De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Systematische screening: een utopie? Paul De Cock COS Leuven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Systematische screening: een utopie? Paul De Cock COS Leuven"— Transcript van de presentatie:

1 Systematische screening: een utopie? Paul De Cock COS Leuven
Kijken naar motoriek Systematische screening: een utopie? Paul De Cock COS Leuven

2 Kleuters in beweging ontwikkeling spelenderwijs

3 Kleuters in beweging rennen springen dansen gooien vangen klimmen
fietsen tekenen ...

4 Motoriek is een tweewieler?
‘Grootmotoriek’ Fijne motoriek geen identieke tweeling

5 Motoriek is een veelheid
Kracht Evenwicht Behendigheid Snelheid Beheersing & coördinatie Precisie Handvaardigheid Inschatting (perceptie !)

6 Motoriek beoordeelbaar?
Factor ‘g’ Beweging in ontwikkeling - leeftijd Jongens – meisjes Kwantiteit – kwaliteit Samenhang met andere ontwikkelingsdomeinen

7 Evaluatie Observatie individueel / groep
Bevraging ouders / leerkrachten (test - neuromotorisch) onderzoek Wie wordt onderzocht? (risico-groepen bv kinderen met laag geboortegewicht) Wie onderzoekt? Wat?

8 Beoordeling motorische ontwikkeling
Systematische beoordeling Screening (transversaal) vals + / - Surveillance (longitudinaal) Test (criterium?) validiteit betrouwbaarheid / herhaalbaarheid (intra-inter) haalbaarbeid (tijd – ruimte - materiaal)

9 Waarom beoordelen? (vroeg)detectie interventie voorkomen en behandelen
delay – deviance – disease interventie stimuleren – remediëren voorkomen en behandelen

10 Detectie botaandoening spierziekte (vb. spierziekte van Duchenne)
neuropathie (vb. Charcot Marie Tooth) bindweefselpathologie afwijking sensorium centraal zenuwstelsel

11 Beweging en CZS voorhoornpathologie (Kugelberg-Welander) hersenen CP
tumor structurele afwijking CZS (aangeboren – verworven ‘functionele’ afwijking CZS (vb. tremor)

12 Motoriek en hersenen progressieve aandoeningen (genetisch-metabool)
vb. adrenoleucodystrofie Hallervorden-Spatz ataxia telangiëctasia Kearns-Sayre geassocieerd: cognitieve beperkingen – ADHD – autisme Developmental Coordination Disorder

13 ataxia telangiectasia

14 Kearns-Sayre (ophtalmoplegia plus)
oogbewegingen beperkt ptose verlies spierkracht cardiale ritmestoornis

15 Klinisch onderzoek blijft onvervangbaar
huid oogbewegingen tongmobiliteit spiermassa (kuiten te dik / te dun) vorm voeten peesreflexen (paradox?) hoofdomtrek kleine anomalieën soms van groot belang

16 Developmental Coordination Disorder
Definitie: - motorische achterstand, coördinatiegestoord, onhandig (ifv leeftijd) - interfereert met ADL en schoolresultaten - niet ten gevolge van een somatische aandoening - geen pervasieve ontwikkelingsstoornis - indien mentaal geretardeerd, dan zijn de motorische problemen ernstiger dan verwacht voor dat IQ  IQ > 70

17 Prevalentie:

18 Soft signs Bv. geassocieerde bewegingen leeftijdsafhankelijk
hielengang diadochokinese pianotage mond openen – vingers spreiden leeftijdsafhankelijk aspecifiek

19 (Cor-)relaties? dagelijks leven - test vragenlijst – test test – test
testonderdeel - geheel motoriek – intelligentie motoriek - leren

20 Studies in Leuven toepasbaarheid buitenlandse testen
normen leeftijdsgroepen gebruik vragenlijsten ouders – leerkrachten vragenlijst vs test balvaardigheid als insteek DCD leereffect als criterium? M-ABC – kleutervolgsysteem variabiliteit (en evolutie!) jongens - meisjes

21 Zet kleuters in beweging
kijken is begin? spelen = oefenen ruimte gelegenheid tijd samen pret

22 Vragen & Problemen scheidingslijn(en) – identificatie
wie vraagt? – wie test? verwijzen wie? waarheen? ouders wat met leerzorg morgen? Quid GON?

23 Mogelijkheden CLB’s team (informatie vanuit meerdere kanalen – disciplines) synergie school – CLB positieve context (bewegingsopvoeding) 2-stappen consult arts?


Download ppt "Systematische screening: een utopie? Paul De Cock COS Leuven"

Verwante presentaties


Ads door Google