De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1Samuël 21. 1SAMUËL - overzicht 16 - David in Bethlehem tot koning gezalfd 17 - David overwint Goliath 18 & 19 - David vlucht voor aanslagen Saul 20 –

Verwante presentaties


Presentatie over: "1Samuël 21. 1SAMUËL - overzicht 16 - David in Bethlehem tot koning gezalfd 17 - David overwint Goliath 18 & 19 - David vlucht voor aanslagen Saul 20 –"— Transcript van de presentatie:

1 1Samuël 21

2 1SAMUËL - overzicht 16 - David in Bethlehem tot koning gezalfd 17 - David overwint Goliath 18 & 19 - David vlucht voor aanslagen Saul 20 – David houdt zich twee dagen verborgen 21 – David in het heiligdom in Nob & dwaas onder de Filistijnen in Gat

3 1 David kwam te Nob bij de priester Achimelek... 1Samuël 21

4 1 (...) Toen ging Achimelek David bevende tegemoet en vroeg hem: Waarom zijt gij alleen en is er niemand bij u? 1Samuël 21

5 2 David antwoordde de priester Achimelek: De koning heeft mij iets opgedragen en tot mij gezegd... 1Samuël 21

6 2... niemand mag ook maar iets weten van de zaak waarvoor ik u uitzend en die ik u heb opgedragen. De manschappen heb ik ergens heengezonden. 1Samuël 21

7 3 Nu dan, wat hebt gij voorhanden? Geef mij vijf broden mee of wat er maar is. 1Samuël 21

8 4 Daarop antwoordde de priester David: Ik heb geen gewoon brood voorhanden, maar er is wel heilig brood... 1Samuël 21

9 4 (...) als de manschappen zich maar van de vrouwen onthouden hebben. 1Samuël 21

10 5 David antwoordde de priester en zeide tot hem: Zeker, de omgang met vrouwen is ons, evenals vroeger, ontzegd... 1Samuël 21

11 15 En hij (=Mozes) zeide tot het volk: Weest over drie dagen gereed, NADERT NIET TOT EEN VROUW. 16 En het geschiedde op DE DERDE DAG, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk BAZUINGESCHAL, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. -Exodus 19-

12 5 (...) Zeker, de omgang met vrouwen is ons, gisteren en eergisteren, ontzegd, wanneer ik uittrek, de wapens der manschappen zijn heilig, en al is dit een ongewijde tocht, niettemin is hij heden heilig in de wapens. 1Samuël 21

13 6 Toen gaf de priester hem het heilige brood, omdat er geen ander was dan het toonbrood dat men gewoon is voor het aangezicht des HEREN weg te nemen, om op de dag dat men het wegneemt, vers brood neer te leggen. 1Samuël 21

14 3 En Hij zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen wat David gedaan heeft, toen hij en die met hem waren honger kregen? 4 Hoe hij HET HUIS GODS BINNENGEGAAN is en zij de toonbroden hebben gegeten, waarvan hij noch die met hem waren mochten eten, doch ALLEEN DE PRIESTERS? -Matteüs 12-

15 (...) 8 David zeide tot Achimelek: Hebt gij hier geen speer of zwaard voorhanden? Want ik heb noch mijn zwaard nog mijn andere wapens kunnen meenemen, omdat de opdracht van de koning dringend was. 1Samuël 21

16 9 Daarop zeide de priester: Het zwaard van de Filistijn Goliat, die gij verslagen hebt in het Terebintendal, zie, dat is hier... 1Samuël 21

17 9 (...) gewikkeld in een mantel achter de efod. 1Samuël 21

18 9 (...) Indien gij het nemen wilt, neem het; een ander is er niet, alleen dit. David zeide: Zijns gelijke bestaat er niet; geef het mij. 1Samuël 21


Download ppt "1Samuël 21. 1SAMUËL - overzicht 16 - David in Bethlehem tot koning gezalfd 17 - David overwint Goliath 18 & 19 - David vlucht voor aanslagen Saul 20 –"

Verwante presentaties


Ads door Google