De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kansrijk kiezen Het begeleiden van kansarme jongeren bij het maken van een bewuste studiekeuze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kansrijk kiezen Het begeleiden van kansarme jongeren bij het maken van een bewuste studiekeuze."— Transcript van de presentatie:

1 Kansrijk kiezen Het begeleiden van kansarme jongeren bij het maken van een bewuste studiekeuze

2 De 5 kloven van armoede De gevoelskloof De kenniskloof
De vaardigheidskloof De positieve krachtenkloof De structurele kloof Mensen in armoede kunnen deze kloof niet alleen overbruggen

3 De vaardigheidskloof bij kansarme gezinnen
Gebrek aan vaardigheden bij Het creëren van een leerklimaat Begeleiden van het studiekeuzeproces Weinig betrokkenheid Jongeren kiezen alleen Geen kennis van keuzemotieven Ouders zijn niet in staat om het studiekeuzeproces te begeleiden

4 De gevoelskloof bij kansarme jongeren
Vaak een laag zelfbeeld Gevoel van uitsluiting Compensatie in gedrag of zichtbaar materialisme Negatieve schoolervaringen Voelen zich niet meer goed op school Studiekeuze op basis van status en prestige

5 De kenniskloof kansarme gezinnen
Gebrekkige kennis van het hoger onderwijs Ouders vaak niet gestudeerd Geen notie van het leven op de hogeschool of unief Geen rolmodellen binnen het gezin Geen of weinig beeldvorming

6 Kenniskloof kansarme jongeren
Beperkte horizon en aanbod van HO Geen kennis van alternatieve opleidingen Weinig kennis van de structuur van het hoger onderwijs Bv. zien het BSO als een voorbereiding op het HO Geen zicht op alternatieve financiering Weinig kennis van informatiekanalen Voelen zich snel voldoende geïnformeerd GAAN MINDER BEWUST EN GEINFORMEERD KIEZEN

7 De positieve krachtenkloof kansarme jongeren
Gaan vaak nog naar school ondanks andere zware verantwoordelijkheden Blijven optimistisch bij moeilijkheden en tegenslagen op privé gebied Hebben vaak op jonge leeftijd al veel levenservaring Kunnen tegen een stootje!

8 DE SCHOOL EN DE KENNISKLOOF
Leerkrachten zijn zich onvoldoende bewust van de kenniskloof Leerkrachten zijn zelf niet altijd voldoende op de hoogte van de structuur van het HO en alternatieve opleidingen Leerkrachten hebben niet altijd kennis van de thuiscultuur en leefwereld van de jongeren Bv het fenomeen van economische onafhankelijkheid bij magrebijnse jongeren

9 De school en de vaardigheidskloof
Het is niet evident om de kloof in kennis en vaardigheden, o.a ivm studiekeuze juist in te schatten. Men gaat gedrag soms kaderen in desinteresse, onvermogen, slechte wil van ouders en leerlingen,… De school/leerkracht gaat er te vaak van uit dat leerlingen kennis en vaardigheden (moeten) bezitten die ze niet hebben. Dit wordt vaak gekaderd in culturele ipv sociaal- economische breuklijnen.

10 De school en de positieve krachtenkloof
Het schoolsysteem is er vaak één van deficit- denken Positieve krachten worden vaak onder- gesneeuwd door gedrag Het vraagt een mentaliteitsverandering en attentheid van de school en individuele leerkracht

11 Hoe keren wij de kansen 2 uitganspunten
Kansarme jongeren hebben de school nodig om op terug te vallen. Kloof wordt niet op eigen kracht gedicht. Een sterk schoolloopbaanbeleid is in het belang van elke leerling Zo vroeg mogelijk Zo volledig mogelijk

12 Het dichten van de gevoelskloof
Aanspreken op talenten en mogelijkheden Bij afraden om verder te studeren Goed argumenteren ( niet “ je kan da toch nie! Of jij? Studeren! Laat me niet lachen!) Stel alternatieven voor Een bezoek aan de hogeschool Letterlijk over de drempel stappen Proeven van het hogeschoolgevoel/leven Positieve rolmodellen Oud leerlingen Klimop herkenbaarheid/waardering

13 Het dichten van de kenniskloof
Lerarenteam Kennis opdoen over de structuur van HO en alternatieve opleidingsmogelijkheden Vormingen aanbieden rond interculturaliteit en kansarmoede Kennis lerarenopleiding nog gebaseerd op lectuur van de jaren '80 Dringend aan vernieuwing toe!

14 Het dichten van de kenniskloof
De leerlingen Oriëntatiesessies bij de graadovergangen Overzicht van alle mogelijkheden Bezoek websites rond studiekeuze KOP-test Sid'in Voorbereiding, begeleid bezoek, terugkoppeling Klimop Andere organisaties uitnodigen cvo,vdab, syntra,...

15 Het dichten van de kenniskloof
Verhogen van de zelfkennis van de leerlingen Portfoliowerking C-stick, my digital-me Kwaliteitenspel Gerrickens Activiteiten rond het ontdekken van interesses en kwaltiteiten “welke kleur heeft mijn parachute” Individuele begeleidinggesprekken klasgesprekken/activiteiten rond studiekeuze Keuzemotieven ...

16 Het dichten van de kenniskloof
Ouders Info-sessie bij de graadovergangen Laagdrempelig Studiekeuzedekentje Info-sessie hoger onderwijs Klimop Oud-leerlingen Tolken Bezoek aan een hogeschool

17 Het dichten van de vaardigheidskloof
Keuzevaardigheden aanscherpen Ondersteunende vaardigheden ouders aanscherpen Ouderwerking Moedergroepen Leerkrachten de kans geven om kennis en vaardigheden op te doen rond Kansarmoede Interculturaliteit keuzeprocessen

18 Het dichten van positieve krachtenkloof
Bevestig leekrachten in hun rol! Heb aandacht voor talenten en krachten van leerlingen en benoem ze. Zelfs de lastigste kinderen doen af en toe eens iets goed! Bestendig de aanwezige discriminatie en ongelijkheid niet! Haal je leerlingen uit deze vicieuze cirkel door in hen te geloven! Aandacht hiervoor is een kwestie van mentaliteit en attendheid

19 Nog een laatste tip Draaiboek schoolloopbaan
Chronologisch Beschrijving acties Uitvoerders per actie Duid op school één eindverantwoordelijke aan omtrent schoolloopbaanbeleid Begin zo vroeg mogelijk met het studiekeuzeproces


Download ppt "Kansrijk kiezen Het begeleiden van kansarme jongeren bij het maken van een bewuste studiekeuze."

Verwante presentaties


Ads door Google