De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerstoornissen in DSM-IV A. De prestatie van een individu op een individueel afgenomen, gestandaardiseerde test is zwakker dan verwacht kon worden op.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerstoornissen in DSM-IV A. De prestatie van een individu op een individueel afgenomen, gestandaardiseerde test is zwakker dan verwacht kon worden op."— Transcript van de presentatie:

1

2 Leerstoornissen in DSM-IV A. De prestatie van een individu op een individueel afgenomen, gestandaardiseerde test is zwakker dan verwacht kon worden op basis van chronologische leeftijd, gemeten intelligentie en scholing B. De stoornis interfereert significant met schoolse prestaties of activiteiten uit het dagelijks leven C. Als er een sensorisch deficit is, dan zijn er extra moeilijkheden bovenop diegene die normaal met het deficit geassocieerd zijn

3 Prevalentie en verloop Prevalentie 2-10% van de schoolgaande kinderen Evenveel jongens als meisjes Verloop Ernstig: diagnose 1e of 2e lj. Licht: diagnose 4e of 5e lj. Prognose is vrij gunstig Vooral leesstoornis blijft in de volwassenheid

4 Bijkomende kenmerken en stoornissen Laag zelfbeeld Tekorten op het vlak van sociale vaardigheden Demoralisatie Conduct disorder Oppositioneel gedrag ADHD Major depressie Dysthymia Coördinatie-ontwikkelingsstoornis Combinaties van leerstoornissen

5 Differentiaaldiagnose Belang van het onderscheid met normale variatie Belang van het onderscheid met schoolse moeilijkheden tgv: –Gebrek aan kansen –Slecht onderwijs –Culturele factoren Mentale retardatie Pervasieve ontwikkelingsstoornis Communicatiestoornis

6 Ability Training model Leerproblemen is overkoepelende term –Primaire leerproblemen = leerstoornissen –Secundaire leerproblemen = leermoeilijkheden

7 Andere indeling (Adelman) Type 1: external cause Type 2: internal + external cause Type 3: internal cause (= learning disabilities) Type 4: secondary problems

8 Ability training model Hierarchisch model Psychologische basisfuncties Intra-/intermodale functies Leerstoornissen Taal

9 Verschijningsvorm van leerstoornissen Leesstoornissen of dyslexie Spellingsstoornissen of dysorthografie Schrijfstoornissen en dysgrafie Rekenstoornissen of dyscalculie

10 Diagnostiek Discrepantie IQ --> intelligentietest Schoolvorderingen IQ SV +-+- -+-+ +-+- -+-+

11 Leertheoretische modellen Behaviourisme –Learning disabilities are teaching disabilities –Geen onderscheid tussen primaire en secundaire problemen –Geen interesse voor onderliggende functies Cognitieve leertheorie –De leerling zelf leert –Focus op info-verwerking –Hardware = OK, softwareprobleem

12 Leertheoretische modellen –Geen onderscheid tussen primaire en secundaire leerproblemen --> metacognitieve organisatieproblemen Russische handelingsleerpsychologie –Leren en optimaal leren is het centrale probleem –Toeëigening en activiteit –Algemene leerstrategie

13 Intelligentie 1. Ignorantie 2. Identificatie: ideaal beeld 3. Differentiatie: meten –1883: eerste psychologische test (Galton) –1905: eerste intelligentietest (Binet en Simon) –Binet: intelligentie = momentopname –Terman: intelligentie = stabiel –Stern: term IQ –1936: verbod op intelligentietests in USSR 4. Kwalitatieve diagnostiek

14 Intelligentie 4. Kwalitatieve diagnostiek –Niet alleen descriptief, ook prescriptief –Niet alleen wat, maar ook hoe: aandacht voor denkstrategieën

15 Kritiek op de diagnostiek van het Ability Training Model Functietesten: overbodig Schoolvorderingen: ± OK Traditionele intelligentietesten –Nieuwheidswaarde? –Zwakke scores op subtests net zo goed symptoom als oorzaak –Doen onvoldoende recht aan intelligentieconstruct –Te zwaar accent op inhoud –Stabiele trek

16 Alternatief voor diagnostiek De leertest –Verhoogde predictieve validiteit tav schoolresultaten –Prescriptie naast descriptie –Een beter zicht op de intellectuele mogelijkheden van kansarmen en minderheidsgroepen –Laat onderscheid toe tussen kinderen met laag IQ die al dan niet instructiegevoelig zijn

17 Cognitieve interventies Zelfinstructietraining Metacognitietraining Zelfmonitoring De sociale context van het leren –Reuven Feuerstein LPAD+IEP Mediatie!!

18 Cognitieve kaart Doelstellingen in het materiaal vervat –Fase: opname, verwerking en weergave –Operatie Beschrijving van het materiaal –Inhoud –Modaliteit –Complexiteit –Abstractie Evaluatieparameter: –Efficiëntieparameter


Download ppt "Leerstoornissen in DSM-IV A. De prestatie van een individu op een individueel afgenomen, gestandaardiseerde test is zwakker dan verwacht kon worden op."

Verwante presentaties


Ads door Google