De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1-8-2014. Welke besluiten ? Gemeentelijke PB's 1.Voorkeursrecht 2.Woningwet 3.Gemeentewet 4.Huisvestingswet 5.Opiumwet 6.Waterstaatswet 1900 7.Wet bodembescherming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1-8-2014. Welke besluiten ? Gemeentelijke PB's 1.Voorkeursrecht 2.Woningwet 3.Gemeentewet 4.Huisvestingswet 5.Opiumwet 6.Waterstaatswet 1900 7.Wet bodembescherming."— Transcript van de presentatie:

1 1-8-2014

2 Welke besluiten ? Gemeentelijke PB's 1.Voorkeursrecht 2.Woningwet 3.Gemeentewet 4.Huisvestingswet 5.Opiumwet 6.Waterstaatswet 1900 7.Wet bodembescherming Niet-gemeentelijke PB's 1.Provinciewet 2.Wet agrarisch grondverkeer 3.Wet luchtverontreining 4.Grondwaterwet 5.Belemmeringenwet Privaatrecht 6.Luchtvaartwet 7.Ontgrondingenwet 8.Landsverdediging 9.Woningwet 10.Waterstaatswet 1900 11.Monumentenwet 12.Wet bodembescherming 13.Flora en faunawet 14.Boswet 15.Natuurmonumenten

3 Context inschrijving besluiten: Gemeente Landelijke Voorziening Kadaster Waterschappen Gemeente ProvinciesMonumentenzorgMinisteries Kadaster-on-line PB mutaties inzage

4 Opname in de registratie van het Kadaster: Opmaken stuk AfschriftTransport Toekennen stuk-id. ScannenVerwerkenOpslag Geen vertraging

5 Percelen met een geregistreerde beperking: Wet bodembescherming : 100.000 Monumentenwet: 150.000 Overig : 50.000 Totaal: 300.000

6 Op welke wijze vindt inschrijving plaats? (stylesheet)

7 Gebruik contour Voorbeeld:

8

9 Registratie op perceel = risico van besmetting

10 Perceel 3000 besmet !

11 Gebiedsregistratie Primair vastleggen op gebied waarvoor een belemmering geldt Kadastrale aanduiding perceel als extra gegeven vereist Voordeel: bij veranderingen in de kadastrale percelen blijft het gebied onveranderd

12 Kadastrale Gebieds Registratie Processen: 1.In depotname kadastrale contourentekening 2.Kadaster meldt depotnummer 3.Ter inschrijving aanbieden beperking met verzoek tekening uit depot te halen en als bijlage toe te voegen

13 Gebruik van Basisregistratie Kadaster GBKN Topografie Kadastrale Kaart Belemmeringencontour Thema van gebruiker Contourenregistratie Basisregistratie Kadaster Ondergrond

14 Registratie van gemeenten in de LV: Totaal aantal gemeenten: 441 Niet aangesloten gemeenten: 8 Gemeenten zonder opgevoerde perc.: 25 Gemeenten zonder opgevoerde beperkingen: 77 Resterende gemeenten; risico besmetting: 364

15

16 Inschrijving gemeentelijke PB’s Gestandaardiseerde verwijzingstekst Toegevoegde beperkingen Met opsomming percelen Verklaring....................... Ten aanzien van de navolgende grondstukken deze publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd, krachtens een besluit, waarvan een afschrift als bijlage aan dit stuk is gehecht. Verkrijgers van grondstukken binnen het gebied van de gemeente..............., die belast zijn met door die gemeente opgelegde publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in......kunnen informatie verkrijgen bij (naam van de afdeling, adres,telefoonnummer, email adres) en zijn gebonden aan de navolgende regels :................. Bijlagen: Kopie besluit; Kadastrale contourentekening

17

18 Dank voor uw aandacht! Wim Louwman


Download ppt "1-8-2014. Welke besluiten ? Gemeentelijke PB's 1.Voorkeursrecht 2.Woningwet 3.Gemeentewet 4.Huisvestingswet 5.Opiumwet 6.Waterstaatswet 1900 7.Wet bodembescherming."

Verwante presentaties


Ads door Google