De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GUIDO VALKENEERS GEDRAG IN ORGANISATIES HOOFDSTUK II Gedrag in organisaties. De basis 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GUIDO VALKENEERS GEDRAG IN ORGANISATIES HOOFDSTUK II Gedrag in organisaties. De basis 1."— Transcript van de presentatie:

1 GUIDO VALKENEERS GEDRAG IN ORGANISATIES HOOFDSTUK II Gedrag in organisaties. De basis 1

2 Na de studie van dit hoofdstuk ben je in staat om: het onderscheid aan te geven tussen gewaarwording en perceptie; aan te geven hoe de perceptie afhankelijk is van externe prikkel, de context en de waarnemer; de attributietheorie van Kelly toe te lichten; de attributietheorie van B. Weiner te bespreken; DOELSTELLINGEN I 2 Gedrag in organisaties. De basis

3 Na de studie van dit hoofdstuk ben je in staat om : perceptuele vigilantie en -defensie te illustreren; toelichting te geven bij de fundamentele attributiefout en de vertekening uit eigenbelang; aan te geven hoe een rationele besluitvorming zou moeten verlopen; de beperkingen van het menselijk brein aan te geven, volgens H. Simon; Enkele fouten in het besluitvormingsproces aan te duiden. DOELSTELLINGEN II 3 Gedrag in organisaties. De basis

4 Gewaarwording: prikkel wordt omgezet in neurale impuls. Absolute waarnemingsdrempel subliminale perceptie Relatieve waarnemingsdrempel Perceptie: binnenkomende info wordt omgezet in betekenisvol geheel. 2.1 GEWAARWORDING EN PERCEPTIE 4 Gedrag in organisaties. De basis

5 Is afhankelijk van de werkelijkheid organisatie van zinvolle gestalten; 2.1 PERCEPTIE 5 Gedrag in organisaties. De basis Figuur van Rubin

6 Is afhankelijk van de context primacy effect contrast effect halo effect stereotypen 2.1 PERCEPTIE 6 Gedrag in organisaties. De basis Muller-Leyer illusie

7 Is afhankelijk van de waarnemer de persoonlijkheid, bv. veldafhankelijkheid selectieve perceptie perceptuele vigilantie perceptuele defensie projectie emoties, herinneringen, motieven …. 2.1 PERCEPTIE 7 Gedrag in organisaties. De basis

8 2.1 PERCEPTIE 8 Gedrag in organisaties. De basis Hoe komen we over?

9 Interne versus externe attributie? Wanneer interne of externe attributie? Het covariatie model van Kelly 2.2 ATTRIBUTIE THEORIE 9 Gedrag in organisaties. De basis

10 Welke zijn de effecten op het zelfvertrouwen, motivatie, werkprestaties … van deze attributies? B. Weiner: interne versus externe attributie controleerbaarheid of niet stabiliteit of niet 2.2 ATTRIBUTIE THEORIE 10 Gedrag in organisaties. De basis

11 Attributie bij mislukking: interne of externe attributie? controleerbaar? (inzet of competenties?) stabiliteit? (emoties of competenties?) Interne attributies hebben impact op zelfvertrouwen, motivatie, prestaties, … Controleerbaarheid en stabiliteit hebben eveneens een impact 2.2 ATTRIBUTIE THEORIE 11 Gedrag in organisaties. De basis studax

12 Passende attributies? Fundamentele attributiefout - bij de waarneming van anderen bv. experiment van quizmaster - bij de waarneming van zichzelf Vertekening uit eigen belang attributie is verschillend bij slagen en mislukken 2.2 ATTRIBUTIE THEORIE 12 Gedrag in organisaties. De basis

13 2.2 ATTRIBUTIE THEORIE 13 Gedrag in organisaties. De basis De vertekening uit eigenbelang

14 Passende attributies? Verschillende standpunten levert diversiteit van attributies op. Conflicten? In het verlengde: self-fulfilling prophecy. Fenomeen niet in elke cultuur even sterk aanwezig. 2.2 ATTRIBUTIE THEORIE 14 Gedrag in organisaties. De basis

15 Een rationeel besluitvormingsproces? 2.3 HET BESLUITVORMINGSPROCES 15 Gedrag in organisaties. De basis De denker van Rodin (Parijs)

16 Optimale besluitvorming is volkomen rationeel - probleemomschrijving? - welke zijn de criteria? - welk zijn de alternatieven? - toetsen van de alternatieven? - kiezen van een oplossing/implementatie 2.3 HET BESLUITVORMINGSPROCES 16 Gedrag in organisaties. De basis

17 Is dergelijke optimale besluitvorming mogelijk? H. Simon: menselijk brein is beperkt. … zgn. bevredigende oplossing. 2.3 HET BESLUITVORMINGSPROCES 17 Gedrag in organisaties. De basis H. Simon

18 Enkele veelvoorkomende fouten: - zelfoverschatting: HET BESLUITVORMINGSPROCES 18 Gedrag in organisaties. De basis J.P. Votron M. Lippens

19 Veelvoorkomende fouten: zelfoverschatting 2.3 HET BESLUITVORMINGSPROCES 19 Gedrag in organisaties. De basis

20 Enkele veelvoorkomende fouten: - zelfoverschatting; - fixatie op eerste indrukken; - bevestiging achteraf; - escalerende inzet; - sunk cost; -…. Een vuilnisvat (Cohen et al., 1972)? Besluitvorming in groepen … hoofdstuk VII 2.3 HET BESLUITVORMINGSPROCES 20 Gedrag in organisaties. De basis

21 GUIDO VALKENEERS GEDRAG IN ORGANISATIES. HOOFDSTUK II Gedrag in organisaties. De basis 21


Download ppt "GUIDO VALKENEERS GEDRAG IN ORGANISATIES HOOFDSTUK II Gedrag in organisaties. De basis 1."

Verwante presentaties


Ads door Google