De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Technology cares! Optimaal gebruik van technologie in de zorg, woensdag 5 oktober 2005, Haagse Hogeschool Ontwikkelingen in de Klinische Fysica 5 oktober.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Technology cares! Optimaal gebruik van technologie in de zorg, woensdag 5 oktober 2005, Haagse Hogeschool Ontwikkelingen in de Klinische Fysica 5 oktober."— Transcript van de presentatie:

1 Technology cares! Optimaal gebruik van technologie in de zorg, woensdag 5 oktober 2005, Haagse Hogeschool Ontwikkelingen in de Klinische Fysica 5 oktober 2005 Christiaan van Swol NVKF

2 Technology cares! Optimaal gebruik van technologie in de zorg, woensdag 5 oktober 2005, Haagse Hogeschool Bèta’s in de zorg: een nieuwe markt? Dokter  Ingenieur Bèta’s werkzaam in ziekenhuizen –Medische instrumentatie –Klinische fysica –…

3 Technology cares! Optimaal gebruik van technologie in de zorg, woensdag 5 oktober 2005, Haagse Hogeschool Bèta’s in de zorg: een nieuwe markt? Nieuwe medisch technische opleidingen Veel losse initiatieven, wat is de samenhang? Wie is leidend? –Opleidingsinstituten –Zorginstellingen en T&Z professionals  NVKF wil op inhoud hierbij betrokken zijn

4 Technology cares! Optimaal gebruik van technologie in de zorg, woensdag 5 oktober 2005, Haagse Hogeschool Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica meer dan 25 jaar Bèta’s in de zorg Opgericht in 1973 –door fysici en ingenieurs –werkzaam in ziekenhuizen zowel academisch als perifeer –in verschillende rollen Registratie- en herregistratieschema Beschermd beroep, wet BIG 500 leden –275 geregistreerd –70 in opleiding –5 specialisaties

5 Technology cares! Optimaal gebruik van technologie in de zorg, woensdag 5 oktober 2005, Haagse Hogeschool Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Besluit van 25 april 2005,houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de klinisch fysicus (Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch fysicus)2005-265 Als laatste alinea staat het volgende genoemd: Waar de arts eindverantwoordelijk blijft voor het medische beleid met betrekking tot de individuele patiënt, heeft de klinisch fysicus een eigen verantwoordelijkheid op basis van een exacte universitaire studie gecombineerd met een post-doctorale opleiding klinische fysica. De klinisch fysicus vormt een onmisbare schakel tussen de medische disciplines en de hoogtechnologische zorg van vandaag. De Minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport, J.F.Hoogervorst.

6 Technology cares! Optimaal gebruik van technologie in de zorg, woensdag 5 oktober 2005, Haagse Hogeschool De opleiding tot klinisch fysicus en meer medisch technologisch onderwijs anno nu Omgevingsfactoren Overheidsbeleid

7 Technology cares! Optimaal gebruik van technologie in de zorg, woensdag 5 oktober 2005, Haagse Hogeschool Omgevingsfactoren en overheidsbeleid Taakherschikking in de gezondheidszorg (RVZ 2003) Evaluatie van de Wet BIG (2002) De arts van straks, een nieuw medisch opleidingscontinuüm (KNMG 2002)

8 Technology cares! Optimaal gebruik van technologie in de zorg, woensdag 5 oktober 2005, Haagse Hogeschool Onduidelijke verantwoordelijkheidsverdelingOnduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling Discontinuïteit in beroepenstructuurDiscontinuïteit in beroepenstructuur Geen heldere financieringGeen heldere financiering Complexe structurenComplexe structuren Omgevingsfactoren en overheidsbeleid

9 Technology cares! Optimaal gebruik van technologie in de zorg, woensdag 5 oktober 2005, Haagse Hogeschool MOBG Stuurgroep Modernisering van Opleidingen en Beroepsuitoefening in de Gezondheidszorg Instellen van opleidingsregio’s die elk bestaan uit: –een UMC –opleidingsziekenhuizen –HBO-instellingen Invoering van een nieuw transparant financieringssysteem Introductie van nieuwe beroepen –toekenning van bevoegdheden –nurse practicioner, physician assistent –bèta beroepen?

10 Technology cares! Optimaal gebruik van technologie in de zorg, woensdag 5 oktober 2005, Haagse Hogeschool …taakdifferentiatie: loslaten van gebruikelijke rol- en deskundigheidsverdeling tussen werkers met een WO, HBO en MBO opleidingsniveau … …multidisciplinaire teams minimaal 80 / 20 verhouding technologie / zorg … Commissie Sminia

11 Technology cares! Optimaal gebruik van technologie in de zorg, woensdag 5 oktober 2005, Haagse Hogeschool Commissie Sminia (H)erkenning nieuwe beroepen Verkorting van de (para)medisch specialistische opleidingen opleidingscontinuüm (MBO, HBO, WO)

12 Technology cares! Optimaal gebruik van technologie in de zorg, woensdag 5 oktober 2005, Haagse Hogeschool Visie bestuur NVKF 4 jarige postinitiële opleiding voldoet aan gestelde kwaliteitseisen Minimaal 3 jaar klinisch werk is noodzakelijk onderdeel van de opleiding Indalen van het cursorisch basispakket in de masterfase van relevante vooropleidingen

13 Technology cares! Optimaal gebruik van technologie in de zorg, woensdag 5 oktober 2005, Haagse Hogeschool Op vele fronten wordt aansluiting gezocht Aantal geschikte mastervarianten –master (klinische) fysica –master BMT, TG, MNW –… Vooropleidingen voorsorteren

14 Technology cares! Optimaal gebruik van technologie in de zorg, woensdag 5 oktober 2005, Haagse Hogeschool Klinisch Fysicus Specialismen in de gezondheidszorg Klinisch Fysicus i.o. Fysica HBO WO Fysica Van Klinisch Fysicus...

15 Technology cares! Optimaal gebruik van technologie in de zorg, woensdag 5 oktober 2005, Haagse Hogeschool Klinisch Fysicus Specialismen in de gezondheidszorg Klinisch Fysicus i.o. TGBMTFysica ET Basisopleidingen Medisch / Technisch HBO WO WB Medisch specialistisch e opleidingen Inf. BMTFysica ETWB Inf. Klinische Fysica … naar Klinisch Fysica

16 Technology cares! Optimaal gebruik van technologie in de zorg, woensdag 5 oktober 2005, Haagse Hogeschool Klinisch Fysicus Specialismen in de gezondheidszorg TGBMT Fysica Basisopleidingen Medisch / Technisch HBO WO Medische Instrumentatie Stralings- hygiëne Investeringen Klinische informatica Klinische Fysica MBO Werkterrein... Medisch specialistische opleidingen

17 Technology cares! Optimaal gebruik van technologie in de zorg, woensdag 5 oktober 2005, Haagse Hogeschool Integrale aansturing en éénduidige aanpak de mening van de NVKF Een functionele eenheid Klinische Fysica moet aan de volgende kernpunten voldoen Één functionele en organisatorische eenheid –alle kennis,expertise en mankracht met betrekking tot de zorg voor medische technologie –klinisch fysici, ziekenhuis-instrumentatietechnici, ict-technici, klinische informatici en alle overige Techniek & Zorg- professionals

18 Technology cares! Optimaal gebruik van technologie in de zorg, woensdag 5 oktober 2005, Haagse Hogeschool Integrale aansturing en éénduidige aanpak de mening van de NVKF Een functionele eenheid moet volgens de NVKF aan de volgende kernpunten voldoen Gepositioneerd binnen de structuur van het primaire proces van het ziekenhuis Functiedifferentiatie –nader vormgegeven binnen genoemde organisatorische eenheid –afhankelijk van lokale situatie


Download ppt "Technology cares! Optimaal gebruik van technologie in de zorg, woensdag 5 oktober 2005, Haagse Hogeschool Ontwikkelingen in de Klinische Fysica 5 oktober."

Verwante presentaties


Ads door Google