De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Profilering CKG ‘t Kinderkasteeltje

Verwante presentaties


Presentatie over: "Profilering CKG ‘t Kinderkasteeltje"— Transcript van de presentatie:

1 Profilering CKG ‘t Kinderkasteeltje
CKG Nazareth

2 Algemeen CKG = Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
Erkend en gesubsidieerd door K&G, afdeling Preventieve Gezinsondersteuning In het Vlaamse land: 23 CKG’s Vooral gericht op kansarme regio’s. Vaak hebben de CKG’s een afdeling in een kansarme buurt CKG Nazareth

3 Algemeen In Oost-Vlaanderen:
Nazareth (met afd. Gentbrugge), Ronse, Evergem (met afd. Gent), Lierde (met afd. Aalst), Zottegem, St. Niklaas (afd. van Schilde) Een CKG is 24/24 bereikbaar CKG Nazareth

4 CKG ‘t Kinderkasteeltje
CKG Nazareth: Residentieel Mobiel Triple P (individueel & groep) Drapstraat 49, 9810 Nazareth Tel: 09/ CKG Nazareth

5 CKG Gentbrugge: Buidel Mobiel Amber
Jacob van Arteveldestr. 20, 9050 Gentbrugge Tel: 09/

6 Wat kan het CKG aanbieden?
Opvoedingshulp aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar Bijzondere aandacht voor kinderen van 0 tot 6 jaar Verschillende begeleidingsvormen die naadloos in elkaar kunnen overgaan CKG Nazareth

7 Werkingsprincipes (1) Vraaggericht
Betrokkenheid van kind en ouders in werking Laagdrempelig Vertrekken vanuit positieve krachten Naadloze zorg Voorkeur voor minst ingrijpende werkvorm CKG Nazareth

8 Werkingsprincipes (2) Samenwerking en overleg met andere diensten
Steunend op agogisch en pedagogisch beleid Multi-disciplinair CKG Nazareth

9 Opnameprocedure Aanmelding door ouders of hulpverleners (telefonisch, via mail, brief,…) Intakegesprek in centrum of via huisbezoek Bespreken op team Hulpverleningsvoorstel voor ouders - Indien akkoord, opstart begeleiding of plaats op de wachtlijst - indien niet akkoord, zoeken naar gepaste doorverwijzing Bij mobiele begeleidingen: mogelijks opnamestop bij te lange wachtlijst CKG Nazareth

10 Wie werkt in het CKG (1) Financieel-administratieve directie
Pedagogische directie – kwaliteitscoördinator Pedagogisch team - pedagogisch verantwoordelijken - individueel kindbegeleidster - leefgroepbegeleid(st)ers CKG Nazareth

11 Wie werkt in het CKG (2) Sociaal team
- verantwoordelijke sociale dienst - gezinsbegeleid(st)ers Medisch team - verpleegkundige - arts verbonden aan het centrum Administratief team Logistiek team Keukenteam CKG Nazareth

12 Mobiele en ambulante modules: opnamecriteria
Nadruk ligt op pedagogische problematiek. Voldoende perspectief op verandering met een tijdelijk hulpaanbod Op vraag van de ouders of doorverwijzende instantie in samenspraak met de ouders. CKG Nazareth

13 Mobiele en ambulante modules: tegenindicaties
Chronische problematiek De veiligheid van het kind is onvoldoende gegarandeerd CKG Nazareth

14 Na de begeleiding Meeste kinderen: terug naar gezin van herkomst
Al dan niet met verdere ondersteuning Nazorg door CKG kan Soms doorverwijzing naar langdurige begeleidingsdiensten CKG Nazareth

15 Nazareth CKG Nazareth

16 Begeleidingsvormen Nazareth
Mobiele begeleiding Triple P (individueel en groep) Residentiële begeleiding CKG Nazareth

17 Mobiele begeleiding Het gezin wordt in de thuiscontext begeleid
Wekelijks gesprek en/of interventie Begeleiding aan de hand van samen opgestelde doelstellingen Doel: verbeteren van de opvoedingsrelatie tussen ouders en kinderen Begeleiding is gratis CKG Nazareth

18 Mobiele begeleiding Gesprekken met ouders Ouder-kind momenten
Aandacht voor de beleving van het kind Gebruik van materiaal om gesprek te faciliteren (duplo, doos vol gevoelens,…) CKG Nazareth

19 Triple P Positief Pedagogisch Programma
Preventief en vroegtijdig interventieprogramma Streeft ernaar een positieve, zorgzame ouder- kind relatie te bevorderen Helpt ouders om doeltreffende strategieën te ontwikkelingen om belangrijke gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen te voorkomen. Gericht op ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar Gebaseerd op klinisch onderzoek – evidence based.

20 Principes van Triple P Bieden van een veilige, uitdagende omgeving
Creëren van positieve leerervaringen Assertieve discipline toepassen Realistische verwachtingen stellen Voor jezelf als ouder zorgen CKG Nazareth

21 Triple P interventies 2. Selectie Triple P 3. Eerstelijns Triple P
1.Universele Triple P Algemene voorlichting via massamedia 2. Selectie Triple P Informatief gesprek of reeks lezingen 3. Eerstelijns Triple P Gerichte, kortdurende vaardigheidstraining tijdens individuele gesprekken 4. Standaard en groepsgerichte Triple P Brede training individueel of in groep 5. Versterkt Triple P Bijkomende gezinsinterventie CKG Nazareth

22 Niveau 4: Standaard Triple P
Individuele oudertraining in opvoedingsvaardigheden Actief oefenen Versterken van vaardigheden Programma van 10 sessies Gratis Wordt binnen de thuiscontext gegeven CKG Nazareth

23 Niveau 4: Groepsgericht Triple P
Groep van 10 tot 12 ouders Actief oefenen van vaardigheden Programma van 9 sessies - 5 x 2,5 uur groepsbijeenkomst - 3 x 20 min telefonische sessies - 1 eindsessie - groep Sociale steun Versterken van opvoedingsvaardigheden Deelname aan de groep is gratis Kan in Deinze, Nazareth of Gentbrugge doorgaan CKG Nazareth

24 Residentiële begeleiding
Werken rond de opvoedingsvragen van de ouders Wekelijks gesprek of interventie Opvang en begeleiding van het kind in een leefgroep gedurende dag en nacht Tegenindicaties - Opvangnood (vb. werksituatie) - Te specifieke problematiek bij het kind of ouder CKG Nazareth

25 Residentieel Ouderbijdrage wordt berekend op basis van inkomen
Minimum 1,25 euro Maximum 20 euro per dag Sociaal tarief mogelijk School- en medische kosten worden afzonderlijk aangerekend. CKG Nazareth

26 Residentieel Onderscheid tussen perspectiefzoekend en perspectiefbiedend Termijn afhankelijk van de module CKG Nazareth

27 Leefgroepwerking Verticale leefgroepen 3 leefgroepen
Veiligheid – geborgenheid – rust - huiselijkheid Observatie en opvolging ontwikkeling Ruimte voor ouder- en kindparticipatie Aandacht voor kind als individu CKG Nazareth

28 Crisisopvang via Crisisnetwerk Oost-Vlaanderen integrale jeugdhulp:
0-12 jaar: CKG’s en jaar: CAW Enkel toegankelijk voor hulpverleners CKG-netwerk 24/24u bereikbaar: 09/ Opnameduur: 7 dagen (verlengbaar met 7 dagen) CKG Nazareth

29 Afdeling Gentbrugge CKG Nazareth

30 Begeleidingsvormen Mobiele begeleiding Buidelbegeleiding
Amberbegeleiding CKG Nazareth

31 Buidelbegeleiding Vorm: individuele ouder-kindsessies (op het centrum) aangevuld met huisbezoeken Methodieken tijdens de ouder-kindsessies: samen 'doen' (spelen, koken, knutselen, uitstap,...) video-interactietraining modelling gesprek (al dan niet aan de hand van concrete materialen zoals duplo's, doos vol gevoelens,...) CKG Nazareth

32 Buidelbegeleiding Meerwaarde van ouder-kindsessies:
de ouder investeert in het kind, er wordt gewerkt aan basisvertrouwen door ouder en kind samen te brengen op het niveau van het kind alle voorwaarden zijn vervuld om tot een positieve interactie te komen (weg uit dagelijkse sleur, materiaal, ruimte,...) direct inspelen door begeleider op interacties is mogelijk Doel:ouder en kind werken samen aan het verbeteren van de opvoedingsrelatie CKG Nazareth

33 Buidelbegeleiding Minimaal één contact per week
Zorg op maat: de ouder- kindsessies variëren van 1 tot 3 per maand Preventief mandaat Doelstellingenplan, samen met ouders opgesteld Begeleiding is gratis CKG Nazareth

34 Amberbegeleiding Kan van start gaan de laatste maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum of tot en met eerste 5 levensmaanden van de baby Max. zes maanden begeleiding Drie maal per week aan huis Begeleiding is gratis CKG Nazareth 34

35 Amberbegeleiding Concrete invulling geven aan alle facetten van de ouder-kind interactie Vier domeinen: extra aandacht - zorg voor de baby - hechtingsrelatie - ontwikkelingsstimulering - opbouw van een ondersteunend netwerk CKG Nazareth 35

36 Amberbegeleiding samenwerking met andere diensten
Nauwe samenwerking met verpleegkundige K&G Contact met - Kraamcentrum - OCMW - Kinderdagverblijf of onthaalouder - Verwijzende instantie - Familiehulp CKG Nazareth 36


Download ppt "Profilering CKG ‘t Kinderkasteeltje"

Verwante presentaties


Ads door Google