De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kijken naar motoriek Systematische screening: een utopie? Paul De Cock COS Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kijken naar motoriek Systematische screening: een utopie? Paul De Cock COS Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 Kijken naar motoriek Systematische screening: een utopie? Paul De Cock COS Leuven

2 Kleuters in beweging  ontwikkeling  spelenderwijs

3 Kleuters in beweging  rennen  springen  dansen  gooien  vangen  klimmen  fietsen  tekenen ...

4 Motoriek is een tweewieler?  ‘Grootmotoriek’  Fijne motoriek geen identieke tweeling

5 Motoriek is een veelheid  Kracht  Evenwicht  Behendigheid  Snelheid  Beheersing & coördinatie  Precisie  Handvaardigheid  Inschatting (perceptie !)

6 Motoriek beoordeelbaar?  Factor ‘g’  Beweging in ontwikkeling - leeftijd  Jongens – meisjes  Kwantiteit – kwaliteit  Samenhang met andere ontwikkelingsdomeinen

7 Evaluatie  Observatie individueel / groep  Bevraging ouders / leerkrachten  (test - neuromotorisch) onderzoek Wie wordt onderzocht? (risico-groepen bv kinderen met laag geboortegewicht) Wie onderzoekt? Wat?

8 Beoordeling motorische ontwikkeling Systematische beoordeling  Screening (transversaal) vals + / -  Surveillance (longitudinaal)  Test (criterium?) validiteit betrouwbaarheid / herhaalbaarheid (intra-inter) haalbaarbeid (tijd – ruimte - materiaal)

9 Waarom beoordelen?  (vroeg)detectie delay – deviance – disease  interventie stimuleren – remediëren  voorkomen en behandelen

10 Detectie  botaandoening  spierziekte (vb. spierziekte van Duchenne)  neuropathie (vb. Charcot Marie Tooth)  bindweefselpathologie  afwijking sensorium  centraal zenuwstelsel

11 Beweging en CZS  voorhoornpathologie (Kugelberg- Welander)  hersenen CP tumor structurele afwijking CZS (aangeboren – verworven ‘functionele’ afwijking CZS (vb. tremor)

12 Motoriek en hersenen progressieve aandoeningen (genetisch- metabool) vb. adrenoleucodystrofie Hallervorden-Spatz ataxia telangiëctasia Kearns-Sayre … geassocieerd: cognitieve beperkingen – ADHD – autisme Developmental Coordination Disorder

13 ataxia telangiectasia

14 Kearns-Sayre (ophtalmoplegia plus)  oogbewegingen beperkt  ptose  verlies spierkracht  cardiale ritmestoornis

15 Klinisch onderzoek blijft onvervangbaar  huid  oogbewegingen  tongmobiliteit  spiermassa (kuiten te dik / te dun)  vorm voeten  peesreflexen (paradox?)  hoofdomtrek  kleine anomalieën soms van groot belang

16 Developmental Coordination Disorder Definitie: - motorische achterstand, coördinatiegestoord, onhandig (ifv leeftijd) - interfereert met ADL en schoolresultaten - niet ten gevolge van een somatische aandoening - geen pervasieve ontwikkelingsstoornis - indien mentaal geretardeerd, dan zijn de motorische problemen ernstiger dan verwacht voor dat IQ  IQ > 70

17 Prevalentie :

18 Soft signs  Bv. geassocieerde bewegingen hielengang diadochokinese pianotage mond openen – vingers spreiden leeftijdsafhankelijk aspecifiek

19 (Cor-)relaties?  dagelijks leven - test  vragenlijst – test  test – test  testonderdeel - geheel  motoriek – intelligentie  motoriek - leren

20 Studies in Leuven  toepasbaarheid buitenlandse testen normen leeftijdsgroepen  gebruik vragenlijsten ouders – leerkrachten vragenlijst vs test  balvaardigheid als insteek DCD leereffect als criterium?  M-ABC – kleutervolgsysteem variabiliteit (en evolutie!) jongens - meisjes

21 Zet kleuters in beweging  kijken is begin?  spelen = oefenen  ruimte  gelegenheid  tijd  samen pret

22 Vragen & Problemen  scheidingslijn(en) – identificatie  wie vraagt? – wie test?  verwijzen wie? waarheen? ouders  wat met leerzorg morgen?  Quid GON?

23 Mogelijkheden CLB’s  team (informatie vanuit meerdere kanalen – disciplines)  synergie school – CLB  positieve context (bewegingsopvoeding)  2-stappen consult arts?


Download ppt "Kijken naar motoriek Systematische screening: een utopie? Paul De Cock COS Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google