De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsmarktinformatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsmarktinformatie"— Transcript van de presentatie:

1

2 Arbeidsmarktinformatie
Regio Arnhem/Nijmegen In deze presentatie is de regio Arnhem/Nijmegen afgebakend als de werkgebieden van UWV WERKbedrijf van de vestigingen: Arnhem Noord Arnhem Zuid De Liemers (Zevenaar) Nijmegen

3 Stand en stroomcijfers nww
Standcijfers nww De lijn geeft het aantal nww aan het eind van de maanden weer. Daar hoort de rechter as bij. Nww april 2010 rond , april 2011 ruim Nww vanaf maart 2010 daling: eerste economisch herstel, in de zomer juni tot augustus stabiel: door seizoen scholieren stromen de arbeidsmarkt op, na einde zomer en start scholen verdere daling van augustus tot oktober. Van (vooral) november tot januari weer stijging door seizoen: bouw, horeca en toerisme, agrarische sector. Vanaf februari 2011 weer verdere daling. Stroomcijfers De blauwe balken geven de instroom weer, schaal op linker Y-as. De oranje balken geven de uitstroom weer. Schaal op linker Y-as. In de zomerperiode van 2010 was het aantal nww redelijk stabiel, maar lagen de in- en uitstroom redelijk hoog (juni/juli en sep), wat op een beweeglijke arbeidsmarkt wijst. Dat betekent dat er veel mensen uit het nww-bestand stroomden. Dat waren wel voornamelijk jongeren en werkzoekenden die kort werkloos waren. Arbeidsmarktinformatie Arnhem/Nijmegen - 6 juni 2011

4 Arbeidsmarktinformatie Arnhem/Nijmegen - 6 juni 2011
Van april 2010 tot april 2011 is het aantal nww in Arnhem/Nijmegen met 5,8% gedaald. Dat is een flink sterkere daling dan landelijk (7%). Vooral daling in De Liemers en aan de Arnhemse kant, nauwelijks in Nijmegen. Het nww% (nww in verhouding tot de beroepsbevolking) in de regio Arnhem/Nijmegen is duidelijk hoger dan landelijk. Vooral in de twee grootste gemeenten in de regio, Arnhem en Nijmegen. Arbeidsmarktinformatie Arnhem/Nijmegen - 6 juni 2011

5 Nww naar leeftijd Arbeidsmarktinformatie Arnhem/Nijmegen - 6 juni 2011
Voroal het aantal jongeren (16-27 jaar) en het aantal jaar zijn het afgelopen jaar gedaald. Het aantal jongeren maakt 11,2% uit van het bestand nww. Dat is vijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde (11,5%) Het aantal nww 45+ is wel kleiner geworden, maar is minder sterk afgenomen dan gemiddeld. Eind april 2001 maakt de groep 45-plussers 50% uit van het nww-bestand. Ook dat is vergelijkbaar met het landelijk gemiddeld (49,0%) Conclusie: Ondanks de daling van de werkloosheid bestaat het nww-bestand voor de helft uit 45-plussers en dat aandeel neemt weer toe. Tot nu toe profiteert de leeftijdsgroep van jaar het meest van het economisch herstel. Arbeidsmarktinformatie Arnhem/Nijmegen - 6 juni 2011

6 Nww naar opleidingsniveau
Het aantal nww’ers is op alle opleidingsniveaus gedaald, behalve het mbo-niveau. Opvallend sterke daling bij basisonderwijs en havo/vwo (kleine groep). Hoger opgeleiden zijn ondervertegenwoordigd in het nww-bestand vergeleken met hun aandeel in de beroepsbevolking. Arbeidsmarktinformatie Arnhem/Nijmegen - 6 juni 2011

7 Nww naar duur niet-werkend
Alle categorieën zijn gekrompen, behalve de groep 3-6 maanden niet-werkend. Het aantal nww dat langer dan 1 jaar werkloos is, is in het afgelopen jaar wel afgenomen maar minder dan andere groepen. Het aandeel langdurig werklozen in het nww-bestand is daardoor opgelopen tot ruim 48%. Arbeidsmarktinformatie Arnhem/Nijmegen - 6 juni 2011

8 Conclusies Werkloosheid 45+ Aantal nww afgelopen jaar gedaald.
Minder sterke daling dan landelijk Nww% hoger dan landelijk. Lagere dynamiek van in- én uitstroom dan landelijk 45+ 45+ loopt op van alle nww is 50% 45+ In- en uitstroomquotes kleiner dan 5% Dynamiek van in- en uitstroom gemeten als in- en uitstroomquote: Instroomquote= instroom in het nww-bestand in een bepaalde maand, als percentage van de nww-stand aan het einde van die maand. Uitstroomquote = uitstroom uit het nww-bestand in een bepaalde maand, als percentage van de nww-stand aan het einde van die maand. Arbeidsmarktinformatie Arnhem/Nijmegen - 6 juni 2011

9 Conclusies Opleidingsniveau Duur niet-werkend
Nww op mbo-niveau (als enige) toegenomen Van alle nww heeft de helft maximaal vmbo-niveau Duur niet-werkend Alleen groep 3-6 maanden niet werkend toegenomen Vooral groep <3 maanden afgenomen van alle nww = 48% > 1 jaar werkloos Aandeel <3 maanden is 16% Arbeidsmarktinformatie Arnhem/Nijmegen - 6 juni 2011

10 Nww top 25 naar beroep van inschrijving
De tabel is van hoog naar laag gesorteerd op het totaal aantal nww’ers per beroepsgroep Het onderscheid tussen korter dan 6 maanden niet-werkend en 6 maanden of langer niet-werkend is een indicatie van de afstand tot de arbeidsmarkt. De omvang van de groep korter dan 6 maanden niet-werkend is grofweg het aantal direct beschikbare en geschikte nww’ers. De meeste nww’ers staan ingeschreven voor lager productiewerk (industrie, schoonmaak, magazijn) of administratief werk. In de top 25 staan weinig technische beroepen en geen (para)medische beroepen. Wel nog een forse groep bouwvakkers. LET OP: Bij de groep chauffeurs tellen ook magazijnmedewerkers mee! Dus “Chauffeurs” zijn (lang) niet alleen echte chauffeurs. Arbeidsmarktinformatie Arnhem/Nijmegen - 6 juni 2011

11 Arbeidsmarktinformatie Arnhem/Nijmegen - 6 juni 2011


Download ppt "Arbeidsmarktinformatie"

Verwante presentaties


Ads door Google