De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KA Hoboken & ‘De Hogeschool-brug’ Samen werken aan een succesvolle overstap SO-HO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KA Hoboken & ‘De Hogeschool-brug’ Samen werken aan een succesvolle overstap SO-HO."— Transcript van de presentatie:

1 KA Hoboken & ‘De Hogeschool-brug’ Samen werken aan een succesvolle overstap SO-HO

2 Vertrekpunt…. van de schoolbrug.  Vaststelling door studentenbegeleiders van De Schoolbrug: – Veel leerlingen missen bij hun instap in het HO een aantal basisvaardigheden om te kunnen slagen. –Leerlingen kunnen in het secundair reeds beter voorbereid worden op het Hoger Onderwijs  We dienen bij managers diversiteit het project ‘de hogeschool-brug’ in.

3 Vertrekpunt… vanuit KA Hoboken  KA Hoboken merkt het belang van een goede oriëntering tijdens het secundair en na het secundair.  Komende mentaliteitswijziging; SO niet langer een finaliteit.  Nood aan bundeling bestaande initiatieven.De school werkt in het kader van zijn GOK-beleid het traject levensweg uit.  Het project ‘de hogeschool-brug’ wordt gekaderd binnen dit project.

4 5 succesfactoren in het HO  5 pijlers die de slaagkansen verhogen.  Goede kennis van het (academisch) Nederlands.  Werken aan een goede studiekeuzebegeleiding  Werken aan leercompetenties.  Werken aan sociale vaardigheden.  Stimuleren van een krachtige leeromgeving thuis en op school.

5 Studiekeuze: de vaststellingen & de kansen  Valkuil 1: een gebrekkige kennis van de bestaande mogelijkheden. (beperkte horizon) na het secundair  Kansen: SID-In beurs, KLIMOP, Infosessies laatstejaars, speeddating,…

6 En op school….  Actie 1: Uitgebreide infosessie ‘Wat na het secundair?’voor laatstejaars verzorgd door De Schoolbrug. –Alle opties na het secundair overlopen in 2 lesuren. -Meegeven van basisinfo (VDAB, BAMA structuur, volwassenonderwijs,…. -Meegeven adressen, websites,…. -Praktijkoefening van één lesuur

7  Actie 2 ; Voorbereiden bezoek SID-IN beurs door De Schoolbrug. –Leerlingen informeren over wat de SID-IN is. –Leerlingen laten brainstormen over de vraag ‘Met welke info wil ik daar buitengaan?’ –Max. één lesuur. Actie 3: voorstelling CVO Birm

8  Valkuil 2: beperkte koppeling studierichting en eigen talenten en eigenschappen.  Kansen: bewustmaking door leerkrachten, tutoren, (bestaande) kwaliteitenspellen, belangstellingsroos, projectwerk,…

9 En op school…En op school…En op school…En op school…  Actie 4: 2-daagse voor 6 ASO en TSO rond koppeling interesses & talenten enerzijds en studiekeuze anderzijds. – gegeven door studenten lerarenopleiding Artesis. (samenwerking met Artesis) –Bewustwording eigen interesses en kwaliteiten. –Reflecteren over verband interesses/kwaliteiten en studiekeuze.

10  Actie 5; richten op goede oriëntatie in het secundair bij het overgaan naar een volgende graad –Ouderbijeenkomsten –Kwaliteitenspelen in 2 en 4 secundair –Advies bij leercoaching 2e graad

11  Valkuil 3; verkeerde inschatting eigen capaciteiten en mogelijkheden (overschatting en onderschatting)  Kansen: kwaliteitenspellen, vakoverschrijdend werken aan zelfreflectie en omgaan met feedback, my-digital me, ‘leren leren’, zichzelf leren kennen via ‘empowerende’ activiteiten.

12  Actie 6; ‘leren leren’ via GOLEWE project –Samenwerking KA Hoboken – Plantijn –Geeft inzicht in leerstijlen en reikt methodieken aan om ze te verbeteren. –Geeft inzicht in eigen zwaktes en sterktes op het gebied van leren en leerstijlen. –Leerlingen 5 & 6 ASO –Opvolging en ondersteuning vanuit project ‘De Hogeschoolbrug.

13 De 6 leercompetenties van GOLEWE ( actie 6)  Zelfkennis  Zelfsturing  Analyseren, reflecteren en structureren  Concretiseren  Kritisch verwerken  Samenwerken

14  Actie 7; Empoweren via leerlingenraad –Organiseren van activiteiten. –Leerlingen ontdekken (nieuwe) mogelijkheden in zichzelf, leren organiseren, omgaan met kritiek, feedback, succeservaring, ontgoocheling,….

15  Valkuil 4: keuze gebaseerd op verkeerde motivatiegronden. Eenzijdig materieel geïnspireerd of enkel externe motivatie.  Kansen: bewustmaking risico via KLIMOP, leerkrachten, CLB, KOP-test.

16  Actie 8; informatiesessie gegeven door KLIMOP –Getuigenissen van rolmodellen –Inhoudelijke info over Hoger Onderwijs –Praktische info over HO (studiebeurzen ed) –Sensibiliseren valkuilen.  Actie 9: KOP test in laatstejaars –Geeft inzicht in keuzeprocessen.

17 .  Valkuil 5; geen of een beperkt beeld van het Hoger Onderwijs.  Kansen; Getuigenissen via KLIMOP of oud leerlingen, video en werkmap ‘grijp je kans’, snuffeldagen en meeleefdagen in het HO, SID-IN, Tutoraat, speeddating

18  Actie 10: met 6 ASO en 7 BSO verzorging naar snuffeldag dep. orthopedagogie in Plantijn. Met 6 TSO Handel en 6 ASO economie naar de meeleefdag van het dep. bedrijfskunde. –Leerlingen nemen letterlijk de drempel. –Leerlingen geven zelf aan dat dit belangrijk is. –Meer inzicht in werking hogeschool.

19  Valkuil 6; weinig besef van de meerwaarde van verder studeren bij sommige ouders.  Kansen; Werken aan ouderbetrokkenheid, organisatie ouderbijeenkomsten over verderstuderen.

20  Actie 11; organisatie info-avond ouders laatstejaars en een bezoek aan een hogeschool. –In samenwerking met KLIMOP –In samenwerking met Plantijn en Artesis

21 En nog….  Keuzes kunnen maken als competentie ontwikkelen –Geen luxe! – Dit kan b.v via sleutelmappen  De rol van de leerkrachten vergroten. –Heeft vaak beperkte rol in studiekeuze. –Zijn niet altijd op de hoogte van huidige evoluties.


Download ppt "KA Hoboken & ‘De Hogeschool-brug’ Samen werken aan een succesvolle overstap SO-HO."

Verwante presentaties


Ads door Google