De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KOM HOGER #6 Het Woord is gekomen. Openbaring 4: 1 Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KOM HOGER #6 Het Woord is gekomen. Openbaring 4: 1 Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord."— Transcript van de presentatie:

1

2 KOM HOGER #6 Het Woord is gekomen.

3

4 Openbaring 4: 1 Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet.

5 Het Woord is gekomen.

6 2 Samuël 6: 13 Nadat de dragers van de ark des HEREN zes schreden voortgegaan waren, offerde hij een rund en een gemest kalf.

7

8

9 2 Samuël 6: 13 Nadat de dragers van de ark des HEREN zes schreden voortgegaan waren, offerde hij een rund en een gemest kalf. 14 En David danste uit alle macht voor het aangezicht des HEREN; David nu was omgord met een linnen lijfrok. 15 David en het gehele huis Israëls haalden de ark des HEREN, onder gejubel en hoorngeschal.

10

11

12

13 16 Toen de ark des HEREN de stad Davids binnenkwam, keek Mikal, de dochter van Saul, door het venster en zag koning David huppelen en dansen voor het aangezicht des HEREN; en zij verachtte hem in haar hart. 17 Nadat zij de ark des HEREN binnengebracht hadden, zetten zij haar neer op haar plaats, in de tent die David voor haar gespannen had, en David bracht brandoffers en vredeoffers voor het aangezicht des HEREN.

14

15 And everything in the Old Testament speaks of Calvary: everything. You're complete in Christ. And you're not saved because that you pack a crucifix; you're not saved because you go to church; you're not saved because you know your catechism or your textbook; you're not even saved because you know the Bible. Alles in het Oude Testament spreekt van Golgotha: ALLES. U bent compleet in Christus. En u bent niet gered doordat u een crucifix draagt, u bent niet gered doordat u naar de kerk gaat; u bent niet gered omdat u uw catechismus of uw tekstboek kent; u bent niet gered omdat u uw Bijbel kent.

16

17 Efeze 3: 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde,

18

19 And everything in the Old Testament speaks of Calvary: everything. You're complete in Christ. And you're not saved because that you pack a crucifix; you're not saved because you go to church; you're not saved because you know your catechism or your textbook; you're not even saved because you know the Bible. You are saved because you know the Person Christ Jesus. To know Him is life. Not even to know His Word is life, but to know Him, the Person, is life. There's only one way to know Him; that's to be born again of the Spirit of God. Alles in het Oude Testament spreekt van Golgotha: ALLES. U bent compleet in Christus. En u bent niet gered doordat u een crucifix draagt, u bent niet gered doordat u naar de kerk gaat; u bent niet gered omdat u uw catechismus of uw tekstboek kent; u bent niet gered omdat u uw Bijbel kent. U bent gered omdat u de Persoon Jezus Christus kent. Hem te kennen is leven. Zelfs niet Zijn Woord te kennen is leven, maar Hem te kennen; de Persoon, is leven. Er is slechts één manier om Hem te kennen, wederomgeboren te worden door de Geest van God.

20

21


Download ppt "KOM HOGER #6 Het Woord is gekomen. Openbaring 4: 1 Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord."

Verwante presentaties


Ads door Google