De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18-7-2014 2 e ouderavond 3 e klassen 24 januari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18-7-2014 2 e ouderavond 3 e klassen 24 januari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 18-7-2014 2 e ouderavond 3 e klassen 24 januari 2012

2 18-7-2014 Stand van zaken profielkeuzelessen zijn grotendeels afgerond vragenlijsten DeDecaan.net zijn gemaakt Bezoek TUDelft is geweest Zelfportret

3 18-7-2014 Wat er nog gaat komen “360 graden-feedback” Informatieboekjes voorlichting over vakken bespreking proefwerken o.a. verhouding tussen kennis en inzicht in de 3 e klas en in de bovenbouw Studie- en beroepenavond 1 februari Bovenbouwleerlingen in de klas

4 18-7-20144 Tijdpad voorlopige profielkeuze 24 februari; dit gebeurt op school op de computer adviesvergadering docenten op 22 maart schriftelijk advies naar huis gesprekken van leerling met mentor en/of schooldecaan definitieve keuze 11 april

5 18-7-20145 K e u z e - s tr e s s

6 18-7-20146 onderwerpen technische informatie over de profielen gelegenheid tot vragen stellen korte flitsen van keuzebegeleiding in de bovenbouw hoe wij de rol van de ouders zien tips bij de begeleiding gelegenheid tot vragen stellen

7 18-7-20147 Namen van de profielen C&M = Cultuur en Maatschappij E&M = Economie en Maatschappij N&G = Natuur en Gezondheid N&T = Natuur en Techniek

8 18-7-20148 Opbouw van de profielen gemeenschappelijk deel profieldeel het vrije deel

9 18-7-20149 Overzicht gemeenschappelijke delen + studielast Atheneum Gymnasium Nederlands Engels maatschappijleer lichamelijke opvoeding alg.natuurwetenschappen klassieke culturele vorming Frans of Duits of Spaans maatschappelijke stage studie-oriëntatie profielwerkstuk 12 10 3 4 3 4 12 3 2 Nederlands Engels maatschappijleer lichamelijke opvoeding alg.natuurwetenschappen klassieke culturele vorming Latijn of Grieks maatschappelijke stage studie-oriëntatie profielwerkstuk 12 10 3 4 3 4 15 3 2

10 18-7-201410 studielast van de andere vakken wiskunde A13 wiskunde B15 wiskunde C12 natuurkunde12 scheikunde11 biologie12 aardrijkskunde11 economie12 geschiedenis12 maatschappijwet.11 filosofie12 kunst-beeld.vorming12

11 18-7-201411 globale vergelijking profieldelen C&ME&MN&GN&T geschiedenis wiskunde A,B of C aardrijkskunde of economie of maatschappijwet La, Gr, een moderne taal, kunst of filosofie geschiedenis economie wiskunde A of B aardrijkskunde of maatschappijwet of een moderne taal scheikunde biologie wiskunde A of B natuurkunde of aardrijkskunde of natuur,leven & technologie scheikunde natuurkunde wiskunde B biologie of natuur, leven & technologie

12 18-7-201412 globale vergelijking profieldelen C&ME&MN&GN&T gs wiA, B of wiC 1 uit: ak ec maw 1 uit:la, gr, fa, du, sp kubv fi gs ec wiA of wiB 1 uit:ak maw fa du sp sk bi wiA of wiB 1 uit:na ak nlt sk na wiB 1 uit:bi nlt

13 18-7-201413 vrije deel: de lessen van je 1e twee keuzevakken in het vrije deel zijn volledig te volgen; voor andere keuzevakken kan het voorkomen dat twee of meer vakken parallel moeten worden gevolgd; een en ander is afhankelijk van de lesduur. CMEMNGNT talen ec ak kubv maw fi na (niet met wisC) na bi sk nlt bi (mits ook sk) gs

14 18-7-201414 M-profielen dubbel voorb. C&ME&M geschiedenis wiskunde A of B Aardrijkskunde of maw of economie kubv of fi of fa/du/sp geschiedenis wiskunde A of B economie ak of maw of fa/du/sp

15 18-7-201415 N-profielen dubbel voorb.N&GN&T scheikunde wiskunde B biologie Natuurkunde of nlt of ak scheikunde wiskunde B natuurkunde biologie of nlt

16 18-7-201416 dubbelprofiel EM- èn NG E&MN&G geschiedenis wiskunde A of B economie Aardrijkskunde of maw of fa/du/sp scheikunde wiskunde A of B biologie Aardrijkskunde of nlt In vrije deel: Scheikunde Biologie In vrije deel: geschiedenis Economie

17 18-7-201417 gemiddeld aantal lessen per week en per jaar, afgezien van de uren in de novumband vak4-v5-v6-vvak4-v5-v6-vvak4-v5-v6-v La222ma100wi A222 Gr222anw010wi B222 Ne222lo221wi C222 En221fil222ak222 Fa222ec222na222 Du222maw222sk222 Sp222kubv222bi222 K&cv110gs222nlt222

18 18-7-201418 www.gymnasiumnovum.dedecaan.net www.gymnasiumnovum.nl

19 18-7-201419

20 18-7-201420 Wat de rol van de ouders is vooral vragen stellen, niet direct uw mening geven, zo weinig mogelijk sturen vertellen hoe uw eigen keuze tot stand kwam of veranderde blijven stimuleren tot nadenken en informatie verzamelen

21 18-7-201421 beroepen en functies opleidingen profielen

22 18-7-201422 Gespreksonderwerpen Het zekere voor het onzekere ….. of geen keuze durven maken? Interesse ….. of gemakzucht? Pretpakket …. iets op tegen? Alles kunnen … en dus alles moeten?

23 18-7-201423

24 18-7-201424

25 18-7-201425


Download ppt "18-7-2014 2 e ouderavond 3 e klassen 24 januari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google