De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen in de Klinische Fysica 5 oktober 2005

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen in de Klinische Fysica 5 oktober 2005"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen in de Klinische Fysica 5 oktober 2005
Christiaan van Swol NVKF

2 Bèta’s in de zorg: een nieuwe markt?
Dokter  Ingenieur Bèta’s werkzaam in ziekenhuizen Medische instrumentatie Klinische fysica

3 Bèta’s in de zorg: een nieuwe markt?
Nieuwe medisch technische opleidingen Veel losse initiatieven, wat is de samenhang? Wie is leidend? Opleidingsinstituten Zorginstellingen en T&Z professionals  NVKF wil op inhoud hierbij betrokken zijn

4 Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica meer dan 25 jaar Bèta’s in de zorg
Opgericht in 1973 door fysici en ingenieurs werkzaam in ziekenhuizen zowel academisch als perifeer in verschillende rollen Registratie- en herregistratieschema Beschermd beroep, wet BIG 500 leden 275 geregistreerd 70 in opleiding 5 specialisaties

5 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Besluit van 25 april 2005,houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de klinisch fysicus (Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch fysicus) Als laatste alinea staat het volgende genoemd: Waar de arts eindverantwoordelijk blijft voor het medische beleid met betrekking tot de individuele patiënt, heeft de klinisch fysicus een eigen verantwoordelijkheid op basis van een exacte universitaire studie gecombineerd met een post-doctorale opleiding klinische fysica. De klinisch fysicus vormt een onmisbare schakel tussen de medische disciplines en de hoogtechnologische zorg van vandaag. De Minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport, J.F.Hoogervorst.

6 De opleiding tot klinisch fysicus en meer medisch technologisch onderwijs anno nu
Omgevingsfactoren Overheidsbeleid

7 Omgevingsfactoren en overheidsbeleid
Taakherschikking in de gezondheidszorg (RVZ 2003) Evaluatie van de Wet BIG (2002) De arts van straks, een nieuw medisch opleidingscontinuüm (KNMG 2002)

8 Omgevingsfactoren en overheidsbeleid
Onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling Discontinuïteit in beroepenstructuur Geen heldere financiering Complexe structuren

9 MOBG Stuurgroep Modernisering van Opleidingen en Beroepsuitoefening in de Gezondheidszorg
Instellen van opleidingsregio’s die elk bestaan uit: een UMC opleidingsziekenhuizen HBO-instellingen Invoering van een nieuw transparant financieringssysteem Introductie van nieuwe beroepen toekenning van bevoegdheden nurse practicioner, physician assistent bèta beroepen?

10 Commissie Sminia …taakdifferentiatie: loslaten van gebruikelijke rol- en deskundigheidsverdeling tussen werkers met een WO, HBO en MBO opleidingsniveau … …multidisciplinaire teams minimaal 80 / 20 verhouding technologie / zorg …

11 Commissie Sminia (H)erkenning nieuwe beroepen
Verkorting van de (para)medisch specialistische opleidingen opleidingscontinuüm (MBO, HBO, WO)

12 Visie bestuur NVKF 4 jarige postinitiële opleiding voldoet aan gestelde kwaliteitseisen Minimaal 3 jaar klinisch werk is noodzakelijk onderdeel van de opleiding Indalen van het cursorisch basispakket in de masterfase van relevante vooropleidingen

13 Vooropleidingen voorsorteren
Op vele fronten wordt aansluiting gezocht Aantal geschikte mastervarianten master (klinische) fysica master BMT, TG, MNW

14 Van Klinisch Fysicus ... Specialismen in de gezondheidszorg
Klinisch Fysicus i.o. Fysica HBO WO Van Klinisch Fysicus ...

15 Medisch specialistische opleidingen … naar Klinisch Fysica
Klinisch Fysicus Specialismen in de gezondheidszorg Klinisch Fysicus i.o. TG BMT Fysica ET Basisopleidingen Medisch / Technisch HBO WO WB Medisch specialistische opleidingen Inf. Klinische Fysica … naar Klinisch Fysica

16 Medische Instrumentatie Klinische informatica
Klinisch Fysicus Specialismen in de gezondheidszorg TG BMT Fysica Basisopleidingen Medisch / Technisch HBO WO Medische Instrumentatie Stralings-hygiëne Investeringen Klinische informatica Klinische Fysica MBO Werkterrein ... Medisch specialistische opleidingen

17 Integrale aansturing en éénduidige aanpak de mening van de NVKF
Een functionele eenheid Klinische Fysica moet aan de volgende kernpunten voldoen Één functionele en organisatorische eenheid alle kennis,expertise en mankracht met betrekking tot de zorg voor medische technologie klinisch fysici, ziekenhuis-instrumentatietechnici, ict-technici, klinische informatici en alle overige Techniek & Zorg-professionals

18 Integrale aansturing en éénduidige aanpak de mening van de NVKF
Een functionele eenheid moet volgens de NVKF aan de volgende kernpunten voldoen Gepositioneerd binnen de structuur van het primaire proces van het ziekenhuis Functiedifferentiatie nader vormgegeven binnen genoemde organisatorische eenheid afhankelijk van lokale situatie


Download ppt "Ontwikkelingen in de Klinische Fysica 5 oktober 2005"

Verwante presentaties


Ads door Google