De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DORST.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DORST."— Transcript van de presentatie:

1 DORST

2 Psalm 42: 1 Voor de koorleider. Een leerdicht voor de Korachieten
Psalm 42: 1 Voor de koorleider. Een leerdicht voor de Korachieten. Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God. 2 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen?

3 Romeinen 7: 21 Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig;

4 THE. QUEEN. OF. THE. SOUTH_ INDIANAPOLIS
THE.QUEEN.OF.THE.SOUTH_ INDIANAPOLIS.IN FRIDAY_ E And as I said, that thirsting, that thirst feeling in you, God made you with that thirst. That's part of God's make-up for you. He made you and give you a thirst--a thirst for Him. En zoals ik zei, die dorst, dat gevoel van dorst in u, God maakte u met die dorst. Dat is een deel van Gods natuur voor u. God maakte u en gaf u een dorst….een dorst voor Hem.

5 While I was looking at that, I got so full of the Holy Ghost until I set my gun against a tree and run around the tree just as hard as I could, kicking one foot up in the air, and screaming to the top of my voice, hollering, "Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah," just around, around, around, around, till I almost fell down; had to stop and jerk my hands up-and-down in the air, hollering, "Glory, glory, glory, glory, glory. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah," just as hard as I could run. I couldn't think of nothing else to say. My heart was a-bubbling over. Terwijl ik er naar keek, ik raakte zo vol van de Heilige Geest dat ik mijn geweer tegen de boom zette en zo hard als ik kon rond de boom rende en zo luid als ik kon het uitgilde: “Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja,…gewoon rond en rond en rond totdat ik er bijna bij neer viel. Moest stoppen en mijn handen in de lucht gooien en riep: Glorie, glorie, glorie, glorie, glorie, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja en zo hard renend als ik kon. Ik kon niets anders bedenken om te zeggen. Mijn hart stroomde over.

6 Psalm 63: 1 Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was
Psalm 63: 1 Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. 2 O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.

7 Johannes 7: 37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!

8 You can't get satisfaction by joining a church. You only become mental
You can't get satisfaction by joining a church. You only become mental. It's an intellectual affair. But you'll never be satisfied until you know Him, as the forgiveness of your sins, where the sin question is settled, and you have that lovely, peaceful, quiet, eternal, everlasting fellowship with Him, when the peace of God that passes all understanding has sanctified your soul, and has made you a new creature in Christ Jesus. U kunt niet bevredigd worden door lid te worden van een kerk. Dat is alleen maar iets mentaals, dat is een intellectuele aangelegenheid. Maar u zult nooit bevredigd worden totdat u HEM kent, voor de vergeving van uw zonden, als het zonde vraagstuk is afgehandeld en u die liefelijke, vredige en rustige en eeuwige gemeenschap met Hem hebt, als de vrede van God welke alle verstand te boven gaat uw ziel heeft bevredigd en u een nieuwe schepping heeft gemaakt in Christus Jezus.

9

10

11

12


Download ppt "DORST."

Verwante presentaties


Ads door Google