De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie Communicatie Technologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie Communicatie Technologie"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie Communicatie Technologie
I C T Informatie Communicatie Technologie Entiteit Curriculum

2 TECHNOLOGIE om COMMUNICATIE om INFORMATIE op te zoeken op te slaan
te verwerken te communiceren voor te stellen mogelijk te maken te intensifiëren te verrijken Entiteit Curriculum

3 Entiteit Curriculum

4 TECHNOLOGISCHE (R)EVOLUTIE op het vlak van ICT
Entiteit Curriculum

5 UITGANGSPUNTEN * de samenleving vraagt om een onderwijs
dat rekening houdt met de mogelijkheden van ICT; * het opnemen van ICT in de eindtermen moet kansenongelijkheid helpen tegengaan; * ICT draagt mogelijkheden in zich om het onderwijs- en leerproces te veranderen en te verbeteren; Entiteit Curriculum

6 UITGANGSPUNTEN * de formulering van eindtermen/ontwikkelingsdoelen voor ICT moet rekening houden met de buitenschoolse context; * een ICT-stimuleringsbeleid vanwege de overheid moet leiden tot inspanningen van de scholen; * de school heeft zelf de verantwoordelijkheid om - vanuit een eigen visie en beleidskader – de mogelijkheden van ICT in de klas te laten renderen; Entiteit Curriculum

7 UITGANGSPUNTEN * ICT-gebruik kan maar effectief zijn indien de integratiegraad voldoende hoog is; * het verwerven van ICT-bekwaamheid bevordert de participatie aan de maatschappij en aan de arbeidsmarkt. Entiteit Curriculum

8 De aspiratie van de maatschappij ...
Doel: beter maatschappelijk functioneren door omgang met nieuwe media ICT-bekwaamheid Als middel: verrijkt onderwijs Doel: beter individueel functioneren, ontwikkelingsondersteunend Ontwikkelingsdoelen Eindtermen ICT Entiteit Curriculum

9 Klemtonen bij de invoering
van de ODET ICT. Entiteit Curriculum

10 We mogen ons niet beperken tot één-op-één oplossingen
We mogen ons niet beperken tot één-op-één oplossingen. Ervaring opdoen, noodzakelijk voor een bekwame ICT-gebruiker, gebeurt - probleemoplossend, - experimenterend, - gebruik makend van verschillende oplossingen en middelen voor eenzelfde doel. Entiteit Curriculum

11 Kwaliteitsvolle integratie waar zinvol als middel om het dagelijks onderwijs en leren te verrijken.
Entiteit Curriculum

12 Ga op zoek naar aspecten waarmee je de onderwijspraktijk kan verrijken, bvb. op het vlak van efficiëntie, motivatie, snelheid, eenvoud, duidelijkheid, differentiatie, variatie …, kijk dan pas welke ICT-toepassingen daaraan voldoen. Entiteit Curriculum

13 Welke bijdrage kan ICT in onze school leveren voor de kwaliteit van ons onderwijs? “onderwijsvisie”
Entiteit Curriculum

14 ICT integreren in een school is niet de zaak van een eenzame ICT-coördinator of van enkele bevlogen leerkrachten. Het is een langlopend proces dat, geleid door de schoolleider, met het hele team moet doorworsteld worden. Entiteit Curriculum

15 Kies enkel voor kwaliteitssoftware.
Entiteit Curriculum

16 IN DE KLAS De contexten, inhouden en moeilijkheidsgraad worden bepaald door de relevante eindtermen (ontwikkelingsdoelen) en door de leerplannen. Entiteit Curriculum

17 De ICT-diamant Sociaal-ethische capaciteiten
Leerprocesgerichte capaciteiten onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid communiceren van informatie voorstellen van informatie aan anderen zoeken, verwerken en bewaren van informatie zelfstandig leren met behulp van ICT oefenen met behulp van ICT creatief vormgeven met behulp van ICT S.O. adequaat kiezen, reflecteren en bijsturen positieve houding – ter ondersteuning van het leren veilig – verantwoord - doelmatig Entiteit Curriculum

18 een positieve houding tegenover ICT
1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. - kritisch-waarderend - bewust zijn van positieve en negatieve aspecten - gelijke kansen - compenserende rol van onderwijs Entiteit Curriculum

19 een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. Bewustzijn van virussen, spam, schadelijke inhouden Zorg voor zichzelf en elkaar (discretie – pestgedrag …) Zorg voor eigendom van anderen Ergonomie, ecologie … Realistisch Entiteit Curriculum

20 De ICT-diamant Sociaal-ethische capaciteiten
Leerprocesgerichte capaciteiten creatief vormgeven met behulp van ICT voorstellen van informatie aan anderen zelfstandig leren met behulp van ICT oefenen met behulp van ICT communiceren van informatie zoeken, verwerken en bewaren van informatie onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid positieve houding – ter ondersteuning van het leren veilig – verantwoord - doelmatig Entiteit Curriculum

21 Sociaal-ethische capaciteiten
Leerprocesgerichte capaciteiten 3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving. oefenen met behulp van ICT Oefenen: beheerste leerinhouden herhalen, versnellen verkorten, verinnerlijken, automatiseren Valkuilen: stappen in didactisch proces overslaan gissen en missen onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid positieve houding – ter ondersteuning van het leren veilig – verantwoord - doelmatig

22 Sociaal-ethische capaciteiten
Leerprocesgerichte capaciteiten zelfstandig leren met behulp van ICT 4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving. Leren: kwaliteit (meerwaarde) door: - variatie - speels, uitdagend - op maat - kansen tot exploreren, simuleren onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid positieve houding – ter ondersteuning van het leren veilig – verantwoord - doelmatig Entiteit Curriculum

23 Sociaal-ethische capaciteiten
Leerprocesgerichte capaciteiten creatief vormgeven met behulp van ICT voorstellen van informatie aan anderen zelfstandig leren met behulp van ICT 5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. productief, als één mogelijkheid van de vele receptief beeld en klank Creativiteit: - doelgericht, probleemgericht - strategische keuzes maken oefenen met behulp van ICT communiceren van informatie zoeken, verwerken en bewaren van informatie onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid positieve houding – ter ondersteuning van het leren veilig – verantwoord - doelmatig Entiteit Curriculum

24 Sociaal-ethische capaciteiten
Leerprocesgerichte capaciteiten 6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren. creatief vormgeven met behulp van ICT voorstellen van informatie aan anderen zelfstandig leren met behulp van ICT oefenen met behulp van ICT Bronkeuze (aangepast zoekplatform) Efficiënt zoeken (voorkennis?) Informatie leren beoordelen (eerste graad s.o.) Informatie verwerken : samenvatten, representeren … Informatie bewaren - Strategisch kiezen op basis van … - Beoordelen op bruikbaarheid - Bewaren in eenvoudige structuur communiceren van informatie zoeken, verwerken en bewaren van informatie onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid positieve houding – ter ondersteuning van het leren veilig – verantwoord - doelmatig Entiteit Curriculum

25 Sociaal-ethische capaciteiten
Leerprocesgerichte capaciteiten creatief vormgeven met behulp van ICT voorstellen van informatie aan anderen zelfstandig leren met behulp van ICT 7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. niet: kennis van één programma creativiteit aan banden leggen wel: aandacht voor inhoud doelpubliek context vorm Strategische keuzes leren maken op basis van … oefenen met behulp van ICT communiceren van informatie zoeken, verwerken en bewaren van informatie onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid positieve houding – ter ondersteuning van het leren veilig – verantwoord - doelmatig Entiteit Curriculum

26 Sociaal-ethische capaciteiten
Leerprocesgerichte capaciteiten creatief vormgeven met behulp van ICT voorstellen van informatie aan anderen zelfstandig leren met behulp van ICT 8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren. Inhoud Gerichte keuze van een medium Vorm, taalregister Ontvangen boodschap interpreteren Strategische keuzes leren maken op basis van … Ervaring opdoen: kwantiteit bewaken oefenen met behulp van ICT communiceren van informatie zoeken, verwerken en bewaren van informatie onderliggende technisch instrumentele en procedurele vaardigheid positieve houding – ter ondersteuning van het leren veilig – verantwoord - doelmatig Entiteit Curriculum

27 9 De leerlingen kunnen afhankelijk van het te bereiken doel adequaat kiezen uit verschillende ICT-toepassingen. Niet: aanreiken van één-op-één oplossingen Wel: adequaat en doelgericht leren kiezen vanuit ervaring Vereist: experimenteren, vergelijken, reflecteren Entiteit Curriculum

28 10 De leerlingen zijn bereid hun handelen bij te sturen na reflectie over hun eigen en elkaars ICT-gebruik. Als gevolg van experimenteren, vergelijken, reflecteren Eigenschappen (+ en -) ontdekken van … middelen, programma’s, applicaties Entiteit Curriculum

29 Leergebied-/vak-/doelen
ICT-VOOD/VOE Pedagogisch project van de school Entiteit Curriculum

30 Ik-niveau: verzamelen van good-practice door netwerking.
ICT-coördinator Ik-niveau: verzamelen van good-practice door netwerking. Klasniveau: inspelen op de wensen, behoeften van de leerkracht; vraaggestuurd werken. Schoolniveau: zorgen dat er te kiezen valt … databanking. Entiteit Curriculum

31 Begeleiden proces van visieontwikkeling.
Directie Begeleiden proces van visieontwikkeling. Vertalen van de visie naar de praktijk. Bewaken van het proces. Entiteit Curriculum

32 Plannen van ICT op school
pICTos Plannen van ICT op school Johan Van Braak & Vicky De Windt Universiteit Gent Entiteit Curriculum

33 Entiteit Curriculum

34 Uw vragen, suggesties, opmerkingen
Entiteit Curriculum

35 Bedankt voor uw aandacht !
Entiteit Curriculum


Download ppt "Informatie Communicatie Technologie"

Verwante presentaties


Ads door Google