De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Entiteit Curriculum 1 I C T InformatieCommunicatieTechnologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Entiteit Curriculum 1 I C T InformatieCommunicatieTechnologie."— Transcript van de presentatie:

1 Entiteit Curriculum 1 I C T InformatieCommunicatieTechnologie

2 Entiteit Curriculum 2 TECHNOLOGIE  op te zoeken  op te slaan  te verwerken  te communiceren  voor te stellen om INFORMATIE  mogelijk te maken  te intensifiëren  te verrijken om COMMUNICATIE

3 Entiteit Curriculum 3

4 4 TECHNOLOGISCHE (R)EVOLUTIE op het vlak van ICT

5 Entiteit Curriculum 5 UITGANGSPUNTEN * de samenleving vraagt om een onderwijs dat rekening houdt met de mogelijkheden van ICT; dat rekening houdt met de mogelijkheden van ICT; * het opnemen van ICT in de eindtermen moet kansenongelijkheid helpen tegengaan; moet kansenongelijkheid helpen tegengaan; * ICT draagt mogelijkheden in zich om het onderwijs- en leerproces te veranderen en te verbeteren; om het onderwijs- en leerproces te veranderen en te verbeteren;

6 Entiteit Curriculum 6 UITGANGSPUNTEN * de formulering van eindtermen/ontwikkelingsdoelen voor ICT moet rekening houden met de buitenschoolse context; moet rekening houden met de buitenschoolse context; * een ICT-stimuleringsbeleid vanwege de overheid moet leiden tot inspanningen van de scholen; moet leiden tot inspanningen van de scholen; * de school heeft zelf de verantwoordelijkheid om - vanuit een eigen visie en beleidskader – - vanuit een eigen visie en beleidskader – de mogelijkheden van ICT in de klas te laten renderen; de mogelijkheden van ICT in de klas te laten renderen;

7 Entiteit Curriculum 7 UITGANGSPUNTEN * ICT-gebruik kan maar effectief zijn indien de integratiegraad voldoende hoog is; * het verwerven van ICT-bekwaamheid bevordert de participatie aan de maatschappij en aan de arbeidsmarkt.

8 Entiteit Curriculum 8 ICT-bekwaamheid Doel: beter maatschappelijk functioneren door omgang met nieuwe media Als middel: verrijkt onderwijs Doel: beter individueel functioneren, ontwikkelingsondersteunend Ontwikkelingsdoelen Eindtermen ICT

9 Entiteit Curriculum 9 Klemtonen bij de invoering van de ODET ICT.

10 Entiteit Curriculum 10 We mogen ons niet beperken tot één-op-één oplossingen. Ervaring opdoen, noodzakelijk voor een bekwame ICT-gebruiker, gebeurt - probleemoplossend, - experimenterend, - gebruik makend van verschillende oplossingen en middelen voor eenzelfde doel.

11 Entiteit Curriculum 11 Kwaliteitsvolle integratie waar zinvol als middel om het dagelijks onderwijs en leren te verrijken.

12 Entiteit Curriculum 12 Ga op zoek naar aspecten waarmee je de onderwijspraktijk kan verrijken, bvb. op het vlak van efficiëntie, motivatie, snelheid, eenvoud, duidelijkheid, differentiatie, variatie …, kijk dan pas welke ICT- toepassingen daaraan voldoen.

13 Entiteit Curriculum 13 Welke bijdrage kan ICT in onze school leveren voor de kwaliteit van ons onderwijs? “onderwijsvisie”

14 Entiteit Curriculum 14 ICT integreren in een school is niet de zaak van een eenzame ICT-coördinator of van enkele bevlogen leerkrachten. Het is een langlopend proces dat, geleid door de schoolleider, met het hele team moet doorworsteld worden.

15 Entiteit Curriculum 15 Kies enkel voor kwaliteitssoftware.

16 Entiteit Curriculum 16 De contexten, inhouden en moeilijkheidsgraad worden bepaald door de relevante eindtermen (ontwikkelingsdoelen) en door de leerplannen. IN DE KLAS

17 Entiteit Curriculum 17 Sociaal-ethische capaciteiten positieve houding – ter ondersteuning van het leren veilig – verantwoord - doelmatig Leerprocesgerichte capaciteiten onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid communiceren van informatie voorstellen van informatie aan anderen zoeken, verwerken en bewaren van informatie zelfstandig leren met behulp van ICT oefenen met behulp van ICT creatief vormgeven met behulp van ICT De ICT-diamant S.O. adequaat kiezen, reflecteren en bijsturen

18 Entiteit Curriculum 18 1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. - kritisch-waarderend - bewust zijn van positieve en negatieve aspecten - gelijke kansen - compenserende rol van onderwijs

19 Entiteit Curriculum 19 2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.  Bewustzijn van virussen, spam, schadelijke inhouden  Zorg voor zichzelf en elkaar (discretie – pestgedrag …)  Zorg voor eigendom van anderen  Ergonomie, ecologie …  Realistisch

20 Entiteit Curriculum 20 Sociaal-ethische capaciteiten positieve houding – ter ondersteuning van het leren veilig – verantwoord - doelmatig Leerprocesgerichte capaciteiten onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid communiceren van informatie voorstellen van informatie aan anderen zoeken, verwerken en bewaren van informatie zelfstandig leren met behulp van ICT oefenen met behulp van ICT creatief vormgeven met behulp van ICT De ICT-diamant

21 21 Sociaal-ethische capaciteiten positieve houding – ter ondersteuning van het leren veilig – verantwoord - doelmatig Leerprocesgerichte capaciteiten onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid oefenen met behulp van ICT 3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving. Oefenen: beheerste leerinhouden herhalen, versnellen verkorten, verinnerlijken, automatiseren  Valkuilen: stappen in didactisch proces overslaan gissen en missen

22 Entiteit Curriculum 22 Sociaal-ethische capaciteiten positieve houding – ter ondersteuning van het leren veilig – verantwoord - doelmatig Leerprocesgerichte capaciteiten onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid zelfstandig leren met behulp van ICT 4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving. Leren: kwaliteit (meerwaarde) door: - variatie - speels, uitdagend - op maat - kansen tot exploreren, simuleren

23 Entiteit Curriculum 23 Sociaal-ethische capaciteiten positieve houding – ter ondersteuning van het leren veilig – verantwoord - doelmatig communiceren van informatie voorstellen van informatie aan anderen zoeken, verwerken en bewaren van informatie zelfstandig leren met behulp van ICT oefenen met behulp van ICT creatief vormgeven met behulp van ICT 5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.  productief, als één mogelijkheid van de vele  receptief  beeld en klank Creativiteit: - doelgericht, probleemgericht - strategische keuzes maken onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid Leerprocesgerichte capaciteiten

24 Entiteit Curriculum 24 Sociaal-ethische capaciteiten positieve houding – ter ondersteuning van het leren veilig – verantwoord - doelmatig communiceren van informatie voorstellen van informatie aan anderen zoeken, verwerken en bewaren van informatie zelfstandig leren met behulp van ICT oefenen met behulp van ICT creatief vormgeven met behulp van ICT 6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren. onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid Bronkeuze (aangepast zoekplatform) Efficiënt zoeken (voorkennis?) Informatie leren beoordelen (eerste graad s.o.) Informatie verwerken : samenvatten, representeren … Informatie bewaren - Strategisch kiezen op basis van … - Beoordelen op bruikbaarheid - Bewaren in eenvoudige structuur Leerprocesgerichte capaciteiten

25 Entiteit Curriculum 25 Sociaal-ethische capaciteiten positieve houding – ter ondersteuning van het leren veilig – verantwoord - doelmatig Leerprocesgerichte capaciteiten communiceren van informatie voorstellen van informatie aan anderen zoeken, verwerken en bewaren van informatie zelfstandig leren met behulp van ICT oefenen met behulp van ICT creatief vormgeven met behulp van ICT 7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid niet:kennis van één programma creativiteit aan banden leggen wel: aandacht voorinhoud doelpubliek context vorm Strategische keuzes leren maken op basis van …

26 Entiteit Curriculum 26 Sociaal-ethische capaciteiten positieve houding – ter ondersteuning van het leren veilig – verantwoord - doelmatig Leerprocesgerichte capaciteiten communiceren van informatie voorstellen van informatie aan anderen zoeken, verwerken en bewaren van informatie zelfstandig leren met behulp van ICT oefenen met behulp van ICT creatief vormgeven met behulp van ICT 8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren. onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid Inhoud Gerichte keuze van een medium Vorm, taalregister Ontvangen boodschap interpreteren Strategische keuzes leren maken op basis van … Ervaring opdoen: kwantiteit bewaken

27 Entiteit Curriculum 27 9 De leerlingen kunnen afhankelijk van het te bereiken doel adequaat kiezen uit verschillende ICT-toepassingen. Niet: aanreiken van één-op-één oplossingen Wel: adequaat en doelgericht leren kiezen vanuit ervaring Vereist: experimenteren, vergelijken, reflecteren

28 Entiteit Curriculum 28 10 De leerlingen zijn bereid hun handelen bij te sturen na reflectie over hun eigen en elkaars ICT-gebruik. Als gevolg van experimenteren, vergelijken, reflecteren Eigenschappen (+ en -) ontdekken van … middelen, programma’s, applicaties

29 Entiteit Curriculum 29 Leergebied-/vak-/doelen ICT-VOOD/VOE Pedagogisch project van de school

30 Entiteit Curriculum 30  Ik-niveau: verzamelen van good- practice door netwerking.  Klasniveau: inspelen op de wensen, behoeften van de leerkracht; vraaggestuurd werken.  Schoolniveau: zorgen dat er te kiezen valt … databanking.

31 Entiteit Curriculum 31  Begeleiden proces van visieontwikkeling.  Vertalen van de visie naar de praktijk.  Bewaken van het proces.

32 Entiteit Curriculum 32 pICTos Plannen van ICT op school Johan Van Braak & Vicky De Windt Universiteit Gent http://www.ictbeleidstool.be/

33 Entiteit Curriculum 33

34 Entiteit Curriculum 34 www.ond.vlaanderen.be/dvo karl.desloovere@ond.vlaanderen.be

35 Entiteit Curriculum 35 Bedankt voor uw aandacht !


Download ppt "Entiteit Curriculum 1 I C T InformatieCommunicatieTechnologie."

Verwante presentaties


Ads door Google