De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAW Oost-Vlaanderen - Regio Gent - Eeklo

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAW Oost-Vlaanderen - Regio Gent - Eeklo"— Transcript van de presentatie:

1 CAW Oost-Vlaanderen - Regio Gent - Eeklo
Het algemeen welzijnswerk wil van op eerste lijn het welzijn versterken door een onmiddellijk antwoord te bieden op een allerhande vragen en problemen. Vanaf 1 januari 2014 vormen de 6 caw’s in de provincie Oost-Vlaanderen één CAW Oost-Vlaanderen met 3 regionale afdelingen Regio Waas en Dender Regio Aalst en Zuid-Oostvlaanderen Regio Gent – Eeklo CAW Oost-Vlaanderen - Regio Gent - Eeklo Versterkt welzijn

2 CAW Oost-Vlaanderen vzw
Eén provinciaal beleid en beheer Werking verankert in 3 regio’s: Aalst-Zuid-Oost-Vlaanderen Gent-Eeklo Waas-Dender Algemene directeur Directeurs HR & personeel – beleidsondersteuning 3 Regiodirecteurs Coördinatoren – teambegeleiders - teams

3

4 CAW Oost-Vlaanderen Cliënten 25.652 Hulpverleningsteams 71
Personeelsleden 352 VTE Vrijwilligers 280 Samenwerkingsovereenkomsten lokale besturen 289 Samenwerking ifv toegankelijkheid 40 Samenwerking in zorgnetwerken 57 Toegankelijkheid: tolkdiensten, minderhedensector, krasdiensten, VWAW, SO, … Zorgnetwerken ijh,pz,cgz, gevangenissen, VAPH, huisvestingssector

5 POSITIONERING SAMENLEVING: MAATSCHAPPELIJKE BASISVOORZIENINGEN
3 1 2 Signaalfunctie 4 Toegankelijkheid 5 6 Toeleiding AWW 1) Het algemeen welzijnswerk verzekert een breed toegankelijke hulp- en dienstverlening t.a.v. de ganse bevolking. (2) Het algemeen welzijnswerk ondersteunt de hulpvragers in het effectueren van hun rechten op maatschappelijke (basis)voorzieningen (huisvesting, inkomen, arbeid, sociale zekerheid, bijstand,…) d.m.v. verschillende toeleidingsmethodieken (informatie, rechtshulp, belangenbehartiging,…) (3) Het algemeen welzijnswerk signaleert structurele tekorten in het functioneren van deze basisvoorzieningen. (4) Het algemeen welzijnswerk verwijst en oriënteert hulpvragers, die behoefte hebben aan meer intensieve zorg, naar de gepaste zorg-voorzieningen. (5) Het algemeen welzijnswerk biedt een vangnet voor personen die om allerlei redenen niet in andere voorzieningen terecht kunnen. (bv. striktere toepassing POS in bijz.jeugdzorg, randje psychiatrie, wachtlijsten VAPH, dubbeldiagnose) (6) Het algemeen welzijnswerk signaleert tekorten in het aanbod en de werking van deze zorgvoorzieningen, op basis van de eigen ervaringen met doorverwijzingen en de vangnet-functie. Verwijzing Vangnet Signaalfunctie (CATEGORIALE) ZORGSECTOREN

6 AANBOD: kernopdrachten
Onthaal Eerste opvang en directe hulp Allerlei vragen en problemen Voor iedereen Begeleiding Begeleiden tot beter functioneren in het dagelijks leven Voor maatschappelijk kwetsbaren Ambulant, mobiel en residentieel (opvangcentrum) Preventie Beleidssignaleren Preventieprojecten Voorbeeld preventieprojecten Twee helften van een appel  Bruidkoffer Bruggen na(ar) 18 Preventie uithuiszetting  woonbegeleiding  budgetbeleiding  particuliere verhuurders en soc. huisvesting

7 OVERIG AANBOD Dienstverlening Inloopcentra Nachtopvang Organisatieondersteuning in de gevangenis Dispatching crisisvragen Maatschappelijk onderzoek interlandelijke adoptie Maatschappelijk onderzoek interlandelijke adoptie = DMO gefinancierd via kind en gezin

8 Regio Gent Eeklo O N T H A L Hulplijn CAW Zorg wonen Specifie
Bijzondere CAW - Opdrachten Residentiële Opvang Woonbegeleiding Ambulante Psycho Sociale Begeleiding Specifie k Onthaal Transithuis Crisis hulp verlening ( crisisonthaal crisisbegel e iding en crisisopvang) Jongerenonthaal Algemeen Onthaal Hulplijn 1712 Service & ontmoetingscentrum Inloopcentrum Pannestraat O N T H A L P S Y C I E B G D CRISISTEAM Nachtopvang CAW Gent Eeklo JAC Bewo jon BS Schuldhulpverlening en preventie eklo Bezoekruimte Slachtofferhulp Forensisch Amb Beg Team (FAB) Zorg wonen WOONTEAM WRT Deinze OC HPA Mannen OC Klemenswerk Klemensw erk vrouwen/gezinnen Gemengd opvangcentrum Vluchthuis OC Eilandje mannen/koppels VOC Schreiboom Dienst Maatschappelijk Onderzoek Karin Van Maldergem M ieke Van urme JWW trajectbegeleiding Andere Opdrachten JWW o rganisatie ondersteuners Cel Partner Geweld Leen Baeke Preventieve Preventie Uithuiszetting Gent PREVENTIE / BELEIDS SIGNALERING Brugteam

9 Doelgroepen Totaal aantal hulpvragers: 18 045
Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen Bestaansonzekeren: cliënten Etnisch-culturele minderheden: cliënten Dak- en thuislozen: hulpvragen Slachtoffers: hulpvragen Cliënten: (Artevelde Visserij 2408 - onthaal richt zich op alle burgers met een hulpvraag vervolgbegeleiding op maatschappelijk kwetsbare groepen: daklozen (2950 probl dakloos, uithuiszetting en thuisloosheid op onthaal + thuislozenwerkingen resid begel 466 arte en 237 /119 woonteam/49 bwj/22 zowo Ecm (5323 Artevelde Visserij) bestaansonzekeren (geen inkomen/<leefloon/=leefloon) 2878 Artevelde visserij slachtoffers (765 onth ifg en 409 begel ifgprob artevelde slachtofferonthaal/begl visserij +14 probl ifg schreiboom ) Bron: Tellus 2012, registratie CAW Artevelde en CAW Visserij

10 Crisisonthaal CAW-Onthaal - Eeklo CAW-Onthaal Gent Jongerenonthaal

11 ONTHAAL algemeen: CAW-Onthaal jongeren: JAC / Jongerenonthaal
crisis: De Schelp specifieke groepen: Transithuis voor personen met een precair verblijfsstatuut, Justitieel Welzijnswerk voor (ex-) gedetineerden en hun directe omgeving, Brugteam voor chronische thuislozen, Slachtofferhulp voor slachtoffers, nabestaanden en naastbestaanden - Vertrekkend van de ontvangst van de hulpvrager in het centrum of het contact in diens eigen milieu, - door informatie, advies of eerste opvang te verstrekken, komen tot een ontrafeling of verduidelijking van de hulpvraag en een eventuele opstap (verwijzing) naar verdere begeleiding in het eigen centrum of elders. Slachtofferhulp: misdrijven, verkeersmisdrijven en zelfdoding (slachtoffers, naastbestaanden, nabestaanden)

12 ONTHAAL Voor alle mensen met vragen en problemen een laagdrempelig en onafhankelijk aanspreekpunt zijn Hulpzoekenden de zekerheid bieden dat er effectief antwoord geboden wordt op om het even welke vraag Mensen in maximaal twee stappen naar het gewenste aanbod Naadloze overgang van onthaal naar begeleiding Begeleidingsteams toelaten ten volle te focussen op hun kernopdracht Crisishulpverlening inzetten waar nodig Belangrijkste is de vraagverheldering los te koppelen van het begeleidingsaanbod.

13 Ambulante begeleiding
Welzijns- en Relatieteam Deinze Mobiele hulpverlening aan huis Begeleid Wonen

14 BEGELEIDINGEN % Modules Aantal Begeleiding basisrechten 422 9
Individuele en crisisbegeleiding 438 10 Begeleiding psychische en persoonlijke problemen 307 7 Relatie- en gezinsbegeleiding 661 15 Financiële begeleidingen 608 13 Woonbegeleidingen 295 Residentiële begeleidingen 639 14 Begeleiding slachtofferschap en IFG 679 Justitiële begeleidingen 202 4 Kinderbezoek 285 6 Totaal 4 712 100 Kinderbezoek: gerechtelijk, buitengerechtelijke vanuit de bezoekruimte HalfRond en JWW begeleiding ouder-kind contact in de gevangenis Individuele begeleiding met specifieke acties die gelijktijdig focussen op de samenhang tussen alle relevante levensdomeinen In integrale individuele begeleiding wordt gelijktijdig gewerkt aan alle relevante problemen die voorkomen op meerdere levensdomeinen (werk, gezondheid, wonen, onderwijs, inkomen, sociale administratie, verblijfsstatuut, relaties, vrije tijd). Begeleiding SH & IFG: sh, cpg,vh vrouwen Justitiële begeleidingen: JWW begel gedetineerden en naastbestaanden, hsd, leerprojecten SIB, DIZ en LDSG Bron: Tellus 2012, registratie CAW Artevelde en CAW Visserij

15 Residentiële begeleiding
Vrouwenopvang Residentiële begeleiding Mannenopvang

16 VERWIJZING naar CAW Bellen, mailen, chatten of langskomen
Algemeen: via volwassenenonthaal Kunnen zelf helpen of toewijzen en doorverwijzen Vrije permanentie of op afspraak Gratis Indien tolk nodig, afspraak regelen Jongeren: via JAC/Jongerenonthaal Crisis: 24u op 24 u

17 VERWIJZEN Algemeen Onthaal: Oude Houtlei 124 te Gent - zonder afspraak alle werkdagen van 9 tot 13 uur - afspraken kunnen in de voor -of namiddag en ‘s avonds JAC/Jongerenonthaal: Holstraat 23 te Gent - met of zonder afspraak tijdens de openingsuren Concrete gegevens op de flyer

18 CAW Oost-Vlaanderen vzw Regio Gent-Eeklo www.cawoostvlaanderen.be


Download ppt "CAW Oost-Vlaanderen - Regio Gent - Eeklo"

Verwante presentaties


Ads door Google