De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De vergeten Avenue? Vocational Service. Kern en Hoeksteen van Rotary Toch?

Verwante presentaties


Presentatie over: "De vergeten Avenue? Vocational Service. Kern en Hoeksteen van Rotary Toch?"— Transcript van de presentatie:

1 De vergeten Avenue? Vocational Service

2 Kern en Hoeksteen van Rotary Toch?

3 Vocational Service  Je bent lid geworden op grond van je beroep en de wijze waarop je dit beroep uitoefent  In je beroep vertoon je ook moreel / ethisch leiderschap  Bij Vocational service gaat het niet om geld, maar om inzet

4 Classificatiebeginsel is kenmerkend voor Rotary Je wordt uitgenodigd / meld je aan om lid te worden van Rotary op grond van je classificatie en omdat je,  een goede vertegenwoordiger bent van je beroep  sociaal en maatschappelijk betrokken bent  op een ethisch verantwoorde wijze je beroep uitoefent

5 1989 Declaration for Rotarians in Business and Professions  In je beroep uitvoering geven aan dienstbaarheid aan anderen en aan de samenleving  Streven naar hoge ethische normen bij de uitoefening van je beroep  Maatschappelijke betrokkenheid in je beroepsuitoefening  Wees fair voor werknemers, collega’s, klanten en concurrenten  Deskundigheid en ervaring overdragen op jonge collega’s  Geen voorkeurbehandeling van en voor Rotarians

6 Club Vocational Service Basisgedachten Vocational Service  Bewust met hoge ethische normen  Maatschappelijke betrokkenheid in beroep en privé  Dienstbaar aan de samenleving

7 Vocational Service  Avondje van zes / Fireside  5 Minuten praatje  Beroepspraatje  Beroepsinterview  Levensbericht  Bedrijfsbezoek  Workshop Toets je Intuïtie / Hoe ga ik om met mijn professionele verantwoordelijkheid

8 Vocational Service  Beroepenavond  Rotary Youth Leadership Award (Ryla)  New Generation Exchange (NGE)  Group Study Exchange (GSE)  Aanbieden / Bemiddelen van stages  Werkgelegenheidsproject  Job Rotary  Rotary Doctors / Rotaplast  Analfabetisme en Laaggeletterdheid

9 Beroepspraatje - Hoe kwam je tot de keuze van je beroep ? – Aansluiting opleiding/beroep? – Welke toegevoegde waarde heeft je beroep? – In hoeverre wordt je beroepsuitoefening beïnvloed door regels en ontwikkelingen? – Welke dilemma’s (ethische problemen) kom ik tegen ? – Dilemma’s in de carrière – Kansen en problemen die in de toekomst zijn te verwachten Een beroepspraatje is geen verkooppraatje!

10  Tweegesprek  De geschiedenis  Uitlichten (met vragen) de hoofdzaken  Gelegenheid tot vragen  Naar dilemma’s en beroepsethiek  Weer gelegenheid tot vragen  Toekomst/ afsluiting Beroepsinterview

11 Bedrijfsbezoeken  Moet inzicht geven in maatschappelijk functioneren van het bedrijf  Wordt er aandacht geschonken aan duurzaam ondernemen?  Ontmoeting met mensen in het bedrijf

12 Levensbericht  Wie ben ik?  Waaraan ontleen ik mijn visie op het leven?  Kom ik in mijn dagelijks werk/leven ethische dilemma’s tegen?  Welke keuzes heb ik gemaakt en waarom juist deze?

13 Workshop “Hoe ga ik om met mijn professionele verantwoordelijkheid? “ Doel: het bevorderen van een ethische wijze van besluitvorming bij te nemen beslissingen Hoe? Door middel van het in de club houden van een workshop waarin vijf stappen worden geoefend waarmee je kunt omgaan met morele dilemma’s In deze workshop komen ook de vier vragen van de Four Way Test aan de orde.

14 Four Way Test  Is het fair naar alle betrokkenen?  Spreek ik de waarheid?  Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?  Is het maatschappelijk verantwoord?

15  Landelijk opererende Rotary Stichting met als doel om werkloze 40 plussers weer aan het werk te helpen  Jobrotary doet een beroep op uw maatschappelijke roeping: een ander weer aan werk helpen  Jobrotary werkt vanuit de clubs om via haar clubleden (mentoren) werkzoekenden te begeleiden naar werk  40 tot 50 % van werkzoekenden vindt via Jobrotary weer een baan!  100 Rotaryclubs reeds actief met meer dan 500 Rotarians als mentor van werkzoekenden www.jobrotary.nl

16 Rotary Beroepen avond Doel: leerlingen uit voortgezet onderwijs kennis laten maken met Rotarians die een beroep uitoefenen dat aansluit bij hun interesses. Beroepsbeoefenaren worden gezocht via vier beroepsprofielen - Bedrijfsbeheer - Industrie en techniek - Gezondheids- en welzijnszorg - Zakelijke Dienstverlening

17 Aanbieden van stages - Het is belangrijk dat jongeren goede stage adressen vinden - Rotarians kunnen hierbij grote diensten bewijzen - Vooral voor allochtone jongeren is het noodzakelijk dat zij kennis maken met goede bedrijven. dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt.

18 RYLA Rotary Youth Leadership Award Jongeren maken in de vorm van een management spel met een wedstrijdelement kennis met het oplossen van een probleem waarvoor (moreel) leiderschap nodig is

19 Analfabetisme en Laaggeletterdheid Analfabetisme: Mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven Laaggeletterdheid / Functioneel Analfabetisme: Mensen die niet voldoende kunnen lezen en schrijven om redelijk deel te nemen aan het arbeidsproces en het maatschappelijk leven 13% volwassen bevolking = 1,5 miljoen mensen (1 milj. autochtonen en 500.000 immigranten)

20 Hoe om te gaan met actuele maatschappelijk vraagstukken?  Crisis versus maatschappelijke dilemma's  Zorgbehoefte versus beschikbare middelen  Opgelegde regels versus persoonlijk integere hantering  Werkgelegenheid 40- versus 50+  Veiligheid versus privacy

21 De vergeten Avenue? Vocational Service Forget it !! Just do it!!


Download ppt "De vergeten Avenue? Vocational Service. Kern en Hoeksteen van Rotary Toch?"

Verwante presentaties


Ads door Google