De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diabetes, een panoramisch overzicht…. Dinsdag 6 februari 2007 NVKVV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diabetes, een panoramisch overzicht…. Dinsdag 6 februari 2007 NVKVV."— Transcript van de presentatie:

1 Diabetes, een panoramisch overzicht…. Dinsdag 6 februari 2007 NVKVV

2

3

4 Opmerking vooraf…. Volledigheid nastreven heeft geen zin, een bel doen rinkelen wel… Kortom onthou van het volgende de kernboodschappen !!!! Doorbreek de clichés

5 Wat is diabetes NIET… …een beetje suiker…. …een ouderdomsziekte…. …een acute aandoening…. …iets dat je geneest….. …pancreas maakt te weinig insuline….

6 Diabetes is wel …….. Een ziekte van de bloedvaten… Waarbij we proberen de CHRONISCHE COMPLICATIES te voorkomen Met beperking van het aantal ACUTE COMPLICATIES

7 Diabetes is Ook Een pandemie aan het worden… –Prevalentiecijfers –Elke medicus en paramedicus krijgt er mee te maken, dus MOET er iets van weten…. Een onbegrepen ziekte door de omgeving –‘t is maar suiker, je ziet het niet…. –Onbegrepen door familie, maar ZEKER ook door medici/paramedici –Heel veel sociale/professionele gevolgen

8 Diabetes is zeker … Een aparte soort geneeskunde –Niet iets dat je geneest door een ingreep of medicatie –Een geneeskunde die werkt met doelstellingen die dienen gehaald te worden –Een voortdurend streven naar “ goede resultaten “, wetende dat het ganse leven (sociaal,economisch, medische, culinaire…) er een invloed op heeft –Voortdurende ingreep op privacy van patient –Eeuwige controle (zelf maar ook omgeving)

9

10 Indeling 1. Wat is het nu ? (Back to basics) 2. Pandemie 3. Een beetje suiker 4. Meer, VEEL meer dan Glycemie 5. De pillen (het bos en de bomen) 6. De spuiten ( ook een bos…) 7. Wat doe ik er nu mee als verpleegkundige –A. Ziekenhuis/thuisverpleging –B. Conventie 8. Wat brengt de toekomst ?????

11 1. Wat is het nu ? Back to Basics… “wat maakten ze ons wijs op de schoolbanken”….

12 Indeling (opzoeken ADA richtlijnen) 1. Diabetes type 1 2. Diabetes type 2 3. Zwangerschapsdiabetes 4. Andere types

13 ADA criteria voor diagnose diabetes mellitus (1997)

14 Diabetes type 1 Definitie : Een autoimmune aandoening waarbij er progressief (redelijk snel minder tot geen productie meer is van insuline….)

15 Insulin resistance  -cell dysfunction Type 2 diabetes Diabetes type 2 Een progressieve metabole ziekte gekarakteriseerd door

16 Pathogenese van diabetes Hoe verloopt de normale stofwisseling KH worden na vertering omgezet in glucose of enkelvoudige suikers Glucose wordt opgenomen in de bloedbaan en vervoerd naar de cellen Glucose is de energieleverancier van onze cellen Insuline (hormoon gemaakt door de pancreas) vormt de portier om glucose te laten toetreden tot de cel

17 2004/DIAB/101

18 Diabetes Slechts de top van een grote ijsberg HOGE GLYCEMIE ?

19 Insuline Resistentie Syndroom + Obesitas + Insulineresistentie + Hyperinsulinemie + Type 2 diabetes of gestoorde glucosetolerantie + Dyslipidemie +  Bloeddruk + Atherosclerose DeFronzo, Ferrannini. Diabetes Care 1991; 14 (3): 173-94

20  glucose insuline insuline resistentie syndroom obesitas gebrek aan lichaamsbeweging erfelijke aanleg voor diabetes

21

22 Overgewicht Relatie tussen overgewicht en metabool syndroom

23 Hoe de taille-omtrek meten ?

24 Zwangerschapsdiabetes

25 Zwangerschapsdiabetes : Risico op Latere DM 2 O'Sullivan et al. 1975

26 Andere types… In feite weten we het niet meer is het nu type 1 of type 2 ??? –LADA diabetes Moleculaire vormen –MODY diabetes

27

28 2. Pandemie We worden en zullen overspoeld worden door diabetes….

29 Adapted from Zimmet P et al. Diabet Med. 2003;20:693-702. 25.0 39.7 59% 25.0 39.7 59% 10.4 19.7 88% 10.4 19.7 88% 38.2 44.2 16% 38.2 44.2 16% 1.1 1.7 59% 1.1 1.7 59% 13.6 26.9 98% 13.6 26.9 98% 81.8 156.1 91% 81.8 156.1 91% 18.2 35.9 97% 18.2 35.9 97% 189 million people in 2003 324 million projected for 2025 72% increase Diabetes: A Growing Global Crisis

30 Diabeteszorg een zorg met toekomst

31 Diabetes : pandemie Wereldwijd : 150 000 000 patienten meer dan 50% in India, China en VS Europa : 38 000 000 patienten Belgie : type 1 : 35000 type 2 : 230 000 gediagnosticeerd 450 000 geschat. Men verwacht tegen 2025 300 miljoen type 2 patienten In Belgie tegen 2010 bijna 600 000 type 2 patienten

32 BELGISCHE SITUATIE Belgische situatie 4-6% van de bevolking (0.5 milj diabeten) 10% kans dat je tijdens je leven diabetes krijgt 1 op 2 (type 2 – tussen de 50 en de 74 jaar) weten het niet Oorzaken van de toename Veroudering van de bevolking levensstijl.: obesitas stijgt, lichaamsbeweging daalt Vroegere diagnose

33

34 Health Impact of the Disease Bron van veel ellende Diabetes Blindness* Renal failure* Amputation* Life expectancy 5 to 10 yr Cardiovascular disease ­ 2X to 4X Diabetes is the no. 1 cause of renal failure, new cases of blindness, a nd nontraumatic amputations Nerve damage in 60% to 70% of patients 6th leading cause of death 

35 Medische last frequentste oorzaak van blindheid bij volwassen frequentste oorzaak van nierinsufficiëntie (> 1/3 van dialysepat.) 2-4 x meer sterfte door ischemisch hartlijden 2-6 x meer cerebrovasculaire accidenten 4 x meer perifeer vaatlijden 15 x meer lidmaatamputaties (> 65 j x 25)

36 Kostprijs ( The Economic Impact of the Diabetic Foot, Van Acker K ) Socio-economische impact

37 Most of the costs of diabetes are related to hospitalization Oral anti-diabetic drugs 2–7% Hospitalizations 55% Other drugs 20–25% Ambulatory 18%

38

39 3. Een beetje suiker Hoe is je suiker geregeld…

40 Zeg nooit… Patient zijn suiker is slecht geregeld want hij staat 350 mg/dl De glycemie schommelt Hij/Zij staat goed want zijn suiker staat 100 Patient leren dat “suiker” schommelt

41 DCCT

42 Increased HbA 1c and SBP Are Associated With Increased Morbidity and Mortality SBP=systolic blood pressure; PY=person-year. 1.Stratton IM et al. BMJ. 2000;321:405-412. 2.Adler AI et al. BMJ. 2000;321:412-419. SBP 0 10 20 30 40 50 5.0 110 7.0 130 9.0 150 11.0 170 Microvascular end points 1,2 Myocardial infarction 1,2 HbA 1c (%) SBP (mm Hg) Incidence (per 1000 PY) HbA 1c (%) SBP (mm Hg) 0 10 20 30 40 50 60 70 5.0 110 7.0 130 9.0 150 11.0 170 HbA 1c SBP HbA 1c

43 EVERY 1% reduction in HBA 1C REDUCED RISK* 1% Deaths from diabetes Heart attacks Microvascular complications Peripheral vascular disorders UKPDS 35. BMJ 2000; 321: 405-12 Lessons from UKPDS: Better control means fewer complications -37% -43% *p<0.000 1 -14% -21%

44 Hemoglobine A1C normaalwaarde4-6% uitstekend6-7% minder goed 7-8% slecht8-10% gevaarlijk> 10%

45 Naar welke Hba1c streven?

46

47 4. Niet alleen suiker telt Veel, veel meer dan glycemie

48

49 Strategie 1.Preventie van diabetes type 2 2.Vroege argwaan en vroege behandeling (ICEBERG theorie) 3.Belang van totale behandeling van de patient dwz. Alle risicofactoren : 1+1 = 2 (dus in feite diabetes behandelen IS NIET enkel glycemie) 4.Rationele behandeling 5.Op die manier verbetering van cardiovasculaire prognose en microvasculaire complicaties

50 Goals HbA1c lager dan 6.5% Bloeddruk lager dan 130/80 mm Hg Lipiden LDL cholesterol onder de 100 mg/dl HDL cholesterol hoger dan 40/50 (vrouwen) mg/dl triglyceriden lager dan 150 mg/dl Aspirine (bij mannen > 40j en vrouwen > 50j) BMI < 25 kg/m² ROOKSTOP !!!! LICHAAMSBEWEGING!!!!DIEET!!!!

51 Follow up Elke diabetes patient verdient 3 tot (maximaal) 6 maandelijks een HbA1c bepaling Elke diabetes patient verdient 3 tot (maximaal) 6 maandelijks een HbA1c bepaling Jaarlijks obligatoir nazicht oftalmologisch Jaarlijks obligatoir nazicht oftalmologisch Jaarlijks nazicht andere cv risicofactoren Jaarlijks nazicht andere cv risicofactoren Jaarlijks nazicht microalbuminurie Jaarlijks nazicht microalbuminurie Elke raadpleging nazicht voeten !!!!! Elke raadpleging nazicht voeten !!!!! Bloeddruk !!!!!! Bloeddruk !!!!!! Jaarlijks cardiovasculair nazicht Jaarlijks cardiovasculair nazicht

52 Voeten in nood !!!! Risicopatienten voor amputaties/voetproblemen : Risicopatienten voor amputaties/voetproblemen : –Misvormingen/eelt aan de voet –Nagelafwijkingen –Voetulcera –Neuropathie –Afwezige pulsaties aan de voeten –Amputatie in voorgeschiedenis –Oedeem –Charcot- voet –Nefropathie –Slecht zicht/bejaard/alleenwonend

53

54 Steno type 2 randomised study ( Lancet 1999, 353 : 617-622) studie waarbij gekeken wordt bij type 2 diabetes patienten met Microalbuminurie of er een invloed is als je een intensieve behandeling toepast of niet. Inclusie : 80 patienten standaard R en 80 intensieve R leeftijd tussen 40 en 65 jaar met AER van 30 tot 300 mg/24 U Resultaten : patienten in intensieve groep hadden minder evolutie tot nefropathie ( 8/19 ), retinopathie en autonome neuropathie

55 Behandeling van type 2 diabetespatiënten Stand van zaken in België in 2001  Multicentrische survey uitgevoerd in België (140 endocrinologen en internisten)  n= 952 type II diabetespatiënten  29% op hypolipemierende medicatie en 65 % op antihypertensiva  % patiënten aan de streefwaarden* :  TC (< 190 mg/dl ) : 29 %  LDL-C (< 115 mg/dl ) : 43 %  BD (< 130/85 mmHg) : 19 %  Slechts 6.6 % bereikt de 3 streefwaarden De OCAPI survey ( Optimize CArdiovascular Prevention in dIabetes) * Second Joint Task force of European and other Societies on Coronary Prevention, Eur. Task Force 1998

56

57 5. Perorale antidiabetica Door het bos de bomen….

58 Treatments for Type 2 Diabetes Glucose (G) Carbohydrate Glucose DIGESTIVEENZYMES Insulin (I) I I I I I I I I G G G G G G G G I G G G Acarbose Reduces absorption - Sulphonylurea Repaglinide Stimulates pancreas + Metformin Reduces hepatic glucose output (??muscle/fat effects) - Thiazolidinediones Reduce Insulin Resistance - + -

59 Reducing insulin resistance may be the key to controlling type 2 diabetes and its cardiovascular complications DeFronzo, Ferrannini. Diabetes Care 1991; 14 (3): 173-94

60 Insulin-augmenting agents Insulin-assisting agents Sulfonylurea Biguanides (Metformin) “Glinides” Alpha-glucosidase inhibitoren Thiazolidinediones Orale antidiabetica

61

62 Biguaniden Docmetformi (°Docpharma) : 500-850 mg Glucophage (°Merck) : 500-850 mg Merck-metformine (°Merck) : 500-850 mg Metformax (°Menarini) : 850 mg deelbaar !! Metformiphar (°Unicophar) Actiemechanisme : verhogen gevoeligheid lever en perifere weefsels verhogen van GLUT 4 transporters inhibitie gluconeogenese verhoging glycogeen synthese

63 Biguaniden Andere effecten : verlagen LDL, TG en FFA Gewichtsverlies Dosis : zo maximaal mogelijk tot max. 3 maal 850 mg Nevenwerking : 1. GI 2. Lactaaintolerantie 3. CI : lever en nierfalen (creat >1.4 bij vr en bij man > 1.5), 4. 5.5 % is intolerant M.O.- Bij nevenwerkingen terug naar vorige dosis en na 2 weken opnieuw pogen op te drijven - Bij contraststof onderzoek of operatie pas opnieuw starten als 2 dagen normale nierfunctie

64 Thiazolidinediones: wie en wat? Produkten Troglitazone ( Rezulin ) ° Parke Davis (uit de handel genomen omwille van hepatotoxiciteit ) Pioglitazone ( Actos ) ° Eli Lilly 15-30 mg Rosiglitazone ( Avandia ) °GSK 4-8 mg werken in op de insulineresistentie PLEIOTROOP effect : insuline sensitizer thv lever, vetcel en spier minder circulerend insuline geen hypo’s bewaren van de pancreatische insulinesecretie

65 Fat the key problem Adipose tissue is more than a storage depot Adipose tissue is more than a storage depot

66 Neveneffecten Klasse effecten 1. oedeem 2. gewichtstoename 3. effect op lipiden Unieke effecten 1. hepatotoxiciteit 2. myalgie 3. drug interacties

67 Contraindicaties voor Glitazones (Diabetes Care 2003) 1. Voorgeschiedenis van hartfalen 2. Voorgeschiedenis van hartinfarct of symptomatisch coronair lijden 3. Hypertensie 4. Linker ventrikelhypertrofie 5. Significant aorta of mitraliskleplijden 6. Meer dan 70 jaar 7. Meer dan 10 jaar diabetes 8. Preexisterend oedeem of actueel gebruik van diuretica 9. Ontwikkeling van oedeem of gewichtstoename 10. Insuline coadministratie 11. Chronisch nierfalen (creatinine > 2 mg:dl)

68 Insulin augmenting agents : SU Short acting (administration before meals): Diamicron-Glurenorm Long acting (once daily): Amarylle, Uni-Diamicron Reason for choice short/long: compliance of patient When When: failing of insulin secretion- high glucose +++, adding to metformin, intolerance of metformin

69 Characteristics of commonly used sulfonylurea Generic name Brand name Posology Duration of action Excretion (h) (Tolbutamide) Rastinon (Tolazamide)Tolinase (Chlorpropamide)Diabinese125-250mg/d60Renal GlibenclamideDaonil 52.5-15mg/d60Renal Euglucon 5/Bevoren 5 GlipizideGlibenese 52.5-20mg/d< 24Renal 80% Minidiab 5 GliquidoneGlurenorm 3030-90mg/d7Hepatic 95% GliclazideDiamicron 80 Merck Gliclazide40-160mg/d< 24Renal 70% GlimepirideAmarylle 2/3/41-8mg/d24Renal 60%

70 Long acting SU’s Amarylle (Aventis) glimepiride 1-8 mg/dag werkt 24 uur 60 % renale excretie Uni Diamicron (Servier) 30 mg dagelijks 1 tot 4 co in 1 orale inname duur 12 uur switch 1 tablet 80 mg DM = 1 co UniDiamicron

71 Novonorm Insulin-augmenting agents: Glinide Novonorm (1 mg, 2 mg, max 12 mg/d) When When: early diagnosis of diabetes type 2, postprandial hyperglycemia problem, adding to metformin

72 Characteristics of Metiglinides Generic name Brand name Posology Duration of action Excretion (h) RepaglinideNovonorm2-12 mg/d6Hepatic NateglinideStarlix20-120 mg/d4Hepatic

73 Complementary effects of metformin and sulfonylurea Metformin sulfonylurea Insulin Resistance Type 2 Diabetes  -cell Dysfunction Macrovascular Complications Dysmetabolic Syndrome Hyperglycaemia Microvascular Complications

74 Glucovance ® vs. other combinations based on metformin Glucovance ® 500/2.5 mg (post-metformin study) 1 Co-administered agents metformin + glimepiride 2 metformin + repaglinide 3 met formin + -pioglitazone 4 met formin + rosiglitazone 5 met formin + acarbose 6 HbA 1C (%) Base  7.9 – 1.2 6.5 – 0.7 8.5 – 1.4 9.8 – 0.6 8.8 – 0.8 8.3 – 0.6 Hypo (%) 10.9 22 33 1 5 –  Weight (kg) +0.6 +2.4 +1.0 +1.9 – 1.0 1 Marre M et al. Diabet Med 2002;19:673-80; 2 Charpentier G et al. Diabet Med 2001;16: 828-34; 3 Moses R et al. Diabetes Care 1999;22:119-24; 4 Einhorn D et al. Clin Ther 2000;22:1395-409; 5 Fonseca V et al.JAMA 2000;283:1695-702; 6 Rosenstock J et al. Diabetes Care 1998;21:2050-5

75

76 6. Insulines Door het bos de bomen

77 Wat hebben we : Novo Nordisk –Actrapid –Insulatard –Mixtard 10, 20, 30, 40, 50 –Novomix 30 –Novorapid –Levemir Sanofi/Aventis –Lantus –Apidra Lilly –Humuline Regular, Humuline NPH –Humalog mix 25-50 –Humalog

78 Wat hebben we ? Humane Insulines –Actrapid, Insulatard, Mixtard –Humuline regular, Humuline NPH, Humuline 30/70 Insuline analogen –Lantus, Levemir –Novorapid, Apidra, Humalog Mix analogen en humane –Humalog Mix 25-50 –Novomix 30

79 Wat hebben we ? Snelwerkende insulines –Humuline regular, Actrapid Ultrasnelwerkende insulines –Novorapid, Humalog, Apidra Menginsulines : –Humuline 30/70, Mixtard –Novomix, Humalog Mix Traagwerkende insulines : –Insulatard, Humuline NPH Ultratraagwerkende insulines : –Lantus, Levemir

80 Wat hebben we ? Systeem met 1 injectie Systeem met 2 injectie Systeem met 3 injecties Systeem met 4 of meer injecties Alles met of zonder biguaniden

81 0 20 40 60 80 100  10 99 88 77 66 55 44 33 22 11 0123456 Years  -cell function (%  ) Adapted from UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Diabetes 1995 ? ? ? ? ? Progressive decline of  -cell function in UKPDS

82 Insulinetherapie ????? --.- % is the mean HbA1c of patients with type 2 being started on insulin -- % of patients with type 2 diabetes treated with SU need insulin by 6 years of follow up -- % of patients with type 2 diabetes treated with SU need insulin by 9 years of follow up

83 Insulinetherapie ???? 10.4 % is the mean HbA1c of patients with type 2 being started on insulin -- % of patients with type 2 diabetes treated with SU need insulin by 6 years of follow up -- % of patients with type 2 diabetes treated with SU need insulin by 9 years of follow up

84 Insulinetherapie ????? 10.4 % is the mean HbA1c of patients with type 2 being started on insulin 53 % of patients with type 2 diabetes treated with SU need insulin by 6 years of follow up -- % of patients with type 2 diabetes treated with SU need insulin by 9 years of follow up

85 Insulinetherapie ???? 10.4 % is the mean HbA1c of patients with type 2 being started on insulin 53 % of patients with type 2 diabetes treated with SU need insulin by 6 years of follow up 80 % of patients with type 2 diabetes treated with SU need insulin by 9 years of follow up

86 Weerstanden tegen insuline Weerstand bij de arts Zogezegd meer cv risico ? Veel babbelwater om het allemaal uit te leggen Scepticisme over het effect ? Hypoglycemie Gewichtstoename Weerstand bij de patient Vrees voor de naalden Complexiteit vn de schema’s Pijn, gewichtstoename

87 Systeem met 1 injectie Gemakkelijk Gemakkelijk Soms reeds effectief Soms reeds effectief Weinig gewichtstoename Weinig gewichtstoename Geen conventie Geen conventie

88 1 injectie Continue oral agent(s) at same dosage Add single, evening insulin dose (10 U) –NPH (bedtime) –Glargine (bedtime or with evening meal) in case of hypo Titrate dose weekly according to fasting SMBG (FPG) –Increase 8 U if FPG > 180 mg/dL –Increase 6 U if FPG 140-180 –Increase 4 U if FPG 120-140 Treat to target (use FPG <120mg/dl) Reduce morning oral agent dosage if daytime hypoglycemia Easiest way to start insulin

89 0481216202 4 Actieprofiel van de langwerkende insulines Lepore M et al. Diabetes. 2000;49:2142-2148 Glucose infusion (mg/kg/min) 20 patients with type 1 diabetes 4321043210 Glargine NPH Ultralente Hours

90 En verder ??? Op basis van de streefwaarden : naar 2 of 4 injecties ….. als HbA1c 7 (6.5 %) niet wordt behaald……. Op moment van 2 injecties best stop SUR

91 2 injecties Mixed preparaten Werken 12 uur Verschillende mengsels NIET AANPASSEN Wel tussenmaaltijden, VASTE uren Conventie Groep 3 Gemakkelijk, maar soms minder goed resultaat

92 bifasische insuline aspart suspensie NovoMix ® 30 start van de werking: 10 tot 20 min maximaal effect: 1 tot 4 uur basale werkingsduur: tot 24 uur 024681012141618202224 NOVOMIX analoog met bifasische werking

93 Basal-Bolus Regime Geindiceerd wanneer HbA1C >7% onder 2 injections Insuline –Actrapid/insulatard//Regular/NPH –Lantus/Novorapid of Humalog Orale antidiabetica –stop sulfonylurea –Verder metformin for weight control Individueel schema

94 Insuline profiel op een dag bij een NIET diabeticus 0 10 20 30 40 50 60 70 0600 09001200150018002100240003000600 Insulin (mU/l) Normal free insulin levels (Mean) Meals Adapted from Polonsky et al. 1988 Time of day DinnerBreakfastLunch

95 Insuline excursies bij vier injecties 0 10 20 30 40 50 60 70 0600 09001200150018002100240003000600 Insulin (mU/l) Normal free insulin levels (Mean) Meals Adapted from Polonsky et al. 1988 Time of day DinnerBreakfastLunch

96 NPH/Insulatard zeer wisselend profiel Data from study1450 (T. Heise et al. Diabetes 2003; 52 ( Suppl.1) A121) (GIR profiles in 3 patients with type 1 diabetes) Dose at each injection: NPH insulin 0.4U/kg, tigh

97 Insulin glargine 2000 Belangrijke events in Diabetes wereld Biguanides 1960 Insulin therapy 1922 Sulphonylurea therapy 1950s Insulin pump Late 1970s NPH=neutral protamine Hagedorn; DCCT=Diabetes Control and Complications Trial; UKPDS=United Kingdom Prospective Diabetes Study. Data from Tattersall RB. In: Pickup JC, Williams G, eds. Textbook of Diabetes. 3rd ed. Boston, Mass: Blackwell Science; 2003. US FDA Center for Drug Evaluation and Research. Available at: http://www.fda.gov/cder/da/ddpa696.htm. Accessed 18 March 2003. Lantus Consumer Information. Available at: http://www.fda.gov/cder/consumerinfo/druginfo/lantus.htm. Accessed 18 March 2003. NPH insulin 1946 Lente insulin therapy 1952 HbA 1c testing 1975 DCCT 1993 Rapid-acting insulin analogues 1996 UKPDS 1998 Blood glucose self-monitoring

98 Insulineanalogen Human Insulin Dimers and hexamers in solution A-chain B-chain Lys Pro Gly Arg Asp Lispro 2 Limited self-aggregation Monomers in solution Aspart 1 Limited self-aggregation Monomers in solution Glargine 3 Soluble at low pH Forms microprecipitates at neutral (subcutaneous) pH, slow glargine release 1.Novolog [package insert]. Bagsvaerd, Denmark: Novo Nordisk Pharmaceuticals, Inc; 2004. 2.Humalog [package insert]. Indianapolis, Ind: Eli Lilly and Company; 2002. 3.Lantus [package insert]. Frankfurt, Germany: Aventis Pharma Deutschland GmbH; 2003.

99 Structure of insulin detemir

100 Actieprofielen van de verschillende insulines Plasma insulin level Regular, 6-8 h NPH, 13-16 h Ultralente, 18-24 h Time (h) Glargine, 24 h Aspart, lispro, glulisine, 2-5 h 246810121416182022240 NPH=neutral protamine Hagedorn.

101 Basaal bolus systeem Slechts zinvol als de dosis snelwerkende (NOVORAPID/ACTRAPID) wordt aangepast < 60 : - 4E 60-80 : - 2 E 80-150 : BASIS 150-200 : + 1 E 200-250 : + 2E 250-300 : + 3 E 300-350 : + 4 E

102 Basaal Bolus systeem Ook aan te passen volgens –Speciale maaltijden Bvb + 2 E -Speciale inspanningen Bvb - 2 E NIET ETEN = GEEN NR SPUITEN PATIENT MOET Niet ETEN PATIENT MAG ETEN WANNEER HIJ WIL

103 Basaal Bolus systeem Lantus : –VASTE Dosis –VAST MOMENT van de dag: Patient kiest dit moment

104 Basaal bolus systeem Hoe weten we nu of de dosis JUIST IS? A. LANTUS - doel : ‘s morgens onder de 120 mg/dl Indien NIET : verhogen wekelijks van de dosis Lantus - indien nachtelijke hypo’s : verminderen vn de dosis Lantus

105 Basaal bolus systeem B. NOVORAPID/HUMALOG Werkt 2 uur : de postprandiale meting bepaalt dus of de dosis juist is. -indien hypo’s in de loop van…verminderen vn de BASIS dosis -indien te hoog : BASIS dosis te weinig

106

107 7. Wat moet ik hier nu mee als verpleegkundige (thuis/ziekenhuis) Conflict of geen conflict

108 Nood tot conflict NOOIT…. –De enige dupe van zo een houding is de PATIENT (is nooit de bedoeling) –Leer daarom vooral door te “snoepen”… –Probeer je patient wel wat onderricht te geven…(in alles wat je doet) Dwz heb oog voor de complicaties, probeer te begrijpen wat het nut is van een dagprofiel, probeer angsten weg te nemen…

109 Diabetes in ziekenhuis/thuisverpleging Belang van HbA1c Conventie al of niet : actief navragen bij wie, wanneer vervalt conventie navragen aan diabetes educatoren Belang van volledige dagprofielen Wat is een dagprofiel NIET aanpassen met 2 injecties Geen Bijspuitschema’s Richtlijnen Aanpassingssysteem met NR en Lantus Lantus/Levemir mag Wel samen met NR/humalog/Apidra

110 Aanpassen

111 Diabetes in ziekenhuis Uren van thuis wat respecteren Laat de mensen die het kunnen zelf hun dosis aanpassen Geen schema’s veranderen zonder contactname met diabetoloog (als gekend bij diabetoloog) Bij discussies (maar vermijd ze) altijd diabetesteam contacteren…patient heeft het immers vaak bij het rechte eind…

112 Conventie Groep1 Behandeling met minstens 3 spuitendag of pomp en zeer intensieve zelfcontrole uitvoeren (minstens 4x meten per dag): max 140 Groep 2 diabeten op 3 of meer dagelijkse inspuitingen, die geen 4 metingen per dag uitvoeren, dus 4 dagkurves per week): maximaal 70 Groep 3 de overige diabeten op 3 of meer inspuitingen per dag en patiënten op 2 spuiten met minstens 2 dagkurvesweek: max 30

113 Ptn krijgen recht op : meetmateriaal voor de zelfcontrole educatie door diëtiste en diabetesverpl continue informatie en ondersteuning door een multidisciplinair team Noodnummer 0474 890201

114 Diabetespas Pas = door patiënt bewaard communicatie document behandelingscontract

115

116 Diabetische voet Oorzaken –Aantasting bloedvaten: Door vernauwing van kleine en grote bloedvaten in onderbeen –Aantasting van zenuwen : Gevoelszenuwen: –Verlies van pijnsensatie Bewegingszenuwen : –Verlamming van voetspieren -> wijzigen van stand van voet Autonome zenuwen : –Transpiratieregeling verstoord –Vorming van eelt

117 Diabetische voetkliniek Multidisciplinaire consultatie Orthopedie, vaatchirurgie, endocrinologie, podologe en schoenmaker Diabetische voetconventie Preventief en curatief Iedere dinsdagmiddag Vooraf mogelijkheid tot podologische verzorging

118

119 De toekomst Incretines Rimonabant Glitazars Insuline inhalatoren

120 Probleem huidige therapie hypoglycemie progressief B cel falen Gewicht neemt toe, insulineresistentie neemt toe Tot hiertoe geen therapie die de beta cel functie overneemt en waarbij bovendien geen gewichtstoename geen hypo’s cardiovasculair risico vermindert

121 INCRETINES Gut derived factoren die zorgen voor glucose gestimuleerde insuline secretie. Dus insuline secretagogen worden gesynthetiseerd in en vrijgelaten uit het intestinaal endocrien systeem na ingestie van nutrienten

122 Exendin-4 Syntethic form : Exenatide

123 Exendin-4 - peptide met 39 aminozuren - Geisoleerd van het speeksel van Heloderma suspectum, een giftige hagedis gekend als het Gila monster Er werd vastgesteld dat het circuleerde in het plasma van dit dier als een maaltijd gerelateerde peptide

124

125 Gila Monster Wat ? 1 van de twee types van giftige lizards. Roze met gele en zwarte schaduwen Waar ? Leven in de woestijn in Zuidwesten van USA (vandaar Gila) Leven ? worden 20 jaar, worden ongeveer 23 inches groot en wegen 3 pond Voedsel ? Zijn vooral actief ‘s nachts, eten dan zoveel mogelijk en slaan alles op onder de vorm van vet in hun staart Kunnen maanden overleven zonder voedsel, schuilen dan ook in de winter Famous Bekend geworden door de horror film : The Giant Gila Monster” uit de jaren 50

126 Exendin therapie bij ratjes, muizen en apen Dus : 1. daling glycemie 2. verhoogde insulineproduktie na stimulus 3. verminderde voedselinname 4. gewichtsverlies 5. daling glucagon secretie 6. regeneratie van B cellen 7. vertraagde maaglediging

127 Byetta 22

128 2. Rimonabant Rimonabant = Acomplia™ Endocannabinoid-systeem : blockeert de CB1-receptor centraal en perifeer (minder honger ; cannabis geeft honger) Europan = 150012 maanden - 8 kg (- 3) - 8.5 cm (- 4.5) Bloeddrukdaling Vermindering insuline-resistentie Daling LDL-cholesterol

129 3. PPAR alfa and gamma A. Muraglitazar (BMS-2988585) 1.5 tot 20 mg muraglitazar vgl met pioglitazone 45 mg -dosis > 5 mg meer glucose verlaging dan pio -triglyceride verlaging van 51 % in vgl met 12 % van pio B. Naveglitazone (LY519818) 151 patienten met type 2 diabetes 0.02 tot 1.2 mg in vgl met 8 mg rosi gedurende 12 weken - dosis dependente daling van glycemie - daling TG en stijging HDL //rosi geen effect

130 4. Inhaled and Oral insulins Werken als kortwerkende (prandiale insulines) Inhaled insulins : Exubera (Pfizer) Technosphere Insulin (MannKind) AERx (Novo Nordisk) Oral Insulins : (orale spray) Oralin (Generex) oral Insulin (Emisfere) oral Insulin (NOBEX)

131

132

133 Profiel van kortwerkend insuline (snelle start als NR, duur als AR)

134 Contraindicaties

135

136


Download ppt "Diabetes, een panoramisch overzicht…. Dinsdag 6 februari 2007 NVKVV."

Verwante presentaties


Ads door Google