De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werklastmeting Spoedeisende Hulp. Achtergrond: • Vraag vanuit de hoofden SEH uit de regio • Zorgverlening op afdelingen SEH gekenmerkt door drukte en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werklastmeting Spoedeisende Hulp. Achtergrond: • Vraag vanuit de hoofden SEH uit de regio • Zorgverlening op afdelingen SEH gekenmerkt door drukte en."— Transcript van de presentatie:

1 Werklastmeting Spoedeisende Hulp

2 Achtergrond: • Vraag vanuit de hoofden SEH uit de regio • Zorgverlening op afdelingen SEH gekenmerkt door drukte en onvoorspelbare factoren • Moeilijk in kaart te brengen wat de werklast is • Lastig de verpleegkundige personele bezetting te verantwoorden  Grote behoefte aan een methode om de werklast voor verpleegkundigen te kunnen meten

3 Het onderzoek Doelstelling Het ontwikkelen van een algemeen geaccepteerde werklastmeetmethode die inzicht geeft in de benodigde verpleegkundige inzet voor SEH-afdelingen.

4 Opdracht: De projectopdracht bestaat uit het ontwikkelen van een methode die werklast van SEH- verpleegkundigen meet. De meetmethode moet op de afdelingen SEH in de gehele regio toepasbaar zijn. Over de meetmethode wordt een publicatie geschreven.

5 Pilot De pilot vindt plaats op de afdeling SEH van het Deventer Ziekenhuis

6 Uitgangspunten en afbakening De te ontwikkelen meetmethode: • maakt de werklast meetbaar; • is gestoeld op patiënten classificatie; • maakt gebruik van de verpleegkundige activiteiten op een SEH.

7 Projectteam

8 Activiteiten 1. Organiseren opzet onderzoek 2. Ontwikkelen lijst met patiëntencategorieën 3. Ontwikkelen checklist verpleegkundige activiteiten per patiëntencategorie 4.Ontwikkelen lijst tijdsdefinities per verpleegkundige activiteit 5.Tijdsmetingen per verpleegkundige activiteit in pilot ziekenhuis 6.Gedurende 4 weken aantal en soort patiënten met ingangsklachten registreren in pilot ziekenhuis 7.Data extractie 8.Data analyse (volgens vooraf ontwikkeld analysemodel) 9.Resultaten beschrijven

9 Patiëntencategorieën SEH werklastmeting • aan de hand van de ingangsklachten uit de triage voor de spoedeisende hulp • patiënten in een specifieke categorie vragen dezelfde activiteiten van het verpleegkundige personeel • afgestemd met alle SEH afdelingen in de regio

10 • Algehele malaise/ dehydratatie bij volwassenen/ koorts e.c.i. • Allergische reactie • Benauwdheid • Benauwdheid, respiratoir insufficiënt • Brandwonden • Brandwonden, met indicatie overplaatsing brandwondencentrum • Buikklachten • Acute buik • Collaps/ onwelwording e.c.i. • Corpus alienum • KNO • Geriatrische patiënt • Neurologie, verdenking CVA • Neurologie, trombolysepatiënt • Neurologie, anders bijv.: insult/ commotio/ meningitis • Kind, benauwdheid • Kind, buikklachten/ dehydratatie • Kind, fracturen/ wonden/ contusies • Kind, koortsstuip • Kind, koorts Patiëntencategorieën SEH werklastmeting • Koorts bij chemo • Ontregelde diabeet /diabeet de novo • Oogproblemen • Overdosis/intoxicatie • Pijn in thorax/ PODB/ ACS/ ritmestoornissen • PCI • Reanimatie • Rugpijn/ Nekpijn • Urinewegproblemen/ torsio testis • Obstetrische problemen • Trauma, hoogenergetisch letsel (H.E.T.) • Fracturen/ wonden/ contusies • Collumfractuur • Aangezichtsklachten • Psychiatrie • Sepsis • GE-bloedingen • AAAA • DVT

11 Verpleegkundige activiteiten: Verpleegkundige activiteiten geclusterd naar soort activiteit: • Algemene handelingen • Medische (be)handelingen • Onderzoeken laboratorium • Onderzoeken radiologie • Medicatie • Communicatie • Overig Per activiteit beschreven: handeling, begin, eind HandelingBeginEinde Centrale lijn/ arterie lijn PAC-aanprikken/verwijderen Moment waarop spullen worden gepakt Moment waarop centrale lijn geplaatst is en eerste controles zijn uitgevoerd

12 Vragen?


Download ppt "Werklastmeting Spoedeisende Hulp. Achtergrond: • Vraag vanuit de hoofden SEH uit de regio • Zorgverlening op afdelingen SEH gekenmerkt door drukte en."

Verwante presentaties


Ads door Google