De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 Agenda aanstaande week 1/2 zondag 12 januari 09:15 Oppas (Rieneke & Wietse)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 Agenda aanstaande week 1/2 zondag 12 januari 09:15 Oppas (Rieneke & Wietse)"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 Agenda aanstaande week 1/2 zondag 12 januari 09:15 Oppas (Rieneke & Wietse) 09:30 Kerkdienst - br. F.H. (Folkert) Folkerts 14:00 Kerkdienst - ds. S. Otten maandag 13 januari 18:00 KP-2 (15-17jr.) 19:30 KP-4 (19+) dinsdag 14 januari 19:00 KP-3 (17-19jr.) - Gebed en verhoring

2 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 Agenda aanstaande week 2/2 Vrijdag 17 januari 21:00 JCH: Brand New Year Party Beetsterzwaag zondag 19 januari 09:15 Oppas (Irene & Renske) 09:30 Kerkdienst - ds S. de Jong 14:00 Kerkdienst - ds. J.D. van 't Zand

3 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 Kerkschoonmaak In verband met de schoonmaak van de kerk zijn extra (poets)handen gewenst. Wanneer:donderdag 16 januari 2014 Waar:Kerk Tijd:9.30 uur Als u in de gelegenheid bent om te komen helpen, bent u van harte welkom!

4 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 Jarigen aanstaande week 1/2 12 januari Melissa de Boer Wietse van den Bosch Derk Rouwhorst 13 januari br. S. Stelpstra De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

5 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 Jarigen aanstaande week 2/2 14 januari zr. T. Bijzitter-Loonstra 16 januari Lucas Wagenaar zr. J. Reinders-Postma De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

6 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 KP-1 jongeren Omdat Sandra onverwachts moet werken is er morgenavond geen kruispunt. We zien elkaar weer op maandag 20 januari om half 7 in de soos. Tot dan, Piet & Sandra

7 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5

8 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 Welkom en Mededelingen Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer‑haulerwijk@hotmail.com. Voorganger: ds. S. Otten Organist:br. J. de Braak Beamiste:zr. S. Spriensma

9 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5

10 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 Votum en zegengroet diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men. On-zehulpisindenaamvandeHE-RE,

11 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5

12 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 1Bij U, o HEER, zoek ik bescherming. Beschaam mijn hoop dan niet, als U mijn noden ziet. Hoor mijn gebed en toon ontferming. Wil uitkomst mij bereiden, mij naar uw recht bevrijden. Psalm 31: 1, 9, 11

13 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 9'k Weet in uw vaderhand mijn tijden. Red mij uit 's vijands hand en breek zijn tegenstand. Laat uw gelaat mij weer verblijden. Wil mij verlossing geven. Uw trouw doet mij herleven. Psalm 31: 1, 9, 11

14 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 11Hoe groot is 't goed dat U wilt geven aan elk die U bemint, bij U zijn toevlucht vindt. Dit goed bewerkt U in het leven van hen die U verhogen voor aller mensen ogen. Psalm 31: 1, 9, 11

15 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5

16 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 Jesaja 33: 7-24 7 Nu nog schreeuwt Ariël het uit en wenen vredeboden bittere tranen. 8 De wegen liggen verlaten, op de paden bevindt zich niemand meer.

17 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 Jesaja 33: 7-24 Verdragen worden verbroken, getuigen niet meer geloofd, geen mens staat nog in achting. 9 Het land verdroogt en verdort, de Libanon is onteerd en verwelkt; de Saron is een wildernis geworden, Basan en de Karmel zijn kaalgeslagen. 10 Nu zal ik opstaan, zegt de HEER, nu zal ik mij trots verheffen, fier richt ik mij op. 11 Jullie zijn zwanger van dor gras en wat jullie baren is kaf; jullie geest is een vuur dat jullie zelf verteren zal. 12 De volken zullen branden als in een kalkoven, in vlammen opgaan als weggekapte doornstruiken.

18 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 Jesaja 33: 7-24 13 Jullie die ver weg wonen, hoor wat ik gedaan heb, en jullie dichtbij, erken mijn kracht. 14 De zondaars in Sion sidderen, de goddelozen worden door angst bevangen: ‘Wie van ons kan wonen in verterend vuur? Wie kan wonen in vuur dat eeuwig brandt?’ 15 Wie rechtvaardig leeft en de waarheid spreekt, wie woekerwinst door afpersing weigert, wie aangeboden steekpenningen afwijst, wie niet wil toehoren als een moord wordt beraamd, wie niet kan aanzien hoe het kwaad geschiedt –

19 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 Jesaja 33: 7-24 16 hij zal hoog hierboven wonen, veilig in de onneembare rotsburcht; in zijn brood wordt voorzien, aan water is nooit gebrek. 17 Met eigen ogen zul je een koning in al zijn schoonheid aanschouwen, weldra zul je een land zien dat zich uitstrekt tot in de verte. 18 Met pijn in het hart zul je aan de verschrikkingen terugdenken: Waar zijn nu de mannen die schreven en wogen, waar is de man die de torens telde?

20 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 Jesaja 33: 7-24 19 Je ziet dat onbeschaamde volk niet meer terug, dat volk met zijn onverstaanbare taal, zijn vreemde, onbegrijpelijke tongval. 20 Aanschouw dan Sion, de stad waar wij onze feesten weer vieren. Met eigen ogen zul je Jeruzalem zien, een oord waar je ongestoord kunt wonen, een tent die nooit wordt afgebroken, waarvan geen tentpin ooit wordt uitgerukt en geen touw wordt losgemaakt. 21 Daar toont de HEER ons zijn macht.

21 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 Jesaja 33: 7-24 Daar stromen rivieren en is het water uitgestrekt, maar geen galeien varen daarop, geen machtige schepen trekken langs. 22 Want de HEER is onze rechter, de HEER is onze wetgever, de HEER is onze koning, hij zal ons redden. 23 De touwen hangen slap en ontspannen, de tentpaal hoeft niet meer recht overeind, het vaandel niet gehesen. Dan wordt de rijke buit verdeeld, zelfs de verlamden plunderen mee. 24 Geen inwoner zegt nog: ‘Ik ben ziek,’ de hele bevolking is van schuld bevrijd.

22 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5

23 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 1Zo laat Gij, Heer, uw knecht, naar 't woord hem toegezegd, thans henengaan in vrede, nu hij uw zaligheid, zo lang door hem verbeid, gezien heeft op zijn bede. Lied 68: 1, 2

24 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 2Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen, terwijl 't het blind gezicht van 't heidendom verlicht en Isrel zal verhogen. Lied 68: 1, 2

25 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5

26 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 Preek Uw ogen zullen de Koning in schoonheid aanschouwen!

27 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 1Hoe is mijn hart vervuld van blijde dingen: ik ga mijn lied nu voor de koning zingen. Hoor hoe mijn tong aan hem een loflied wijdt, zoals de pen van een die vaardig schrijft. Hoe schoon bent u, o koning, hoog te loven, U gaat in pracht elk mensenkind te boven. Wat van uw lippen komt, is lieflijkheid. God zegent u dan ook in eeuwigheid. Psalm 45: 1, 6

28 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 6Daar waar voorheen uw vaders mochten tronen, zal eenmaal staan de zetel van uw zonen. Zij worden eens door u met eigen hand tot vorsten aangesteld in heel het land. Ik wil uw naam vermelden al mijn dagen, men zal van u geslachten lang gewagen. Ja, ieder volk bezingt, in u verblijd, uw grote naam, uw lof in eeuwigheid. Psalm 45: 1, 6

29 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5

30 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 Collecte Diaconie & Verplichtingen kerkverband

31 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5

32 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 1Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde, want d'eerste schepping was voorbijgegaan, er was geen zee - haar dreigen is gedaan, nu onze God het koningschap aanvaardde. Gezang 73: 1-5

33 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 2En uit de hemel zag ik nederdalen de heil'ge stad, een nieuw Jeruzalem, als bruid getooid voor hare man door Hem, wiens gramschap brandd'in zeven gouden schalen. Gezang 73: 1-5

34 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 3En 'k hoorde van de troon het luid verkonden: Zie, bij de mensen is de tent van God, Hij woont bij hen, die doen naar zijn gebod, God heeft zijn volk gered van al hun zonden. Gezang 73: 1-5

35 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 4Ja, Hij, de Heer, zal al hun tranen drogen en dood en rouw en moeite zijn gedaan, want d'eerste dingen zijn voorbijgegaan, Hun lied zal 't Lam, dat voor hen stierf, verhogen. Gezang 73: 1-5

36 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 5En Hij, die op de witte troon zit, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw en rein. Schrijf deze woorden, die waarachtig zijn. Zij zijn geschied, uw hart zal zich verblijden. Gezang 73: 1-5

37 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5

38 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 Amen A-men, a-men, a-men.

39 Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5


Download ppt "Liturgie Ps.31: 1, 9, 11 Lz.Jes 33: 7-24 Ld.68: 1, 2 Ps.45: 1, 6 Gz.73: 1-5 Agenda aanstaande week 1/2 zondag 12 januari 09:15 Oppas (Rieneke & Wietse)"

Verwante presentaties


Ads door Google