De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: Ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Trudy Staat We lezen: Deuteronomium 4: , 1 Johannes 4: 7 – 11 De preek gaat over Zondag 35 God is meer dan je kunt bedenken In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Voor de dienst speelt de organiste de Toccata in D groot (BWV 540) van J.S. Bach. Het eerste lied: Psalm 92: 1, 2 . .

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 92: 1, 2
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 92: 1, 2

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 92: 1, 2 Formulier I t/m nodiging en terugwijzing Zingen: Psalm 101: 1, 2 Gebed Lezen: Deuteronomium 4: , 1 Johannes 4: 7 – 11 Zingen: Gezang 22 (1-3 cantorij, 4 allen) Preek Zondag 35 Zingen: Gezang 109: 1, 2 (GK 19) Formulier I dl 2

4 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 92: 1, 2 Formulier I t/m nodiging en terugwijzing Zingen: Psalm 101: 1, 2 Gebed Lezen: Deuteronomium 4: , 1 Johannes 4: 7 – 11 Zingen: Gezang 22 (1-3 cantorij, 4 allen) Preek Zondag 35 Zingen: Gezang 109: 1, 2 (GK 19) Formulier I dl 2

5 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 92: 1, 2 Formulier I t/m nodiging en terugwijzing Zingen: Psalm 101: 1, 2 Gebed Lezen: Deuteronomium 4: , 1 Johannes 4: 7 – 11 Zingen: Gezang 22 (1-3 cantorij, 4 allen) Preek Zondag 35 Zingen: Gezang 109: 1, 2 (GK 19) Formulier I dl 2

6 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 92: 1, 2 Formulier I t/m nodiging en terugwijzing Zingen: Psalm 101: 1, 2 Gebed Lezen: Deuteronomium 4: , 1 Johannes 4: 7 – 11 Zingen: Gezang 22 (1-3 cantorij, 4 allen) Preek Zondag 35 Zingen: Gezang 109: 1, 2 (GK 19) Formulier I dl 2

7 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 92: 1, 2 Formulier I t/m nodiging en terugwijzing Zingen: Psalm 101: 1, 2 Gebed Lezen: Deuteronomium 4: , 1 Johannes 4: 7 – 11 Zingen: Gezang 22 (1-3 cantorij, 4 allen) Preek Zondag 35 Zingen: Gezang 109: 1, 2 (GK 19) Formulier I dl 2

8 Uw woord omvat mijn leven en tilt mij aan het licht.
Gezang 22: 1, 2, 3, 4 Uw woord omvat mijn leven en tilt mij aan het licht. Hebt Gij zo door uw spreken niet alles opgericht? Uw Woord zet mij op vaste grond en vult met louter leven de woorden in mijn mond

9 Op U laat ik mij voorstaan, ik ben aan U gehecht.
Gezang 22: 1, 2, 3, 4 Op U laat ik mij voorstaan, ik ben aan U gehecht. Waar Gij betrouwbaar voorgaat ontvouwt zich weer een weg. De paden die ik zelf bedacht zijn doelloos doodgelopen. Zij voerden in de nacht.

10 Mij raakt niet meer het smalen dat ik mij aan U bond.
Gezang 22: 1, 2, 3, 4 Uw woorden te herhalen is honing in mijn mond. Mij raakt niet meer het smalen dat ik mij aan U bond. Ik weet dat zwerven bitter smaakt, maar heel mijn zoekend leven - Gij hebt het zoet gemaakt

11 God, laat mij nooit verliezen de vreugde om uw woord,
Gezang 22: 1, 2, 3, 4 God, laat mij nooit verliezen de vreugde om uw woord, de moed mijn weg te kiezen waar ik uw voetstap hoor. En overtuig mij dag aan dag dat Gij mij hebt geroepen, ja, dat ik leven mag!

12 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 92: 1, 2 Formulier I t/m nodiging en terugwijzing Zingen: Psalm 101: 1, 2 Gebed Lezen: Deuteronomium 4: , 1 Johannes 4: 7 – 11 Zingen: Gezang 22 (1-3 cantorij, 4 allen) Preek Zondag 35 Zingen: Gezang 109: 1, 2 (GK 19) Formulier I dl 2

13 Geen beelden van God maken Waarom eigenlijk niet?
Tekst: Zondag 35 Zingen: Gezang 109: 1, 2 (GK 19) Geen beelden van God maken Waarom eigenlijk niet?

14 Geen beelden van God maken Waarom eigenlijk niet?
Tekst: Zondag 35 Zingen: Gezang 109: 1, 2 (GK 19) Geen beelden van God maken Waarom eigenlijk niet? → Je beeld van God wordt: beperkt vertekend

15 beperkt vertekend Vandaag: God is liefde = God is aardig
Tekst: Zondag 35 Zingen: Gezang 109: 1, 2 (GK 19) Vandaag: God is liefde = God is aardig beperkt vertekend

16 Geen beelden maken = bedenk niet zelf hoe God is
Tekst: Zondag 35 Zingen: Gezang 109: 1, 2 (GK 19) Geen beelden maken = bedenk niet zelf hoe God is maar laat het je vertellen door Hem zelf luister naar God!

17 Hoe je denkt over iemand bepaalt hoe je omgaat met iemand
Tekst: Zondag 35 Zingen: Gezang 109: 1, 2 (GK 19) Hoe je denkt over iemand bepaalt hoe je omgaat met iemand → Hoe je je God voorstelt bepaalt hoe je met God omgaat Voorbeelden: Een boze God God als Vader/Moeder

18 → Jezus Christus is het beeld van de onzichtbare God!
Tekst: Zondag 35 Zingen: Gezang 109: 1, 2 (GK 19) Geen beeld maken – een moeilijk gebod voor mensen met fantasie! God helpt! → Jezus Christus is het beeld van de onzichtbare God!

19 Halleluja, lof zij het Lam, die onze zonden op Zich nam,
Gezang 109: 1, 2 (GK 19) Halleluja, lof zij het Lam, die onze zonden op Zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is, en Hij leeft, die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt.

20 De Koning op des Vaders troon, de eerstgeboren uit de doôn,
Gezang 109: 1, 2 (GK 19) De Koning op des Vaders troon, de eerstgeboren uit de doôn, de bloed- en heilgetuige, der vorsten Vorst, der heren Heer, zij heerschappij en dank en eer. Dat alle knie zich buige!

21 Formulier I dl 2 Zingen: Gezang 109: 3, 4 (GK 19) Gebed Zingen: Gezang 179b Viering + Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32), Gezang 59: 1, 2, 3, 4 (NG 59) Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Gezang 69 (GK 18) Collecte Zingen: Liedboek 75: 1, 2, 11, 15 Zegen

22 Lof zij het Lam, Gods metgezel, uit Davids zaad d‘ Immanuël,
Gezang 109: 3, 4 (GK 19) Lof zij het Lam, Gods metgezel, uit Davids zaad d‘ Immanuël, God, in het vlees verschenen. In Hem, die wederkomen zal, in Hem aanbidde 't gans heelal de HERE, de Drie-ëne!

23 Aanbidt de Vader in het Woord.
Gezang 109: 3, 4 (GK 19) Aanbidt de Vader in het Woord. Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord. Aanbidt de Geest uit beiden. Van zijn gemeenschap, zijn gena, zijn liefd' en trouw, halleluja, zal ons geen schepsel scheiden.

24 Formulier I dl 2 Zingen: Gezang 109: 3, 4 (GK 19) Gebed Zingen: Gezang 179b Viering + Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32), Gezang 59: 1, 2, 3, 4 (NG 59) Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Gezang 69 (GK 18) Collecte Zingen: Liedboek 75: 1, 2, 11, 15 Zegen

25 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Gezang 179b (GK 4) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

26 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God,
Gezang 179b (GK 4) opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

27 Formulier I dl 2 Zingen: Gezang 109: 3, 4 (GK 19) Gebed Zingen: Gezang 179b Viering + Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32), Gezang 59: 1, 2, 3, 4 (NG 59) Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Gezang 69 (GK 18) Collecte Zingen: Liedboek 75: 1, 2, 11, 15 Zegen

28 Ik red je van de hongersnood. Zo heeft de Heer gesproken;
Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32), Gezang 59: 1, 2, 3, 4 (NG 59) Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Gezang 69 (GK 18) Ik ben het levensbrood, Ik red je van de hongersnood. Zo heeft de Heer gesproken; Hij heeft het brood gebroken. Zijn lichaam is het brood, zegt Hij, dat deelt Hij uit aan jou en mij.

29 wie eet zal opstaan uit de dood. Wie in Mij gelooft, zegt Jezus,
Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32), Gezang 59: 1, 2, 3, 4 (NG 59) Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Gezang 69 (GK 18) Ik ben het echte brood, wie eet zal opstaan uit de dood. Wie in Mij gelooft, zegt Jezus, is bij het feest aanwezig. Ik ben het brood waarvan je leeft, dat leven aan de wereld geeft.

30 Dit brood zal nooit vergaan, het blijft, het komt bij God vandaan.
Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32), Gezang 59: 1, 2, 3, 4 (NG 59) Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Gezang 69 (GK 18) Dit brood zal nooit vergaan, het blijft, het komt bij God vandaan. Heer Jezus, wij geloven in U, het brood van boven. Nu hebben wij geen honger meer en nooit meer dorst door onze Heer.

31 Ik ben de goede herder die zijn eigen schapen kent -
Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32), Gezang 59: 1, 2, 3, 4 (NG 59) Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Gezang 69 (GK 18) Ik ben de goede herder die zijn eigen schapen kent - Ik roep ze bij hun naam en zie, ze komen aangerend.

32 Zoals de Vader Mij vertrouwt en Ik vertrouw op Hem,
Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32), Gezang 59: 1, 2, 3, 4 (NG 59) Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Gezang 69 (GK 18) Zoals de Vader Mij vertrouwt en Ik vertrouw op Hem, zo hou Ik van mijn schapen en zij horen naar mijn stem.

33 Volg Mij maar, omdat Ik je red en van de wolf verlos.
Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32), Gezang 59: 1, 2, 3, 4 (NG 59) Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Gezang 69 (GK 18) Volg Mij maar, omdat Ik je red en van de wolf verlos. Maar slechte herders huilen met de wolven in het bos.

34 Ik zet mijn leven op het spel voor schapen van mijn stal.
Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32), Gezang 59: 1, 2, 3, 4 (NG 59) Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Gezang 69 (GK 18) Ik zet mijn leven op het spel voor schapen van mijn stal. Ze volgen Mij, ze weten wel dat Ik ze hoeden zal.

35 Ik ben de weg, zo zegt de Heer, de toegang tot de Vader,
Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32), Gezang 59: 1, 2, 3, 4 (NG 59) Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Gezang 69 (GK 18) Ik ben de weg, zo zegt de Heer, de toegang tot de Vader, de echte Jakobsladder, de enige weg omhoog.

36 Ik ben de waarheid, zegt de Heer, een mens van nieuwe waarde.
Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32), Gezang 59: 1, 2, 3, 4 (NG 59) Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Gezang 69 (GK 18) Ik ben de waarheid, zegt de Heer, een mens van nieuwe waarde. Wie Jezus ziet op aarde heeft werkelijk God gezien.

37 Ik ben het leven, zegt de Heer, het doel voor alle mensen
Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32), Gezang 59: 1, 2, 3, 4 (NG 59) Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Gezang 69 (GK 18) Ik ben het leven, zegt de Heer, het doel voor alle mensen is God te leren kennen, een andere weg loopt dood.

38 Ik ben de weg, zo zegt de Heer, de waarheid en het leven.
Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32), Gezang 59: 1, 2, 3, 4 (NG 59) Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Gezang 69 (GK 18) Ik ben de weg, zo zegt de Heer, de waarheid en het leven. Heer Jezus wil ons geven die enige weg te gaan.

39 U, heilig Godslam, loven wij, Gij hebt voor ons aan 't kruis geleden,
Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32), Gezang 59: 1, 2, 3, 4 (NG 59) Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Gezang 69 (GK 18) U, heilig Godslam, loven wij, Gij hebt voor ons aan 't kruis geleden, Gij doet ons tot de Vader treden als koningen en priesters. Gij, Gij, Heiland, kocht ons met uw bloed, dies brengen wij U dank en ere en werpen in aanbidding, Here, al onze kronen aan uw voet. Ja, amen, ja, halleluja!

40 Formulier I dl 2 Zingen: Gezang 109: 3, 4 (GK 19) Gebed Zingen: Gezang 179b Viering + Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32), Gezang 59: 1, 2, 3, 4 (NG 59) Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Gezang 69 (GK 18) Collecte Zingen: Liedboek 75: 1, 2, 11, 15 Zegen

41 Formulier I dl 2 Zingen: Gezang 109: 3, 4 (GK 19) Gebed Zingen: Gezang 179b Viering + Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32), Gezang 59: 1, 2, 3, 4 (NG 59) Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Gezang 69 (GK 18) Collecte Zingen: Liedboek 75: 1, 2, 11, 15 Zegen

42 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Kerk
de 2e collecte is voor de Kerk bijdr. Kerkverband Volgende Week de 1e collecte is voor de Diakonie “de Driehoek” de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Ellis Joosse Volgende week: Adriana Smit Na de collecte zingen we: Liedboek 75: 1, 2, 11, 15

43 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt,
Liedboek 75: 1, 2, 11, 15 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

44 Gij zijt het brood van God gegeven, de spijze van de eeuwigheid;
Liedboek 75: 1, 2, 11, 15 Gij zijt het brood van God gegeven, de spijze van de eeuwigheid; Gij zijt genoeg om van te leven voor iedereen en voor altijd. Gij voedt ons nog, o hemels brood, met leven midden in de dood.

45 Gij zijt de wijnstok van het leven, in duizend ranken uitgebreid,
Liedboek 75: 1, 2, 11, 15 Gij zijt de wijnstok van het leven, in duizend ranken uitgebreid, het leven, ons in U gegeven, draagt goede vruchten op zijn tijd. Laat ons uw ranken zijn voorgoed, doorstroom ons met uw hartebloed.

46 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid
Liedboek 75: 1, 2, 11, 15 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

47 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google