De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgroep Laaggeletterdheid Rotary Noord-Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgroep Laaggeletterdheid Rotary Noord-Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 Werkgroep Laaggeletterdheid Rotary Noord-Nederland

2 We leven in het (Neder)land van geletterden! Toch?

3 Ja maar…bestaat laaggeletterdheid dan eigenlijk wel hier ? “Functioneel analfabetisme” “Functioneel analfabetisme”= niet voldoende kunnen lezen en schrijven om redelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven en arbeidsproces niet voldoende kunnen lezen en schrijven om redelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven en arbeidsproces

4 Hoeveel mensen in Nederland?  13% volwassen bevolking = 1,5 miljoen mensen!  = ongeveer  1 Miljoen mensen van autochtone afkomst  500.000 mensen van allochtone afkomst  autochtonen 250.000 vrijwel geheel ongeletterd  hoger percentage bij lagere inkomens en laagopgeleiden, en mensen boven de 56 jaar

5 “Sorry, ik ben mijn bril vergeten!” Herkent u dit? Als dat vaker het geval is moet u toch eens gaan nadenken

6 “Ik kan niet lezen omdat ik woordblind ben” En deze? Iemand die beweert dyslectisch te zijn, kan wellicht vroeger ten onrechte zo’n etiket meegekregen hebben (op school)

7 “Zijn wel erg kleine lettertjes, meneer” ???

8 “Wat een hanepoot,” of …

9 Mien: “Ik schaamde me dood” Ervaringen Mien van de Pol, 54 jaar, moeder:  Kon niet goed meekomen vroeger op school  Naar de BLO gestuurd  Daar vooral geleerd hoe je het huishouden moet doen  Nooit problemen totdat mijn kind ontdekte dat ik bij het voorlezen van verhaaltjes maar wat verzon: “Mam, dat staat er helemaal niet!” “En dan zak je door de grond!!!”

10 Mien: “Ik schaamde me dood” Ervaringen  Kreeg advies naar de Open School te gaan  Een heel grote stap na al die tijd, maar nooit spijt van gehad  Veel geleerd: schrijven, lezen, Engels, wereldoriëntatie.

11 En nu… Krachten bundelen en aan de slag!!!  Rotary wil hier wat aan doen!  Sluit logisch aan bij de Rotary beginselen  Vocational Service : anderen dienen vanuit ons beroep  Community Service : projecten en activiteiten gericht op de samenleving

12 Waarom is dit ook belangrijk voor werkgevers? (1)  Scholingstrajecten voor werknemers zijn belangrijk bij:  verandering in productiemethodes  reorganisatie  ISO-normering

13 Waarom is dit ook belangrijk voor werkgevers? (2)  Daar heb je wel vaardigheden bij nodig als lezen en schrijven

14 Waarom is dit ook belangrijk voor werkgevers? (3)  Werkgevers zijn bereid scholing te geven als ze er niet meer omheen kunnen:  Als productieprocessen stokken door gebrekkige communicatie  Als er problemen zijn met het invoeren van nieuwe productieprocessen

15 Stappenplan voor de locale Rotary club (1)  Zorg dat er commitment is in de club  Benoem een coördinator en/of commissie LAAGGELETTERDHEID  Brainstorm in de club over aanpak en strategie

16 Stappenplan voor de locale Rotary club (2)  Coördinator/commissie inventariseert:  Activiteiten om laaggeletterdheid te inventariseren  Activiteiten om laaggeletterdheid te bestrijden

17 Stappenplan voor de locale Rotary club (3)  Activeer organisaties als deze niks doen:  Gemeente  Bibliotheek  ROC  Maatschappelijk werk  Welzijnswerk  Verspreid folders en zorg voor publiciteit

18 Plan van aanpak van de locale Rotary  Bespreek de flyer “GEEN EXCUSES MEER” in de commissie  Maak plaatselijk werkplan flyer (vb regio werkgroep Kampen)  Creëer klimaat waarin laaggeletterdheid bespreekbaar is en wordt geaccepteerd  media-offensief  Benader werkgevers- en werknemersorganisaties  Zet een pilot project op met een organisatie/instelling  Verspreid informatiemateriaal  Informeer over subsidie- en fiscale mogelijkheden  Train ambassadeurs en zet hen aan het werk

19 Filmpje

20 Zetten we er onze tanden in?

21 Contactinfo Werkgroep Laaggeletterdheid Rotary Noord-Nederland aartkleijer@home.nl 038 33 22 116


Download ppt "Werkgroep Laaggeletterdheid Rotary Noord-Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google