De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOOR WERKZOEKENDE 40+ERS

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOOR WERKZOEKENDE 40+ERS"— Transcript van de presentatie:

1 VOOR WERKZOEKENDE 40+ERS
WERK MAKEN VAN WERK VOOR WERKZOEKENDE 40+ERS

2 INHOUD PRESENTATIE: JOBROTARY; INTAKE; MENTOREN; KENMERKEN KLANTEN;
RESULTATEN.

3 Waarom JobRotary? Ouderen hebben duidelijk minder kans op de arbeidsmarkt dan jongeren; Mensen uit hun sociaal isolement halen; Instanties kunnen weinig tijd en aandacht geven aan onze werkzoekenden; Rotary heef inzicht in netwerken.

4 Doelstelling Begeleiden werkzoekenden: ouder dan 40 jaar
>zes maanden ingeschreven als werkzoekende woonachtig in Jobrotary-regio

5 ORGANISATIE JOBROTARY
Landelijke Stichting met bestuur en regiocoördinatoren Website voor aanmelding kandidaten, vacatures en verdere informatie (www.jobrotary.nl) Secretariaat: melding aan de regio’s van nieuwe kandidaten en bewaking van de begeleiding 19 regio’s in Nederland Regiocoördinatoren onderhouden contacten met bestuur en secretariaat; verdelen dossiers onder de clubs Clubcoördinatoren verdelen dossiers onder de mentoren, ondersteunen en bewaken de voortgang De mentoren begeleiden de werkzoekenden

6 19 AFDELINGEN MEER DAN 100 ROTARY CLUBS NOORD-WEST VELUWE ACHTERHOEK STEDENDRIEHOEK GELDERSE VALLEI TWENTE ARNHEM E.O. BETUWE GOOI EN EEMLAND ZUID-WEST ZWOLLE ALKMAAR WAALWIJK RIJN EN GOUWE EMMEN WESTFRIESLAND OOSTERHOUD/DONGERMOND NOORDKOP DRENTHE A28 LEEUWARDEN E.O

7 JobRotary Emmen Start eind 2006

8 INTAKEGESPREK (1): 45 MIN – 1 UUR KENNISMAKING: VOORSTELRONDJE;
HOE LANG WERKLOOS; HOEVEELSOLLICITATIEBRIEVEN; HOE VAAK UITGENODIGD; NAGEDACHT OVER DE REDENEN VAN DE AFWIJZIGINGEN; NAGEDACHT OVER WAT ER MOET VERANDEREN OM UITGENODIGD C.Q. NIET MEER AFGEWEZEN TE WORDEN; HULP GEHAD BIJ HET ZOEKEN NAAR WERK ( uwv/cwi, reïntegratiebedrijf, outplacementbureau); OPMERKINGEN OVER CV; WELKE FUNCTIES/BEDRIJVEN WORDEN GEAMBIEERD.

9 INTAKEGESPREK (2) OPDRACHTEN:
MAAK EEN OVERZICHT VAN JE SUCCESSEN ZOWEL IN JE WERK ALS IN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES; VRAAG AAN VOORMALIGE COLLEGAE, SUPERIEUREN EN/OF PARTNERS HOE ZE OVER JE DENKEN; INVENTARISEER JE NETWERKCONTACTEN; VRAAG JE ZELF AF OF JE EEN EIGEN BEDRIJF WILT OPSTARTEN, EN ZO JA, BESCHRIJF DIT DAN.

10 INTAKEGESPREK (3) PROCEDURE:
BINNEN 48 UUR WORDT MEDEGEDEELD OF WERKZOEKENDE IN AANMERKING KOMT VOOR BEGELEIDING; ER WORDT EEN VERSLAG GEMAAKT VAN HET INTAKE GESPREK WAT VERSTUURD WORDT NAAR DE MENTOR; BIJ DE WERKZOEKENDE WORDT EEN MENTOR GEZOCHT (GOEDE MATCH TUSSEN MENTOR EN WERKZOEKENDE); BINNEN EEN WEEK NEEMT MENTOR CONTACT OP MET BETROKKENE.

11 MENTORENWERK De mentor begeleidt de werkzoekende maximaal een jaar
Deze begeleiding houdt in: Gesprek over emotionele verwerking van het ontslag; Stimuleert de zelfwerkzaamheid en redzaamheid; Geeft adviezen m.b.t. cv en sollicitatiebrief; “Peptalk” voorafgaand aan sollicitatiegesprek (eigenwaarde en zelfvertrouwen versterken); Geeft adviezen hoe en met wie te Netwerken; Doen eventueel beroep op andere rotarians;

12 MENTORENWERK Tijdsbeslag voor mentoren:
Voortgangsgesprek met kandidaat; 1 à 2 keer per maand; Frequent telefoon en mail contact; Mentorenoverleg ; Overleg met clubcoördinator; In voorkomende gevallen wordt CV geplaatst op afgeschermd deel van de website ven Rotaryclub Emmen.

13 ORGANISEREN RANDVOORWAARDEN VOOR MENTOREN
Website: Trainen mentoren Handboek loopbaanbegeleiding Foldermateriaal Centrale administratie Publiciteit

14 Aantal aanmeldingen …11 Totaal

15 Herkomst van de klanten:
CWI en UWV Via pers Via Rotary Onbekend/overig

16 KLANTEN NAAR OPLEIDING
LB0 NIVEAU : 6 MBO NIVEAU : 27 HBO EN HOGER: 20 ONBEKEND (GEEN CV): 3

17 JobRotary Emmen Van de 56 aanmeldingen zijn 16 niet in behandeling genomen. Redenen: - zelf afgehaakt 2 - geen CV opgezonden 2 - had reeds een baan 3 - bij reïntegratiebedrijf 4 - buiten doelgroep 5

18 JobRotary Emmen Uitstroom 20 klanten met baan uitgestroomd
Gemiddelde begeleidingstijd hiervan 3,4 maand Gemiddeld niveau MBO (13) en HBO (6); 1 LBO er is uitgestroomd naar betaald werk.

19 JobRotary Emmen Resultaten 56 aanmeldingen
16 niet in behandeling genomen 28 tevreden klanten 20 vertrokken met baan/betaald werk 10 nog in behandeling

20 JobRotary Emmen Problemen: Klanten zijn vaak te weinig gemotiveerd
Te weinig instroom van nieuwe klanten Te weinig klanten van LBO niveau


Download ppt "VOOR WERKZOEKENDE 40+ERS"

Verwante presentaties


Ads door Google