De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Profilering CKG ‘t Kinderkasteeltje 1-8-2014CKG Nazareth.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Profilering CKG ‘t Kinderkasteeltje 1-8-2014CKG Nazareth."— Transcript van de presentatie:

1 Profilering CKG ‘t Kinderkasteeltje 1-8-2014CKG Nazareth

2 Algemeen  CKG = Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning  Erkend en gesubsidieerd door K&G, afdeling Preventieve Gezinsondersteuning  In het Vlaamse land: 23 CKG’s  Vooral gericht op kansarme regio’s. Vaak hebben de CKG’s een afdeling in een kansarme buurt 1-8-2014CKG Nazareth

3 Algemeen  In Oost-Vlaanderen: Nazareth (met afd. Gentbrugge), Ronse, Evergem (met afd. Gent), Lierde (met afd. Aalst), Zottegem, St. Niklaas (afd. van Schilde)  Een CKG is 24/24 bereikbaar 1-8-2014CKG Nazareth

4 CKG ‘t Kinderkasteeltje  CKG Nazareth:Residentieel Mobiel Triple P (individueel & groep) Drapstraat 49, 9810 Nazareth Tel: 09/ 385 40 15 www.kinderkasteeltje.be 1-8-2014CKG Nazareth

5  CKG Gentbrugge:Buidel Mobiel Amber Jacob van Arteveldestr. 20, 9050 Gentbrugge Tel: 09/ 230 47 94 www.kinderkasteeltje.be

6 Wat kan het CKG aanbieden ?  Opvoedingshulp aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar  Bijzondere aandacht voor kinderen van 0 tot 6 jaar  Verschillende begeleidingsvormen die naadloos in elkaar kunnen overgaan 1-8-2014CKG Nazareth

7 Werkingsprincipes (1)  Vraaggericht  Betrokkenheid van kind en ouders in werking  Laagdrempelig  Vertrekken vanuit positieve krachten  Naadloze zorg  Voorkeur voor minst ingrijpende werkvorm 1-8-2014CKG Nazareth

8 Werkingsprincipes (2)  Samenwerking en overleg met andere diensten  Steunend op agogisch en pedagogisch beleid  Multi-disciplinair 1-8-2014CKG Nazareth

9 Opnameprocedure  Aanmelding door ouders of hulpverleners (telefonisch, via mail, brief,…)  Intakegesprek in centrum of via huisbezoek  Bespreken op team  Hulpverleningsvoorstel voor ouders - Indien akkoord, opstart begeleiding of plaats op de wachtlijst - indien niet akkoord, zoeken naar gepaste doorverwijzing  Bij mobiele begeleidingen: mogelijks opnamestop bij te lange wachtlijst 1-8-2014CKG Nazareth

10 Wie werkt in het CKG (1)  Financieel-administratieve directie  Pedagogische directie – kwaliteitscoördinator  Pedagogisch team - pedagogisch verantwoordelijken - individueel kindbegeleidster - leefgroepbegeleid(st)ers 1-8-2014CKG Nazareth

11 Wie werkt in het CKG (2)  Sociaal team - verantwoordelijke sociale dienst - gezinsbegeleid(st)ers  Medisch team - verpleegkundige - arts verbonden aan het centrum  Administratief team  Logistiek team  Keukenteam 1-8-2014CKG Nazareth

12 Mobiele en ambulante modules: opnamecriteria  Nadruk ligt op pedagogische problematiek.  Voldoende perspectief op verandering met een tijdelijk hulpaanbod  Op vraag van de ouders of doorverwijzende instantie in samenspraak met de ouders. 1-8-2014CKG Nazareth

13 Mobiele en ambulante modules: tegenindicaties  Chronische problematiek  De veiligheid van het kind is onvoldoende gegarandeerd 1-8-2014CKG Nazareth

14 Na de begeleiding  Meeste kinderen: terug naar gezin van herkomst  Al dan niet met verdere ondersteuning  Nazorg door CKG kan  Soms doorverwijzing naar langdurige begeleidingsdiensten 1-8-2014CKG Nazareth

15 Nazareth 1-8-2014CKG Nazareth

16 Begeleidingsvormen Nazareth  Mobiele begeleiding  Triple P (individueel en groep)  Residentiële begeleiding 1-8-2014CKG Nazareth

17 Mobiele begeleiding  Het gezin wordt in de thuiscontext begeleid  Wekelijks gesprek en/of interventie  Begeleiding aan de hand van samen opgestelde doelstellingen  Doel: verbeteren van de opvoedingsrelatie tussen ouders en kinderen  Begeleiding is gratis 1-8-2014CKG Nazareth

18 Mobiele begeleiding  Gesprekken met ouders  Ouder-kind momenten  Aandacht voor de beleving van het kind  Gebruik van materiaal om gesprek te faciliteren (duplo, doos vol gevoelens,…) 1-8-2014CKG Nazareth

19 Triple P  Positief Pedagogisch Programma  Preventief en vroegtijdig interventieprogramma  Streeft ernaar een positieve, zorgzame ouder- kind relatie te bevorderen  Helpt ouders om doeltreffende strategieën te ontwikkelingen om belangrijke gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen te voorkomen.  Gericht op ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar  Gebaseerd op klinisch onderzoek – evidence based.

20 Principes van Triple P  Bieden van een veilige, uitdagende omgeving  Creëren van positieve leerervaringen  Assertieve discipline toepassen  Realistische verwachtingen stellen  Voor jezelf als ouder zorgen 1-8-2014CKG Nazareth

21 Triple P interventies 1.Universele Triple P Algemene voorlichting via massamedia 2. Selectie Triple P Informatief gesprek of reeks lezingen 3. Eerstelijns Triple P Gerichte, kortdurende vaardigheidstraining tijdens individuele gesprekken 4. Standaard en groepsgerichte Triple P Brede training individueel of in groep 5. Versterkt Triple P Bijkomende gezinsinterventie 1-8-2014CKG Nazareth

22 Niveau 4: Standaard Triple P  Individuele oudertraining in opvoedingsvaardigheden  Actief oefenen  Versterken van vaardigheden  Programma van 10 sessies  Gratis  Wordt binnen de thuiscontext gegeven 1-8-2014CKG Nazareth

23 Niveau 4: Groepsgericht Triple P  Groep van 10 tot 12 ouders  Actief oefenen van vaardigheden  Programma van 9 sessies - 5 x 2,5 uur groepsbijeenkomst - 3 x 20 min telefonische sessies - 1 eindsessie - groep  Sociale steun  Versterken van opvoedingsvaardigheden  Deelname aan de groep is gratis  Kan in Deinze, Nazareth of Gentbrugge doorgaan 1-8-2014CKG Nazareth

24 Residentiële begeleiding  Werken rond de opvoedingsvragen van de ouders  Wekelijks gesprek of interventie  Opvang en begeleiding van het kind in een leefgroep gedurende dag en nacht  Tegenindicaties - Opvangnood (vb. werksituatie) - Te specifieke problematiek bij het kind of ouder 1-8-2014CKG Nazareth

25 Residentieel  Ouderbijdrage wordt berekend op basis van inkomen  Minimum 1,25 euro Maximum 20 euro per dag  Sociaal tarief mogelijk  School- en medische kosten worden afzonderlijk aangerekend. 1-8-2014CKG Nazareth

26 Residentieel  Onderscheid tussen perspectiefzoekend en perspectiefbiedend  Termijn afhankelijk van de module 1-8-2014CKG Nazareth

27 Leefgroepwerking  Verticale leefgroepen  3 leefgroepen  Veiligheid – geborgenheid – rust - huiselijkheid  Observatie en opvolging ontwikkeling  Ruimte voor ouder- en kindparticipatie  Aandacht voor kind als individu 1-8-2014CKG Nazareth

28 Crisisopvang  via Crisisnetwerk Oost-Vlaanderen integrale jeugdhulp:  0-12 jaar: CKG’s en 13-18 jaar: CAW  Enkel toegankelijk voor hulpverleners  CKG-netwerk 24/24u bereikbaar: 09/360 04 42  Opnameduur: 7 dagen (verlengbaar met 7 dagen) 1-8-2014CKG Nazareth

29 Afdeling Gentbrugge 1-8-2014CKG Nazareth

30 Begeleidingsvormen  Mobiele begeleiding  Buidelbegeleiding  Amberbegeleiding 1-8-2014CKG Nazareth

31 Buidelbegeleiding  Vorm: individuele ouder-kindsessies (op het centrum) aangevuld met huisbezoeken  Methodieken tijdens de ouder-kindsessies:  samen 'doen' (spelen, koken, knutselen, uitstap,...)  video-interactietraining  modelling  gesprek (al dan niet aan de hand van concrete materialen zoals duplo's, doos vol gevoelens,...) 1-8-2014CKG Nazareth

32 Buidelbegeleiding  Meerwaarde van ouder-kindsessies:  de ouder investeert in het kind, er wordt gewerkt aan basisvertrouwen door ouder en kind samen te brengen op het niveau van het kind  alle voorwaarden zijn vervuld om tot een positieve interactie te komen (weg uit dagelijkse sleur, materiaal, ruimte,...)  direct inspelen door begeleider op interacties is mogelijk  Doel:ouder en kind werken samen aan het verbeteren van de opvoedingsrelatie 1-8-2014CKG Nazareth

33 Buidelbegeleiding  Minimaal één contact per week  Zorg op maat: de ouder- kindsessies variëren van 1 tot 3 per maand  Preventief mandaat  Doelstellingenplan, samen met ouders opgesteld  Begeleiding is gratis 1-8-2014CKG Nazareth

34 Amberbegeleiding  Kan van start gaan de laatste maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum of tot en met eerste 5 levensmaanden van de baby  Max. zes maanden begeleiding  Drie maal per week aan huis  Begeleiding is gratis 1-8-2014CKG Nazareth

35 Amberbegeleiding  Concrete invulling geven aan alle facetten van de ouder-kind interactie  Vier domeinen: extra aandacht - zorg voor de baby - hechtingsrelatie - ontwikkelingsstimulering - opbouw van een ondersteunend netwerk 1-8-2014CKG Nazareth

36 Amberbegeleiding samenwerking met andere diensten  Nauwe samenwerking met verpleegkundige K&G  Contact met - Kraamcentrum - OCMW - Kinderdagverblijf of onthaalouder - Verwijzende instantie - Familiehulp 1-8-2014CKG Nazareth


Download ppt "Profilering CKG ‘t Kinderkasteeltje 1-8-2014CKG Nazareth."

Verwante presentaties


Ads door Google