De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2-8-2014 2 e ouderavond 3 e klassen 22 januari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2-8-2014 2 e ouderavond 3 e klassen 22 januari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 2-8-2014 2 e ouderavond 3 e klassen 22 januari 2013

2 2-8-2014 Stand van zaken profielkeuzelessen zijn grotendeels afgerond opdrachten DeDecaan.net zijn gemaakt Bezoek TUDelft is geweest Zelfportret

3 2-8-2014 Wat er nog gaat komen “360 graden-feedback” Informatieboekjes voorlichting over vakken bespreking proefwerken o.a. verhouding tussen kennis en inzicht in de 3 e klas en in de bovenbouw Studie- en beroepenavond 4 februari Bovenbouwleerlingen in de klas Invullen formulieren voorlopige profiel- en vakkenkeuze en de bespreking daarvan met de mentor

4 2-8-20144 Tijdpad Invoeren voorlopige profiel- en vakkenkeuze vanaf 31 januari Het bespreken hiervan met de mentor Eventueel bijstellen van de voorlopige profielkeuze voor 11 maart adviesvergadering docenten op 27 maart schriftelijk advies naar huis Zo nodig gesprekken met leerling met mentor en/of ouders en/of schooldecaan definitieve keuze 13 mei

5 2-8-20145 K e u z e - s tr e s s

6 2-8-20146 onderwerpen technische informatie over de profielen gelegenheid tot vragen stellen korte flitsen van keuzebegeleiding in de bovenbouw hoe wij de rol van de ouders zien tips bij de begeleiding gelegenheid tot vragen stellen

7 2-8-20147 Namen van de profielen C&M = Cultuur en Maatschappij E&M = Economie en Maatschappij N&G = Natuur en Gezondheid N&T = Natuur en Techniek

8 2-8-20148 Opbouw van de profielen gemeenschappelijk deel profieldeel het vrije deel

9 2-8-20149 Overzicht gemeenschappelijke delen + studielast Atheneum Gymnasium Nederlands Engels maatschappijleer lichamelijke opvoeding alg.natuurwetenschappen klassieke culturele vorming Frans of Duits of Spaans maatschappelijke stage studie-oriëntatie profielwerkstuk 12 10 3 4 3 4 12 3 2 Nederlands Engels maatschappijleer lichamelijke opvoeding alg.natuurwetenschappen klassieke culturele vorming Latijn of Grieks maatschappelijke stage studie-oriëntatie profielwerkstuk 12 10 3 4 3 4 15 3 2

10 2-8-201410 studielast van de andere vakken wiskunde A13 wiskunde B15 wiskunde C12 natuurkunde12 scheikunde11 biologie12 aardrijkskunde11 economie12 geschiedenis12 maatschappijwet.11 filosofie12 kunst-beeld.vorming12

11 2-8-201411 globale vergelijking profieldelen C&ME&MN&GN&T geschiedenis wiskunde A,B of C aardrijkskunde of economie of maatschappijwet La, Gr, een moderne taal, kunst of filosofie geschiedenis economie wiskunde A of B aardrijkskunde of maatschappijwet of een moderne taal scheikunde biologie wiskunde A of B natuurkunde of aardrijkskunde of natuur,leven & technologie scheikunde natuurkunde wiskunde B biologie of natuur, leven & technologie

12 2-8-201412 globale vergelijking profieldelen C&ME&MN&GN&T gs wiA, B of wiC 1 uit: ak ec maw 1 uit:la, gr, fa, du, sp kubv fi gs ec wiA of wiB 1 uit:ak maw fa du sp sk bi wiA of wiB 1 uit:na ak nlt sk na wiB 1 uit:bi nlt

13 2-8-201413 vrije deel: de lessen van je 1e twee keuzevakken in het vrije deel zijn volledig te volgen; voor andere keuzevakken kan het voorkomen dat twee of meer vakken parallel moeten worden gevolgd; een en ander is afhankelijk van de lesduur. CMEMNGNT talen ec ak kubv maw fi na (niet met wisC) na bi sk nlt bi (mits ook sk) gs

14 2-8-201414 M-profielen dubbel voorb. C&ME&M geschiedenis wiskunde A of B Aardrijkskunde of maw of economie kubv of fi of fa/du/sp geschiedenis wiskunde A of B economie ak of maw of fa/du/sp

15 2-8-201415 N-profielen dubbel voorb.N&GN&T scheikunde wiskunde B biologie Natuurkunde of nlt of ak scheikunde wiskunde B natuurkunde biologie of nlt

16 2-8-201416 dubbelprofiel EM- èn NG E&MN&G geschiedenis wiskunde A of B economie Aardrijkskunde of maw of fa/du/sp scheikunde wiskunde A of B biologie Aardrijkskunde of nlt In vrije deel: Scheikunde Biologie In vrije deel: geschiedenis Economie

17 2-8-201417 gemiddeld aantal lessen per week en per jaar, afgezien van de uren in de novumband vak4-v5-v6-vvak4-v5-v6-vvak4-v5-v6-v La222ma100wi A222 Gr222anw010wi B222 Ne222lo221wi C222 En221fil222ak222 Fa222ec222na222 Du222maw222sk222 Sp222kubv222bi222 K&cv110gs222nlt222

18 Evaluatiepunt 1: de vrije ruimte Wettelijk: 1 Novumbeleid: 2 3 e, 4 e, 5 e noemen we extra vakken Voor elk extra vak moet € 100 per jaar worden betaald en het kan parallel staan aan een ander vak Nu wordt dit geëvalueerd 2-8-201418

19 Evaluatiepunt 2: Wiskunde D Op dit moment loopt een experiment waarbij leerlingen wiskunde D op het Maartens College kunnen volgen Zij kunnen dit vak op dit moment alleen als extra vak volgen Dit experiment wordt binnenkort geëvalueerd Wij gaan er bij het opstellen van de keuzemogelijkheden in de computer voorlopig vanuit dat dit zo blijft 2-8-201419

20 2-8-201420 www.gymnasiumnovum.dedecaan.net www.gymnasiumnovum.nl

21 2-8-201421

22 2-8-201422 Wat de rol van de ouders is vooral vragen stellen, niet direct uw mening geven, zo weinig mogelijk sturen vertellen hoe uw eigen keuze tot stand kwam of veranderde blijven stimuleren tot nadenken en informatie verzamelen

23 2-8-201423 beroepen en functies opleidingen profielen

24 Maar ………… Het is toch verstandig om met een schuin oog naar de doorstroomrechten te kijken Deze staan links onder op de website van het decanaat Bijvoorbeeld: als je biologie wil studeren heb je én natuurkunde én biologie nodig Regelmatig is ook wisA dan wel wisB verplicht 2-8-201424

25 2-8-201425 Gespreksonderwerpen Het zekere voor het onzekere ….. of geen keuze durven maken? Interesse ….. of gemakzucht? Pretpakket …. iets op tegen? Alles kunnen … en dus alles moeten? Kies maar exact dan zit je altijd goed?

26 2-8-201426

27 2-8-201427

28 2-8-201428


Download ppt "2-8-2014 2 e ouderavond 3 e klassen 22 januari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google