De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Robbie Konijn - gr 4 / lj 2. Korte omschrijving Robbie Konijn - groep 4 (NL), leerjaar 2 (BE) bevat 6 verschillende scripts met activiteiten voor taal,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Robbie Konijn - gr 4 / lj 2. Korte omschrijving Robbie Konijn - groep 4 (NL), leerjaar 2 (BE) bevat 6 verschillende scripts met activiteiten voor taal,"— Transcript van de presentatie:

1 Robbie Konijn - gr 4 / lj 2

2 Korte omschrijving Robbie Konijn - groep 4 (NL), leerjaar 2 (BE) bevat 6 verschillende scripts met activiteiten voor taal, rekenen en kritische en creatieve denkvaardigheden. Het is een mix van speelse oefeningen rond:  Begrijpend lezen, creatief schrijven, ingewikkelde klinkers en samenvoegingen, werkwoorden, naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden, basisgrammatica, woordenschat en spelling, feiten en meningen;  Optellen en aftrekken, breuken, ruimtelijke vormen;  Technische feiten;  Kritisch denken;  Ook enkele biologiebegrippen komen aan bod.  De activiteiten hebben een toenemend niveau van uitdaging. Dit programma is ingebed in een animatiefilmachtige omgeving met als rode draad de zoektocht naar Robbie Konijn in het kasteel van Heer Drusus Draak.

3 Doelgroep Onderwijs / thuismarkt: Deze software is gemaakt voor de thuismarkt, maar is ook bruikbaar in basis- en speciaal onderwijs. Groep / leeftijd: 6 - 8 jaar. Groep 4 volgens de uitgever. Voor het kunnen uitvoeren van een aantal activiteiten is soms echter kennis verondersteld die pas in een hoger leerjaar aan bod komt. Individuele leerkracht / team: Het werken met dit programma heeft geen gevolgen voor de andere klassen. Remediërend: Het programma heeft geen specifieke remediërende mogelijkheden.

4 Inhoudelijke aspecten Kerndoelen (Nederland), ontwikkelingsdoelen / eindtermen (Vlaanderen): Nederland: Leergebied: rekenen/wiskunde. Domein: vaardigheden: algemeen. Vlaanderen: Leergebied: taal Nederlands, wiskundige initiatie/wiskunde. Domein: lezen, begrijpend lezen, schrijven, cijferen, breuken. Doel van het programma: Spelenderwijs ontwikkelen van belangrijke vaardigheden in lezen, rekenen, techniek en problemen oplossen. Aansluiting bij methode: Sluit niet aan bij een specifieke methode. Leermodel: Spelenderwijs oefenen van realistisch rekenen en taal.

5 Opbouw van het programma: In principe 5 onderdelen, bestaande uit:  het schrijven van e-mails en het kasteeldagboek;  het rekenpad;  het onderscheiden van feiten of meningen;  het ontdekken van overeenkomsten en verschillen;  het ontdekken van de juiste woorden e.d. in de kenniskamers.

6 Feedback: Robbie Konijn maar ook andere figuren uit het verhaal leggen bij de verschillende onderdelen uit wat je moet doen. Met geluiden en animaties wordt duidelijk gemaakt of iets goed of fout was. Het programma reageert vrij elementair op de handelingen die het kind verricht met: "goed"/ "fout". Inhoudelijke differentiatie: Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Instelmogelijkheden: Elk onderdeel heeft 4 niveaus. Er kunnen zeer weinig keuzes worden gemaakt. Elke activiteit begint automatisch op het eerste niveau en gaat door naar een volgende wanneer een aantal oefeningen goed zijn afgewerkt.

7 COO/CBO aspecten

8 Instrueren: Robbie Konijn maar ook andere figuren uit het verhaal leggen bij de verschillende onderdelen uit wat je moet doen. Oefenen: Je oefent met optellen, aftellen en breuken, ingewikkelde klinkers en samenvoegingen, werkwoorden, (bijvoeglijke) naamwoorden, ruimtelijke vormen, feiten en meningen en woordenschat en spelling. Daarnaast leer je ook begrijpend lezen, creatief schrijven en kritisch na te denken.. Elk onderdeel bestaat uit een situatie waarbij je problemen moet oplossen, zodat je verder kunt en punten krijgt. Instrueren: Robbie Konijn maar ook andere figuren uit het verhaal leggen bij de verschillende onderdelen uit wat je moet doen. Oefenen: Je oefent met optellen, aftellen en breuken, ingewikkelde klinkers en samenvoegingen, werkwoorden, (bijvoeglijke) naamwoorden, ruimtelijke vormen, feiten en meningen en woordenschat en spelling. Daarnaast leer je ook begrijpend lezen, creatief schrijven en kritisch na te denken.. Elk onderdeel bestaat uit een situatie waarbij je problemen moet oplossen, zodat je verder kunt en punten krijgt.

9 Organisatorische aspecten Klassenmanagement: Kinderen moeten zelfstandig kunnen werken (eventueel in een computerhoek). Individueel / samenwerken: Bedoeld voor individuele oefening, maar het werken in tweetallen is ook mogelijk. Contacttijd:Onbepaald. Beginsituatie leerling: Vereiste inhoudelijke voorkennis/vaardigheden: Een aantal basisvaardigheden zoals lezen en rekenen (cijferen, breuken) moeten reeds verworven zijn. Bovendien moeten de kinderen in staat zijn enige tijd geconcentreerd bezig te zijn en de verbale aanwijzingen te begrijpen. Verder moet er enige motorische vaardigheid zijn om met de muis om te gaan. Leertijd pakketgebruik: Om de verschillende mogelijkheden binnen elke locatie (6) te leren kennen, zijn wel telkens een paar minuten leertijd nodig.

10 Beginsituatie leerkracht: Vereiste inhoudelijke voorkennis/vaardigheden: De klassenorganisatie kunnen inrichten op het werken met een of meer computers. Indien de leerkracht dit programma wenst te gebruiken, zal hij eerst de didactische waarde ervan moeten bepalen en het moeten kunnen inpassen in het onderwijs zoals dat door hem/haar gegeven wordt. Leertijd pakketgebruik: Voor alle locaties eenmaal bezocht en de oefeningen bekeken, en de instructie of het kaderverhaaltje beluisterd, is al gauw een half uur voorbij. Het afwerken van het hele spel (en het bereiken van het einddoel) duurt nog langer.

11 Technische aspecten Eisen aan de configuratie: Besturingssysteem: Windows 95 of hoger; Ook bruikbaar op een Apple Macintosh. Hardware: Pentium processor 166Mhz; 32 Mb intern geheugen (Ram); vaste schijf met 100 Mb vrije schijfruimte; SVGA monitor met 256 kleuren; 8x speed cd-romstation; 16 bit geluidskaart; muis.

12 Macintosh: Mac OS 8.6-9.2 en OSX; 100 Mb RAM; 4x cd-rom; Videokaart 256 kleuren of meer; muis.Installatie: Via setupprogramma. Bediening: Met muis en toetsenbord.

13 Beschrijvingen Artikelen: JSW: jaargang 86, nr. 1. CTIB: juli/augustus 2001, nr. 4, blz. 44. CTIB: november 2002, nr. 7, blz. 41. Zie ook de verwijzingen bij de uitgever. uitgever Evaluaties:

14 Zakelijke gegevens Prijs: € 22,50. Onderdelen van het pakket: Cd-rom en handleiding met instructies voor ouders. Versienummer: Versie: ISBN: 90 5432 262 4.

15 Uitgever Uitgever:Mindscape Postadres: Postbus 585 2003 RW Haarlem Bezoekadres: H. Figeeweg 1G 2031 BJ Haarlem Land:Nederland Telefoon:+31 (0)23 517 95 95 Fax:+31 (0)23 517 95 51 Internetpagina's: http://www.mindscape.nl http://www.mindscape.nl E-mail:info-nl@mindscape.com info-nl@mindscape.com Contactpersoon: Overige info:Helpdesk op werkdagen tussen 10:00 en 15:00 0900 8524357 (€0,39 p/m) nsupport@mindscape.com Distributie o.a. via de boekhandel en warenhuizen.


Download ppt "Robbie Konijn - gr 4 / lj 2. Korte omschrijving Robbie Konijn - groep 4 (NL), leerjaar 2 (BE) bevat 6 verschillende scripts met activiteiten voor taal,"

Verwante presentaties


Ads door Google