De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HAVO 5 Inkomen en groei Hoofdstuk 4: Inkomensverdelingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "HAVO 5 Inkomen en groei Hoofdstuk 4: Inkomensverdelingen"— Transcript van de presentatie:

1 HAVO 5 Inkomen en groei Hoofdstuk 4: Inkomensverdelingen

2 Categoriale inkomensverdeling
Verdeling van de productiewaarde over de beloningen van de productiefactoren. Loon, huur, rente, winst & pacht. Loonqoute Lonen uitgedrukt in percentage van het nationaal inkomen. Loon Nationaal inkomen x 100%

3 Arbeidsinkomensquote
Loon + toegerekend loon zelfstandigen AIQ= (nationaal) inkomen x 100% Stijgende AIQ kan wijzen op minder winstgevendheid bij bedrijven  investeringen dalen. Hoge AIQ, gevaar voor werkgelegenheid, omdat Stijging AIQ leidt tot lagere investeringen, omdat er van het inkomen een kleiner deel overblijft voor de winst Vraag naar arbeid daalt. Investeringen die wel aantrekkelijk zijn, zijn diepte-investeringen. Waar arbeid wordt vervangen door kapitaal. Stijging AIQ kan leiden tot stijging van de werkgelegenheid, omdat AIQ stijgt  Lonen stijgen  Bestedingen stijgen  Productie stijgt & Werkgelegenheid stijgt.

4 Overig-inkomensquote
OIQ= 100% - AIQ Geeft aan welk deel van het inkomen is voor kapitaal, natuur & ondernemerschap.

5 Categoriale inkomensverdeling
Verdeling van de productiewaarde over de beloningen van de productiefactoren. Loon, huur, rente, winst & pacht. Personele inkomensverdeling Verdeling van het nationaal inkomen over personen of huishoudens. Personele inkomensverdeling kan worden weergegeven in de Lorenzcurve of Lorenzkromme.

6 Lorenzcurve Geeft mate van ongelijkheid van de inkomensverdeling over personen weer.

7 Inkomensverschillen worden kleiner als gevolg van de herverdeling.
Nivellering Denivellering Inkomensverschillen worden kleiner als gevolg van de herverdeling. Inkomensverschillen worden groter als gevolg van de herverdeling. Schevere inkomensverdeling Progressieve belastingen - Inkomensafhankelijke subsidies & uitkeringen Van rood naar blauw. Van blauw naar rood.

8 Proportionele belastingen
Progressieve belastingen Degressieve belastingen Hoe hoger het inkomen, hoe procentueel meer je belasting moet betalen. Hoe hoger het inkomen, hoe procentueel minder je belasting moet betalen. Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Van rood naar blauw. Van blauw naar rood. Proportionele belastingen Iedereen betaalt hetzelfde tarief (percentage) aan belastingen.

9 Stappenplan tekenen Lorenzcurve:
1. Zet de inkomens van laag naar hoog. 2. Verdeel het aantal personen in even grote groepen. 3. Bereken de groepen personen in procenten van het totaal. 4. Bereken de inkomens in procenten van het totaal. 5. Cumuleer (optellen) de percentages van de personen. 6. Cumuleer (optellen) de percentages van de inkomens. 7. Teken de punten in een grafiek.


Download ppt "HAVO 5 Inkomen en groei Hoofdstuk 4: Inkomensverdelingen"

Verwante presentaties


Ads door Google