De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be

2

3

4 Professionele bachelor (180 ects, hogescholen) Academische bachelor (180 ects, hogescholen en universiteiten) Master (min 60 ects, hogescholen en universiteiten) Doctoraat (universiteiten) schakel programma voorbereidings programma bachelor na bachelor master na master Secundair onderwijs hbo SE-n-SE SLO

5 Ontwikkelingen in het hoger onderwijs  Bachelor master structuur  Hbo en Se-n-Se  Flexibilisering  Financiering en leerkrediet

6 Bachelor master structuur  Bologna verklaring van 1999  Vergelijkbare structuur ba ma do en EQF  Mobiliteit  Kwaliteit  Gezamenlijke opleidingen  Mondiale dimensie  Wederzijdse erkenning  Sociale dimensie  …

7 Bologna in Vlaanderen  Structuurdecreet (april 2003)  Associaties  Bachelor master doctoraat  academisering

8 Professionele bachelor  180 studiepunten, hogescholen  Professionele kennis en competenties  Toepassing van wetenschappelijke, artistieke kennis, creativiteit en praktijkkennis  Zelfstandige uitoefening van een beroep  Banaba 60 studiepunten

9 Academische bachelor  180 studiepunten aan de hogescholen of de universiteiten  Academische of artistieke kennis en competenties  Basis is wetenschappelijk onderzoek  Doorstromen naar de master

10 Master  Min 60 studiepunten hogescholen en universiteiten  Gevorderd niveau van kennis en competenties, algemeen en specifiek  Autonome uitoefening van wetenschap of kunst of aanwending van kennis in de zelfstandige uitoefening van een beroep  Masterproef  Manama min 60 studiepunten  Erasmus mundus

11 Academisering  Bama opleidingen van de hogescholen  Onderwijs = onderzoek  Alle masters zelfde niveau  Associatie universiteit  Inkantelen?

12 Professionele bachelor (180 ects, hogescholen) Academische bachelor (180 ects, hogescholen en universiteiten) Master (min 60 ects, hogescholen en universiteiten) Doctoraat (universiteiten) schakel programma voorbereidings programma bachelor na bachelor master na master

13 Ontwikkelingen in het hoger onderwijs  Bachelor master structuur  Hbo en Se-n-Se  Flexibilisering  Financiering en leerkrediet

14 Se-n-Se  Kwalificatieniveau 4 – secundair onderwijs  Specialiseren van initiële technische of beroepsopleiding  60 tot 90 studiepunten  Certificaat  Secundaire scholen of CVO  Vb. apotheekassistent, internationaal transport, integrale veiligheid

15 HBO  Kwalificatieniveau 5 – hoger onderwijs  HOSP  90 tot 120 studiepunten  CVO of hogeschool  Graduaat

16 Hbo – Se-n-Se  Se-n-Se ipv HBO 4  Bedrijfsleven  Flexibele trajecten  1 februari  Vanaf 1 september 2009, nieuwe opleidingen vanaf 2010

17 Specifieke lerarenopleiding  60 studiepunten, CVO, hogeschool en universiteit  Na vakinhoudelijke opleiding  30 stp praktijk  Zelfde diploma

18 SLO hbo SE-n-SE Professionele bachelor (180 ects, hogescholen ) Academische bachelor (180 ects, hogescholen en universiteiten) Master (min 60 ects, hogescholen en universiteiten) Doctoraat (universiteiten) schakel programma voorbereidings programma bachelor na bachelor master na master

19 Ontwikkelingen in het hoger onderwijs  Bachelor master structuur  Hbo en Se-n-Se  Flexibilisering  Financiering en leerkrediet

20 Flexibilisering  Decreet van 30 april 2004  Ingevoerd academiejaar 2005-2006  Deel flexibiliteit in verschillende dimensies  Toegang  Curriculum  Diensten

21 Flexibilisering-toegang  Toegang  Contract Diplomacontract Creditcontract Examencontract  Toelatingsvoorwaarden  Traditioneel onderwijs

22 Flexibilisering-curriculum  Organisatie ( deeltijds voltijds)  Individueel programma  Masters  Diversiteit aan mogelijkheden  Werkervaring integreren  Schakelprogramma’s

23 Organisatie van een opleiding 6 stp 4 stp 15 stp 3 stp 6 stp 25 stp 7 stp 8 stp 4 stp 6 stp 4 stp 10 stp 8 stp 3 stp 9 stp 4 stp 8 stp

24 Flexibilisering-curriculum  Korte opleidingen  Creditcontracten  HBO  Samenwerking CVO

25 Flexibilisering-diensten  Begeleiding  EVC EVK  Diplomasupplement

26 Ontwikkelingen in het hoger onderwijs  Bachelor master structuur  Hbo en Se-n-Se  Flexibilisering  Financiering en leerkrediet

27 Waarom een nieuw financieringssysteem HO? financiering van hoger onderwijs = wenselijk financiële middelen = limiet beperkingen principes input output Opleidingen, overheid en studenten

28 Waarom?  Falen in hoger onderwijs  Studievertraging, waterval, drop out  Verkeerde keuze, attitude, methode, vooropleiding  Hoge kost  student, hogeschool/universiteit, overheid, samenleving  Gedeelde verantwoordelijkheid

29 Doelstellingen  Participatie hoger onderwijs bevorderen  Studierendement verhogen  Gelijke kansen garanderen  Rationalisatie en optimalisatie opleidingenaanbod  Flexibele trajecten ondersteunen  Academisering doen slagen  Kwaliteit onderwijs en onderzoek stimuleren

30 Overheid Financiering Hoger Onderwijs: 1,2 miljard euro Sokkel onderwijs hogescholen en universiteiten: 100 miljoen euro Variabel deel onderwijs hogescholen en universiteiten: 836 miljoen euro Sokkel onderzoek universiteiten: 105 miljoen euro Variabel deel onderzoek universiteiten: 176 miljoen euro Aanmoedigings fonds 3-6 mio euro Rationalisatie Bonus 5 mio euro

31 Het onderwijsgedeelte = onderwijssokkel + variabel onderwijsdeel Studentafhankelijk  financieringsvoorwaarden  Inschrijvingsvoorwaarden: Diploma- / creditcontract Inschrijving in: oBachelor of masteropleiding / opleidingsonderdelen oSchakelprogramma of voorbereidingsprogramma master  Nationaliteitsvoorwaarden  Positief leerkrediet

32 Onderwijssokkel:100 mio euro  Verdeeld onder de instellingen op basis van opgenomen studiepunten (=inschrijvingen)  Voorwaarde: ten minste 90.000 opgenomen studiepunten  Degressief verdeeld:

33 Financieringspunten? Variabele onderwijsdelen worden verdeeld op basis van financieringspunten Financieringspunten van een instelling = financieringspunten input + financieringspunten output + financieringspunten diploma + financieringspunten credits

34 Variabel onderwijsdeel: input vs output  Input = opgenomen studiepunten tot een student 60 studiepunten verworven heeft in één opleiding (initiële bachelors )  Output = verworven studiepunten vanaf 61 ste studiepunt  Contract: diplomacontract  Leerkrediet: positief leerkrediet  Studiepunten worden gewogen met puntengewicht studiegebied

35

36 Variabel onderwijsdeel: financieringspunten diploma  Diploma-bonus: 30 studiepunten extra per diploma  Opleidingen:  diploma’s professionele bachelors  diploma’s initiële masters  bachelor-na-bachelors: voor de helft (uitzondering: lijst Vlaamse Regering)  master-na-masters: enkel diegene die voorkomen op lijst Vlaamse Regering

37 Variabel onderwijsdeel: financieringsbonussen  Zowel input, output als diploma  Beursstudenten: factor 1,5  Studenten met een functiebeperking: factor 1,5 (beperkt tot VAPH)  Werkstudenten: factor 1,5 als er een specifiek studieprogramma wordt ingericht  Toekomst:  “andere” studenten met functiebeperking  Plafond op de financiële impact financieringsboni

38 Leerkrediet  Artikels 46-49 financieringsdecreet  Wat?  Leerkrediet is een systeem om de studievoortgang van de student te bewaken  Waarom?  Studenten aanzetten tot bewuste studiekeuzes, verantwoordelijkheid  Instellingen aanzetten tot een goede begeleiding van de studenten

39 Leerkrediet Leerkrediet is een rugzak met studiepunten Bij inschrijving: studiepunten uit de rugzak verworven studiepunten terug in de rugzak

40 Leerkrediet Bij inschrijving: studiepunten uit de rugzak Startkapitaal van 140 studiepunten Inschrijving voor 60 studiepunten = -60

41 Leerkrediet Einde academiejaar: verworven studiepunten terug in de rugzak Verworven studiepunt = creditbewijs behaald Dus voor 50 studiepunten creditbewijzen, 5 gedelibereerd 5 niet geslaagd geeft +50

42 Leerkrediet Einde academiejaar: verworven studiepunten terug in de rugzak Verworven studiepunt = creditbewijs behaald Eerste 60 studiepunten, verworven onder diplomacontract, tellen dubbel

43 Leerkrediet Einde opleiding Behalen van masterdiploma -140 studiepunten

44 Voor wie? Voor iedereen die zich vanaf het academiejaar 2008-2009 inschrijft in het hoger onderwijs

45 Welke opleidingen ?

46 Negatief leerkrediet ?  Student is niet langer financierbaar  Instelling kan:  Dubbel studiegeld vragen  Inschrijving weigeren Uitzondering: Inschrijving voor master indien ACA bachelor behaald is en geen master

47 Heropbouw Indien stand < 60 studiepunten én  Verlaten hoger onderwijs  Behalen masterdiploma  HBO Jaarlijkse heropbouw met 10 studiepunten tot 60.

48 Leerkrediet: doel en middel  Een zichtbaar instrument  Evolutie in + of – zin  Real-time raadpleging  Belangrijk in een flexibel HO  Geslaagd dit jaar of niet?  studievoortgang

49 Leerkrediet: doel en middel  Een zacht instrument  Krediet van 140 en eerste 60 dubbel  Snel heroriënteren van generatiestudenten (geen verlies van leerkrediet)  Mogelijkheden heropbouw  Negatief leerkrediet geeft sancties Verhindert de doorstroom naar master niet

50 cases

51 Case 1 Voorbeeldige student, schrijft in voor 60 studiepunten en verwerft er ook 60.

52 leerkrediet Leerkrediet start Opgenomen stp Verworven stp Leerkrediet einde 2008-2009 PBA 14060 140 – 60 + (60 x 2) = 200 2009-2010 PBA 20060 200 – 60 + 60 = 200 2010-2011 PBA 20060 200 – 60 + 60 = 200 180

53 Case 2 Een student in de opleiding beeldende kunsten doet het niet slecht. Hij schrijft jaarlijks in voor 60 studiepunten. Het eerste jaar wordt hij voor 6 stp gedelibereerd, het tweede en het derde jaar voor 4, en in zijn masterjaar slaagt hij voor de 60 stp.

54 leerkrediet Leerkrediet start Opgenomen stp Verworven stp Leerkrediet einde 2008-2009 ABA 1406054 (6 gedelib) 140 – 60 + (54 x 2) = 188 2009-2010 ABA 1886056 (4 gedelib) 188 – 60 +(6 x 2)+ 50 = 190 2010-2011 ABA 1906056 (4 gedelib) 190 – 60 + 56 = 186 2011-2012 MA 18660 186 – 60 + 60 = 186 240-140 = 46 + 10 = 56

55 Case 3 2O jarige student, wil zich in 2011-2012 in de Pba leraar lager onderwijs inschrijven voor 60 studiepunten en geen verhoogd studiegeld betalen. De afgelopen jaren waren moeilijk door familiale problemen, maar deze zijn nu van de baan.

56 leerkrediet Leerkrediet start Opgenomen stp Verworven stp Leerkrediet einde 2008-2009 Aba wiskunde 140600140 – 60 = 80 2009-2010 Aba taal en letterkunde 8060080 – 60 = 20 2010-2011 Pba leraar lager onderwijs 20603020 – 60 + (30 x 2) = 20

57 Case 4 Een student wil zich in het academiejaar 2010-2011 inschrijven. Hij heeft al jaren een psychische aandoening waardoor hij zijn concentratie makkelijk verliest. Hij wil graag opnieuw inschrijven voor 60 studiepunten. Zijn concentratieverlies doet voor hem niets ter zake.

58 leerkrediet Leerkrediet start Opgenomen stp Verworven stp Leerkrediet einde 2008-2009 1406015140 – 60 + (15 x 2) = 110 2009-2010 1106030110 – 60 + ( 30 x 2) = 110

59 Vragen?


Download ppt "Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google