De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ketenjaarplan 2009 Werkplein Rotterdam Dwarsdijk dinsdag 21 oktober 2008 Analyse arbeidsmarkt vestiging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ketenjaarplan 2009 Werkplein Rotterdam Dwarsdijk dinsdag 21 oktober 2008 Analyse arbeidsmarkt vestiging."— Transcript van de presentatie:

1 Ketenjaarplan 2009 Werkplein Rotterdam Dwarsdijk dinsdag 21 oktober 2008 Analyse arbeidsmarkt vestiging

2 Dwarsdijk – werkzoekenden (NWW) ontwikkeling stand 01-07-2008 tov 01-07-2007

3 Samenstelling NWW (kenmerken + indicatie) WW of WWB (eind juni 2008)

4 Bestanden in systemen stand juli / oktober 2008 Bestand Ingeschreven in sonar Totaal NWWTotaal wwTotaal wwb Totaal vestiging Aantal B’drecht./R’kerk 12.213 1.630 3.440 680 8.237 950 Feyenoord/IJsselmonde 10.5802.7607.287 bestand RC’s (01-10-08) 740 30% < 45 jr 71% >45 jr 45% > 55 jr Bestandsreductie is minimaal voor de WW in 2008 Groep > 55 jaar is gegroeid met 10% In bestand Adv/CWI 2020 bestand WIA 100 Bestand GWS 01-10-08 Was per 01-01-08 7700 Ca. 7950 Vanaf juli bestandsreductie – totale reductie 2008 per 01-10 =3% Ingeschreven in RAAK 9500 Groot deel van dit bestand moet nog gesproken worden, niet in beeld Werk 1875 Reintegratie 3300 Activering 4340 Instroom CWI 2008 t/m week 40 omgerekend naar heel jaar 67004200 = ca. 65%2500 = ca. 35%

5 Beeld werkzoekenden. Totale bestand NWW is juli 2007 juli 2008 is gedaald, grootste reductie in 2007 gerealiseerd. Bestand > 55 jaar stijgt terwijl totale bestand > 45 jaar daalt. Sozawe heeft in de laatste 3 maanden bestandsreductie van ca. 200 tot 250 klanten gerealiseerd. Zittend bestand WWB is veel groter dan zittend bestand WW (7700 tov 740). Het aantal WIA is in 2008 verdubbeld. Opleidingsniveau voor WW; ca. 55% VMBO of lager / geen. Opleidingsniveau zittend bestand WWB ca. 75% VMBO of lager. Beroep van inschrijving: lagere/elementaire beroepen 70%. Duur werkloosheid ca 90% langer dan 6 maanden. grote diversiteit aan nationaliteiten. Taalachterstanden. Onvoldoende zelfredzaam. Geen duidelijk beeld van de arbeidsmarkt. Motivatie. Normen en waarden. Veel draaideurklanten in WW maar ook in de WWB. Relatief veel 1-oudergezinnen. Meervoudig sociale problemen :. huisvesting. detentie. financieel. psychisch. Verslaving

6 werkgeversdienstverlening / 4 grootste sectoren. Zakelijke dienstverlening : 1150 Waarvan Uitzendbureau 1080. Industrie en Bouw: 530. Detailhandel/groothandel: 337. Zorg en Welzijn: 116 Zakelijke dienstverlening. 45% Administratie aangenomen MBO en 44% HBO. 44% aangenomen productiepersoneel VMBO. 24% administratief en 27 % productie moeilijk vervulbaar Industrie en bouw. Vaak technische vacatures. 38% aangenomen kandidaten MBO opleiding. 46% moeilijk vervulbaar Detailhandel. LBO/VMBO - MBO niveau. 55% aangenomen kandidaten MBO en 19% VMBO. 61% aangenomen personeel jonger dan 25 jr. Zorg en welzijn. Afgeronde MBO opleiding 61%. 37% moeilijk vervulbaar

7 ontwikkelingen vacaturemarkt Grootste groep aangenomen werkzoekenden heeft een MBO opleiding. Regio Rotterdam in 2008 stijging van 3,3%. Toename regio het hoogst in sectoren:. Onderwijs. Zakelijk dienstverlening. Gezondheidszorg. De meeste marktvraag bij:. CWI Heiman Dullaertplein. CWI Schiekade. CWI Dwarsdijk. Dwarsdijk zal een relatief hoger gemiddeld aandeel vacatures in gezondheidszorg en detailhandel krijgen. Nieuwe bedrijventerreinen. Barendrecht / Ridderkerk. Ijsselmonde – samenwerking met kansen in ijsselmonde Nieuwe mogelijkheden kunnen beter ontgonnen worden, hiervoor is samenwerking met DAAD heel belangrijk. Ervaring in contacten met werkgevers (zeker MKB) is dat er veel te weinig bekend is over mogelijkheden van bijv. arrangementen en loonkostensubsidies en Pact op Zuid Er komt een mogelijkheid voor loonkostensubsidie 45+ door het UWV Veel vacatures worden vervuld door met name nieuwe instroom, baanveranderaars en met werkloosheid bedreigden. Hierdoor minder uitstroom van uit het zittend bestand

8 Zuid Oost Sterkte /zwakte Sterkte. Gebruik van meerdere vormen van groepsbemiddeling w.o DaadWerkt. Inzet workshops wo praktische beroepen. Goed lopende CTC. Veel projectmatige activiteiten w.o.porject partile inkomsten. Veel activiteiten en bemiddeling op de beursvloer. Meer samenwerking met ketenpartners en samen oppakken van activiteiten tbv werkzoekenden. Gezamenlijke huisvesting met 1 uistraling aan de klant. Samenwerking met deelgemeente en anderen via kansen in IJsselmonde en via wijkaanpak 3076 Zwakte  Uit de cijfers blijkt dat slechts 29% van ons werkzoekenden bestand de eigen vacatures vervuld. Onze vacaturevervulling is bijna 100% %  In vergelijking met percentages uit onze regio:  Dordrecht 77%  Hoekse Waard 61%  Hellevoetsluis 59%  Zuidplein staat van de 23  vestigingen op de 22e plaats  Discrepantie vraag aanbod agv laag niveau WZ  Ongunstige bereikbaarheid beursvloer voor werkzoekenden

9 Dwarsdijk kans/bedreiging Kans. Aanbod van nieuwe bedrijfsterreinen – Barendrecht /Ridderkerk. De meeste marktvraag ontstaat komenden jaren o.a. op de Dwarsdijk. Dwarsdijk zal een relatief hoger gemiddeld aandeel vacatures in gezondheidszorg en detailhandel krijgen. Pact op Zuid – aandachtswijken. Samenwerking met deelgemeente / kansen in IJsselmonde – netwerken benutten. Samenwerking met DAAD verbeteren zeker op terrein van Pact op Zuid, inzet arrangementen en subsidies, voorlichting aan MKB in de regio en meer en beter acquireren in de regio.. Groot aantal WWB niet in beeld, kan ook potentieel opleveren van WZ die graag willen werken.. Loonkostensubsidie 45+ / UWV. Ketensamenwerking op het werkplein – samen opzetten en uitvoeren van activiteiten Bedreiging  grote diversiteit aan nationaliteiten  Groot deel WZ laag- en ongeschoolden 70 % lagere school/VMBO  Veel draaideurklanten  Relatief veel éénoudergezinnen  Groot deel WZ onvoldoende zelfredzaam door combinatie van sociale problemen w.o. geen duidelijk beeld van de arbeidsmarkt  Motivatie  Normen en waarden  Duur werkloosheid ca 90% langer dan 6 maanden  Leeftijdsopbouw bijna meer dan de helft 45+ er  Beroep van inschrijving: lagere/elementaire beroepen 70%  Groot zittend bestand WWB + gebrek aan zicht op de kwaliteit van dit bestand.


Download ppt "Ketenjaarplan 2009 Werkplein Rotterdam Dwarsdijk dinsdag 21 oktober 2008 Analyse arbeidsmarkt vestiging."

Verwante presentaties


Ads door Google