De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ziekenhuispsychiatrie Amsterdam 7 november 2013 Prof.dr.Adriaan Honig SLAZ/VUmc.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ziekenhuispsychiatrie Amsterdam 7 november 2013 Prof.dr.Adriaan Honig SLAZ/VUmc."— Transcript van de presentatie:

1 Ziekenhuispsychiatrie Amsterdam 7 november 2013 Prof.dr.Adriaan Honig SLAZ/VUmc

2 Hoeveel geven wij uit aan onze gezondheidszorg?

3 2012 12.5% bruto binnenlands product 2013 13 % bruto binnenlands product  > 3x budget onderwijs  > 10x budget defensie  > 100x budget kunst en cultuur Elke volwassene geeft € 1400/jr basispakket (Paul Schnabel, 2013)

4 Ho Zorgvuldig omgaan met publieke gelden

5 Hoe blijft de zorg betaalbaar en van hoge kwaliteit? Differentiatie 1 ste en 2 de lijn Samenwerking in ketenzorg 1 ste en 2 de lijn Taakdifferentiatie med. specialist versus spec.verpl/physc.a. Voorkom over- en onder consumptie Doorbreek strikte scheiding soma & psyche Bestuurlijk akkoord toekomst GGZ 2013-2014

6 Psychiatrie en Somatiek wat scheidt ons? Veelal gescheiden organisaties Veelal gescheiden opleidingen Gebrek aan expertise Paradigma en naamgeving dat deze scheiding ondersteunt MPU? of ZPU!

7 Waar leidt dat toe?

8 Waar leidde dat toe?

9 Scheiding Soma en Psyche Waar leidt dat toe? Dood psychiatrische patiënt: ‘Dit geval staat niet op zichzelf’ De Inspectie voor de Gezondheidszorg is ‘ernstig tekort geschoten’ in haar controle op het Deventer Ziekenhuis en ggz-instelling GGZ Dimence. Dat zegt Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz (LPGGz), in een reactie op de dood van psychiatrische patiënt Raymond Westendorp. ’Dit geval staat niet op zichzelf.’

10 Psychiatrie en Somatiek wat verbindt ons? Medisch specialismen Toename van gecombineerde somatische en psychiatrische problemen Meer aandacht voor somatiek in psychiatrie bij zorgverzekeraars en bestuurders (VMS) Goede initiatieven op de scheidslijn

11 PARTNERS IN ZORG?

12 Health and Mental Health Wat levert dat op?

13 (PMU SLAZ)/MPU Vumc/ OLVG Centrum ouderendiagnostiek 2012 POP-poli SLAZ OLVG VUmc Health and Mental Health Wat levert dat op?

14 Co-morbiditeit Wat is dat? De aarde is plat Soma of Psyche

15 Comorbiditeit? complsstoornissen Kroenke, 2003

16 Complexiteit, geen co-morbiditeit Of te wel: Aarde is rond

17 Serious Mental Illness (SMI) en somatische aandoeningen uSomatisch zieke patienten: slechter beloop meer opnames, hogere kosten, slechtere kwaliteit van leven uSMI- patienten: 20 jaar kortere levensverwachting ( Wahlbeck et al, 2011)

18 Veel voorkomende somatische lacunes bij SMI- patienten Geen bereik screening borst- en baarmoederhalskanker incl. behandeling Martens et al. Schizophr Res 2009 Metabool syndroom screening en behandeling Zorgverlening gedragsgestoorde som. zieke psychiatrische patiënten in algemeen zh. Hart en vaat ziekten Aandacht voor gewicht, roken, dieet Smit et al. NTvG, 2012

19 Hoe zit dat in het algemeen ziekenhuis? Stemmings en angst stoornissen Rentsch et al.Gen Hosp Psychiatry 2007 Delier VMS. Kwetsbare ouderen 2009 Suicidaliteit Ernstige gedragsstoornissen

20 Totaal –inclusie: 922 patiënten –exclusie: 320 patiënten –weigeraars: 211 patiënten Onderzoekspopulatie telde 331 allochtone patiënten, 36,2% van het totaal aantal. Gemiddelde leeftijd: –allochtone groep: 50,7 jaar –autochtone groep: 61,4 jaar Resultaten Soma en Psyche SLAZ (2012)

21 50% van alle klinische/poliklinische en dagbehandelings patiënten scoorden positief op angst en depressie op EK10 vragenlijst 1/3 verwacht hulp hiervoor uit ziekenhuis; ½ hulp via huisarts over het algemeen niet tevreden over hulp hiervoor van somatisch specialist

22 Conclusie Veel complexe patiënten, zowel in algemeen ziekenhuis als daarbuiten Zonder samenwerken: dure en relatief ineffectieve interventies Hoge morbiditeit, mortaliteit en kosten

23 Zorgkoepels maken afspraken met kabinet over opleiding tot medisch specialist • betere benutting van de opleiding tot basisarts (schakeljaar); • verruiming van de mogelijkheden voor het verlenen van vrijstellingen in de medisch specialistische vervolgopleiding op basis van al verworven competenties; • en (gemiddeld) snellere verwerving van de benodigde competenties. STZ-21 oktober 2013

24 Schakeljaar basisarts Jonge klare specialisten zijn te oud, te knap en te duur gemiddeld 40 maanden tussen afstuderen en start specialistische opleiding kiezen in 5 de jaar basiscurriculum incorporeer keuzejaar in opleiding advies: 1 jaar interne geneeskunde Knape en ten Cate, Medisch Contact, 2010

25 Opleiding tot psychiater Schakeljaar: laatste jaar basisarts opleiding Algemeen deel 1 jaar klinische psychiatrie 1 jaar poliklinische psychiatrie 6 maanden spoedeisende psychiatrie (min.20%) 6 maanden consultatieve psychiatrie (min.20%) 3 jaar psychiatrische psychotherapie (min.10%)

26 Consultatief Psychiatrisch Verpleegkundige Nu: RINO 26 uur Opleiding moet uitgebreider aangezien meer taken: Kwaliteit en veiligheid met o.a. Vrijheidsbeperking/ WGBO en BOPZ Coaching van specialistisch verpleegkundigen zoals: diabetes verpleegkundige/ hartfaal verpleegkundige Chung et al. Gen Hosp. Psych., 2013

27 Profiel van Ziekenhuispsychiater Lid medische staf van ziekenhuis (geen detachering) In niet STZ ziekenhuizen Minimaal ½ fte heeft PCD met CPV bij voorkeur 1 fte In STZ ziekenhuizen/ UMC aanstelling 7x 24 beschikt over PCD (veldnormen) beschikt over ZPU (veldnormen) stage ziekenhuispsychiatrie

28 Raad van Bestuur/ Zorgverzekeraar Psychiatrie in algemeen ziekenhuis concentreert zich op Soma en Psyche Psyche en Soma Spoedeisende Psychiatrie ( 7x 24 uur) in STZ met Transparantie over wat we doen Transparantie over betaling Aangepaste ROM (HONOS) Ketenafspraken met GGZ (zorg en opleiding)


Download ppt "Ziekenhuispsychiatrie Amsterdam 7 november 2013 Prof.dr.Adriaan Honig SLAZ/VUmc."

Verwante presentaties


Ads door Google