De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiedag Prodia Protocol bij vermoeden van hoogbegaafdheid April/mei 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiedag Prodia Protocol bij vermoeden van hoogbegaafdheid April/mei 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiedag Prodia Protocol bij vermoeden van hoogbegaafdheid April/mei 2012

2 Dagoverzicht 1.Theorie Hoogbegaafdheid 2.Zorgcontinuüm fase 0 en 1 3.HGD- traject 4.Handelen en evalueren 5.Diagnostisch materiaal 2

3 Intro – Aanknopen bij… – Het waarom van prodia – Zorgcontinuüm als kader Schoolinterne zorg Diagnostiek na fase 0 en 1 Verantwoordelijkheden school/CLB – CLB-diagnostiek binnen dit zorgcontinuüm Kwaliteitsvolle diagnostiek HGD-besluitvormingsproces De 7 HGW-uitgangspunten 3

4 Verwachtingen van de deelnemers? 4

5 Te verwachten Inhoud Absoluut niet alleen tests Belangrijkste inzichten over hoogbegaafdheid Zelfde besluitvormingsproces voor alle disciplines Ondersteunend materiaal, schema’s, formulieren Illustraties en voorbeelden toegevoegd aan protocol Suggesties, opmerkingen mee te nemen 5

6 Dagoverzicht 1.Theorie Hoogbegaafdheid 2.Zorgcontinuüm fase 0 en 1 3.HGD-traject 4.Handelen en evalueren 5.Diagnostisch materiaal 6

7 Theorie

8 Begrip: (hoog)begaafdheid 8 Definitie van ‘hoogbegaafdheid’ in termen van - aanleg - aantoonbaar gedrag, prestaties Theorieën en modellen over begaafdheid

9 Hoogbegaafdheid: Driehoeksmodel van Renzulli en Mönks 9

10 Hoogbegaafdheid: Model van Heller 10

11 11 Theorie: situering doelgroep Globale situering Normaalverdeling met de standaarddeviaties (σ)

12 Theorie: situering doelgroep Centraal in de curve: normaalbegaafd Rechts: - Begaafd (roze) - Hoogbegaafd (groen) > 2 σ boven gemiddelde Links: - Zwakbegaafd (roze) - Verstandelijk beperkt (groen) Arbitraire indeling van een continuüm 12

13 Begrip: intelligentie Is meerledig Heeft welbepaalde structuur Het gaat om ‘functioneren’ 13 Intelligentie (intellectuele begaafdheid)

14 De Wissel 24.11.2011 Evolutie in de intelligentiemeting W. De Cleen, W. Magez & A. Bos 14

15 Het CHC-model – Waarom? Verschil tussen instrumenten Niet laten leiden door samenstelling test Omvattend kader – Gril? Evolutie inzichten Laatste twee decennia Intelligentie IS multifactorieel Meer achtergrond? Zie tekst syllabus en map CAP / Lessius 15 Intelligentie: CHC model

16 Intelligentie is hiërarchisch opgebouwd Drie niveaus Algemene factor, niet rechtstreeks meetbaar Brede cognitieve vaardigheden, niet rechtstreeks meetbaar Smalle cognitieve vaardigheden: hier sluiten subtests aan Verschillend belang: links grotere invloed G 16

17 Intelligentie: CHC-model 17

18 18 Intelligentie: CHC model CHC-model = taxonomie Gf: fluid intelligence Redeneren in nieuwe situaties; meer cultuurfair dan Gc Gc: crystalised intelligence Vaardigheid om zich kennis, aanwezig in de cultuur, eigen te maken en effectief toe te passen Gsm: korte termijn geheugen Gv: visuele informatieverwerking Ga: auditieve informatieverwerking Glr: lange termijngeheugen Gs: verwerkingssnelheid

19 De BCV’s en NCV’s in CHC 19

20 De BCV’s en NCV’s in CHC (vervolg)

21 NCV: Nauwe Cognitieve Vaardigheden Voorbeeld Gc: Gekristalliseerde intelligentie – Algemene kennis – Lexicale kennis – Taalontwikkeling – Luisteren – Communicatieve vaardigheden – Grammaticale vaardigheid –... 21

22 Vloeiende intelligentie Vloeiende intelligentie Gekristalliseerde intelligentie Kwantitatieve intelligentie Korte termijn geheugen Korte termijn geheugen Visuele informatieverwerking Visuele informatieverwerking Lange termijn geheugen Lange termijn geheugen Verwerkingssnelheid G GfGqGcGsmGvGaGlrGs Auditieve informatieverwerking 22 We werken enkel met deze BCV’s: geen lezen/schrijven of reactiesnelheid

23 Intelligentie: CHC model Stellingen CHC is… …sleuren met veel meer materiaal …niet het geldige IQ hebben …knoeien met onderdelen van instrumenten …niet aanvaard door externen (VAPH…) …veel te moeilijk … 23

24 Intelligentie: CHC model Consequenties voor onze praktijk Intelligentie is meerledig → B reed meten Verschillend belang cognitieve vaardigheden → Gf en Gc cruciaal, plus minstens 2 andere BCV’s → Elk met twee subtests Opgepast met bestaande tests! Opsplitsing verbaal – performaal verdwijnt Weet wat je meet en waarom! Eenvormigheid: vertrekken van ‘vaste’ basisbatterij WPPSI-III: kernbatterij + zinnen nazeggen WPPSI-R WISC-III: kernbatterij + analogieën/cat. SON / matrixredeneren WNV 24

25 Intelligentie: CHC model Het CHC-model Werkwijze Zie documenten syllabus -Werkwijze: stap voor stap -Tabel WISC-III / WPPSI-III: leemten in tests zichtbaar -Werkbrochure: verwerking en profiel -Intern rapport: handig overzicht -Extraatjes zoals materialenlijst Met dank aan Gisleen Rauws en Walter Magez 25

26 Profielanalyse 26 Uitdiepen van sommige brede cognitieve vaardigheden (BCV) op basis van de diagnostische vraagstelling Soms meer subtests afnemen voor één BCV wegens interne consistentie Niet steeds een totaal-IQ nodig

27 CHC en de Wechsler-schalen 27 WISC-III (V) WISC-III (P) WNVWPPSI-IIIWPPSI-RWAIS-III Gf --XX-X Gq X---X(X) Gc X--XXX Gv -XXXXX Ga ------ Gsm X-(X)-XX Glr -----(X) Gs -XXXXX

28 Een bredere CHC-toepassing (W. Magez, 2011) 28

29 Intelligentie: CHC model Het CHC-model CHC is… …enkele extra blaadjes papier in valies …het geldige IQ hebben …basisinstrumenten intact laten …dus aanvaard door externen (VAPH…) …wat omzettingswerk, maar met handige schema’s … recht doen aan de cognitieve vaardigheden v/d leerling 29

30 30 Theorie: HB kan samengaan met – Sociaal –emotionele problemen Weinig mogelijkheden tot spiegeling aan ontwikkelingsgelijken Geen aansluiting bij leeftijdsgenoten Het mijden van contacten bij gebrek aan gedeelde belangstellingssfeer Sociale verwachtingen van derden te hoog

31 Theorie: HB kan samengaan met – Faalangst Weinig inspanning => prestatie niet als positief ervaren Vertekend zelfbeeld Onvoldoende werk –en leerstrategieën Gebrek aan faalervaringen Streven naar perfectionisme Vermijdingsgedrag 31

32 Theorie: HB kan samengaan met – Dyslexie en dyscalculie Automatiseringsproblemen bij aanvankelijk lezen Automatiseringsproblemen bij aanvankelijk rekenen Compenseren 32

33 Theorie: HB kan samengaan met – ADHD 33 Overeenkomstige kenmerken ADHDHB Verminderd doorzetten bij taken die niet tot een direct resultaat leiden Laag doorzettingsvermogen bij taken die onbelangrijk lijken Geen vermogen om zich te concentreren in bijna iedere situatie Alleen aandacht voor interessante en uitdagende zaken Impulsief en zoekt onmiddellijke behoeftebevrediging Intellectuele vermogen ontwikkelt sneller en sterker dan het kritisch vermogen Moeite met acceptatie van autoriteit en gezag Durft autoriteit ter discussie te stellen, verleent autoriteit bij verdienste Rusteloos en bovenmatig actiefBehoefte aan uitdagende activiteiten Moeizaam regels opvolgenDurft regels en tradities in tijwel trekken

34 Theorie: HB kan samengaan met – Autismespectrumstoornis 34 ASSHB Gekunsteld taalgebruik, boekentaal, moeite onderscheid letterlijke en figuurlijke betekenis Verbaal sterk, logisch redeneren, correcte uitgangspunten en spelen met taal Beperkte kennisgebieden, niet flexibel omgaan met kennis, obsessieve kennis – verwerving en stereotiep gedrag Brede en diepgaande algemene kennis op diverse gebieden, verworven kennis in een breed kennisnetwerk Paniek bij open opdrachten, gebrek aan creatief denken Houden van open vraagstelling en zijn creatief Zwakke sociale vaardigheden en zwak empathisch vermogen Hebben soms moeite met aangaan van sociale relaties met leeftijdsgenoten Kunnen vreemde angsten en/of dwangneuroses ontwikkelen Kunnen faalangst ontwikkelen Gebrek aan communicatieve diepgangKunnen misplaatste communicatie bijsturen

35 Theorie: HB kan samengaan met – Onderpresteren Absoluut onderpresteren: niet enkel onder eigen niveau, maar ook onder groepsgemiddelde  ongelukkig, fysieke of psychische klachten, zwakke motivatie en werkhouding, gedragsproblemen,... Relatief onderpresteren: rond het klasgemiddelde of net daarboven  niet zoveel problemen, bewust of onbewust, tijdelijk,... 35

36 Theorie: etiologie HB Gen – omgevings-interactie – 50% genetische factoren – 10-20% gedeelde omgevingsfactoren – 30-40% niet-gedeelde omgevingsfactoren 36

37 Beschermende factoren Bij de leerling – Goede taalvaardigheid – Goed concentratievermogen – Doorzettingsvermogen – Actieve acceptatie 37

38 Beschermende factoren Bij het gezin – Acceptatie van het kind – Bereidheid tot samenwerken met school – Rustig en veilig opvoedingsklimaat – Passende eisen – Mogelijkheid thuis tot actief leren 38

39 Beschermende factoren Bij de school (preventieve en verhoogde zorg) – Aandacht voor het welbevinden – Stimulerende en motiverende begeleiding door lkr – Werken aan een positief klimaat – Zorgen voor een rijk en stimulerend aanbod – Transparante communicatie en constructieve samenwerking rond aanpak – Samenwerking met ouders 39

40 Dagoverzicht 1.Theorie HB 2.Zorgcontinuüm fase 0 en 1 3.HGD-traject 4.Handelen en evalueren 5.Diagnostisch materiaal 40

41 PREVENTIEVE BASISZORG VERHOOGDE ZORG UITBREIDING VAN ZORG OVERSTAP NAAR SCHOOL OP MAAT CONTINUÜM van ZORG FASE 0 FASE 1 FASE 2 Plaats van HGD FASE 3 41

42 Zorgcontinuüm fase 0 Preventieve basiszorg: belangrijke aspecten – Organisatie van het zorgbeleid Visie en beleid Omgaan met verschillen www.migent.be Differentiëren Attitudes en vaardigheden Leren leren 42

43 Zorgcontinuüm fase 0 Preventieve basiszorg: belangrijke aspecten – Vorming en ondersteuning van het schoolteam – Inschrijving –en onthaalbeleid – Zorg op klasniveau Differentiëren Coöperatief leren Zelfstandig werken – Opvolging van alle leerlingen – Communicatie met ouders en leerling 43

44 Zorgcontinuüm fase 1 Schoolintern besluitvormingsproces Zie HGD-traject, maar andere terminologie! – Zorgoverleg – Informatie verzamelen – Onderwijsbehoeften en aanpak bepalen In functie van de doelstellingen heeft deze leerling instructie nodig die…, opdrachten die…., feedback die…, …. – Plannen, handelen en evalueren 44

45 Zorgcontinuüm fase 1 Mogelijke en wenselijke acties Bij voorkeur geïntegreerd werken Compacten Verrijkingsleerstof Hogere moeilijkheidsgraad Aangepaste instructiewijze Projectwerk – draaideurmodel – POP-project – TOP-project 45

46 Zorgcontinuüm fase 1 Mogelijke en wenselijke acties Stimuleren van nieuwe interesses Nabespreken/reflecteren op eigen handelen Actief leren en ‘leren leren’ Schaken Verantwoordelijkheid in schoolkrant of website Helpen in de schoolbib Wedstrijden – www.kangoeroe.org www.kangoeroe.org – http://www.esa.int/esaKIDSnl/ http://www.esa.int/esaKIDSnl/ 46

47 Zorgcontinuüm fase 1 Praktijkvoorbeelden – BaO (Lisa uit het 4 e leerjaar) Zie contractje Nederlands in Syllabus Zorgoverleg Gesprek met leerling Gesprek met ouders Onderwijsbehoeften en aanpak bepalen 47

48 Zorgcontinuüm fase 1 Praktijkvoorbeelden – SO (info congres BEKINA workshop) Op basis van intakegesprek Psycho -educatie Zelf inbreng in projectwerk bv. Thema’s zelf te kiezen, in groep laten reflecteren Evaluatie bv. Extra fiche, proces –en product –evaluatie Verdieping van een vak met coach  examencommissie Les volgen in een hoger jaar Extra project filosofie 48

49 Zorgcontinuüm fase 1 Praktijkvoorbeelden – SO (info congres BEKINA workshop) Leerkrachten met bizarre hobby’s betrekken Oud –leerlingen betrekken Steeds activiteiten afsluiten met zelfevaluatie Doel NIET betere resultaten Doel WEL welbevinden en afstuderen 49

50 Zorgcontinuüm fase 1 Redenen om te starten met uitbreiding van zorg – Vermoeden van ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid – De genomen maatregelen volstaan niet Te grote discrepantie tussen de prestaties van de lln en zijn klasgenoten Blijvende gedrags –en/of emotionele problemen Demotivatie/schoolmoeheid Vermoeden van een leerstoornis ….. 50

51 51 Reflectie fase 0-1 OPDRACHT: Samenwerking met eigen scholen Wat gebeurt er al van de zaken die zonet besproken werden? Wat kan nog beter? Welke zaken wil je voor jezelf onthouden en meenemen naar je school/scholen?


Download ppt "Informatiedag Prodia Protocol bij vermoeden van hoogbegaafdheid April/mei 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google