De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PRESENTATIE CWI/UWV ROEL PEPPING JAN FOLDERS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PRESENTATIE CWI/UWV ROEL PEPPING JAN FOLDERS."— Transcript van de presentatie:

1 PRESENTATIE CWI/UWV ROEL PEPPING JAN FOLDERS

2 INHOUD PRESENTATIE: ROTARY; JOBROTARY; INTAKE; MENTOREN; RESULTATEN.

3 ROTARY WERELDWIJDE SERVICEORGANISATIE DOELSTELLING: SERVICE ABOVE SELF
DIENSTBAAR ZIJN AAN DE SAMENLEVING DOOR: HET MEDE OPZETTEN VAN LOKALE EN WERELDOMVATTENDE FUNDRAISINGPROJECTEN; HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN PERSOONLIJKE (VAK-) KENNIS.

4 VOOR WERKZOEKENDE 40+ERS
WERK MAKEN VAN WERK VOOR WERKZOEKENDE 40+ERS

5 Waarom JobRotary? Ouderen hebben duidelijk minder kans op de arbeidsmarkt dan jongeren; Mensen uit hun sociaal isolement halen; Instanties kunnen weinig tijd en aandacht geven aan onze werkzoekenden; Rotary heef inzicht in netwerken.

6 Doelstelling Begeleiden werkzoekenden: ouder dan 40 jaar
>zes maanden ingeschreven als werkzoekende woonachtig in Jobrotary-regio

7 ORGANISATIE JOBROTARY
Landelijke Stichting met bestuur en regiocoördinatoren Website voor aanmelding kandidaten, vacatures en verdere informatie ( Secretariaat: melding aan de regio’s van nieuwe kandidaten en bewaking van de begeleiding 19 regio’s in Nederland Regiocoördinatoren onderhouden contacten met bestuur en secretariaat; verdelen dossiers onder de clubs Clubcoördinatoren verdelen dossiers onder de mentoren, ondersteunen en bewaken de voortgang De mentoren begeleiden de werkzoekenden

8 19 AFDELINGEN 100 ROTARY CLUBS NOORD-WEST VELUWE ACHTERHOEK STEDENDRIEHOEK GELDERSE VALLEI TWENTE ARNHEM E.O. BETUWE GOOI EN EEMLAND ZUID-WEST ZWOLLE ALKMAAR WAALWIJK RIJN EN GOUWE EMMEN WESTFRIESLAND OOSTERHOUD/DONGERMOND NOORDKOP DRENTHE A28 LEEUWARDEN E.O

9 JobRotary Emmen Start eind 2006

10 INTAKEGESPREK (1): 45 MIN – 1 UUR KENNISMAKING: VOORSTELRONDJE;
HOE LANG WERKLOOS; HOEVEELSOLLICITATIEBRIEVEN; HOE VAAK UITGENODIGD; NAGEDACHT OVER DE REDENEN VAN DE AFWIJZIGINGEN; NAGEDACHT OVER WAT ER MOET VERANDEREN OM UITGENODIGD C.Q. NIET MEER AFGEWEZEN TE WORDEN; HULP GEHAD BIJ HET ZOEKEN NAAR WERK ( uwv/cwi, reïntegratiebedrijf, outplacementbureau); OPMERKINGEN OVER CV; WELKE FUNCTIES/BEDRIJVEN WORDEN GEAMBIEERD.

11 INTAKEGESPREK (2) OPDRACHTEN: MAAK EEN OVERZICHT VAN JE STERKE PUNTEN;
MAAK EEN OVERZICHT VAN JE SUCCESSEN ZOWEL IN JE WERK ALS IN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES; VRAAG AAN VOORMALIGE COLLEGAE, SUPERIEUREN EN/OF PARTNERS HOE ZE OVER JE DENKEN; INVENTARISEER JE NETWERKCONTACTEN; VRAAG JE ZELF AF OF JE EEN EIGEN BEDRIJF WILT OPSTARTEN, EN ZO JA, BESCHRIJF DIT DAN.

12 INTAKEGESPREK (3) PROCEDURE:
BINNEN 48 UUR WORDT MEDEGEDEELD OF WERKZOEKENDE IN AANMERKING KOMT VOOR BEGELEIDING; ER WORDT EEN VERSLAG GEMAAKT VAN HET INTAKE GESPREK WAT VERSTUURD WORDT NAAR DE MENTOR; BIJ DE WERKZOEKENDE WORDT EEN MENTOR GEZOCHT (GOEDE MATCH TUSSEN MENTOR EN WERKZOEKENDE); BINNEN EEN MAAND NEEMT MENTOR CONTACT OP MET BETROKKENE.

13 MENTOREN Rotarian geworden vanuit hun/haar beroep
Veelal ondernemers en leidinggevenden Ervaring met het omgaan met medewerkers Service gericht en vrijwillig

14 MENTORENWERK De mentor begeleidt de werkzoekende maximaal een jaar
Deze begeleiding houdt in: Gesprek over emotionele verwerking van het ontslag; Stimuleert de zelfwerkzaamheid en redzaamheid; Geeft adviezen m.b.t. cv en sollicitatiebrief; “Peptalk” voorafgaand aan sollicitatiegesprek (eigenwaarde en zelfvertrouwen versterken); Geeft adviezen hoe en met wie te Netwerken; Doen eventueel beroep op andere rotarians;

15 MENTORENWERK Tijdsbeslag voor mentoren:
Voortgangsgesprek met kandidaat; 1 à 2 keer per maand; Frequent telefoon en mail contact; Mentorenoverleg 2 à 3 keer per kwartaal; Maandelijks overleg met clubcoördinator; In voorkomende gevallen wordt CV geplaatst op afgeschermd deel van de website ven Rotaryclub Emmen.

16 ORGANISEREN RANDVOORWAARDEN VOOR MENTOREN
Website: Trainen mentoren Handboek loopbaanbegeleiding Foldermateriaal Centrale administratie Publiciteit

17 Aantal aanmeldingen

18 Herkomst van de klanten:
CWI en UWV Via pers Via Rotary Onbekend/overig

19 KLANTEN NAAR OPLEIDING
LB0 NIVEAU : 6 MBO NIVEAU : 26 HBO EN HOGER: 15 ONBEKEND (GGEN CV): 3

20 VAN DE 50 AANMELDINGEN ZIJN 19 (NOG) NIET IN BEHANDELING GENOMEN
Redenen: 1- zelf afgehaakt 2 2- geen CV opgezonden 2 3- had reeds een baan 3 4- bij reïntegratiebedrijf 4 5- buiten doelgroep 5 6- nog geen intake 3

21 RESULTATEN BEGELEIDING

22 RESULTATEN NAAR HERKOMST


Download ppt "PRESENTATIE CWI/UWV ROEL PEPPING JAN FOLDERS."

Verwante presentaties


Ads door Google