De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gods geschenk vindt altijd zijn plaats!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gods geschenk vindt altijd zijn plaats!"— Transcript van de presentatie:

1 Gods geschenk vindt altijd zijn plaats!

2 Mattheüs 2: 1 Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem, 2 en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen. 3 Toen koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij en geheel Jeruzalem met hem.

3 4 En hij liet al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en trachtte van hen te vernemen, waar de Christus geboren zou worden. 5 Zij zeiden tot hem: Te Betlehem in Judea, want aldus staat geschreven door de profeet: 6 En gij, Betlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen, die mijn volk Israel weiden zal.

4 7 Toen riep Herodes de wijzen in het geheim en deed bij hen nauwkeurig navraag naar de tijd, dat de ster geschenen had. 8 En hij liet hen naar Betlehem gaan, en zeide: Gaat en doet nauwkeurig onderzoek naar dat kind; en zodra gij het vindt, bericht het mij, opdat ook ik hem hulde ga bewijzen. 9 Zij hoorden de koning aan en reisden weg; en zie, de ster, die zij hadden gezien in het Oosten, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het kind was.

5 10 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde
10 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. 11 En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12 En van Godswege in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te keren, trokken zij langs een andere weg naar hun land terug.

6

7

8 Er is een wijs man voor nodig om tot Christus te komen.

9 THE. GREAT. COMING. REVIVAL. AND. THE. OUTPOURING. OF. THE. HOLY
THE.GREAT.COMING.REVIVAL.AND.THE.OUTPOURING.OF.THE.HOLY.SPIRIT 18juli E And today, we're trying to run to this church and say, "Is this got the message?" Over here... "Has this got the message? Is this the right?" There's one thing God has give us an everlasting Star, that's the baptism of the Holy Ghost. The Holy Spirit is the Guider of the Church of the living God today to lead them into Truth and all Light. Amen. DE GROTE KOMENDE OPWEKKING EN HET UITGIETEN VAN DE HEILIGE GEEST. En vandaag proberen we naar deze kerk te rennen: “Heeft deze de boodschap?” Of bij deze: “Hebben zij de boodschap? Is dit juist?” Er is één zaak die God aan ons heeft gegeven en dat is een altoosdurende Ster, dat is de doop met de Heilige Geest. De Heilige Geest is de Gids en Leider van de Kerk van de Levende God vandaag, om hen te leiden in de Waarheid en in alle Licht. Amen.

10 10 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.

11 Goud Godheid

12 Maar respect voor God is respect voor GODS kinderen.

13 Wierook Dienst

14 Mirre - Dood

15 Godheid in dienst om te sterven.
Goud - Godheid Wierook - Dienst Mirre - Dood Godheid in dienst om te sterven.

16 WE. HAVE. SEEN. HIS. STAR. AND. HAVE. COME. TO. WORSHIP
WE.HAVE.SEEN.HIS.STAR.AND.HAVE.COME.TO.WORSHIP.HIM 16 dec63 God can use every part of us if it's converted to Him. Everything that we are, when it's given completely into the hands of God, and converted to His service, He can use us in dreams, He can use us in speech, He can use us in all senses. And everything that we are, is converted to God, then God can use it. Do you believe that? See, when we are, everything is converted to Him, He can use it. Wij hebben Zijn ster gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. God kan elk deel van ons gebruiken als het aan Hem is overgegeven. Alles wat we zijn, wanneer het volledig in de handen van God is overgegeven voor Zijn dienst. Hij kan ons gebruiken in dromen, Hij kan ons gebruiken in spreken, Hij kan ons gebruiken in elke vorm. En alles dat we zijn is overgegeven aan God, dan kan God het gebruiken. Gelooft u dat? Zie, wanneer we alles overgegeven hebben aan Hem, kan Hij het gebruiken.

17 Handelingen 10: 35 maar onder elk volk is wie Hem vereert en gerechtigheid werkt, Hem welgevallig.


Download ppt "Gods geschenk vindt altijd zijn plaats!"

Verwante presentaties


Ads door Google