De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Hoogste Woord: Frans K. Hasaj ICT-OA

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Hoogste Woord: Frans K. Hasaj ICT-OA"— Transcript van de presentatie:

1 Het Hoogste Woord: Frans K. Hasaj ICT-OA
Presentatie Het Hoogste Woord: Frans K. Hasaj ICT-OA

2 Het Hoogste Woord: Woordtraining Frans Algemeen "Het hoogste woord" is een verdere ontwikkeling van de pakketten Discalex die op veel scholen reeds gebruikt worden. "Het hoogste woord" stelt leerlingen in staat om zelfstandig en in eigen tempo hun vocabulaire uit te breiden. In het pakket is tevens geluid beschikbaar. Het programma is niet gebonden aan methodes. Van "Het hoogste woord" het Zelfstudiepakket bestaan versies voor Frans, Duits en Engels, en voor elke taal weer 4 niveaus (van BAVO t/m de tweede fase VWO). In totaal zijn er dus 12 pakketten, met ieder zo´n woorden (8.000 per taal).  

3 Opbouw van het programma
In elk van de 12 de pakketten zijn ongeveer woorden opgenomen. Ter indicatie: niveau 1 = woorden die zeer frequent voorkomen niveau 2 = woorden die minder frequent voorkomen niveau 3 = nog minder frequent niveau 4 = zeldzame woorden. De woorden zijn ingedeeld in 4 themagroepen: persoonlijk, in de maatschappij, op aarde en abstract en concreet. Deze 4 groepen zijn weer ingedeeld in 41 thema's, zoals: voeding, toerisme, staatsinrichting. Elk thema bevat tussen de 10 en 200 woorden, die geoefend worden in porties van maximaal 40 woorden. Elke portie woorden kan op drie manieren geoefend worden (Als voorbeeld wordt hier het vak Frans gebruikt): Frans - Nederlands (receptief: meerkeuze) Nederlands - Frans (productief: intikken) Frans - Frans (receptief: meerkeuze zonder hulp van het Nederlands) Elke oefensessie bestaat uit de volgende onderdelen: - Instaptoets - Presentatie (van de foute antwoorden in de instaptoets) - Oefening (van de foute antwoorden in de instaptoets) - Eindtoets (over alle woorden) Het resultaat van de eindtoets wordt bewaard op schijf en kan worden opgevraagd in het score-overzicht, dat ook afgedrukt kan worden.

4 Werken met Het Hoogste Woord
"Het Hoogste Woord" is ontwikkeld voor Windows 95 en hoger, en rekent op 24-bits ware kleuren. Het programma wordt geleverd op CD. Er is een netwerkversie beschikbaar (voor gebruik op school) en een stand-alone-versie (voor gebruik thuis of op school). Leerlingen kunnen de woordenschat zelfstandig doorwerken. De docent houdt overzicht over de resultaten d.m.v. de score-overzichten of de print-outs die leerlingen aanleveren. In de praktijk blijkt het zinvol om een groep van thema's voor te schrijven voor een bepaalde studie-periode, en die periode af te sluiten met een toets. Registratie Voor zelfstandig studeren is het belangrijk dat een leerling overzicht houdt over de activiteiten die hij verricht heeft en de resultaten die hij behaald heeft. Op de leerlingendiskette is dan ook een score-overzicht aanwezig waarop de leerling, maar ook de docent, kan zien hoe de stand van zaken is. Deze score-overzichten kunnen tevens worden afgedrukt. In de Tweede Fase wordt het voor de docent zeer belangrijk dat hij kan volgen hoe de leerling werkt, zodat hij (wanneer dat nodig is) kan ingrijpen en actie kan ondernemen.

5 Leerstijlen De doelgroep van het zelfstudiepakket wordt gevormd door alle leerlingen van middelbare scholen waar het zelfstandig studeren wordt ingevoerd. In klassikale lessen wordt dan niet meer gewerkt aan uitbreiding van de woordenschat. Ook buiten de school kan het programma gebruikt worden door iedereen die zijn of haar woordenschat Frans, Duits of Engels wil vergroten.

6 Het hoogste woord kan op verschillende fronten worden ingezet.
Twee voorbeelden: Als voorbereiding op het examen leesvaardigheid/tekstbegrip: De woorden worden Engels/Frans/Duits – Nederlands geleerd. Leerlingen zullen zich alleen willen inzetten om woorden te leren, als het rendabel is, dat wil zeggen als ze het gevoel hebben dat de aangeboden woorden zo frequent in teksten voorkomen dat het leren van deze woorden opweegt tegen het telkens opzoeken van die woorden in een woordenboek. Het is tevens van belang dat ze hun kennis tussentijds getoetst wordt. Met de toetsgenerator die bij de netwerkversie geleverd wordt, kunnen toetsen samengesteld worden. Als ondersteuning voor spreekvaardigheid: De woorden worden Nederlands - Engels/Frans/Duits geleerd. Leerlingen bereiden een werkstuk/presentatie voor over een bepaald thema. De docent splitst de klas in twee groepen. Terwijl de ene helft in de klas met spreekvaardigheid aan de slag gaat, bereidt het andere deel in de computerruimte de spreekvaardigheid opdracht van de les erna voor. De docent heeft tevoren aangegeven van welk thema de woorden geleerd moeten worden. Het is dan ook van belang dat de leerling oefent met de uitspraak van de betreffende woorden. Tegen het eind van het jaar vindt dan de mondelinge toets plaats.

7 Toetsgenerator Voor docenten is een aparte toetsprogramma beschikbaar, waarmee men op eenvoudige wijze toetsen kan genereren. De docent heeft hierbij de keuze uit de leerrichting, de thema's en het aantal woorden. Probleemloos kunnen verschillende versies gemaakt worden. Bij de netwerkversie van Het Hoogste Woord wordt per niveau een toetgenerator geleverd. Hiermee kunnen eenvoudig papieren toetsen worden samengesteld. Tevens wordt een Word-document met alle woorden en steunzinnen meegeleverd. Deze kunnen voor de leerlingen afgedrukt worden.

8 Oefenvormen (als voorbeeld is de taal Engels gekozen
FRANS – NEDERLANDS Instaptoets Open zin Trefwoord met 3 alternatieven Presentatie Contextzin zonder trefwoord Na enter verschijnt trefwoord, indien gewenst met uitspraak Oefenen Trefwoord met 3 alternatieven Na enter mogelijkheid tot uitspraak (beluisteren en nazeggen) Contextzin en omschrijving oproepbaar Trefwoord met 3 alternatieven + contextzin Trefwoord met 3 alternatieven + contextzin + omschrijving Eindtoets Open zin Trefwoord met 3 alternatieven Extra: geselecteerde woorden naar oefenschrift

9 (aantal letters gegeven)
NEDERLANDS – FRANS Instaptoets Open zin zonder trefwoord Na enter verschijnt Nederlandse vertaling van trefwoord en invulruimte (aantal letters gegeven) Presentatie Contextzin zonder trefwoord Na enter verschijnt Nederlandse vertaling van trefwoord en invulruimte Oefenen Open zin zonder trefwoord Na enter verschijnt Nederlandse vertaling van trefwoord en invulruimte Contextzin zonder trefwoord Na enter mogelijkheid tot uitspraak (beluisteren en nazeggen) Na enter verschijnt Nederlandse vertaling van trefwoord en invulruimte Eindtoets Open zin zonder trefwoord Na enter verschijnt Nederlandse vertaling van trefwoord en invulruimte (aantal letters gegeven)

10 Instaptoets Open zin zonder trefwoord Omschrijving met 3 vertalingen
FRANS – FRANS Instaptoets Open zin zonder trefwoord Omschrijving met 3 vertalingen Presentatie Omschrijving met trefwoord, na beluisteren uitspraak Oefenen Omschrijving met 3 vertalingen Na 1e keer fout, ondersteuning met geluid Open zin zonder trefwoord Omschrijving met 3 vertalingen Na 1e keer fout, ondersteuning met geluid Eindtoets Open zin zonder trefwoord Omschrijving met 3 vertalingen

11 Uitgever: Escape Educatieve Software Adres: Postbus 583 - 5000 AN
Tilburg Telefoon: Fax: Internetpagina: KvK Midden-Brabant nr: K. Hasaj ICT-OA


Download ppt "Het Hoogste Woord: Frans K. Hasaj ICT-OA"

Verwante presentaties


Ads door Google