De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ziekenhuispsychiatrie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ziekenhuispsychiatrie"— Transcript van de presentatie:

1 Ziekenhuispsychiatrie
Amsterdam 7 november 2013 Prof.dr.Adriaan Honig SLAZ/VUmc

2 Hoeveel geven wij uit aan onze gezondheidszorg?

3 Hoeveel geven wij uit aan onze gezondheidszorg?
% bruto binnenlands product % bruto binnenlands product > 3x budget onderwijs > 10x budget defensie > 100x budget kunst en cultuur Elke volwassene geeft € 1400/jr basispakket (Paul Schnabel, 2013)

4 Ho Zorgvuldig omgaan met publieke gelden

5 Hoe blijft de zorg betaalbaar en van hoge kwaliteit?
Differentiatie 1ste en 2de lijn Samenwerking in ketenzorg 1ste en 2de lijn Taakdifferentiatie med. specialist versus spec.verpl/physc.a. Voorkom over- en onder consumptie Doorbreek strikte scheiding soma & psyche Bestuurlijk akkoord toekomst GGZ

6 Psychiatrie en Somatiek wat scheidt ons?
Veelal gescheiden organisaties Veelal gescheiden opleidingen Gebrek aan expertise Paradigma en naamgeving dat deze scheiding ondersteunt MPU? of ZPU!

7 Waar leidt dat toe?

8 Waar leidde dat toe?

9 Scheiding Soma en Psyche Waar leidt dat toe?
Dood psychiatrische patiënt: ‘Dit geval staat niet op zichzelf’ De Inspectie voor de Gezondheidszorg is ‘ernstig tekort geschoten’ in haar controle op het Deventer Ziekenhuis en ggz-instelling GGZ Dimence. Dat zegt Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz (LPGGz), in een reactie op de dood van psychiatrische patiënt Raymond Westendorp. ’Dit geval staat niet op zichzelf.’

10 Psychiatrie en Somatiek wat verbindt ons?
Medisch specialismen Toename van gecombineerde somatische en psychiatrische problemen Meer aandacht voor somatiek in psychiatrie bij zorgverzekeraars en bestuurders (VMS) Goede initiatieven op de scheidslijn

11 PARTNERS IN ZORG?

12 Health and Mental Health
Wat levert dat op?

13 Health and Mental Health
Wat levert dat op? POP-poli SLAZ OLVG VUmc Centrum ouderendiagnostiek 2012 (PMU SLAZ)/MPU Vumc/ OLVG

14 Co-morbiditeit Wat is dat?
De aarde is plat Soma of Psyche

15 Comorbiditeit? complsstoornissen
Kroenke, 2003

16 Complexiteit, geen co-morbiditeit
Kroenke, 2003 Complexiteit, geen co-morbiditeit Of te wel: Aarde is rond

17 Serious Mental Illness (SMI) en somatische aandoeningen
Somatisch zieke patienten: slechter beloop meer opnames, hogere kosten, slechtere kwaliteit van leven SMI- patienten: 20 jaar kortere levensverwachting ( Wahlbeck et al, 2011)

18 Veel voorkomende somatische lacunes bij SMI- patienten
Geen bereik screening borst- en baarmoederhalskanker incl. behandeling Martens et al. Schizophr Res 2009 Metabool syndroom screening en behandeling Zorgverlening gedragsgestoorde som. zieke psychiatrische patiënten in algemeen zh. Hart en vaat ziekten Aandacht voor gewicht, roken, dieet Smit et al. NTvG, 2012

19 Hoe zit dat in het algemeen ziekenhuis?
Stemmings en angst stoornissen Rentsch et al.Gen Hosp Psychiatry 2007 Delier VMS. Kwetsbare ouderen 2009 Suicidaliteit Ernstige gedragsstoornissen

20 Resultaten Soma en Psyche SLAZ (2012)
Totaal inclusie: 922 patiënten exclusie: 320 patiënten weigeraars: 211 patiënten Onderzoekspopulatie telde 331 allochtone patiënten, 36,2% van het totaal aantal. Gemiddelde leeftijd: allochtone groep: 50,7 jaar autochtone groep: 61,4 jaar 20

21 Resultaten Soma en Psyche SLAZ (2012)
50% van alle klinische/poliklinische en dagbehandelings patiënten scoorden positief op angst en depressie op EK10 vragenlijst 1/3 verwacht hulp hiervoor uit ziekenhuis; ½ hulp via huisarts over het algemeen niet tevreden over hulp hiervoor van somatisch specialist 21

22 Conclusie Veel complexe patiënten, zowel in algemeen ziekenhuis als daarbuiten Zonder samenwerken: dure en relatief ineffectieve interventies Hoge morbiditeit, mortaliteit en kosten

23 Zorgkoepels maken afspraken met kabinet over opleiding tot medisch specialist
• betere benutting van de opleiding tot basisarts (schakeljaar); • verruiming van de mogelijkheden voor het verlenen van vrijstellingen in de medisch specialistische vervolgopleiding op basis van al verworven competenties; • en (gemiddeld) snellere verwerving van de benodigde competenties. STZ-21 oktober 2013

24 Schakeljaar basisarts
Jonge klare specialisten zijn te oud, te knap en te duur gemiddeld 40 maanden tussen afstuderen en start specialistische opleiding kiezen in 5 de jaar basiscurriculum incorporeer keuzejaar in opleiding advies: 1 jaar interne geneeskunde Knape en ten Cate, Medisch Contact, 2010

25 Opleiding tot psychiater
Schakeljaar: laatste jaar basisarts opleiding Algemeen deel 1 jaar klinische psychiatrie 1 jaar poliklinische psychiatrie 6 maanden spoedeisende psychiatrie (min.20%) 6 maanden consultatieve psychiatrie (min.20%) 3 jaar psychiatrische psychotherapie (min.10%)

26 Consultatief Psychiatrisch Verpleegkundige
Nu: RINO 26 uur Opleiding moet uitgebreider aangezien meer taken: Kwaliteit en veiligheid met o.a. Vrijheidsbeperking/ WGBO en BOPZ Coaching van specialistisch verpleegkundigen zoals: diabetes verpleegkundige/ hartfaal verpleegkundige Chung et al. Gen Hosp. Psych., 2013

27 Profiel van Ziekenhuispsychiater
Lid medische staf van ziekenhuis (geen detachering) In niet STZ ziekenhuizen Minimaal ½ fte heeft PCD met CPV bij voorkeur 1 fte In STZ ziekenhuizen/ UMC aanstelling 7x 24 beschikt over PCD (veldnormen) beschikt over ZPU (veldnormen) stage ziekenhuispsychiatrie

28 Raad van Bestuur/ Zorgverzekeraar
Psychiatrie in algemeen ziekenhuis concentreert zich op Soma en Psyche Psyche en Soma Spoedeisende Psychiatrie ( 7x 24 uur) in STZ met Transparantie over wat we doen Transparantie over betaling Aangepaste ROM (HONOS) Ketenafspraken met GGZ (zorg en opleiding)


Download ppt "Ziekenhuispsychiatrie"

Verwante presentaties


Ads door Google