De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reflecties op de Antwerpse Monitor Jongeren Alcohol en andere Drugs (AMJAD) 2011 De bril bepaalt de aanpak? Over werken met jongeren en verslavingsgerelateerde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reflecties op de Antwerpse Monitor Jongeren Alcohol en andere Drugs (AMJAD) 2011 De bril bepaalt de aanpak? Over werken met jongeren en verslavingsgerelateerde."— Transcript van de presentatie:

1 Reflecties op de Antwerpse Monitor Jongeren Alcohol en andere Drugs (AMJAD) 2011 De bril bepaalt de aanpak? Over werken met jongeren en verslavingsgerelateerde problematiek in diverse settings en sectoren.

2 Insteek Vanuit eigen ervaringen en expertise (brillen) in werken met jongeren poging ondernemen om aanvullingen en bemerkingen te formuleren. - eigen referentiekader - Twee extra referenties - directe en indirecte reflecties - een inzicht in de jeugdwerkpraktijk: JCC 21N in Deurne Noord 16 mei 20112Reflecties AMJAD 2011

3 Opgebouwd referentiekader Over levenslang leren en levenslijn Over informeel, non-formeel en formeel leren tijdens eigen jeugd Over levensloopbaan, werkvoorbeelden en inzichten per setting -CIC De Ark en TG De Sleutel Merelbeke (sept 1989 – febr 1993) -Vzw Jeugdclubs (Jeugdhuis T-Klub) Lokeren (maart 1993 – okt 2000) -Wijkontwikkeling stad Antwerpen (november 2000 – maart 2001) -KIDS, Merksem en Schijnpoort (maart 2001 – juni 2006) -Procesbegeleidingen Uit de Marge (juli 2006 – augustus 2007) -JES stadslabo (augustus 2007 tot op heden) 16 mei 20113Reflecties AMJAD 2011

4 Twee extra referenties 1. Empowerment Krachtenperspectief - individueel niveau - collectief vlak - politiek-maatschappelijk niveau - in combinatie! Relationeel perspectief - gedeelde verantwoordelijkheid - actief burgerschap Met participatie als motor - voorwaarde en uitkomst - proces 16 mei 2011Reflecties AMJAD 20114

5 Twee extra referenties 2. Bottom-up vs topdown werken -Beleidsniveau --------------------------------- -Organisatieniveau -Medewerkersniveau -Doelgroepniveau 16 mei 2011Reflecties AMJAD 20115

6 Reflecties 1.Goede indruk, goede insteek: sociaal wetenschappelijke benadering vertrekkend vanuit beleving van jongeren 2.Tegelijkertijd een gemis aan cijfers die bepaalde aanbevelingen sterker zouden kunnen kaderen en richting geven: thuisloze minderjarigen, meisjes in prostitutie, aantal heroïnegebruikers,… 3.Monitor roept kosten-batenanalyse op: op vlak van preventie, op vlak van curatie, op vlak van repressie 4.Verslavingsgerelateerde problematiek is complex, zoeken naar oplossingen en omgangsvormen ook; het raakt aan alle levensdomeinen: middelengebruik is slechts symptoom van onderliggende problematiek 5.Veel projecten en organisaties betrokken met problematiek: nood aan een overzicht? 16 mei 20116Reflecties AMJAD 2011

7 Reflecties 6.Versnippering en verkokering (verschillende belangen): domeinen jeugd-welzijn- politie –justitie- onderwijs….: nood aan structureel overleg 7.Ironie: net omwille van drugsproblematiek vallen deze jongeren vaakst uit de boot 8.Link maatschappelijke kwetsbaarheid – druggerelateerde problematiek klopt 9.Preventiecampagnes en preventiepakketten - veel inspanningen voor relatief kleine groep - indruk van inconsequentie - participatief werken en aanpak op maat garandeert succes 16 mei 2011Reflecties AMJAD 20117

8 Reflecties 10. Peereducation verdient aparte vermelding: jeugdadviseurs, coaches, jojomedewerkers, EHBJ door JAC+,… 11.Doelgroep - verschil minderjarigen en meerderjarigen valt op: transitie! - goed dat er aandacht is voor jongeren met beperkingen - hardekernjongeren is ruim begrip 12. De aanbevelingen op vlak van integraal lokaal drugsbeleid doen een sterk appel op een meer geïntegreerd jeugbeleid 13. Meerwaarde van werken met rolmodellen en doelgroepmedewerkers is van belang: dit kan taboes bespreekbaar maken 16 mei 20118Reflecties AMJAD 2011

9 Inzicht in jeugdwerkpraktijk Jongerencompetentiecentrum 21N te Deurne Noord - Geïntegreerd werken - Vindplaatsgericht werken - Lokaal en bovenlokaal werken - Vraaggericht werken - Projectmatig werken 16 mei 20119Reflecties AMJAD 2011


Download ppt "Reflecties op de Antwerpse Monitor Jongeren Alcohol en andere Drugs (AMJAD) 2011 De bril bepaalt de aanpak? Over werken met jongeren en verslavingsgerelateerde."

Verwante presentaties


Ads door Google