De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Poppenspel muzisch! Ja, natuurlijk! Maar ook veel meer! Door Dhr. Bultheel Jo www.lejo.n u.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Poppenspel muzisch! Ja, natuurlijk! Maar ook veel meer! Door Dhr. Bultheel Jo www.lejo.n u."— Transcript van de presentatie:

1 Poppenspel muzisch! Ja, natuurlijk! Maar ook veel meer! Door Dhr. Bultheel Jo www.lejo.n u

2 Poppenspel binnen Muzische ontwikkeling –VisieVisie –Dramatisch spelDramatisch spel –Klemtoon op …Klemtoon op … Poppenspel binnen Taalontwikkeling –Deel 1 : TaalontwikkelingDeel 1 : Taalontwikkeling –Deel 2 : Poppenspel in de basisschoolDeel 2 : Poppenspel in de basisschool –Deel 3 : Poppenspel in detailDeel 3 : Poppenspel in detail –Deel 4 : VoorbeeldtekstenDeel 4 : Voorbeeldteksten –Deel 5 : Ogen ….Deel 5 : Ogen ….

3 Poppenspel binnen Muzische ontwikkeling Van wat vooraf ging

4

5 Het uitgangspunt is een mensvisie (zoals bij alle andere leerplannen) Het Opvoedingsconcept voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen is het uitgangspunt. HHH Deze mensvisie stelt de harmonische ontplooiing van de totale persoon voorop. Opvoeden is gericht op het ontwikkelen van hoofd, hart en handen. Deze drie componenten zijn niet van elkaar te scheiden. Ze roepen elkaar op en zijn werkzaam in één en dezelfde persoon. uniek We benaderen kinderen als personen, dat wil zeggen: als unieke mensen die zichzelf kunnen zijn en aan een eigen levensplan willen werken. Verbondenheid Door de verbondenheid met het eigen ik en met andere mensen, leren kinderen met en van elkaar. God Veel van onze opvoeding is georiënteerd op wat ons als mensen verheft, op het esthetische of het schone in natuur en cultuur, op het ethische, op het religieuze, of het mysterie dat voor christenen God heet.

6 1 Een grijs deel opgebouwd volgens hoofd, handen en hart met de nadruk op de 2 laatste. Grijs deel, 31 blz visie en krachtlijnen - 21 blz algemene doelen 5 En daarbij nog eens 5 delen klaar zijn voor de praktijk. Die 5 delen zijn de 5 domeinen of muzische talen De deelleerplannen zijn echt heel concreet ! 1 + 5 = 6 (+1)

7 Bij Muzische opvoeding brengen we bij kinderen een muzische grondhouding tot ontwikkeling. We helpen ze ook muzische of kunstzinnige expressievormen te ontdekken. Dat wil zeggen: we leren ze ervaringen en gevoelens uitdrukken via woord, klank, beeld, dans en dramatische expressie. Maar behalve dat creëren, leren we ze ook kunstzinnig beschouwen, zeg maar de expressie van anderen begrijpen of aanvoelen en waarderen.

8 in de klas in de school

9 EEN VISIE BESCHOUWEN EN CREEREN ONTPLOOIING VAN DE UNIEKE PERSOON VERBONDENHEID MUZIKALE GRONDHOUDING SCHOLING ALS MIDDEL INTEGRATIE

10 EEN VISIE BESCHOUWEN EN CREEREN ONTPLOOIING VAN DE UNIEKE PERSOON VERBONDENHEID MUZIKALE GRONDHOUDING SCHOLING ALS MIDDEL INTEGRATIE

11 DOEL Klik om door te gaan… Vanuit een MUZISCHE GRONDHOUDING (leerplan 1.1 blz. 7) en met MUZISCHE EXPRESSIEVORMEN (leerplan 1.2 blz. 7) DE BELEEFDE WERELD = aan de hand van wereldoriënterend onderwijs     de dingen ik anderen waarden BESCHOUWEN enCREEREN ( gestalte geven) (leerplan 5.1 blz. 1 7) (leerplan 5.2 blz. 20) *stilstaan bij* via de beste taal - gebruik maken van alle zintuigen - beeld - associëren met eigen belevingswereld - muziek - met anderen communiceren over wat jou treft - woord - lichaamsbeweging - dramatisch spel (zie deelleerplannen)

12 VANUIT 1 MUZISCH DOMEIN VANUIT VERSCHILLENDE DOMEINEN BINNEN LEERGEBIEDEN THEMA OF PROJECT KLAS- EN SCHOOLKLIMAAT INTEGRATIE (2) 1 2 3 4 5 6 Een gezonde afwisseling, daar hou ik van!!

13 Hoe kan ik als kind mijn plu rijker maken ? Welke taal gebruik ik best om mij te uiten ? Lkr als coach in coachend onderwijs Vanuit de kdn

14 Dramatisch spel Met als onderdeeltje Poppenspel

15

16 In dramatisch spel uiten en verwerken kinderen eigen ervaringen, gedragingen, gevoelens en ideeën in doe-alsof situaties door middel van woord en gebaar, beeld en klank (leerplan)

17 Het is het vormgeven van de verbeelding, met het lichaam en de stem als voornaamste instrument (Klein Applaus) ……je moet dus verbeelding hebben  vroegere herinneringen en ervaringen oproepen  nieuwe werkelijkheid verzinnen ……je moet dus vorm geven aan die verbeelding, ze omzetten in iets waarneembaars, door het expressief toepassen van  stem, taal  houding, beweging  mimiek

18 WAAROM OPVOEDEN IN DRAMATISCH SPEL? Kinderen spelen spontaan situaties na uit hun eigen leefwereld Waarom kinderen daar zo dol op zijn pag. 10 Omschrijving pag. 11

19 DRAMATISCH SPEL: WAAR STAAT DAT VOOR? ASPECTEN VAN DRAMATISCH SPEL Pag. 12 –2.4.1 WIE SPEEL JE? Rol, personage (Allereerst is er iemand die speelt.) –2.4.2 WAT SPEEL JE? Handeling, dialoog –2.4.3 WANNEER VINDT HET SPEL PLAATS? Verbeelde tijd - werkelijke tijd –2.4.4 WAAR SPEELT HET SPEL ZICH AF? Plaats, ruimte –2.4.5 WAAROM SPEEL JE OP DIE MANIER? Motieven –2.4.6 HOE SPEEL JE JE ROL? Gevoelsuitingen

20 WAAROM OPVOEDEN IN DRAMATISCH SPEL? Dramatisch spel in de kleuterklas: De vier ervaringssituaties -Zelfstandig spel improvisatie - vrij Poppenhoek – poppenkast – bouwhoek met wereldmateriaal – maquette in de zandtafel -Ontwikkelingsondersteunend leren sterk gestuurd Kennis en ervaringen verwerven Nastreven van enkele doelen -Ontmoeten beschouwen Klaspop bij onthaalmoment Poppenkast als aanzet tot thema -Explorerend beleven begeleiden Op onderzoek uit gaan en manipuleren van materiaal Soms kan je als Lk. je beperken tot een hint geven of tot materiaal ter beschikking stellen

21 WAAROM OPVOEDEN IN DRAMATISCH SPEL? Opvoeden tot dramatisch spel pag. 19 Bij dramatisch spel gaat het om een natuurlijk samenspel van BESCHOUWEN CREËREN NABESCHOUWEN Met als muzische grondhouding: - speels met hoofd hart en handen - op een expressieve en creatieve manier

22 OPVOEDEN IN DRAMATISCH SPEL 3.1 BESCHOUWEN –Leren kritisch kijken en luisteren –Leren genieten –Een eigen mening leren vormen en uiten –Media 3.2 CREËREN 3.3 EEN MUZISCHE GRONDHOUDING ONTWIKKELEN

23 DRAMATISCH SPEL DIDACTISCH ORGANISEREN AANDACHTSPUNTEN pag. 27 –Sfeer scheppen, meespelen en begeleiden (bespreken) –Veel kansen om te exploreren en experimenteren –Respect voor de ontwikkeling

24 DRAMATISCH SPEL DIDACTISCH ORGANISEREN Begeleid spelmoment: pag. 30 exploratiekansen in een opwarming (juiste sfeer) experimenteren > werken aan specifieke dramadoelen vorm geven nabespreken

25 DRAMATISCH SPEL: WAAR STAAT DAT VOOR? DRAMATISCH SPEL OP SCHOOL: WANNEER KAN DAT? –BIJ DE UITWERKING VAN THEMA’S EN PROJECTEN –IN GELEIDE SPELMOMENTEN –TOEGEPAST IN ANDERE ACTIVITEITEN Een leerinhoud verwerken Een leerinhoud inleiden Een leerinhoud verduidelijken Dramatisch spel kan ook tijdens het vrij spel. Tijdens een kijkmoment

26 DRAMATISCH SPEL DIDACTISCH ORGANISEREN Voorbeelden meevolgen in syllabus pag 9. KLEMTOON OP WAARNEMING EN CONCENTRATIE –Zintuigspelen –Concentratiespelen KLEMTOON OP BEWEGING –Kringspelen –Mime- en pantomimespelen –‘Vertelpantomime’ –Beeldenspelen

27 5 DRAMATISCH SPEL DIDACTISCH ORGANISEREN KLEMTOON OP IMPROVISATIE EN TAAL –Improvisatiespelen –‘Poppenhoek’, materiaalkoffer –Rollenspelen

28 DRAMATISCH SPEL DIDACTISCH ORGANISEREN KLEMTOON OP MATERIAAL EN TAAL –Spelen met materiaal – Poppenspel – Schimmenspel – TV-spel – Maskerspel

29 DRAMATISCH SPEL DIDACTISCH ORGANISEREN KLEMTOON OP MUZIEK –Zang- en dansspelen –Spelen met verhalen

30 5 DRAMATISCH SPEL even zoeken ….. A Welke kansen biedt deze activiteit om …. SFEER SCHEPPEN EXPLORATIEKANSEN SCHEPPEN EXPERIMENTEREN VORMGEVEN NABESPREKEN !!!!! B Bij deze activiteit ligt nadruk ligt op Waarneming en concentratie Beweging Improvisatie en Taal Materiaal en Taal Muziek


Download ppt "Poppenspel muzisch! Ja, natuurlijk! Maar ook veel meer! Door Dhr. Bultheel Jo www.lejo.n u."

Verwante presentaties


Ads door Google