De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17 juni 2011 Discussiefora: samen leren? Hapje Onderwijs KULAK Hilde Creten Andy Thys.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17 juni 2011 Discussiefora: samen leren? Hapje Onderwijs KULAK Hilde Creten Andy Thys."— Transcript van de presentatie:

1 17 juni 2011 Discussiefora: samen leren? Hapje Onderwijs KULAK Hilde Creten Andy Thys

2 Opbouw ▪ Afbakening van het thema ▪ Onderzoek rond discussiefora ▪ Tips & tricks ▪ Demo 12 mei 20111 Studiedag 'Proactief werken aan kwaliteitsontwikkeling' 2

3 Leren via discussiefora: afbakening Collaboratief leren (CL) Computerondersteund collaboratief leren (CSCL) Online learning – blended learning CommunicatieLeren bv. vraagbaakFAQ stellingnamepeer reviewcasus

4 Vraag ▪ Ervaringen met discussiefora? Ingezet met welk doeleinde? ▪ Interesse om discussiefora in te zetten? Met welk doeleinde? 12 mei 20111 Studiedag 'Proactief werken aan kwaliteitsontwikkeling' 4

5 Functies van discussieforum - inhoudelijke discussies die aansluiten bij OPO - discussiëren a.d.h.v. stellingen of vragen - oplossingen van oefeningen bespreken - samen brainstormen - eigen mening vormen, bijsturen, verantwoorden - reflecteren op eigen interpretatie - oplossingen voor casussen zoeken - examenvragen bespreken - … 12 mei 20111 Studiedag 'Proactief werken aan kwaliteitsontwikkeling' 5

6 Onderzoek rond discussiefora ▪ Evidence-based literatuur bv. studenten komen tot diepgaand leren via discussiefora ▪ Onderwijskundige literatuur bv. discussiefora zijn zinvol omdat ze de leeractiviteiten van studenten zichtbaar maken 12 mei 20111 Studiedag 'Proactief werken aan kwaliteitsontwikkeling' 6

7 Vraag ▪ Wat zijn cruciale factoren voor het welslagen van een discussieforum? ▪ Welke stappen zijn belangrijk om tot een goed opzet te komen? 12 mei 20111 Studiedag 'Proactief werken aan kwaliteitsontwikkeling' 7

8 Opzetten van discussieforum 1. Doel bepalen 2. Leeractiviteiten structureren 3. Groepen indelen 4. Criteria & afspraken vastleggen 5. Rol van docent bepalen 6. Actieve bijdrage stimuleren 7. Opzet evalueren 12 mei 20111 Studiedag 'Proactief werken aan kwaliteitsontwikkeling' 8

9 1. Doel bepalen ▪ integratie in doelstellingen van OPO ▪ kennis, hogere-orde denkvaardigheden, kritisch denken ▪ ‘social presence’ ▪ OPO-overstijgende doelen? ▪ overdaad schaadt ! o.a. Bliss & Lawrence, 2009; Cheng et al., 2011; Pelz, 2010; Schellens & Valcke, 2006; Schrire, 2006 12 mei 20111 Studiedag 'Proactief werken aan kwaliteitsontwikkeling' 9

10 2. Leeractiviteiten structureren ▪ duurtijd van discussie ▪ studenten zelf aan het werk ▪ structureren via stellingen, vragen, problemen,… ▪ ‘huisreglement’: netiquette + didactisch o.a. Buelens et al., 2007; Pelz, 2010 12 mei 20111 Studiedag 'Proactief werken aan kwaliteitsontwikkeling' 10

11 3. Groepen indelen ▪ ideale groepsgrootte: max. 15? ▪ groepen toewijzen -> taakgerichtheid ▪ rollen toekennen aan studenten o.a. Van de Ven, 2002; Yeh, 2007 12 mei 20111 Studiedag 'Proactief werken aan kwaliteitsontwikkeling' 11

12 4. Criteria & afspraken ▪ deelname verplicht? -> effect op kwantiteit en kwaliteit van de bijdragen? ▪ duidelijke afspraken rond bijdragen en evaluatie o.a. Buelens et al., 2007 12 mei 20111 Studiedag 'Proactief werken aan kwaliteitsontwikkeling' 12

13 5. Rol van docent bepalen “in any computer-supported session, the instructor might need to be a chair, host, lecturer, tutor, facilitator, mediator of team debates, mentor, provocateur, observer, participant, co-learner, assistant, community organizer, or some combination of these!“ (Salmon, 2000) 12 mei 20111 Studiedag 'Proactief werken aan kwaliteitsontwikkeling' 13

14 5. Rol van docent bepalen ▪ Bliss & Lawrence (2009): ▪ ontwerp en organisatierol ▪ directe instructieexpliciteren ▪ faciliteren van discussie ▪ effect op kwaliteit, kwantiteit, motivatie ▪ doelgericht, feedback, aanmoedigen, socratische vraagstelling ▪ peer tutoring o.a. Arend, 2009; De Smet et al., 2008; Yeh, 2007 12 mei 20111 Studiedag 'Proactief werken aan kwaliteitsontwikkeling' 14

15 6. Actieve bijdrage stimuleren ▪ sancties / beloningen ▪ afhankelijk van randvoorwaarden (richtlijnen, tijd om te reageren,…) ▪ peer rating ▪ ‘lurking’ o.a. Cheng et al., 2011; Pelz, 2010; Yeh, 2007 12 mei 20111 Studiedag 'Proactief werken aan kwaliteitsontwikkeling' 15

16 7. Opzet evalueren ▪ Kritische evaluatie: leereffect? interactiviteit? haalbaarheid? ▪ Scholarship of teaching (SOTL) o.a. Ocker & Yaverbaum (1999); Strijbos et al. (2004) 12 mei 20111 Studiedag 'Proactief werken aan kwaliteitsontwikkeling' 16

17 Demo Discussiefora in Toledo: ▪ Wiki Toledopedia - Discussion board (ICTS) https://wiki.associatie.kuleuven.be/toledopedia/index.php/Discussi on_Board_(Discussieruimte) https://wiki.associatie.kuleuven.be/toledopedia/index.php/Discussi on_Board_(Discussieruimte) (eerst inloggen op Toledo) 12 mei 20111 Studiedag 'Proactief werken aan kwaliteitsontwikkeling' 17

18 Afsluitend ▪ Andere blik op discussiefora? ▪ Zie je mogelijkheden / drempels? Voor vragen: Andy.Thys@duo.kuleuven.beAndy.Thys@duo.kuleuven.be 12 mei 20111 Studiedag 'Proactief werken aan kwaliteitsontwikkeling' 18

19 Bronnen ▪ Arend, B. (2009). Encouraging Critical Thinking in Online Threaded Discussions. The Journal of Educators Online, 6(1), 1-23. ▪ Bliss, C.A., & Lawrence, B. (2009). From posts to patterns: A metric to characterize discussion board activity in online courses. Journal of Asynchronous Learning Networks, 13(2), 15-32. ▪ Buelens, H., Totté, N., Deketelaere, A., & Dierickx, K. (2007). Electronic discussion forums in medical ethics education: the impact of didactic guidelines and netiquette. Medical Education, 41, 711-717. ▪ Cheng C., Paré D., Collimore L. & Joordens S. (2011). Assessing the effectiveness of a voluntary online discussion forum on improving students’ course performance. Computers & Education, 56, 253-261. ▪ De Smet M., Van Keer H. & Valcke M. (2008). Blending asynchronous discussion groups and peer tutoring in higher education: An exploratory study of online peer tutoring behaviour. Computers & Education, 50, 207–223. ▪ Ocker R. & Yaverbaum G. (1999). Asynchronous computer-mediated communication versus face-to-face collaboration: Results on student learning, quality and satisfaction, Group decision and Negotiation, 8, 427-440. ▪ Strijbos, J., Martens, R., Jochems, W. (2004). Designing group based learning: Six steps to designing computer-supported group based learning. Computers & Education, 42, 403-424. 12 mei 20111 Studiedag 'Proactief werken aan kwaliteitsontwikkeling' 19

20 ▪ Pelz, B. (2010). (My) Three Principles of Effective Online Pedagogy. Journal of Asynchronous Learning Networks, 14(1), 103-116. ▪ Salmon, G. (2000). E-moderating: The key to teaching and learning online. London: Kogan Page. ▪ Schellens T. & Valcke M. (2006). Fostering knowledge construction in university students through asynchronous discussion groups. Computers & Education, 46, 349-370. ▪ Schrire S. (2006). Knowledge building in a asynchronous discussion groups: Going beyond quantitative analysis. Computers & Education, 46, 49-70. ▪ Van de Ven, M. (2002). Hoe organiseer je online discussies met veel studenten? Geraadpleegd op 15 april 2011, op http://www.digitaledidactiek.nl/dd/opdrachten/129 http://www.digitaledidactiek.nl/dd/opdrachten/129 ▪ Yeh, H-T., & Lahman, M. (2007). Pre-Service Teachers’ Perceptions of Asynchronous Online Discussion on Blackboard. The Qualitative Report, 12(4), 680-704. Websites: ▪ SALDO (SAmenwerkend Leren Digitaal Ondersteunen): https://www.surfgroepen.nl/sites/saldo-ho/default.aspx https://www.surfgroepen.nl/sites/saldo-ho/default.aspx 12 mei 20111 Studiedag 'Proactief werken aan kwaliteitsontwikkeling' 20


Download ppt "17 juni 2011 Discussiefora: samen leren? Hapje Onderwijs KULAK Hilde Creten Andy Thys."

Verwante presentaties


Ads door Google