De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Welkom Voorganger:ds. v/d Wal Organist:br. De.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Welkom Voorganger:ds. v/d Wal Organist:br. De."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Welkom Voorganger:ds. v/d Wal Organist:br. De Bijbelteksten die worden geprojecteerd, zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer-haulerwijk@hotmail.com. Eventuele opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit, Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer

2 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 ChristenUnie / Trinity live! 3 september 20.00 – 22.00 uur TOEGANG GRATIS! Aanmelden: www.christenunie.nl/live

3 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Voorbede: Yinthe Lezwijn De inmiddels bijna 8 maanden oude kleindochter van zuster Ettie de Boer is geboren met een zeer ernstig schisis en wordt komende week voor de tweede keer geopereerd.

4 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Koffiedrinken Volgende week zondag is er na de ochtenddienst gelegenheid om samen koffie te drinken

5 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 ChristenUnie Jongelui, Geen barbecue maar een Wedloop om de meeste folders huis aan huis te verspreiden voor de ChristenUnie in deze verkiezingstijd. Wie doet er mee? Jullie dragen de ChristenUnie toch ook een warm hart toe? Je kunt je opgeven bij de bestuursleden van de ChristenUnie (zie volgende dia)

6 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Ook ouderen, die zich nog jeugdig voelen, zijn van harte welkom om mee te helpen. We willen dat graag doen op zaterdag 8 september om 10.00 uur, vanaf de kruiskerk. Bestuursleden: Harrie Rouwhorst, Ab From & Willem Schaaij (06-53721105 email: Willem@schaaij.nl ; Twitter Schaaij). ChristenUnie

7 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 God werkt van generatie op generatie… Maar hoe gaan wij om met jongeren in de kerk? Donderdag 27 sept. 2012 Maranathakerk Zaal open vanaf 19.30u. Een avond met mevrouw Els van Dijk Directeur Evangelische Hogeschool En schrijfster van diverse boeken, waaronder “ de hunkerende generatie ” Een schets van de christelijke jongerenwereld en een appel op volwassenen

8 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 GJP biedt oa. Maandelijkse nieuwsbrief, Gratis Bijbelstudie materiaal, Gratis Forum, Landelijke activiteiten, Promotiemogelijkheid voor activiteiten, Soos-agenda Het GJP, voor jongeren door jongeren Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf up- to-date. Aanmelden of meer info? www.GJP-online.nl Of via de mail aanmelden@gjp-online.nl contact@gjp-online.nl Gereformeerd Jongeren Platform

9 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3

10 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Gezang 175b Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

11 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3

12 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Gezang 171:1, 2 1Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag, en kniel nu voor Hem neer, die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

13 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Gezang 171:2 2Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur. Een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

14 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3

15 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Genesis 10:1, 21-31 1 Dit zijn de nakomelingen van Sem, Cham en Jafet, de zonen van Noach; na de zondvloed kregen zij zonen. 21 Ook Sem kreeg zonen. Hij, Jafets oudste broer, is de stamvader van alle nakomelingen van Eber. 22 Zonen van Sem: Elam, Assur, Arpachsad, Lud en Aram. 23 Zonen van Aram: Us, Chul, Geter en Mas. 24 Arpachsad was de vader van Selach, en Selach de vader van Eber. 25 Eber kreeg twee zonen. De ene heette Peleg; in zijn tijd werd de aarde verdeeld. De andere heette Joktan.

16 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Genesis 10:1, 21-31 26 Joktan was de vader van Almodad, Selef, Chasarmawet, Jerach, 27 Hadoram, Uzal, Dikla, 28 Obal, Abimaël, Seba, 29 Ofir, Chawila en Jobab. Zij allen waren zonen van Joktan. 30 Hun woongebied strekte zich uit van Mesa tot aan de Sefar, het gebergte in het oosten. 31 Dit waren de nakomelingen van Sem, ingedeeld naar families, talen, landen en volken.

17 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3

18 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Gezang 2:4, 5 4De aarde was er weer. En mens en dier mocht wonen onder de groene bomen, in vrede met de Heer. (2x) 5De regenboog staat hoog, als teken voor de volken, Gods woorden te vertolken: het land, het land blijft droog. (2x)

19 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3

20 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Genesis 11:1-9 1 Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2 Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. 3 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. 4 Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’

21 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Genesis 11:1-9 5 Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 6 Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 7 Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. 8 De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt.

22 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Genesis 11:1-9 9 Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.

23 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3

24 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3

25 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 DE MENS BLAAST HOOG VAN DE TOREN

26 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Genesis 6-9 (Verhaal van Zondvloed) Aarde was verdorven (Gen. 6:11) Als straf daarop kwam de zondvloed Opdracht om heel de aarde te bevolken (Gen.9:7) Nageslacht Noach verspreidde zich over aarde (Gen.10:32) Tijd van Peleg werd aarde verdeeld (Gen.10:25)

27 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Genesis 11:4: “Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’”

28 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Genesis 11:4: “Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’”

29 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3

30 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Romeinen 8:31b “Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?”

31 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3

32 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Psalm 96:2, 4, 7, 8 2Leer ieder volk zijn glorie prijzen, leer al de naties eer bewijzen aan Hem die wonderen volbracht. Groot is de HEER, geducht in kracht. Laat dan voor Hem uw lofzang rijzen. 4Geeft aan de HERE, gij geslachten, geeft sterkte, heerlijkheid en krachten, geeft Hem de glorie van zijn naam. Komt in zijn huis met offers saam. Geeft eer de HERE, alle machten.

33 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Psalm 96:7, 8 7Naar recht zal Hij de volken leiden. Dat aard' en hemel zich verblijden. Juicht, velden, juicht, en ook de zee met wat daarin is, juiche mee. Verheugt u, bossen, akkers, weiden. 8Het juiche al voor God de HERE, want Hij die alles zal regeren, komt richten in gerechtigheid. Hij komt in trouw en majesteit, om ieder volk zijn recht te leren.

34 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3

35 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Gezang 179b Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

36 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Gezang 179b opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

37 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3

38 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Collecte Zending & VSE

39 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3

40 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Gezang 141:3 3Lof, eer en prijs zij God, die troont in 't licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

41 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3

42 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Gezang 182d Amen A-men,a-men,a-men.

43 Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3


Download ppt "Liturgie Gz. 171: 1, 2 Lz. Gen.10:1, 21-31 Gz. 2: 4, 5 T. Gen. 11:1-9 Ps. 96:2,4,7,8 Gz. 179b Gz. 141: 3 Welkom Voorganger:ds. v/d Wal Organist:br. De."

Verwante presentaties


Ads door Google