De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Nico Huijssoon De preek gaat over Handelingen 4: 1 – 31 Zondag van de Vervolgde Kerk Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Liedboek 249: 1, 2, 3 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 249: 1, 2, 3

3 die aanrukt uit den hoge en heel het huis vervult
Liedboek 249: 1, 2, 3 Wij leven van de wind die aanrukt uit den hoge en heel het huis vervult waar knieën zijn gebogen, die doordringt in het hart, in de verborgen hof, en uitbreekt in een lied en opstijgt God ten lof.

4 dat neerstrijkt op de hoofden, de vonk die overspringt
Liedboek 249: 1, 2, 3 Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden, de vonk die overspringt op allen die geloven. Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan, versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan.

5 het brood van God gegeven, dat mededeelzaam is
Liedboek 249: 1, 2, 3 Wij teren op het woord, het brood van God gegeven, dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven. Dus zegt en zingt het voort, geeft uit met gulle hand dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land.

6 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 249: 1, 2, 3 Wet Zingen: Psalm 137: 1, 3 Gebed Lezen: Handelingen 4: Preek Zingen: Gezang 119: 3, 4 (GK 32) Avondmaalformulier II

7 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 249: 1, 2, 3 Wet Zingen: Psalm 137: 1, 3 Gebed Lezen: Handelingen 4: Preek Zingen: Gezang 119: 3, 4 (GK 32) Avondmaalformulier II

8 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 249: 1, 2, 3 Wet Zingen: Psalm 137: 1, 3 Gebed Lezen: Handelingen 4: Preek Zingen: Gezang 119: 3, 4 (GK 32) Avondmaalformulier II

9 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 249: 1, 2, 3 Wet Zingen: Psalm 137: 1, 3 Gebed Lezen: Handelingen 4: Preek Zingen: Gezang 119: 3, 4 (GK 32) Avondmaalformulier II

10 Zondag van de Vervolgde Kerk GOED ↔ KWAAD Toch groei
Tekst: Handelingen 4: Zondag van de Vervolgde Kerk GOED ↔ KWAAD Toch groei

11 Eenvoudige mensen tegenover machthebbers geen macht wel vrijmoedigheid
Tekst: Handelingen 4: Eenvoudige mensen tegenover machthebbers geen macht wel vrijmoedigheid

12 Bidden en danken U bent Heer over alles Geef ons dus ….
Tekst: Handelingen 4: Bidden en danken U bent Heer over alles Geef ons dus ….

13 Bidden in tijden van vervolging Bidden voor de vervolgde kerk
Tekst: Handelingen 4: Bidden in tijden van vervolging Bidden voor de vervolgde kerk Leren van vervolgde christenen

14 God houdt zijn kerk in leven, hoe ook bespot, verdrukt,
Gezang 119: 3, 4 (GK 32) God houdt zijn kerk in leven, hoe ook bespot, verdrukt, door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt. Al roepen van de tinnen de wachters nog: Hoe lang? Straks gaat de dag beginnen en 't klagen wordt gezang.

15 In rampspoed moeit' en zorgen, in 't heetste van de strijd,
Gezang 119: 3, 4 (GK 32) In rampspoed moeit' en zorgen, in 't heetste van de strijd, wacht zij de grote morgen, de vrede voor altijd. Tot eens haar hunkrend' ogen aanschouwen, blij ontroerd, hoe God haar komt verhogen en tot victorie voert.

16 Zingen: Gezang 119: 3, 4 (GK 32) Gebed Avondmaalformulier II Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Gezang 101 (GK 24) Psalm 27: 1, 3, 6, 7 Liedboek 406 (melodie psalm 100) Collecte Zingen: Liedboek 477: 1 Zegen

17

18

19

20 Zingen: Gezang 119: 3, 4 (GK 32) Gebed Avondmaalformulier II Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Gezang 101 (GK 24) Psalm 27: 1, 3, 6, 7 Liedboek 406 (melodie psalm 100) Collecte Zingen: Liedboek 477: 1 Zegen

21 Zingen: Gezang 119: 3, 4 (GK 32) Gebed Avondmaalformulier II Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Gezang 101 (GK 24) Psalm 27: 1, 3, 6, 7 Liedboek 406 (melodie psalm 100) Collecte Zingen: Liedboek 477: 1 Zegen

22 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling De apostel Paulus beschrijft de instelling van het heilig avondmaal met de woorden: Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei:

23 ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

24 Daarom maakt iemand, die op onwaardige
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal Daarom maakt iemand, die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst op de proef stellen, voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af

25 De Heer gebruikt het avondmaal om ons
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal over zichzelf. De Heer gebruikt het avondmaal om ons geloof sterker te maken. Om dat te bereiken moeten we onszelf onderzoeken. Als je jezelf onderzoekt, moet je in de eerste plaats nadenken over je zonden en tot het besef komen dat je het verdient dat God boos op je is. Om die zonden krijg je een afkeer van jezelf; je weet je heel klein voor God.

26 Verder moet je jezelf onderzoeken of je echt
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal Verder moet je jezelf onderzoeken of je echt gelooft in de beloften van God dat hij al je zonden heeft vergeven alleen omdat Christus voor je is gestorven. Tenslotte moet je bij jezelf nagaan of je van plan bent om voortaan dankbaar en oprecht met God te leven. Ben je van harte bereid om alle vijandschap, haat en nijd op te geven en in liefde en vrede met je naasten leven?

27 Uitnodiging en terugwijzing God wil iedereen die door de genade van de
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal Uitnodiging en terugwijzing God wil iedereen die door de genade van de heilige Geest verdriet heeft over zijn zonden zeker genadig aannemen. Als je met heel je hart verlangt om tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden te leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Daar mag je zeker van zijn, al heb je nog ongewild

28 Maar wij waarschuwen iedereen die geen
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal zonden en zwakheden. Maar wij waarschuwen iedereen die geen berouw heeft en zich niet wil bekeren: blijf van het avondmaal weg, anders word je zwaarder gestraft. Christus gedenken Christus heeft ons bevolen deze maaltijd te houden om hem te gedenken. Daarom gedenken wij dat onze Heer Jezus Christus

29 door de Vader in deze wereld gezonden is.
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal door de Vader in deze wereld gezonden is. Hij is mens geworden. Van het begin tot het einde van zijn leven op aarde heeft hij de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken, voor ons gedragen. Gebogen onder de zware druk van onze zonden en van Gods woede was hij in de hof van Getsemane dodelijk bedroefd, zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de

30 grond viel. Daar liet hij zich boeien om ons
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal grond viel. Daar liet hij zich boeien om ons vrijuit te laten gaan. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Ja, hij heeft zijn lichaam aan het kruis laten spijkeren en zo de vloek die op ons lag, op zich genomen om ons met zijn zegen te vervullen. Hij is door God verlaten, zodat wij door God aangenomen en nooit meer door

31 hem verlaten zouden worden. Tenslotte heeft
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal hem verlaten zouden worden. Tenslotte heeft hij met zijn dood het verbond van genade en verzoening voor eeuwig bekrachtigd, toen hij uitriep: Het is volbracht! Verzekering Elke keer dat wij van dit brood eten en uit deze beker drinken, wordt de trouwe liefde van Christus ons voor ogen gesteld en op het

32 hart gebonden. Hij heeft zich immers eerst
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal hart gebonden. Hij heeft zich immers eerst voor ons aan het kruis in de dood gegeven. Nu voedt en versterkt hij onze hongerige en dorstige ziel met zijn lichaam en bloed zodat wij eeuwig leven. Dit is even zeker als dat we dit brood eten en uit deze beker drinken. Eenheid Door zijn dood heeft Christus ook het recht gekregen de levendmakende Geest aan ons

33 te geven. Door die Geest verbindt hij ons aan
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal te geven. Door die Geest verbindt hij ons aan zichzelf, zodat we met de apostel mogen zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Door die Geest laat hij bij ons vruchten groeien van geloof, hoop en liefde. Door dezelfde Geest verbindt hij ons ook met elkaar in echte broederlijke liefde als leden van één lichaam. Want de apostel zegt:

34 Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam; want wij hebben allen deel aan dat ene brood. Daarom zijn wij samen één lichaam en moeten we ons inspannen om elkaar in liefde te dienen. Wij moeten dit niet alleen met woorden, maar ook door onze daden aan elkaar bewijzen.

35 Verwachting van Christus’ wederkomst
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal Verwachting van Christus’ wederkomst Christus heeft ons geboden het avondmaal te vieren, totdat hij komt. Wij genieten aan zijn tafel een voorproef van de overvloed van vreugde die hij beloofd heeft. Wij zien met groot verlangen uit naar zijn verschijning in luister, naar de bruiloft van het Lam, waar hij opnieuw wijn zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader.

36 Laten we dus blij zijn en feestvieren en hem
Formulier 2 voor de viering van het heilig avondmaal Laten we dus blij zijn en feestvieren en hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam komt.

37 Zingen: Gezang 119: 3, 4 (GK 32) Gebed Avondmaalformulier II Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Gezang 101 (GK 24) Psalm 27: 1, 3, 6, 7 Liedboek 406 (melodie psalm 100) Collecte Zingen: Liedboek 477: 1 Zegen

38 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Gezang 179b (GK 4) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

39 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God,
Gezang 179b (GK 4) opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

40 Zingen: Gezang 119: 3, 4 (GK 32) Gebed Avondmaalformulier II Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Gezang 101 (GK 24) Psalm 27: 1, 3, 6, 7 Liedboek 406 (melodie psalm 100) Collecte Zingen: Liedboek 477: 1 Zegen

41 De dag van onze Vorst brak aan. Zie, Gods gezalfde Koning
Gezang 101: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 24) Psalm 27: 1, 3, 6, 7 Liedboek 406 : 1, 2, 3, 4, 5 De dag van onze Vorst brak aan. Zie, Gods gezalfde Koning gaat tot zijn hemelwoning. Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan, omstraald van morgenlicht, voor 's Vaders aangezicht.

42 Hij heeft, van dood en graf ontdaan, het leven weergenomen.
Gezang 101: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 24) Psalm 27: 1, 3, 6, 7 Liedboek 406 : 1, 2, 3, 4, 5 Hij heeft, van dood en graf ontdaan, het leven weergenomen. Nu is zijn uur gekomen. Gods paradijs zal opengaan en heel de hemel wijd weerkaatst zijn heerlijkheid.

43 De Vader stelt Hem in de troon als Christus en als Here,
Gezang 101: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 24) Psalm 27: 1, 3, 6, 7 Liedboek 406 : 1, 2, 3, 4, 5 De Vader stelt Hem in de troon als Christus en als Here, bekleed met macht en ere. De heerschappij is aan de Zoon, wiens goddelijk geweld de laatste vijand velt.

44 Wie kan zijn hoog en heilig recht ter wereld ooit verbreken!
Gezang 101: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 24) Psalm 27: 1, 3, 6, 7 Liedboek 406 : 1, 2, 3, 4, 5 Wie kan zijn hoog en heilig recht ter wereld ooit verbreken! Wie zal Hem tegenspreken, die voor zijn kerk het pleit beslecht en haar na strijd en kruis voert in het vaderhuis.

45 O Heer, die onze koning zijt, laat niets uw rijk verhindren,
Gezang 101: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 24) Psalm 27: 1, 3, 6, 7 Liedboek 406 : 1, 2, 3, 4, 5 O Heer, die onze koning zijt, laat niets uw rijk verhindren, en open voor uw kindren de poorten van uw woning wijd. Laat, met uw feestkleed aan, ons tot uw bruiloft gaan.

46 God is mijn licht, mijn heil wie zou ik vrezen
Gezang 101: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 24) Psalm 27: 1, 3, 6, 7 Liedboek 406 : 1, 2, 3, 4, 5 God is mijn licht, mijn heil wie zou ik vrezen Hij is de Heer, die hulp verschaft in nood, mijn vaste burcht, ik hoef niet bang te wezen. Hij is ’t die mij beveiligt voor de dood. Toen bozen mij belaagden in hun haat Bijna verslonden met hun leugenmond, was God het zelf die mij ter zijde stond. Zij struikelden en vielen metterdaad

47 Eén ding blijf ik steeds van de Heren vragen,
Gezang 101: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 24) Psalm 27: 1, 3, 6, 7 Liedboek 406 : 1, 2, 3, 4, 5 Eén ding blijf ik steeds van de Heren vragen, één enkel ding, dat heel mijn hart begeert: om in zijn tempel al mijn levensdagen bij Hem te zijn, te wonen bij mijn Heer. Daar in zijn huis, waar alles spreekt van Hem, Wil ik aanschouwen ’s Heren lieflijkheid, Zijn schone dienst, verricht in heiligheid. Ik wil aandachtig luisteren naar zijn stem.

48 Heer, wil mij onderwijzen in uw wegen,
Gezang 101: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 24) Psalm 27: 1, 3, 6, 7 Liedboek 406 : 1, 2, 3, 4, 5 Heer, wil mij onderwijzen in uw wegen, Wees mij een gids, die veilig mij geleidt. Mijn tegenstanders zien dan dat uw zegen Mij hier een effen levenspad bereidt. Wees mij nabij, behoed mij in gevaar. Zie, hoe mijn vijand steeds op boosheid zint. Gedoog niet dat de leugen overwint, Geef mij niet prijs aan de geweldenaar.

49 Zo ik niet had geloofd dat in dit leven,
Gezang 101: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 24) Psalm 27: 1, 3, 6, 7 Liedboek 406 : 1, 2, 3, 4, 5 Zo ik niet had geloofd dat in dit leven, mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar door Gods trouw keert mijn vertrouwen weer, in zwakheid wordt des Heren kracht volbracht. Betoon u sterk houd moed geloof en wacht. Wacht dan, ja wacht verlaat u op de Heer!

50 U heb ik lief, mijn God en Heer, niet omdat ik mijn heil begeer,
Gezang 101: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 24) Psalm 27: 1, 3, 6, 7 Liedboek 406 : 1, 2, 3, 4, 5 (melodie psalm 100) U heb ik lief, mijn God en Heer, niet omdat ik mijn heil begeer, niet om daarmee gered te zijn van eeuwig vuur en hellepijn.

51 Gij hebt mij gans en al omvat, terwijl men U gekruisigd had;
Gezang 101: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 24) Psalm 27: 1, 3, 6, 7 Liedboek 406 : 1, 2, 3, 4, 5 (melodie psalm 100) Gij hebt mij gans en al omvat, terwijl men U gekruisigd had; Gij hebt verdragen smaad en hoon van nagels, speer en doornenkroon.

52 O Heer welk niet te schatten leed van pijn en angst en bloedig zweet
Gezang 101: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 24) Psalm 27: 1, 3, 6, 7 Liedboek 406 : 1, 2, 3, 4, 5 (melodie psalm 100) O Heer welk niet te schatten leed van pijn en angst en bloedig zweet hebt Gij doorstaan tot in de dood, en dat voor mij, een zondaar groot!

53 Zou ik U niet beminnen, Heer? Mij blijft geen andre keuze meer.
Gezang 101: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 24) Psalm 27: 1, 3, 6, 7 Liedboek 406 : 1, 2, 3, 4, 5 (melodie psalm 100) Zou ik U niet beminnen, Heer? Mij blijft geen andre keuze meer. Om hemelvreugd noch hellesmart, slechts om Uzelf kiest U mijn hart.

54 Ik wil U steeds beminnen, God, zoals Gij mij hebt liefgehad,
Gezang 101: 1, 2, 3, 4, 5 (GK 24) Psalm 27: 1, 3, 6, 7 Liedboek 406 : 1, 2, 3, 4, 5 (melodie psalm 100) Ik wil U steeds beminnen, God, zoals Gij mij hebt liefgehad, zo blijve ik U toegewijd, daar Gij mijn hoop, mijn alles zijt!

55 Zingen: Gezang 119: 3, 4 (GK 32) Gebed Avondmaalformulier II Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Gezang 101 (GK 24) Psalm 27: 1, 3, 6, 7 Liedboek 406 (melodie psalm 100) Collecte Zingen: Liedboek 477: 1 Zegen

56 Zingen: Gezang 119: 3, 4 (GK 32) Gebed Avondmaalformulier II Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Gezang 101 (GK 24) Psalm 27: 1, 3, 6, 7 Liedboek 406 (melodie psalm 100) Collecte Zingen: Liedboek 477: 1 Zegen

57 COLLECTE Vandaag is de collecte voor de Kerk
Na de collecte zingen we: Liedboek 477: 1

58 COLLECTE Volgende Week de 1e collecte is voor de Diakonie
vervolgde kerk Open Doors de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Nadieh Wattel Volgende week:Frances Vos Na de collecte zingen we: Liedboek 477: 1

59 hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede
Liedboek 477: 1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja!

60 die ons is voorgegaan. Halleluja!
Liedboek 477: 1 Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

61 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google