sector, beroep of vervolgopleiding in het hbo niet voldoende hebben aan referentieniveau 2F en dat moeten uitbouwen naar 3F. Dit is een gevorderde kwaliteit voor verbreding en toespitsing van 2F. Leerlingen met een middenkaderopleiding (mbo 4) of in 5 havo die een meer geavanceerde competentie in rekenen en wiskunde nodig hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan middenkaderopleidingen in de techniek en pabo. Voor deze leerlingen is de streefkwaliteit 3S geformuleerd. Deze kwaliteit komt ongeveer overeen met het rekendomein in het vak wiskunde A in het examenprogramma havo, maar kan in technische mbo-richtingen meer toegespitst zijn.

25 Hoe verder?

26 (wellicht in de experimenteer-clusters?) moeten worden uitgevoerd
En nu... richting 1.0 1 Commitment verkrijgen van MBO/AOC-raad, Colo, Paepon, MBO 2010 voor implementatie 2 Pilots op enkele ROC’s De punten 2 t/m 5 zullen in samenhang (wellicht in de experimenteer-clusters?) moeten worden uitgevoerd 3 Voorbeeldmatig materiaal ontwikkelen 4 Toetsing nader uitwerken 5 Het KBB-werk 6 Opstellen en uitvoeren van een communicatie-plan 7 Van mbo-raamwerk naar raamwerk voor de beroepskolom 8 Europees referentiekader

27 Commitment

28 Inzoomen op jullie cluster
Welke beroepen Relatie met rekenen/wiskunde Wat gaan we vanmiddag doen in groepen?

29 Clusters Transport en logistiek Laboratorium- en procestechniek
Kapitein, baggermachinist, chauffeur goederenvervoer Laboratorium- en procestechniek Laborant, mechanisch operator, Proefdierverzorger Gezondheidstechnische beroepen en ambachten Goudsmid, juwelier, opticien, tandtechnicus Kapitein, baggermachinist, chauffeur goederenvervoer: vervoert lading met de vrachtauto Laborant, mechanisch operator, Proefdierverzorger Goudsmid, Juwelier, Opticien, tandtechnicus

30 Kerntaken chauffeur goederenvervoer (niveau 1)
vervoert lading met de vrachtauto Luchtvaartlogisticus (niveau 4) Verwerft opdrachten en onderhoudt contacten met opdrachtgevers en vervoerders Plant, coördineert en bewaakt het logistieke proces Plant en managet transporten Meet, vergelijkt en rapporteert resultaten van het logistieke proces

31 werkprocessen Meet, vergelijkt en rapporteert resultaten van het logistieke proces Vakkennis: o.a. Bedrijfscalculatie Taal: schrijven B2 Brengt op basis van de geanalyseerde informatie over onder meer het verloop van het logistieke proces, de kostenontwikkeling en het resultaat van werkzaamheden de behaalde resultaten van het logistiek proces in kaart, zodat deze gerapporteerd kunnen worden aan de leidinggevende en er inzicht over de het functioneren van het logistieke proces is bereikt.

32 Opdracht uit de rondgestuurde agenda
Kies vantevoren drie dossiers die representatief zijn voor jullie werk en die ook de niveaus vertegenwoordigen.

33 Opdracht 1 Nodige wiskunde
Maak lijstje echt nodige wiskunde in beroep dus: Exact aangeven bij welke beroepshandeling het wordt gebruikt (en check met raamwerk)

34 Opdracht 2 Burgerschap vs beroep
Het raamwerk geeft ‘trappetjes’ voor burgerschap (op vier niveaus) Kloppen deze trappetjes voor jullie cluster?

35 Opdracht 3 Organisatie onderwijs
apart met wiskunde docent geintegreerd met wiskunde docent geintegreerd zonder wiskunde docent burgerschap aan beroep burgerschap los van beroep


Download ppt "Raamwerk rekenen/wiskunde mbo"

Verwante presentaties


Ads door Google