De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Meeliftgedrag bij groepswerk Karin van der Borght, 29 april 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Meeliftgedrag bij groepswerk Karin van der Borght, 29 april 2010."— Transcript van de presentatie:

1 1 Meeliftgedrag bij groepswerk Karin van der Borght, 29 april 2010

2 2 Wat wil ik vandaag doen? Aanleiding Korte theoretische achtergrond groepswerk Waarom vertoont een student meeliftgedrag? Hoe aan te pakken? Hoe te voorkomen?

3 3 Veel groepswerk bij LS&T Week123456789 TheorieCollegeTT (Praktijk) (Labwerk/computer) Integrale opdracht Groepsopdracht

4 4 Invulling groepsopdracht Praktijkcasus (labwerk) Literatuurstudie Beoordeling: verslag, eindpresentatie, posterpresentatie, jurygesprek

5 5 Waarom dit onderwerp? Tijdens eigen opleiding geen ervaring mee gehad Meeliften is een terugkerend probleem

6 6 Meelifter Levert bewust geen of een minimale inspanning Profiteert van positieve beoordeling van het groepsproduct

7 7 Meeliften is onwenselijk Unfair t.o.v. groepsgenoten Meelifter leert niets (of weinig) Op diploma staat dat student over bepaalde competenties beschikt

8 8 Waarom groepswerk? Studenten leren: Een probleem op te lossen Samen te werken Problemen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken Verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren Zich bewust te zijn van hun eigen rol in het groepsproces Reiser, 2001

9 9 Waarom groepswerk? Een student krijgt een opdracht “Wie leert, doet iets en wie niets doet, leert niet” Ervaringsleren (Kolb): leren is diepgaand als het op een of andere wijze gekoppeld is aan ervaring De Bie & Gerritse, 1999

10 10 Invulling groepsopdracht CoöperatiefCollaboratief StructuurMinder structuur Verdeling takenGelijke bijdrage groepsleden Kunstmatige interactie Natuurlijke interactie Duidelijke rol docent Autonomie groep Closed skillsOpen skills Strijbos et al., 2004; Rusman & Brand-Gruwel, 2006

11 11 Een goede groepsopdracht 5 componenten: Directe interactie, 2-6 studenten per groep Positieve wederzijdse afhankelijkheid Sociale vaardighede Individuele verantwoordelijkheid Evaluatie groepsprocessen Veenman et al., 2001

12 12 Groepsdynamiek Meerwaarde van een groep: Vertrouwen tussen groepsleden Gevoel van veiligheid binnen groep Rusman & Brand-Gruwel, 2006

13 13 Wanneer dit allemaal goed gaat… …krijg je perfect teamwork!

14 14 In de praktijk gaat het soms anders… Een meelifter in de groep!

15 15 Waarom meeliftgedrag? Intrinsieke versus extrinsieke motivatie Groepsgenoten nemen werk uit handen Weinig zelfvertrouwen Druk naast school (bijbaantjes, kroegcommissie, etc…)

16 16 Hoe pak je meeliftgedrag aan? Indien de groep het zelf aankaart: Geen probleem! Afspraken vastleggen tussen groep en meelifter + consequenties bij het niet nakomen

17 17 Wat als de groep het niet aankaart? A.Niets B.Hele groep aanspreken C.Meelifter aanspreken D.Groep aanspreken, meelifter niet E.Iets anders

18 18 Wat te doen met de beoordeling? A.Geen aanpassing: groepscijfer B.Individueel toetsen C.Individuele bijstelling cijfer a.d.h.v. groepsevaluatie D.Groep punten laten verdelen E.Iets anders

19 19 Hoe voorkom je meeliften? Individuele aansprakelijkheid Goede afspraken van tevoren over groepsproces Opdracht met structuur (deadlines, go/no go) Individueel beoordelen (of is dit tegenstrijdig met het doel van een groepsopdracht?)

20 20 Hoe voorkom je meeliften? Notoire meelifters bij elkaar in 1 groep Maak de opdracht interessant –Realistische casussen –Aansluiten bij belevingswereld (Wiki?) Accepteer dat het af en toe gebeurt Hebben jullie nog andere suggesties?

21 21 Gebruikte literatuur Strijbos JW & Martens RL, Group-based learning: Dynamic interactions in groups. EURO-CSCL Conference 2001, Maastricht. Strijbos JW, Martens RL & Jochems WMG, Designing for interactions: Six steps to designing computer-supported group- based learning. Computers & Education (2004), 42: 403-424. Rusman E & Brand-Gruwel S, Ontwerprichtlijnen voor online samenwerkend leren. Onderwijsinnovatie (maart 2006): 17-25. De Bie D & Gerritse JJ, Onderwijs als Opdracht. Bohn Stafleu van Lochem (1999), eerste druk, ISBN 9789031328550. Veenman S, Koenders L & Van der Burg M, Coöperatief leren in het voortgezet onderwijs: evaluatie van een scholingsprogramma. Pedagogiek 21 (3): 228-241

22 22 Vragen?


Download ppt "1 Meeliftgedrag bij groepswerk Karin van der Borght, 29 april 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google