De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Wet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Wet"— Transcript van de presentatie:

1 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Wet
Voorganger: Ds. E.J. Sytsma Het schriftgedeelte wordt gelezen door Pepijn Boeije Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Wet Zingen: Psalm 32: 1 Stilte Gebed Lezen: Matteüs 26: Preek over Matteüs 26: Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Doopsformulier III

2 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Wet Zingen: Psalm 32: 1 Stilte Gebed Lezen: Matteüs 26: Preek over Matteüs 26: Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Doopsformulier III

3 Samen in de naam van Jezus Heffen wij het loflied aan,
Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Samen in de naam van Jezus Heffen wij het loflied aan, Want de Geest spreekt alle talen En doet ons elkaar verstaan Samen bidden, samen zoeken, Naar het plan van onze Heer Samen zingen en getuigen Samen leven tot zijn eer

4 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.
Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt. En de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

5 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar,
Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar, Jezus Christus, Triomfator mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer.

6 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Wet Zingen: Psalm 32: 1 Stilte Gebed Lezen: Matteüs 26: Preek over Matteüs 26: Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Doopsformulier III

7 Welzalig hij wiens zonde is vergeven,
Psalm 32: 1 Welzalig hij wiens zonde is vergeven, die van de straf genadig is ontheven, wiens overtreding, die hem had bevlekt, voor 't heilig oog des HEREN is bedekt. De HERE rekent hem niet toe zijn zonden, de ongerechtigheid in hem gevonden. Welzalig hij die zo bevrijd van schuld, geen onoprechtheid in zijn geest meer duldt.

8 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Wet Zingen: Psalm 32: 1 Stilte Gebed Lezen: Matteüs 26: Preek over Matteüs 26: Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Doopsformulier III

9 30 Nadat ze de lofzang hadden gezongen,
Matteüs 26: 30 Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. 31 Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” 32 Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ 33 Petrus zei daarop tegen hem: ‘Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!’

10 34 Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze
Matteüs 26: 34 Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.’ 35 Petrus zei: ‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.

11 36 Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen
Matteüs 26: In Getsemane 36 Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ 37 Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, 38 zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’ 39 Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen:

12 ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker
Matteüs 26: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ 40 Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken? 41 Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’

13 42 Voor de tweede maal liep hij van hen weg
Matteüs 26: 42 Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’ 43 Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. 44 Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor.

14 45 Daarna voegde hij zich weer bij de
Matteüs 26: 45 Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: ‘Liggen jullie daar nog Steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. 46 Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.’ 47 Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in gezelschap van een grote, met zwaarden en

15 en knuppels bewapende bende, die door
Matteüs 26: en knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters en de oudsten van het volk was gestuurd. 48 Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. ‘Degene die ik kus,’ had hij gezegd, ‘die is het, die moet je gevangennemen.’ 49 Hij liep recht op Jezus af, zei: ‘Gegroet, rabbi!’ en kuste hem. 50 Jezus zei tegen hem: ‘Vriend, ben je daarvoor gekomen?’

16 Daarop kwam de bende naderbij, ze grepen
Matteüs 26: Daarop kwam de bende naderbij, ze grepen Jezus vast en namen hem gevangen. 51 Nu greep een van Jezus’ metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hogepriester een oor af. 52 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. 53 Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan

17 onmiddellijk meer dan twaalf legioenen
Matteüs 26: onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen? 54 Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?’ 55 Toen zei Jezus tegen de omstanders: ‘Met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben!

18 Dagelijks was ik in de tempel om onderricht
Matteüs 26: Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven, en toen hebt u me niet gevangengenomen. 56 Maar dit alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan.’ Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchtten weg.

19 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Wet Zingen: Psalm 32: 1 Stilte Gebed Lezen: Matteüs 26: Preek over Matteüs 26: Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Doopsformulier III

20 …. …. en zij grepen Jezus vast.
Tekst: Matteüs 26: Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) …. …. en zij grepen Jezus vast.

21 Handen aan Jezus Handen van Jezus Tekst: Matteüs 26: 47 - 56
Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Handen aan Jezus Handen van Jezus

22 Het goede nieuws van God uitgebeeld
Tekst: Matteüs 26: Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Jezus’ handen: Het goede nieuws van God uitgebeeld

23 En Hij onthult hoe mensen zijn: Gevangen in zichzelf
Tekst: Matteüs 26: Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Jezus wordt gegrepen Maar Hij houdt de regie En Hij onthult hoe mensen zijn: Gevangen in zichzelf

24 Judas Leerling Teleurstelling Verraad De kus
Tekst: Matteüs 26: Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Judas Leerling Teleurstelling Verraad De kus

25 als je verwachtingen in God of Jezus niet uitkomen?
Tekst: Matteüs 26: Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Hoe reageer jij als je verwachtingen in God of Jezus niet uitkomen?

26 Jezus Laat zich vinden Laat Judas nadenken Tekst: Matteüs 26: 47 - 56
Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Jezus Laat zich vinden Laat Judas nadenken

27 Petrus en zijn zwaard Tekst: Matteüs 26: 47 - 56
Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Petrus en zijn zwaard

28 Geen legioenen van Vader
Tekst: Matteüs 26: Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Jezus Geen zwaard van Petrus Geen legioenen van Vader

29 Wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen Pacifisme?
Tekst: Matteüs 26: Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen Pacifisme? Waarschuwing Vredevorst

30 Jezus gevangen genomen. Maar Hij houdt de regie.
Tekst: Matteüs 26: Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Jezus gevangen genomen. Maar Hij houdt de regie. 1e: Hij ontloopt Judas niet 2e: Hij vraagt niet om het zwaard van Petrus of de legioenen van zijn Vader 3e: Hij kent zijn Bijbel

31 De conclusie van de Schriften: het failliet van mensen
Tekst: Matteüs 26: Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) De conclusie van de Schriften: het failliet van mensen de noodzaak van een offer

32 Het keerpunt Jezus in mensenhanden Jij in Jezus’ handen
Tekst: Matteüs 26: Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Het keerpunt Jezus in mensenhanden Jij in Jezus’ handen

33 Je hebt Jezus nodig Verlosser Bevrijder Tekst: Matteüs 26: 47 - 56
Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Je hebt Jezus nodig Verlosser Bevrijder

34 Jij in Jezus’ handen: Daar ben je VEILIG!
Tekst: Matteüs 26: Zingen: Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Het keerpunt Jezus in mensenhanden Jij in Jezus’ handen: Daar ben je VEILIG!

35 Ach, wat moet ik toch beginnen nu ik steeds weer zonden doe.
Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Ach, wat moet ik toch beginnen nu ik steeds weer zonden doe. Mijn geweten maakt me moe, brengt mij steeds mijn schuld te binnen. Er is hulp in deze strijd dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

36 Want ik heb in doen en laten vaak de Here diep gegriefd.
Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Want ik heb in doen en laten vaak de Here diep gegriefd. Toch heeft Hij een zondaar lief. Dankzij hemelse genade sterft het helse zelfverwijt, dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

37 Heer, Gij wekt een mens tot leven en Gij trekt hem tot uw licht.
Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Heer, Gij wekt een mens tot leven en Gij trekt hem tot uw licht. Niet meer bang voor het gericht sterven wij - door dood omgeven, leven wij - de dood ten spijt, dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

38 Kom, vertrouw het woord van Jezus, opgejaagden in de nood,
Gezang 154: 1, 2, 3, 4 (NG 78) Kom, vertrouw het woord van Jezus, opgejaagden in de nood, uitgedaagden tot de dood. Glansrijk is zijn gunst bewezen: heil voor tijd en eeuwigheid dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

39 Doopsformulier III Zingen: Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Dankgebed Collecte Zingen: Gezang 28: 1, 2, 3 (NG 15) Zegen

40 Wanneer in de gemeente van Christus de doop
Doopsformulier III Onderwijs Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat naar het woord van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven om alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

41 en hun te leren zich te houden aan alles wat Hij hun opgedragen had.
Doopsformulier III en hun te leren zich te houden aan alles wat Hij hun opgedragen had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn.

42 We zijn door de doop in zijn dood met hem
Doopsformulier III We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om,zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ook de kinderen mogen delen in dit geheim, overeenkomstig het woord van Jezus: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

43 Het volk Israël trok met zijn kinderen uit
Doopsformulier III Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Rietzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Dus stonden ook de kinderen onder Gods belofte en opdracht. Reeds sinds Abraham, de vader van alle gelovigen,wordt het verbond ingescherpt door het teken van de besnijdenis aan jongens, op de achtste dag na de geboorte.

44 Volgens de apostel Paulus zijn de gelovigen in Christus besneden,
Doopsformulier III Volgens de apostel Paulus zijn de gelovigen in Christus besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven. Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen ook aan de kinderen de doop bediend.

45 In de naam van de Vader gedoopt worden, is een teken en zegel
Doopsformulier III In de naam van de Vader gedoopt worden, is een teken en zegel dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij geeft daarmee te kennen dat Hij ons tot zijn kinderen aanneemt en maakt tot zijn erfgenamen. Hij zet Zich voor ons in ten goede.

46 In de naam van de Zoon gedoopt worden is een teken en zegel
Doopsformulier III In de naam van de Zoon gedoopt worden is een teken en zegel dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. Wij mogen met Hem opstaan in een nieuw leven,bevrijd van zonde en schuld.

47 In de naam van de heilige Geest gedoopt worden is een teken en zegel
Doopsformulier III In de naam van de heilige Geest gedoopt worden is een teken en zegel dat Hij vast en zeker in ons wil wonen en werken. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt Hij ons eigen: de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven

48 totdat wij eenmaal met alle heiligen
Doopsformulier III totdat wij eenmaal met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt. Doopgedachtenis Op grond van het verbond roept en verplicht de doop ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Laten wij toegewijd zijn aan de ene God, Vader, Zoon en heilige Geest; laten we Hem vertrouwen en liefhebben

49 Afsterven moet ons oude, zondige leven,
Doopsformulier III met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat we geheel en al een nieuw leven leiden in dienst van God.

50 En als wij in zonden vallen - we zijn en blijven immers zwak -
Doopsformulier III En als wij in zonden vallen - we zijn en blijven immers zwak - dan moeten we niet aan de genade van God twijfelenen niet blijven doorgaan met zondigen, want de doop is een zegel en een vast teken dat het verbond met God eeuwig is.

51 Samengekomen rond de doopvont worden wij allen getuigen van de doop
Doopsformulier III Samengekomen rond de doopvont worden wij allen getuigen van de doop van dit kind en gedenken wij onze eigen doop. Laten wij ons dan niet schamen om Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven.

52 stierf Hij voor onze zonden, en door zijn bloed wordt ons gemoed
Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Ja, amen, ja, op Golgotha stierf Hij voor onze zonden, en door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonden.

53 't geloof in ons versterken. Dan zullen wij, gereed en blij,
Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Wil, U ter eer, steeds meer en meer 't geloof in ons versterken. Dan zullen wij, gereed en blij, uit liefde 't goede werken.

54 Doopsformulier III Zingen: Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Dankgebed Collecte Zingen: Gezang 28: 1, 2, 3 (NG 15) Zegen

55 Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal.
Refrein: Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig in de stal. Als je ‘s avonds niet kunt slapen en je bang in ’t donker bent. Denk dan eens aan al die schaapjes Die de Heer bij name kent?

56 Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal.
Refrein: Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig in de stal. En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet Denk dan aan de goede herder Hij vergeet zijn schaapjes niet.

57 Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal.
Refrein: Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig in de stal.

58 Doopsformulier III Zingen: Gezang 155: 4, 5 (GK 17) Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Dankgebed Collecte Zingen: Gezang 28: 1, 2, 3 (NG 15) Zegen

59 de 1e collecte is voor de kerk
Vandaag; de 1e collecte is voor de kerk de 2e collecte is voor de kerk: Emeritering Goede Vrijdag de 1e collecte is voor de St Fundament de 2e collecte is voor de kerk Volgende week de 1e collecte is voor de zending Na de collecte zingen we: Gezang 28: 1, 2, 3 (NG 15)

60 Kom op, vertel hoe goed de HEER is! Jij, die zelfs tot in de nacht,
Psalm 134 psalmen voor nu Kom op, vertel hoe goed de HEER is! Jij, die zelfs tot in de nacht, klaar staat voor hem. Aanbid de Heer en houd zijn naam hoog. Loof hem in zijn heilig huis. Zegen de HEER. Wij bidden je de zegen van de HEER toe. De zegen van de HEER, die alles heeft gemaakt.

61 Eens droogt God elke traan En nergens wordt meer kwaad gedaan,
Gezang 28: 1, 2, 3 (NG 15) Eens zal er vrede zijn Eens droogt God elke traan En nergens wordt meer kwaad gedaan, Op alles staat Zijn heilige naam. Geen oorlog wordt geleerd Wanneer de Heer regeert.

62 de wolf ligt rustig naast het lam de leeuw en beer zijn lief en tam.
Gezang 28: 1, 2, 3 (NG 15) Eens zal er vrede zijn, eens komt Gods Kanaän de wolf ligt rustig naast het lam de leeuw en beer zijn lief en tam. De angsten zijn voorbij de kinderen spelen vrij.

63 eens wordt Gods naam gehoord Hij spreekt voorgoed het laatste woord
Gezang 28: 1, 2, 3 (NG 15) Eens zal er vrede zijn, eens wordt Gods naam gehoord Hij spreekt voorgoed het laatste woord en opent zelf de gouden poort. Dan staan wij in het licht dat straalt van Gods gezicht.

64 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen


Download ppt "Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Wet"

Verwante presentaties


Ads door Google