De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Exodus 28 6 Zij zullen de efod maken van goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen: kunstig werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Exodus 28 6 Zij zullen de efod maken van goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen: kunstig werk."— Transcript van de presentatie:

1

2 Exodus 28 6 Zij zullen de efod maken van goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen: kunstig werk.

3 Exodus 28 6 Zij zullen de efod maken van goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen: kunstig werk.

4 Exodus 28 6 Zij zullen de efod maken van goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen: kunstig werk. St. Vert.: hemelblauw

5 Exodus 28 6 Zij zullen de efod maken van goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen: kunstig werk. St. Vert.: purper

6 Exodus 28 6 Zij zullen de efod maken van goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen: kunstig werk. = gevlochten

7 18 Linnen hoofddoeken zullen op hun hoofd zijn en linnen broeken aan hun heupen, zij zullen zich niet omgorden met iets dat doet zweten. Ezechiël 44 18 Linnen hoofddoeken zullen op hun hoofd zijn en linnen broeken aan hun heupen, zij zullen zich niet omgorden met iets dat doet zweten. Ezechiël 44... Mijn juk is zacht en Mijn last is licht... Matteüs 11:30

8 Exodus 28 7 Twee verbonden schouderstukken zal hij hebben, aan de beide einden moet hij verbonden worden.

9 Exodus 28 8 De gordel aan de efod om die aan te binden, op dezelfde wijze vervaardigd, zal daarmee een geheel vormen, van goud, hemelblauw, purper, scharlaken en getweernd fijn linnen.

10 Exodus 28 9 Gij zult twee chrysopraasstenen nemen en de namen der zonen van Israel daarin graveren, St. Vert.: sardonixstenen

11 Exodus 28 10 zes van hun namen op de ene steen en de zes overige namen op de andere steen, naar de volgorde van hun geboorte.

12 Exodus 28 11 Als kunstwerk van een steensnijder, als zegelgraveerwerk, zult gij de twee stenen met de namen der zonen van Israel graveren; ingevat in gouden kassen zult gij ze maken.

13 Exodus 28 12 Dan zult gij de twee stenen op de schouderstukken van de efod zetten als gedachtenisstenen voor de Israelieten: Aaron zal hun namen ter gedachtenis voor het aangezicht des HEREN op zijn beide schouderstukken dragen.

14 Exodus 28 (...) 15 Gij zult een borstschild der beslissing maken, kunstig werk. Op dezelfde wijze als de efod zult gij het maken: van goud, hemelblauw, purper, scharlaken en getweernd fijn linnen zult gij het maken. lett. van het gericht

15 Exodus 28 16 Vierkant zal het zijn, dubbel, een span lang en een span breed.

16 Exodus 28 (...) 21 En de stenen zullen overeenkomstig de namen der zonen van Israel twaalf in getal zijn, overeenkomstig hun namen; als zegelgraveerwerk zullen zij, elk met zijn naam, zijn voor de twaalf stammen.

17 Exodus 28 (...) 28 Dan zal men het borstschild met zijn ringen aan de ringen van de efod vastbinden met een hemelblauw snoer, zodat het op de gordel van de efod vastzit, en het borstschild niet van de efod kan afschuiven.

18 Exodus 28 29 Zo zal Aaron de namen der zonen van Israel in het borstschild van het gericht op zijn hart dragen, wanneer hij in het heiligdom komt, tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht des HEREN.

19 Exodus 28 30 En gij zult in het borstschild van het gericht de Urim en de Tummim leggen... lett. lichten en volmaaktheden geven

20 Exodus 28 30... zij zullen op het hart van Aaron zijn, wanneer hij voor het aangezicht des HEREN komt, en Aaron zal het gericht voor de Israelieten voortdurend op zijn hart dragen, voor het aangezicht des HEREN.

21

22 1Samuël 30 6...Maar David sterkte zich in de HERE, zijn God.

23 1Samuël 30 7 Toen beval David de priester Abjatar, de zoon van Achimelek: Breng mij DE EFOD. En Abjatar bracht David de efod.

24 1Samuël 30 8 Daarop vroeg David de HERE*: Moet ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En Hij antwoordde hem: Achtervolg, want stellig, gij zult inhalen en bevrijden. * vergl. 1Sam.28:6

25

26 2Samuel 6 14 En David danste uit alle macht voor het aangezicht des HEREN; David nu was omgord met een linnen lijfrok. lett. EFOD

27 2Samuel 6 15 David en het gehele huis Israels haalden de ark des HEREN, onder gejubel en hoorngeschal.

28 2Samuel 6 16 Toen de ark des HEREN de stad Davids binnenkwam, keek Mikal, de dochter van Saul, door het venster en zag koning David huppelen en dansen voor het aangezicht des HEREN; en zij verachtte hem in haar hart.

29 2Samuel 6 17 Nadat zij de ark des HEREN binnengebracht hadden, zetten zij haar neer op haar plaats, in de tent die David voor haar gespannen had, en David bracht brandoffers en vredeoffers voor het aangezicht des HEREN.


Download ppt "Exodus 28 6 Zij zullen de efod maken van goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen: kunstig werk."

Verwante presentaties


Ads door Google