De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vijf uitgangspunten en wat ze betekenen voor samenwerking school-CLB Kleuterschool Ter Leie - Bollekenskindertuin en Interstedelijk CLB Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vijf uitgangspunten en wat ze betekenen voor samenwerking school-CLB Kleuterschool Ter Leie - Bollekenskindertuin en Interstedelijk CLB Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Vijf uitgangspunten en wat ze betekenen voor samenwerking school-CLB Kleuterschool Ter Leie - Bollekenskindertuin en Interstedelijk CLB Gent

2 29-03-2006 ICLB Gent2 Introductie n sprekers n sprekers: –Gratiënne Van Landeghem, zorgco kleuterschool –Kristin Raes, ppc ICLB –Vera Van Heule, coördinator ICLB

3 29-03-2006 ICLB Gent3 Introductie n zorgcontinuüm n zorglijn school - CLB: fasen in de zorg n zorglijn voorgesteld aan alle scholen n zorglijn opgenomen in de afsprakennota bij beleidscontract

4

5

6 zorgteamCLB-team aanmeldingsformulier Dossier actief intake strategie onderzoek indicatie advies Bijsturing - externe hulpklas School op maat FASE 2 FASE 3 School,ouders,kind OK Niet OK

7 29-03-2006 ICLB Gent7 5 uitgangspunten n systematische procedures n samenwerking school - kind - ouders - CLB n accent op positieve factoren n transactioneel referentiekader n gericht op advies

8 29-03-2006 ICLB Gent8 Systematische procedures n fasering van de zorgwerking –fase 1: traject in de school –fase 2: traject in CLB

9 29-03-2006 ICLB Gent9 Systematische procedures n voordelen fasering –school kijkt eerst zelf wat ze kan doen –geen overdragen van een “pakketje” meer –gedeelde verantwoordelijkheid –pas in 2de instantie vraagt school hulp aan CLB en externen –leerkrachten groeien meer in hun job

10 29-03-2006 ICLB Gent10 Fase 1 : traject in school (1) n systematiek in de school –LVS op gezette tijden volgens leeftijd –klasscreening betrokkenheid/welbevinden sept-febr-mei –bij welke kinderen actie nemen? –HP voor leerplichtigen en taalzwakken

11 29-03-2006 ICLB Gent11 Fase 1: traject in school (2) n wie is erbij? –leerkracht –zorgco: vanaf klasscreening en indien nodig na LVS –ouders –CLB kan ondersteunen

12 29-03-2006 ICLB Gent12 Fase 1: traject in school (3) n knelpunten: –leerkracht vraagt bij eerste signaal reeds intelligentieonderzoek –overdreven belang hechten aan testresultaten (te weinig relativeren) –te weinig vertrouwen in eigen deskundigheid –te vlug interpreteren en vermoeden als diagnose formuleren tav ouders

13 29-03-2006 ICLB Gent13 Fase 2: traject in CLB (1) n intakefase n strategiefase n onderzoeksfase n indiceringsfase n adviesfase

14 29-03-2006 ICLB Gent14 Fase 2: traject in CLB (2) n Intakefase –aanmeldingsformulier > basis verder overleg en traject –bespreking in zorgteam ouderbetrokkenheid verschillende attributies beluisteren afspraken acties –gesprek met ouders

15 29-03-2006 ICLB Gent15 Fase 2: traject in CLB (3) n Strategiefase –intern CLB-team overleg 4 disciplines indien nodig aandachtspunt: clusteren! hypothesen formuleren onderzoeksvragen formuleren praktijk: niet steeds expliciet, wel in denkproces

16 29-03-2006 ICLB Gent16 Fase 2: traject in CLB (4) n Onderzoeksfase –afhankelijk van de onderzoeksvragen –voorbeelden observatie in klas vragenlijsten schoolrijpheidsonderzoek intellingentietest medisch onderzoek …….

17 29-03-2006 ICLB Gent17 Fase 2: traject in CLB (5) n Indiceringsfase –geïntegreerd beeld opmaken –beeld bespreken met school –op basis daarvan advies voorstellen: wat kunnen we best aanraden, wat is haalbaar

18 29-03-2006 ICLB Gent18 Fase 2: traject in CLB (6) n Adviesfase –boodschap brengen samen met school –zorgco: opvangen ouders na bespreking –soorten advies aanpassingen bij aanpak in klas extern onderzoek > diagnose verfijnen overzitten klas

19 29-03-2006 ICLB Gent19 Samenwerking ouders - kind - school - CLB n na te streven: alle partijen betrekken elkaar gedurende het hele proces –ouders –kind –school –CLB

20 29-03-2006 ICLB Gent20 Samenwerking ouders (1) n niveau school –systematisch –altijd door leerkracht in prille fase –op hun vraag met zorgco –in HP: link naar thuis –LVS met ouders bespreken

21 29-03-2006 ICLB Gent21 Samenwerking ouders (2) n niveau CLB –na te streven: verslag bezorgen aan ouders –proberen zelfde tolk als school te vragen –werkpunt: transparant maken van denkproces in strategiefase

22 29-03-2006 ICLB Gent22 Samenwerking kind n aandachtspunt: in mate van mogelijke de mening van kind vragen n rekening houden met behoeften van kind n kind iets laten meebrengen van thuis

23 29-03-2006 ICLB Gent23 Samenwerking school (intern) n zorgco - schoolteam –aandachtspunt: coachen team taak directie / taak zorgco –voordeel: samen weg zoeken voor kind: betrokkenheid team inspraak team in taakinvulling zorgco

24 29-03-2006 ICLB Gent24 Samenwerking school (met CLB) n CLB - schoolteam –positief: betere relatie betere communicatie via zorgco frequenter overleg zorgco-CLB zorgco ondervindt steun van CLB

25 29-03-2006 ICLB Gent25 Accent op positieve factoren (1) n niveau school –standaardvraag in LVS –aangrijpingspunt voor verandering –deel van coachende taak zorgco

26 29-03-2006 ICLB Gent26 Accent op positieve factoren (2) n niveau CLB –CLB-er bevraagt op zorgteam –CLB-er bevraagt bij ouders –deel coachende taak CLB-team

27 29-03-2006 ICLB Gent27 Transactioneel referentiekader n kenmerken kind, school, gezin spelen op elkaar in –onderzoek in de context bijvoorbeeld observatie in de klas, huisbezoek –hoe werken kind en leerkracht op elkaar in –hoe werken kind en ouder op elkaar in n knelpunt: soms te snel oordeel over ouders

28 29-03-2006 ICLB Gent28 Gericht op advisering (1) n niveau school –doel van onderzoek is bijsturen aanpak in klas –knelpunt: bepaalde acties niet echt nodig

29 29-03-2006 ICLB Gent29 Gericht op advisering (2) n niveau CLB / externen –geen standaardonderzoek –onderzoek enkel wat relevant is in functie van advies –in overleg met de school


Download ppt "Vijf uitgangspunten en wat ze betekenen voor samenwerking school-CLB Kleuterschool Ter Leie - Bollekenskindertuin en Interstedelijk CLB Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google