De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Co-morbiditeit Toelichting PMU en co-morbide behandelingen c.q. activiteiten op afdeling psychiatrie, ………….. ziekenhuis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Co-morbiditeit Toelichting PMU en co-morbide behandelingen c.q. activiteiten op afdeling psychiatrie, ………….. ziekenhuis."— Transcript van de presentatie:

1 co-morbiditeit Toelichting PMU en co-morbide behandelingen c.q. activiteiten op afdeling psychiatrie, ………….. ziekenhuis.

2 Psychiatrisch-Medische Unit
PMU = Psychiatrisch-Medische Unit

3 Missie: De afdeling psychiatrie vervult optimale patiëntenzorg op het grensvlak van geestelijke en algemene gezondheidszorg

4 Opereren op het grensvlak = Algemene en ZH-psychiatrie
Visie: Opereren op het grensvlak = Algemene en ZH-psychiatrie

5 Ontwikkelingen afgelopen jaren vanuit ZH-psychiatrie:
Toename comorbiditeit (registratie) Toenemende samenwerking (3 x) TWENDOLK en DCO Betere behandeling comorbiditeit Opleidingsklimaat Ontlasten somatische afdelingen Verbeteren concurrentiepositie

6 Literatuurgegevens: 43-69 % somatiek op PAAZ 24 % interne: psychiatrie
Onvoldoende herkenning over & weer Geen integrale diagnostiek Consultatie schiet tekort Vergrijzing Toegenomen opnameduur bij comorbiditeit

7 PMU-soorten: Som afdeling wordt PMU Volledige PAAZ wordt PMU
PMU/MPU binnen UMC Deel PAAZ wordt PMU (‘oormerken’) Optie voor de PAAZ is ………

8 Patiëntencategorieën:
Schizofrenie en diabetes Depressie bij carcinoom Somatoforme stoornissen CVS, chronische pijn Organisch psychosyndroom met gedragsstoornis ECT Zelfdestructief gedrag (suicidaal/voedselweigering) Verslaving (delier/psychose) Ouderen

9 Somatische zorg Low care: geringe behoefte aan somatische zorg; in principe poliklinische zorg., behandeling van b.v. gereguleerde diabetes mellitus of hypertensie. Medium care: in principe klinisch, bij actieve, niet-levensbedreigende aandoeningen. Qua zorg gaat het om i.v-medicatie, vochttoediening, zuurstoftoediening, neuszuigsonde en eenvoudie omkleedprocedures. High care: moet direct gegeven worden. Er bestaat potentieel levensgevaar en/of ingewikkelde medische ingrepen zijn noodzakelijk. Te denken val aan recent myocardinfarct,sepsis, diabetische ketoacidose. Qua zorg betreft het gecompliceerde intraveneuze medicatie, centrale lijnen, etc.

10 Psychiatrische zorg Low care: geringe behoefte, in principe poliklinisch (gesprekken, begeleiding en medicatie). Medium care: in principe klinisch. Diagnostisch betreft het patiënten met een depressie, psychose, verwardheid, etc. Qua zorg gaat het om medicatie, aanbieden van structuur, psychotherapie, etc. High care: intensieve klinische behandeling. Dit betreft b.v. geagiteerde, impulsieve, manische, niet-coöperatieve of suïcidale patiënten.

11 PMU-typen Type I: psychiatrische afdeling, met primair psychiatrische zorg, met daarnaast geringe somatische zorg, b.v patiënt met schizofrenie en gereguleerde diabetes mellitus. Type II: somatische afdeling, waar enige psychiatrische zorg wordt verleend middels de psychiatrische-consultatieve dienst, bv aan een patiënt met een post-CVA depressie. Type I en II bestaan reeds in ons huidige ziekenhuissysteem.

12 PMU-typen Type III: een afdeling waar alle noodzakelijke psychiatrische zorg verleend wordt, en tegelijkertijd niet-acute klinische somatische zorg, b.v. behandeling van een patiënt met een borderline persoonlijkheidstoornis, die niet meewerkt aan behandeling na ernstige Paracetamolintoxicatie of een patiënt met een delier en bijbehorende gedragsprobelemen. Type III en IV overstijgen de bestaande afdelingsstructuren

13 Psychiatrie High care PMU, type III PMU, type IV Medium care PMU, type I Type II Low care Somatiek

14 Zorgzwaarte: Vaststellen Registratiegegevens
Indeling volgens Kathol (1992) C/ Streven naar PMU-type III, mogelijk in toekomst type IV.

15 Zorgproces: Indicatiestelling Inclusiecriteria (mn milde somatiek)
Exclusiecriteria (ernstige somtaiek, ‘verkeerde bed’) Zorgbehoefte vaststellen Lichamelijke onderzoeken Medebehandeling/terugplaatsing Na ontslag/overplaatsing

16 Randvoorwaarden Scholing Faciliteiten Samenwerking andere disciplines
Goede consultatieve dienst Zorgzwaarte moet vooraf duidelijk zijn!

17 Geregeld? 1 Verpleegkundigen voldoende opleiding
Training verpleegkundige handelingen Materiële voorzieningen (bedden, deuren, etc) Bij- en nascholing op/door afdeling Folders somatische aandoeningen

18 Geregeld 2 Apparatuur aanwezig, te leen of aanschaffen
Uitbreiding CPV, ook voor IZ Samenwerking diverse somatische specialisten Samenwerking met Tactus NW-PMU Aanbod AT, PMT, CT, etc

19 Actielijst 1 Continueren regelmatige training somatische vaardigheden verpleegkundigen Nader invullen programma deskundigheidsbevordering Samenwerking met vakgroepen Interne Geneeskunde, Neurologie en Geriatrie intensiveren, o.m. middels regelmatige beleidsbesprekingen. Materiële voorzieningen op peil brengen (reeds in vergevorderd stadium). Uitbouwen aanbod therapieën Publiciteit verzorgen naar 1e lijn en verwijzers in ziekenhuis (medische staf).

20 Actielijst 2 Uitbouwen van opleidingsklimaat t.b.v. a.s. psychiaters, artsen, huisartsen, verpleegkundigen, overige disciplines, onder meer door het organiseren van patiëntenbesprekingen en klinische lessen. Tzt besluit nemen tav definitieve invoering klinische trajecten, in samenwerking met revalidatiegeneeskunde en fysische therapieën. Gezien de huidige zorgzwaarte schiet de personele bezetting regelmatig tekort, tbv deze hoogcomplexe zorgpatienten. Het verdient dan ook aanbeveling om de huidige werkbelasting in kaart te brengen, en hier consequenties aan te verbinden.

21 Tot slot; Voor vragen e.d. kun je je wenden tot één van de ……..
Zij; beschikken over uitgebreide literatuur. zijn op de hoogte van laatste ontwikkeling en en plannen.


Download ppt "Co-morbiditeit Toelichting PMU en co-morbide behandelingen c.q. activiteiten op afdeling psychiatrie, ………….. ziekenhuis."

Verwante presentaties


Ads door Google