De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psychofysica. Toetsinzage M&T1 die is op woensdag 28/11 om 9.30 - 11.00 in UNS40 - 3.749a.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psychofysica. Toetsinzage M&T1 die is op woensdag 28/11 om 9.30 - 11.00 in UNS40 - 3.749a."— Transcript van de presentatie:

1 Psychofysica

2 Toetsinzage M&T1 die is op woensdag 28/11 om 9.30 - 11.00 in UNS40 - 3.749a

3 Introductie Wat is psychofysica Klassieke methoden van de psychofysica Wet van Weber Wet van Fechner Wet van Stevens

4 Waarnemen als projectie Waarnemen: Binnenwereld funktie van: - de buitenwereld (B) - ervaring (E) - toestand waarnemer (T) Subjectieve ervaring (S) is een projectie van omgeving S = f(B,E,T)

5 Vragen van de psychofysica: 1 buitenwereld komt binnen via zintuigen hun beperkingen begrenzen onze ervaring (vb golflengte licht, geluidfrequenties, reukloze gassen) Vraag 1: wat zijn de grenzen van de gevoeligheid zintuigen? Antw. zonder kennis fysiologische mechanismen

6 Vragen van de psychofysica: 2 Vraag 2: Hoe loopt de psychofysische funktie? Antw. zonder kennis fysiologische mechanismen

7 eyenervethalamusstriate cortex... “experience” with intensity S Stimulus with intensity I

8 Vraag 1: Grenzen Waarnemingsdrempel Absolute drempel en statistische drempel verschildrempel

9 Gustav Theodor Fechner

10 Klassieke methoden voor drempelbepaling Method of limits Method of constant stimuli Method of adjustment Moderner methode voor drempelbepaling Adaptive: staircase tracking

11 Method of Limits Crossover point

12 Method of Limits: nadelen neiging tot dezelfde respons (=error of perseveration, habituation) neiging tot verandering respons (=error of expectation) langdurig: veel stimuli ver van de drempel

13 Method of constant stimuli vaste waarden tevoren bepaald random afgewisseld, herhaald langdurig: veel stimuli ver van de drempel

14 Method of adjustment langzame, continue toe- of afname pp. geeft zelf aan wanneer drempel bereikt is Middelen over verschillende bepalingen Nadeel: subjectief, geen ‘catch’ trials

15 Adaptive: Staircase tracking Startintensiteit Bij detectie: zwakker Bij niet-detectie: sterker Na een tijdje: Intensteit varieert rond de drempel

16 Drempelbepaling: De Gouden Standaard Staircase tracking + Forced choice –een interval bevat het signaal, het andere niet –subject moet kiezen welk interval het signaal bevatte –drempel bij 75% correct –Objectief: niet afhankelijk van rapportage subject of hij / zij iets gezien heeft

17 Drempels: resultaten Visueel –Kaarsvlam: zichtbaar op 48 km in nacht –1 foton: reaktie cel netvlies –3 fotonen: detectie Gehoor –Polshorloge: hoorbaar op 6 m –nog beter: luchtmoleculen tegen trommelvlies Smaak –Theelepel suiker in 7.5 l. water Geur –1 molecuul is genoeg

18 Trials met signaal / trials zonder signaal Respons: ja, er was signaal / nee geen signaal 4 combinaties: –signaal / ja :hit –signaal / nee: miss –geen signaal / ja: false alarm –geen signaal / nee: correct rejection 2 parameters: –- d’ perceptuele sensitiviteit: de gevoeligheid van waarnemer voor het signaal –- Beta: het kriterium dat de waarnemer aanhoudt om te beslissen: ja of nee Signaaldetectietheorie

19 Grenzen drempels voor detectie (er is iets) drempels voor detectie verschillen (A verschilt van B)

20 Wet van Weber: rijksdaalders Zilveren rijksdaalder (33 mm) vervangen door nikkelen (29 mm) Verwarring met gulden (25 mm.) Dubbeltje en kwartje verschillen ook 4 mm. Zie je het verschil tussen auto’s van 4000 mm en 4004 mm?

21 Wet van Weber JND / S = K JND = Just Noticeable Difference S = magnitude van de standaard stimulus K = konstante: Weber fractie

22 Wet van Weber: data

23 Wet van Weber: kritiek niet geldig bij extreme waarden Michon (1964) in: Van Leyden, p. 69 (ΔT / T = JND / Interpuls interval)

24 W>F: Van Weber naar Fechner Fechner: 1 JND is ook altijd een gelijke mate van toename van subjectieve magnitude zwak geluid: G1 / welke is net sterker: G2 hard geluid: G3 / welke is net sterker: G4 subjectief is G4 - G3 = G2 - G1 hoeveel sterker is X dan Y? -> bepaal het aantal JNDs tussen X en Y stapel de JNDs: goede meetschaal

25 W>F: Van Weber naar Fechner Fechner: 1 JND is ook altijd een gelijke mate van toename van subjectieve magnitude Zo ja: S vermenigvuldigen met X om toename van subjectieve magn. Y te krijgen. Weber: JND / S = Wf JND = Wf * S Als we uitgaan van S, welke verschilt daar dan net van: S + JND = S + Wf * S = S * (Wf+1)

26 W>F: JND eenheid van subjectieve magnitude telkens als de intensiteit 1 JND wordt opgehoogd, wordt subjectieve magnitude met konstante opgehoogd Daarvoor moet S vermenigvuldigd worden met Wf+1 Zoek: de psychofysische funktie P = f(M) waarvoor geld dat vermenigvuldiging van M met konstante leidt tot optelling bij P. log(a*b) = log(a) + log(b)

27 Fechner: P=K*log(M) Psychofysische funktie: P = k * log M voldoet De net onderscheidbare P2 = k*log(M+JND) = k*log(M*(Wf+1)) = k*log(M) + k*log(Wf+1) = P + een constante

28 Fechner: P = K * Log (M)

29 De Wet van Fechner P = K * log(M) voldoet aan Weber’s Wet aanname: alle JNDs zijn gelijke subjectieve toename Fechner: Hoeveel sterker ervaar je S1 dan S2? ‘Bepaal het aantal JNDs ertussen’ ‘gestapelde’ JNDs

30 Fechner over zijn Wet The Tower of Babel was never finished because the workers could not reach an understanding on how they should build it; my psychophysical edifice [bouwwerk] will stand because the workers will never agree on how to tear it down. (Fechner, G.T. (1877). In Sachen der Psychophysik. Leipzig)

31 Wet van Fechner: kritiek Weber’s wet ongeldig voor extreme stimuli absolute drempel: problemen niet alle JNDs zijn gelijk

32 Magnitudeschatting ‘direct estimation’ magnitude schatting (noem dit 100, hoeveel is..?) magnitude produktie (noem dit 100, maak nu zelf 50) consistente antwoorden houdt zich aan: S = k * I p p = exponent, verschilt tussen soorten stimuli

33 S = k * I p

34 Stevens in Log-Log plot Log(S) = Log(k * I p ) = Log(k) + p * Log(I)

35 Power law: data

36 Exponenten:1

37 Exponenten:2

38 Exponenten:3

39 Exponenten:4

40 Exponenten:5

41 Compressie en expansie p<1: compressie (licht, geluid) p=1: lijn-lengte p>1: expansie (shocks)

42 P = 1: lijnlengte - gebleken: nummers lineair met echte lengte - dan ook: ‘maak deze lijn die net zo lang is als dat deze toon hard is’

43 Cross modality matching niet: “deze stimulus is 100, hoeveel is die andere?” afhankelijk van begrip bij pp. van getallen “Maak luidheid toon gelijk aan helderheid licht” p = P(licht) / P(geluid)

44 Lijnlengte (lineair): Visual Analogue Scale ‘Geef op een lijn aan hoe boos je bent’ onverschilligrazend

45 Wet van Stevens volgens anderen combinatie van - simple fit (simpele formule), - close fit (lijn past goed), - generality (veel situaties) een der sterkste wetten van de psychologie

46 prothetische continua: er is een additief mechanisme waarbij excitatie in een fysiologisch mechanisme wordt opgeteld: dimensie: meer versus minder bv: helderheid, saturatie, luidheid, warmte, druk op de huid, pijn eigenlijk: variaties op: intensiteit psychofysiche funktie van toepassing

47 psychofysische funktie niet van toepassing metathetische continua: er is een substitie- mechanisme op fysiologisch niveau: dimensie: niet meer of minder, maar: anders bv: visueel: hue (kleur), positie; auditief: toonhoogte, plaats op de huid

48 Literatuur Goodwin: te weinig Coren, Ward, & Enns –Chapter 2 –niet signaal detectie theorie, multidimensonal scaling

49 Addendum -*formulering Fechnesr naar Stevens: zie TI0001 -Experiment magn. Est. tovoegen (.ppt) -Formulieren maken magn. Est. -Exp. Weber toevoegen (.ppt) -*Stroomschema waarn. als projectie -*Extensie lijnlengte naar VAS-schalen: hoe boos ben je?


Download ppt "Psychofysica. Toetsinzage M&T1 die is op woensdag 28/11 om 9.30 - 11.00 in UNS40 - 3.749a."

Verwante presentaties


Ads door Google