De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie voor De Horizon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie voor De Horizon."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie voor De Horizon

2 Korte omschrijving Taalmakker 2.0 sluit qua inhoud en werkvormen van de oefeningen aan bij de methode Taalmakker voor het tweede leerjaar (De Sikkel, 1997). Net zoals de onderdelen van de taalmethode Taalmakker is ook de software opgebouwd uit 17 units en het is aanbevolen om de leerling enkel te laten werken met de unit die je op dat moment in de lessen behandelt.

3 Doelgroep Onderwijs / thuismarkt:
Geschikt voor gebruik in basisonderwijs. Groep / leeftijd: Tweede leerjaar (Vlaanderen). Individuele leerkracht / team: Het programma kan door één leerkracht worden gebruikt, maar het is natuurlijk wel zinvol dat in een volgend leerjaar op de aangebrachte woorden wordt verder gewerkt. Remediërend: Het programma kan ook aangewend worden om te remediëren. Kinderen met leermoeilijkheden krijgen leerinhouden aangeboden om hen alsnog binnen eenzelfde activiteit toe te laten de basisdoelen te bereiken.

4 Inhoudelijke aspecten
Kerndoelen (Nederland), ontwikkelingsdoelen / eindtermen (Vlaanderen): Nederland: Leergebied: Nederlandse Taal. Domein: taalbeschouwing, leesvaardigheid. Vlaanderen: Leergebied: Taal Nederlands. Domein: taalbeschouwing - schrijven - lezen (begrijpend lezen) Doel van het programma: Voornamelijk het inoefenen van de hoor-, onthoud-, en vindwoorden (spelling). Daarnaast ook taalbeschouwing, begrijpend lezen en creatief schrijven (toegevoegde leerinhouden als aanvulling op Taalmakker 2). Aansluiting bij methode: Het programma wordt gebruikt bij de taalmethode Taalmakker 2. Leermodel: Oefenprogramma voor hoekenwerk als aanvulling bij de methode Taalmakker 2: spelend leren.

5 Opbouw van het programma:
Het programma bevat 17 units (cfr Taalmakker 2). Elke unit bevat altijd één of meerdere oefenreeksen rond spelling (de nieuwe spelmoeilijkheden uit de desbetreffende unit), aangevuld met taalbeschouwingsoefeningen of schrijf- of leesoefeningen. Feedback: Als een oefening goed is afgewerkt verschijnt er een jongen met de duim in de lucht, bij een foutief antwoord hoor je een geweersalvo afgaan. Correcte oplossing wordt getoond. Inhoudelijke differentiatie: Je kan de hele unit doornemen, maar ook enkel de spelling behandelen. Instelmogelijkheden: Instelbaar: de unit en de oefenonderdelen van de unit. De leraar kan ook moeilijke woorden (spelling) uit vorige units verder laten meespelen. De tijd is instelbaar.

6 COO/CBO aspecten Functie Score
Instrueren Oefenen Toetsen Registreren Analyseren Plannen COO/CBO

7 Instrueren: Geen instructies. Oefenen: Het programma bevat per unit een reeks oefeningen. Er is steeds feedback, maar er is geen correctie voorzien. Toetsen: Niet van toepassing. Registreren: De naam van de leerling en het aantal fouten per item worden opgeslagen. Analyseren: Je kan het aantal fouten per item van elke leerling nagaan. Plannen: Leerkracht kan zelf in het programma de leerling aan een bepaald item koppelen.

8 Organisatorische aspecten
Klassenmanagement: Het programma is ontworpen voor het organiseren van computerhoeken. Individueel / samenwerken: Geschikt voor individuele verwerking. Contacttijd: Onbeperkt. Beginsituatie leerling: Vereiste inhoudelijke voorkennis/vaardigheden: Leerlingen moeten de taalinhouden van het eerste leerjaar verworven hebben. Kennis van Windows, klavier en muis. Leertijd pakketgebruik: De leerlingen zullen bijna onmiddellijk zien wat van hen verwacht wordt. Beginsituatie leerkracht: Kennis van Windows, klavier en muis. Inzicht in de opbouw van Taalmakker 2. Leertijd pakketgebruik: Een half uur om inzicht te krijgen in een leerjaarlijst maken en leerlingprofielen.

9 Technische aspecten Eisen aan de configuratie: Besturingssysteem:
Windows 3.x, Windows 9x. Hardware: 80386 processor (80486 of een snellere processor aanbevolen); 4 Mb intern geheugen; 256-kleuren; schermresolutie van 640x480; vrije ruimte op de harde schijf van minimum 8 Mb; Installatie: 7 diskettes met daarop het installatieprogramma en een begeleidende boekje voor de gebruiker met de installatiestappen. Het programma wordt op de harde schijf geïnstalleerd. Er kan niet vanaf de diskette gewerkt worden. Het programma kan dus eenmaal aangekocht, op verschillende computers geïnstalleerd worden. Bediening: Muis.

10 Zakelijke gegevens Prijs: € 123,95 per leerjaar
Onderdelen van het pakket: 7 diskettes en een begeleidend gidsje per leerjaar. Deze diskettes zitten in de Taalmakkerkist, maar zijn ook apart verkrijgbaar. Versienummer: Versie: 2.0 ISBN: leerjaar 2 ISBN: leerjaar 3 ISBN: laar 4 ISBN: leerjaar 5 ISBN: leerjaar 6 Updates / abonnement: Geen

11 Uitgever Uitgever: De Boeck Bezoekadres: Land: België
Telefoon: (0) Fax: +32 (0) Internetpagina's: Contactpersonen: Klikraak-reeks: Anne Berckmoes - Kl-o-k, Klaswijzer en Gymnast: Nele Kellens K. Hasaj ICT-OA


Download ppt "Presentatie voor De Horizon."

Verwante presentaties


Ads door Google