De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen in het hoger onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen in het hoger onderwijs
Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid

2

3

4 (min 60 ects, hogescholen en universiteiten)
Doctoraat (universiteiten) master na SLO Master (min 60 ects, hogescholen en universiteiten) voorbereidings programma bachelor na schakel programma                                      Professionele bachelor (180 ects, hogescholen) Academische bachelor (180 ects, hogescholen en universiteiten) hbo SE-n-SE Secundair onderwijs

5 Ontwikkelingen in het hoger onderwijs
Bachelor master structuur Hbo en Se-n-Se Flexibilisering Financiering en leerkrediet

6 Bachelor master structuur
Bologna verklaring van 1999 Vergelijkbare structuur ba ma do en EQF Mobiliteit Kwaliteit Gezamenlijke opleidingen Mondiale dimensie Wederzijdse erkenning Sociale dimensie

7 Bologna in Vlaanderen Structuurdecreet (april 2003) Associaties
Bachelor master doctoraat academisering

8 Professionele bachelor
180 studiepunten, hogescholen Professionele kennis en competenties Toepassing van wetenschappelijke, artistieke kennis, creativiteit en praktijkkennis Zelfstandige uitoefening van een beroep Banaba 60 studiepunten

9 Academische bachelor 180 studiepunten aan de hogescholen of de universiteiten Academische of artistieke kennis en competenties Basis is wetenschappelijk onderzoek Doorstromen naar de master

10 Master Min 60 studiepunten hogescholen en universiteiten
Gevorderd niveau van kennis en competenties, algemeen en specifiek Autonome uitoefening van wetenschap of kunst of aanwending van kennis in de zelfstandige uitoefening van een beroep Masterproef Manama min 60 studiepunten Erasmus mundus

11 Academisering Bama opleidingen van de hogescholen
Onderwijs = onderzoek Alle masters zelfde niveau Associatie universiteit Inkantelen?

12 (min 60 ects, hogescholen en
Professionele bachelor (180 ects, hogescholen) Academische bachelor (180 ects, hogescholen en universiteiten) Master (min 60 ects, hogescholen en Doctoraat (universiteiten) schakel programma voorbereidings bachelor na master Figuur Uitleggen voorbereiding en schakel Zalm model

13 Ontwikkelingen in het hoger onderwijs
Bachelor master structuur Hbo en Se-n-Se Flexibilisering Financiering en leerkrediet

14 Se-n-Se Kwalificatieniveau 4 – secundair onderwijs
Specialiseren van initiële technische of beroepsopleiding 60 tot 90 studiepunten Certificaat Secundaire scholen of CVO Vb. apotheekassistent, internationaal transport, integrale veiligheid

15 HBO Kwalificatieniveau 5 – hoger onderwijs HOSP
90 tot 120 studiepunten CVO of hogeschool Graduaat

16 Hbo – Se-n-Se Se-n-Se ipv HBO 4 Bedrijfsleven Flexibele trajecten
1 februari Vanaf 1 september 2009, nieuwe opleidingen vanaf 2010

17 Specifieke lerarenopleiding
60 studiepunten, CVO, hogeschool en universiteit Na vakinhoudelijke opleiding 30 stp praktijk Zelfde diploma

18 (min 60 ects, hogescholen en
Professionele bachelor (180 ects, hogescholen) Academische bachelor (180 ects, hogescholen en universiteiten) Master (min 60 ects, hogescholen en Doctoraat (universiteiten) schakel programma voorbereidings bachelor na master SLO hbo SE-n-SE

19 Ontwikkelingen in het hoger onderwijs
Bachelor master structuur Hbo en Se-n-Se Flexibilisering Financiering en leerkrediet

20 Flexibilisering Decreet van 30 april 2004
Ingevoerd academiejaar Deel flexibiliteit in verschillende dimensies Toegang Curriculum Diensten

21 Flexibilisering-toegang
Contract Diplomacontract Creditcontract Examencontract Toelatingsvoorwaarden Traditioneel onderwijs

22 Flexibilisering-curriculum
Organisatie ( deeltijds voltijds) Individueel programma Masters Diversiteit aan mogelijkheden Werkervaring integreren Schakelprogramma’s

23 Organisatie van een opleiding
6 stp 4 stp 15 stp 3 stp 25 stp 7 stp 8 stp 10 stp 9 stp

24 Flexibilisering-curriculum
Korte opleidingen Creditcontracten HBO Samenwerking CVO

25 Flexibilisering-diensten
Begeleiding EVC EVK Diplomasupplement

26 Ontwikkelingen in het hoger onderwijs
Bachelor master structuur Hbo en Se-n-Se Flexibilisering Financiering en leerkrediet

27 Waarom een nieuw financieringssysteem HO?
financiering van hoger onderwijs = wenselijk financiële middelen = limiet beperkingen principes input output Opleidingen, overheid en studenten

28 Waarom? Falen in hoger onderwijs Hoge kost
Studievertraging, waterval, drop out Verkeerde keuze, attitude, methode, vooropleiding Hoge kost student, hogeschool/universiteit, overheid, samenleving Gedeelde verantwoordelijkheid

29 Doelstellingen Participatie hoger onderwijs bevorderen
Studierendement verhogen Gelijke kansen garanderen Rationalisatie en optimalisatie opleidingenaanbod Flexibele trajecten ondersteunen Academisering doen slagen Kwaliteit onderwijs en onderzoek stimuleren

30 Overheid Aanmoedigings fonds 3-6 mio euro Rationalisatie Bonus

31 Het onderwijsgedeelte = onderwijssokkel + variabel onderwijsdeel
Studentafhankelijk financieringsvoorwaarden Inschrijvingsvoorwaarden: Diploma- / creditcontract Inschrijving in: Bachelor of masteropleiding / opleidingsonderdelen Schakelprogramma of voorbereidingsprogramma master Nationaliteitsvoorwaarden Positief leerkrediet

32 Onderwijssokkel:100 mio euro
Verdeeld onder de instellingen op basis van opgenomen studiepunten (=inschrijvingen) Voorwaarde: ten minste opgenomen studiepunten Degressief verdeeld:

33 Financieringspunten? Variabele onderwijsdelen worden verdeeld op basis van financieringspunten Financieringspunten van een instelling = financieringspunten input + financieringspunten output + financieringspunten diploma + financieringspunten credits

34 Variabel onderwijsdeel: input vs output
Input = opgenomen studiepunten tot een student 60 studiepunten verworven heeft in één opleiding (initiële bachelors ) Output = verworven studiepunten vanaf 61ste studiepunt Contract: diplomacontract Leerkrediet: positief leerkrediet Studiepunten worden gewogen met puntengewicht studiegebied

35

36 Variabel onderwijsdeel: financieringspunten diploma
Diploma-bonus: 30 studiepunten extra per diploma Opleidingen: diploma’s professionele bachelors diploma’s initiële masters bachelor-na-bachelors: voor de helft (uitzondering: lijst Vlaamse Regering) master-na-masters: enkel diegene die voorkomen op lijst Vlaamse Regering

37 Variabel onderwijsdeel: financieringsbonussen
Zowel input, output als diploma Beursstudenten: factor 1,5 Studenten met een functiebeperking: factor 1,5 (beperkt tot VAPH) Werkstudenten: factor 1,5 als er een specifiek studieprogramma wordt ingericht Toekomst: “andere” studenten met functiebeperking Plafond op de financiële impact financieringsboni

38 Leerkrediet Artikels 46-49 financieringsdecreet Wat? Waarom?
Leerkrediet is een systeem om de studievoortgang van de student te bewaken Waarom? Studenten aanzetten tot bewuste studiekeuzes, verantwoordelijkheid Instellingen aanzetten tot een goede begeleiding van de studenten

39 verworven studiepunten
Leerkrediet Bij inschrijving: studiepunten uit de rugzak Leerkrediet is een rugzak met studiepunten verworven studiepunten terug in de rugzak

40 Leerkrediet Bij inschrijving: studiepunten uit de rugzak
Startkapitaal van 140 studiepunten Inschrijving voor 60 studiepunten = -60

41 verworven studiepunten
Leerkrediet Einde academiejaar: verworven studiepunten terug in de rugzak Verworven studiepunt = creditbewijs behaald Dus voor 50 studiepunten creditbewijzen, 5 gedelibereerd 5 niet geslaagd geeft +50

42 verworven studiepunten
Leerkrediet Einde academiejaar: verworven studiepunten terug in de rugzak Verworven studiepunt = creditbewijs behaald Eerste 60 studiepunten, verworven onder diplomacontract, tellen dubbel

43 Leerkrediet Einde opleiding Behalen van masterdiploma
-140 studiepunten

44 Voor wie? Voor iedereen die zich vanaf het academiejaar inschrijft in het hoger onderwijs

45 Welke opleidingen ?

46 Negatief leerkrediet ? Student is niet langer financierbaar
Instelling kan: Dubbel studiegeld vragen Inschrijving weigeren Uitzondering: Inschrijving voor master indien ACA bachelor behaald is en geen master

47 Heropbouw Indien stand < 60 studiepunten én
Verlaten hoger onderwijs Behalen masterdiploma HBO Jaarlijkse heropbouw met 10 studiepunten tot 60.

48 Leerkrediet: doel en middel
Een zichtbaar instrument Evolutie in + of – zin Real-time raadpleging Belangrijk in een flexibel HO Geslaagd dit jaar of niet? studievoortgang

49 Leerkrediet: doel en middel
Een zacht instrument Krediet van 140 en eerste 60 dubbel Snel heroriënteren van generatiestudenten (geen verlies van leerkrediet) Mogelijkheden heropbouw Negatief leerkrediet geeft sancties Verhindert de doorstroom naar master niet

50 cases

51 Case 1 Voorbeeldige student, schrijft in voor 60 studiepunten en verwerft er ook 60.

52 leerkrediet 140 60 140 – 60 + (60 x 2) = 200 200 200 – 60 + 60 = 200
Leerkrediet start Opgenomen stp Verworven stp Leerkrediet einde PBA 140 60 140 – 60 + (60 x 2) = 200 PBA 200 200 – = 200 PBA 180

53 Case 2 Een student in de opleiding beeldende kunsten doet het niet slecht. Hij schrijft jaarlijks in voor 60 studiepunten. Het eerste jaar wordt hij voor 6 stp gedelibereerd, het tweede en het derde jaar voor 4, en in zijn masterjaar slaagt hij voor de 60 stp.

54 leerkrediet 140 60 54 (6 gedelib) 140 – 60 + (54 x 2) = 188 188 56
Leerkrediet start Opgenomen stp Verworven stp Leerkrediet einde ABA 140 60 54 (6 gedelib) 140 – 60 + (54 x 2) = 188 ABA 188 56 (4 gedelib) 188 – 60 +(6 x 2)+ 50 = 190 ABA 190 190 – = 186 MA 186 186 – = 186 240 -140 = = 56

55 Case 3 2O jarige student, wil zich in in de Pba leraar lager onderwijs inschrijven voor 60 studiepunten en geen verhoogd studiegeld betalen. De afgelopen jaren waren moeilijk door familiale problemen, maar deze zijn nu van de baan.

56 leerkrediet Leerkrediet start Opgenomen stp Verworven stp Leerkrediet einde Aba wiskunde 140 60 140 – 60 = 80 Aba taal en letterkunde 80 80 – 60 = 20 Pba leraar lager onderwijs 20 30 20 – 60 + (30 x 2) = 20

57 Case 4 Een student wil zich in het academiejaar inschrijven. Hij heeft al jaren een psychische aandoening waardoor hij zijn concentratie makkelijk verliest. Hij wil graag opnieuw inschrijven voor 60 studiepunten. Zijn concentratieverlies doet voor hem niets ter zake.

58 leerkrediet Leerkrediet start Opgenomen stp Verworven stp Leerkrediet einde 140 60 15 140 – 60 + (15 x 2) = 110 110 30 110 – 60 + ( 30 x 2) = 110

59 Vragen?


Download ppt "Ontwikkelingen in het hoger onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google