De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is het en hoe ga je er mee om? Vocational Service.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is het en hoe ga je er mee om? Vocational Service."— Transcript van de presentatie:

1 Wat is het en hoe ga je er mee om? Vocational Service

2 1. Vocational Service: de kern van Rotary Je bent lid geworden op grond van je beroep en de wijze waarop je dit beroep uitoefent. In je beroep vertoon je ook moreel leiderschap “Vocation” betekent zowel roeping als beroep Bij Vocational service gaat het niet om geld, maar om inzet.

3 Classificatiebeginsel is kenmerkend voor Rotary Je wordt uitgenodigd om lid te worden van Rotary op grond van je classificatie en omdat je – een goede vertegenwoordiger bent van je beroep – sociaal en maatschappelijk betrokken bent – op een ethisch verantwoorde wijze je beroep uitoefent

4 Declaration for Rotarians in Business and Professions Deze verklaring werd opgesteld in 1989 en houdt onder meer in: - In je beroep uitvoering geven aan dienstbaarheid aan anderen en aan de samenleving - Streven naar hoge ethische normen bij de uitoefening van je beroep. - Maatschappelijke betrokkenheid in je beroepsuitoefening - Wees fair voor werknemers. collega’s, klanten en concurrenten - Deskundigheid en ervaring overdragen op jonge collega’s - Geen voorkeurbehandeling van en voor Rotarians.

5 2. Vocational Service in de club Er zijn verschillende manieren om in de gewone clubbijeenkomsten bezig te zijn met Vocational Service.

6 Beroepspraatje - Hoe kwam je tot de keuze van je beroep ? – Aansluiting opleiding/beroep? – Welke toegevoegde waarde heeft je beroep? – In hoeverre wordt je beroepsuitoefening beïnvloed door regels en ontwikkelingen? – Welke dilemma’s (ethische problemen) kom ik tegen ? – Dilemma’s in de carrière – Kansen en problemen die in de toekomst zijn te verwachten Een beroepspraatje is geen verkooppraatje!

7 Tweegesprek, in de vertrouwde omgeving van de club De geschiedenis (kort; de hoofdzaken uitlichten) Eerste gelegenheid tot vragen uit het publiek Naar dilemma’s en kwesties van beroepsethiek Weer gelegenheid tot vragen Hoe ziet de toekomst er uit? Afsluiting Bereid het goed voor (een voorgesprek is zeer belangrijk) Beroepsinterview:

8 Bedrijfsbezoeken Meer dan alleen een onderhoudend programma- avond Zo mogelijk bij een clublid of iemand die bereid is de werkelijkheid te laten zien achter de facade Moet inzicht geven in maatschappelijk functioneren van het bedrijf of organisatie – Wordt er b.v. aandacht geschonken aan duurzaam ondernemen? Sociaal ondernemen? Ethische kwesties? Ontmoeting met mensen in het bedrijf Discussie met leidinggevenden/eigenaar

9 Levensbericht* Meer dan alleen een opsomming van feiten uit het leven Wie ben ik? Waaraan ontleen ik mijn visie op het leven? Kom ik in mijn dagelijks werk/leven ethische dilemma’s tegen? Welke keuzes heb ik gemaakt en waarom juist deze? * In sommige clubs organiseert de commissie Vocational Service de levensberichten; anders ligt het meestal bij Fellowship

10 Workshop “Toets je Intuitie!” Doel: het bevorderen van een ethische wijze van besluitvorming bij te nemen beslissingen Hoe? Door middel van het in de club houden van een workshop waarin vijf stappen worden geoefend waarmee je kunt omgaan met morele (“goed-goed”) dilemma’s Kenmerk van een dilemma is: er is geen juiste antwoord (anders is het geen dilemma)

11 Clubworkshop wordt geleid door een Rotarian die opgeleid is als trainer De trainers zijn opgeleid o.m. door Nyenrode Business Universiteit Een workshop duurt gemiddeld 2 uur en kost per club € 100

12 “Four Way Test” Is het fair naar alle betrokkenen? Spreek ik de waarheid? Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap? Is het maatschappelijk verantwoord? Nu actueler dan ooit

13 3. Vocational Service als dienstbaarheid

14 Landelijk opererende Rotary Stichting met als doel om werkloze 40 plussers weer aan het werk te helpen Jobrotary doet een beroep op uw maatschappelijke roeping: een ander weer aan werk helpen Jobrotary werkt vanuit de clubs om via haar clubleden (mentoren) werkzoekenden te begeleiden naar werk 40 tot 50 % van werkzoekenden vindt via Jobrotary weer een baan! 100 Rotaryclubs reeds actief met meer dan 500 Rotarians als mentor van werkzoekenden www.jobrotary.nl

15 Rotary Beroepen avond Doel: leerlingen uit voortgezet onderwijs kennis laten maken met Rotarians die een beroep uitoefenen dat aansluit bij hun interesses. Beroepsbeoefenaren worden gezocht via vier beroepsprofielen - Bedrijfsbeheer - Industrie en techniek - Gezondheids- en welzijnszorg - Zakelijke Dienstverlening www.rotary.nl/rijkvannijmegen

16 Aanbieden van stages - Het is belangrijk dat jongeren goede stage adressen vinden. - Rotarians kunnen hierbij grote diensten bewijzen - Vooral voor allochtone jongeren is het noodzakelijk dat zij kennis maken met goede bedrijven. Dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt.

17 RYLA Rotary Youth Leadership Award Jongeren maken in de vorm van een spel met een wedstrijdelement kennis met het oplossen van een probleem waarvoor (moreel) leiderschap nodig is. Contactpersoon in district 1550:

18 New Generations Exchange (NGE) Een samenwerking van: – Jeugd/International (contacten in het district en met andere clubs voor de ontvangst) – Fellowship (gastgezinnen onder Rotarians en anderen voor de jonge professionals uit het buitenland) – Vocational Service (zoeken en regelen van relevante stageplaatsen) Contactpersoon in District 1550: Jozé Jansen

19 Analfabetisme en Laaggletterdheid Analfabetisme: Mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven Laaggeletterdheid /Functioneel Analfabetisme: Mensen die niet voldoende kunnen lezen en schrijven om redelijk deel te nemen aan het arbeidsproces en het maatschappelijk leven

20 Laag geletterd in Nederland? 13% volwassen bevolking = 1,5 miljoen mensen! – 1 miljoen van autochtone afkomst – 500.000 van allochtone afkomst Probleem voor de samenleving door trends in de kenniseconomie: – Aandeel laaggeschoolde banen neemt af/ verandert – Aandeel banen voor hoger opgeleide neemt toe

21 Analfabetisme en Rotary in Nederland Jongeren Voorleestrajecten Begeleiding: Voorbeeld ‚School is Cool‘ (RC Nijmegen) Boekenbeurzen (RC Venlo) Opvang risicojongeren (RC Helmond-Regio) Volwasssenen Awareness Werkgroep Laaggeletterdheid Noord- Nederland Werkgroep Literacy D 1550 Pilot met stage en werk voor risicojongeren Platformdag met geïnteresseerde bedrijven uit de regio Contactpersoon district 1550: Marcel L'Herminez (marcel.lherminez@i-test.nl)

22 4. Vocational service in de club Voorzitter: Leden: Activiteiten dit clubjaar:

23 Vocational Service in District 1550 Districtscommissie ondersteunt clubs en Gouverneur door middel van: – Deze presentatie en informatiematerialen – Toelichting en lezingen in clubs, districtsinfodag, RBC, bijeenkomsten voor clubcommissies – Beschikbaar stellen van een concept clubjaarplan Vocational Service – Werken aan nieuwe gespreksvormen in 2010/2011 – Informatie op de districtswebsite: www.rotary.nl/d1550/www.rotary.nl/d1550/ – Vraagbak voor commissies Vocational Service in de clubs Contactpersonen district 1550: Piet van Dalen (tevens bestuur JobRotary): pavdalen@gmail.com Frank Little (voorz. 2010-2011): flittle@tiscali.nl Dick Nolte: dick.nolte@onsneteindhoven.nl


Download ppt "Wat is het en hoe ga je er mee om? Vocational Service."

Verwante presentaties


Ads door Google