De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herders of HERDER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herders of HERDER."— Transcript van de presentatie:

1 Herders of HERDER

2 Lucas 2: 8 En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. 9 En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. 10 En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen:

3 Lucas 2: 11 U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. 12 En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: 14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.

4

5 Jesaja 53: 7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

6 Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen:

7 Psalm 23: 6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.

8 Johannes 10 11 Ik ben de goede herder
Johannes Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen;

9 12 maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht (en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen)

10 13 want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte.

11 14 Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij,

12 15 gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen.

13 Jesus' reputation is made when He's in the presence of sinners
Jesus' reputation is made when He's in the presence of sinners. Jesus' reputation isn't hurt by sinners, it's made in the presence of sinners. De reputatie van Jezus wordt gemaakt in de aanwezigheid van zondaars. De reputatie van Jezus wordt niet beschadigd door zondaars, het wordt gemaakt in de aanwezigheid van zondaars.

14 They have to depend on someone leading them
They have to depend on someone leading them. And they cannot lead one another. They just won't do it. And that goes to show me one thing; if we are likened to sheep in God's heritage, then we cannot lead one another. We are helpless. And we've got to depend on the great Shepherd of the sheep, the Lord Jesus. Zij moeten voor leiding op iemand anders vertrouwen. En zij kunnen elkaar niet leiden. Ze zullen het eenvoudigweg niet doen. En dat laat mij één ding zien, als wij worden vergeleken met schapen in Gods erfdeel, dan kunnen we elkaar niet leiden. Wij zijn hulpeloos. En moeten we vertrouwen op de grote Herder van de schapen, de Here Jezus.

15 Jesaja53: 6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen.


Download ppt "Herders of HERDER."

Verwante presentaties


Ads door Google