De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Najaarsvorming diëtisten Een organisatie van de Vlaamse Diabetesvereniging vzw & Vlaamse Vereniging van Voedingskundigen en Diëtisten in samenwerking met.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Najaarsvorming diëtisten Een organisatie van de Vlaamse Diabetesvereniging vzw & Vlaamse Vereniging van Voedingskundigen en Diëtisten in samenwerking met."— Transcript van de presentatie:

1 Najaarsvorming diëtisten Een organisatie van de Vlaamse Diabetesvereniging vzw & Vlaamse Vereniging van Voedingskundigen en Diëtisten in samenwerking met de Vlaamse Hogescholen voor Voeding- en dieetkunde. zaterdag 4 oktober in Vesalius – Gent zaterdag 11 oktober in KHBO - Brugge zaterdag 25 oktober in Rega – Leuven zaterdag 15 november in KHK – Geel

2 Diabetes type 2 : Huidige inzichten in de aandoening.

3 Diabetes, een Belangrijk Gezondheidsprobleem

4 Diabeteszorg een zorg met toekomst

5 Een Aandoening met Twee Gezichten 

6 Diabetes Mellitus frequentste oorzaak van blindheid bij volwassen frequentste oorzaak van nierinsufficiëntie (> 1/3 van dialysepat.) 2-4 x meer sterfte door ischemisch hartlijden 2-6 x meer cerebrovasculaire accidenten 4 x meer perifeer vaatlijden 15 x meer lidmaatamputaties (> 65 j x 25) kosten : 7-15 % van uitgaven voor gezondheidszorg 

7 Type 2 Diabetes, een Enorm Gezondheidsprobleem

8  duurt 5-7 j vooraleer diagnose wordt gesteld 1 op 2 onbekend 1 op 5 verwikkelingen op moment van diagnose Late Diagnose weinig symptomen

9  Gemakkelijk voor Patiënt verandering levensstijl : voeding, lichaamsbeweging regelmaat medicatie, controles kosten  voelt het niet

10  Gemakkelijk voor 1ste Lijn intensieve aanpak / meer dan suiker alleen educatie shared care : huisarts diëtiste thuisverpleegkundige diabetoloog …  onvoldoende ondersteuning

11 tijdige diagnose correctie van risicofactoren verwikkelingen op tijd ontdekken en afremmen Prognose Verbeteren

12 Frequentie

13 4-6 % van bevolking heeft diabetes (± 0.5 milj.) kans dat je tijdens je leven diabetes krijgt : 10 % 1 op 2 weten niet dat ze diabetes hebben > 90 % type 2 diabetes Belgische Situatie

14 CDC. JAMA 2001;286:119-1200.

15 Doubled Worldwide Prevalence of Type 2 Diabetes to 215 million over 15 years 0 50 100 150 200 250 199520002010 NIDDM million people 50% yet undiagnosed as diabetic in Europe and NA Diabetes 1994-2010: Global Estimates and Projections F. Statistical Bulletin. Jan-Mar 1997;2-8 [www.i.au/glob 100 160 215

16 Evolutie Diabetes in West-Europa Diabetes 1994-2010: Global Estimates and Projections Jiwa F. Statistical Bulletin. Jan-Mar 1997;2-8 [www.idi.org.au/global.htm]

17 Mortality Rate in Non-Diabetics 0 5 10 15 20 25 30 35 Control Diabetes 10,02561662927963124 (Patient Numbers) Ratio 2.5Ratio 2.2Ratio 2.1 10.8 26.9 12.5 26.9 15.5 32.0 Whitehall Study Mortality Rate Paris Prospective Study Helsinki Policemen Study (Deaths per 1000 patient years) Diabetic Patients More Than Doubled vs

18 Types Diabetes

19 Pathogenese van diabetes Hoe verloopt de normale stofwisseling KH worden na vertering omgezet in glucose of enkelvoudige suikers Glucose wordt opgenomen in de bloedbaan en vervoerd naar de cellen Glucose is de energieleverancier van onze cellen Insuline (hormoon gemaakt door de pancreas) vormt de sleutel om glucose te laten toetreden tot de cel

20

21

22 Classificatie van Diabetes Mellitus Type 1 diabetes: Destructie van de insuline producerende betacellen Type 2 diabetes: Weerstandigheid aan insuline- falen van de betacel Andere vormen: Moleculaire defecten Zwangerschapsdiabetes Pancreasafwijkingen ….

23  suiker insuline type 1 diabetes type 2 diabetes

24 Type 1 Diabetes – op jongere leeftijd – meestal duidelijk en acuut – door stijging glucose in bloed : dorst en polyurie – door tekort glucose in cel : moe, vermagering, …

25 Type 2 D iabetes vooral op oudere leeftijd. 85% van alle diabetespatiënten 3/4 met overgewicht hoge graad van erfelijkheid vaak geen symptomen

26 Zwangerschapsdiabetes : Risico op Latere DM 2 O'Sullivan et al. 1975

27 Insuline Resistentie Syndroom + Obesitas + Insulin resistentie + Hyperinsulinemie + Type 2 diabetes of gestoorde glucosetolerantie + Dyslipidemie +   Bloeddruk + Atherosclerose DeFronzo, Ferrannini. Diabetes Care 1991; 14 (3): 173-94

28  glucose insuline insuline resistentie syndroom obesitas gebrek aan lichaamsbeweging erfelijke aanleg voor diabetes

29 Constitutieve anomalieën van het syndroom X Resistentie voor captatie van glucose door insuline (insulineresistentie) Chronische compensatoire hyperinsulinemie Glucose ‑ intolerantie of diabetes type 2 Arteriële hypertensie Overgewicht of obesitas Androïde distributie van het vetweefsel Hypertriglyceridemie Verlaagd plasma HDL ‑ cholesterol Verhoogde plasmaspiegel van kleine LDL ‑ partikels (subklasse type B) Postprandiale hyperlipidemie Hoge spiegel van de inhibitor 1 van de plasminogeen ‑ activator (PAI ‑ 1) Absolute of relatieve hyperuricemie

30 Screening

31 tikkende klok onset of diabetes type 1 type 2 onset of insulin resistance diagnose DM 2 laat gesteld

32 Laattijdige Diagnose Type 2 Diabetes Harris et al. 1986

33 Diabetes : Wie Screenen ? bij alle personen > 65 j bij personen > 45 j als volgende risicofactoren : °diabetes bij 1ste graad familieleden °algemene obesitas (BMI > 27 kg/m²) °abdominale obesitas (buikomtrek M > 102, V > 88 cm) °vroeger zwangerschapsdiabetes of baby > 4.5 kg °gebruik van diabetogene farmaca (vb. corticoïden) °vroeger gestoord glucosemetabolisme (vb. bij chirurgie) °hyperlipidemie : HDL-CH 250 mg/dl °hypertensie  140/90 mm Hg

34 Diabetes : Hoe Screenen ? nuchtere glycemie op veneus bloedstaal (niet met glucosemeter) interpretatie : °nuchtere glycemie  110 mg/dl = normaal  corrigeer risicofactoren, hertest na 3 j °nuchtere glycemie 111-125 mg/dl = gestoorde nuchtere glycemie  corrigeer risicofactoren, hertest na 1 j °nuchtere glycemie  126 mg/dl = diabetes (als 2de x bevestigd)  behandeling

35 Diagnose

36 Diabetes : Diagnose

37 Behandeling

38 Diabetes: Behandelingsdoelen symptomen van hyperglycemie vermijden acute complicaties voorkomen chronische complicaties voorkomen verminderen mortaliteit bevorderen levenskwaliteit

39 Diabetes : Behandelingsdoelen streven naar goede bloedglucose regulatie verminderen overgewicht behandelen hypertensie behandelen dyslipidemie roken afraden lichaamsbeweging stimuleren tijdig chronische complicaties opsporen en behandelen

40 Diabetes: Behandelingspeilers voedinglichaamsbeweging bloedsuikerverlagende medicatie correctie cardiovasculaire risicofactoren screening en vroegtijdige behandeling van complicaties preventie van acute complicaties educatie, stimuleren van zelfzorg

41 Naar welke HbA1c streven ? geen drempelwaarde : hoe lager hoe beter grootste effect bij hoogste glycemieresultaten opgelet voor hypoglycemie

42 Naar welke Hba1c streven? Geen drempelwaarde: hoe lager hoe beter Glycemiestreefcijfer: type1 tss 60 -150 mg/dl type 2 tss 80 -180 mg/dl Opgelet voor hypoglycemie

43 Hba1c bij vermindering van Hba1c met 1 % –overlijden van diabetes –21% –myocardinfarct –14% –microvasculair complicaties –37% –perifere vasculaire complicaties – 43%

44 Effect op HbA1c bij inschakelen van diëtiste 241 DM2 pat 62: standaard voedingsadvies 85: 1 consult bij dieet 94: 1 consult bij dieet gevolgd door opvolgconsulten Na 6 weken daalde HbA1c niet bij standaard voedingsadvies van 8.3% naar 8% bij 1 dieetconsult van 8.3% naar 7.4% bij 1 dieetconsult en opvolgingconsulten Na 3 maanden niet bij standaard voedingsadvies tot 7.4 bij 1 dieetconsult tot 7.2 bij 1 dieetconsult en opvolginsconsulten

45 voeding

46 Diabetes: voeding doel: –optimaliseren van metabole controle –preventie van complicaties –verkrijgen van een aanvaardbaar lichaamsgewicht DM type 1: –nadruk op evenwichtige verdeling van KH DM type 2: –nadruk op vermageren

47 Effect van 10% gewichtsdaling Overlijden:  > 20% BloeddrukSBD  10 mm Hg DBD  20 mm Hg Glycemienuchtere glycemie  50% Lipidentotale CH  10% LDL-CH  15% TG  30% HDL-CH  8%

48 lichaamsbeweging

49 effect van lichaamsbeweging op cardiovasculaire mortaliteit Blair et al. JAMA 89;262:2395-2401 fit niet fit Een fitte obese persoon heeft een betere prognose dan een sedentaire magere persoon !

50 Gezondheidseffecten van regelmatige lichaamsbeweging Goed voor hart en bloedvaten (gunstig effect op cholesterol, RR) Maakt het lichaam gevoeliger voor insuline Calorieverbruik stijgt Fitheid stijgt: spierkracht, flexibiliteit, gunstig psychisch effect Levenskwaliteit stijgt

51 om de 2 dagen (liefst dagelijks) niet alleen tijdens het weekend 20 tal min. aerobe activiteit : - lichte kortademigheid (nog kunnen praten) -matige polsversnelling haalbare zaken afspreken : goed = flink doorstappen, fietsen, home-trainer, enz. best in dagelijks leven inbouwen (te voet ipv. wagen, trap ipv. lift, TV beperken) intensiteit : hoeft niet verschrikkelijk zwaar te zijn "no pain, no gain"  juist

52 bij zware inspanningen boven 40j of bij langdurige diabetes : eerst doktersnazicht ! hoe hypo behandelen / vermijden? goed schoeisel ! medische aspecten

53 Medische aspecten Bij zware inspanningen boven 40 j eerst doktersadvies Hoe hypo behandelen, vermijden Goed schoeisel

54 Therapieaanpassing Principes: Bloedsuikerverlagende middelen dalen KH stijgen Zelfcontrole

55 behandeling DM 1 principes

56

57 normaal insulineprofiel *

58 * insulineprofielen 2 injecties /d4 injecties /d

59

60 * soorten insuline

61 * snelwerkende insuline-analogen

62 * klassieke snelwerkende insuline lispro (Humalog ® )

63 insuline toedienen

64 insulinepennen *

65 insuline : injectieplaatsen *

66 insulinepompen anno 2001

67 zelfcontrole

68 noteren

69 type 1 en type 2 diabetes minstens 2 insuline-injecties per dag uitvoerige educatie door diabetesteam 3 categorieën : aantal minimaal maximaal injectiesaantal metingenaantal strips cat. 1 :  2 3030 cat. 2 :  3 6070 cat. 3 :  3 120 140 diabetesconventie

70 behandeling DM 2 principes

71 Basic Steps in the Management of Type 2 Diabetes ++ diet & exercise oral monotherapy oral combination oral plus insulin insulin +

72 bloedsuikerverlagende medicatie

73 Orale antidiabetica Insulin-augmenting agentsInsulin-assisting agents SulfonylureaBiguanides (Metformin) MetiglinidesAlpha-glucosidase inhibitoren Thiazolidinediones

74 Glucose (G) Carbohydrate Glucose DIGESTIVEENZYMES Insulin (I) I I I I I I I I G G G G G G G G I G G G Weefsels betrokken bij glucosemetabolisme Upper GI Tract - Glucose absorption Pancreas - Insulin secretion Liver - Energy storage, glucose release Muscle - Energy consumption (FFA > glucose) Adipose Tissue - Glucose storage, FFA release

75 Aangrijpingspunten voor orale antidiabetica Glucose (G) Carbohydrate Glucose DIGESTIVEENZYMES Insulin (I) I I I I I I I I G G G G G G G G I G G G Acarbose Reduces absorption - Sulphonylurea Repaglinide Stimulates pancreas+ Metformin Reduces hepatic glucose output (??muscle/fat effects)- Thiazolidinediones Reduce Insulin Resistance - + -

76 Sulfonylurea glibenclamide (Daonil ®, Euglucon ®, Bevoren ® ) glipizide (Glibinese ®, Minidiab ® ) gliquidone (Glurenorm ® ) gliclazide (Diamicron ® ) chloorpropamide (Diabinese ® ) glimepiride (Amaryl ® )

77 voor maaltijd neveneffecten : –hypoglycemie, allergie contra-indicaties : –leverlijden, nierlijden Sulfonylurea

78 Biguaniden = metformin Glucophage ® Metformax ®

79 Metformin –1e keus bij obese patiënt –verminderde opname glucose uit darm –verminderde glucose output uit lever –verbeteren perifere glucose opname

80 geen hypoglycemie remt eetlust  geen gewicht  cardioprotectief (door gunstige effecten op BD, lipiden, stollingsparameters, …) Metformin : voordelen

81 gastro-intestinale intolerantie (1/20)  dosis niet te snel  gevaar voor lactaatacidose Metformin : neveneffecten  contra-indicaties: leverlijden, nierlijden (creat > 1.5), longlijden, hartdecompensatie, acute ziektes, chirurgie, contrastonderzoeken

82 Alfa-glucosidaseremmers –= acarbose of Glucobay –inhiberen van disacharidasen in de darm –tragere opname van glucose –gastrointestinale nevenwerkingen –weinig gebruikt

83 Glitazones rosiglitazone (Avandia ® ) pioglitazone (Actos ® )

84 insuline sensitizers Glitazones  geen hypoglycemie  extra cardiovasculaire protectie  kunnen toegevoegd worden aan SU, gliniden en metformin  andere neveneffecten (effecten lange termijn niet bekend)  veilig bij nierinsufficiëntie compleet ander werkingsmechanisme dan metformin langwerkend hepatische afbraak  1-2 x /d

85 Gliniden repaglinide (NovoNorm ® ) nateglinide (Starlix ® )

86 werken analoog aan SU zeer snelle inwerktijd korte halfwaardetijd hepatische afbraak Gliniden  ter vervanging van SU  kort voor maaltijd  betere controle van PP piek  < hypo's bij missen maaltijd  <  -celfalen  veilig bij nierinsufficiëntie

87 diabetes dieet en lichaamsbeweging farmacologische therapie niet obeesobees sulfonylureum (SU) (glinide) metformine (MF) SU + MF of SU + glitazone of MF + glitazone toevoegen van insuline

88 Anti - obesitas medicatie –sibutramine( Reductil) –orlistat( Xenical )

89 Type 2 diabetes :insuline insuline : eerste keuze –bij belangrijke symptomatologie –zeer hoge nuchtere bloedglucose –diabetische ketoacidose –onduidelijkheid type 1/type 2 –zwangerschap –contra-indicatie voor orale antidiabetica

90 Type 2 diabetes :insuline insuline : vaak tijdelijk –bij infectie –bij myocardinfarct –bij chirurgie

91 OMASOMASOMASOMAS Zelfcontrole : belang van dagkurve xxxxxxxx

92 Noteren

93 Behandeling van risicofactoren cardiovasculair lijden hypertensiehyperlipidemie

94 bloeddruk

95 lichte daling van bloeddruk met 10/5 mm Hg (van 154/87  144/82) geeft : mortaliteit door DM  32%p=0.019 CVA  44%p=0.013 hartfalen  56% p=0.0043 microvasculaire complicaties  37%p=0.0092 Hypertensie en diabetescomplicaties UKPDS 38. BMJ 1998;317:703-13.

96 HOT studie. Lancet,1998, 351:1755-62 Striktere bloeddrukcontrole nodig bij diabetici dan bij niet-diabetici diast BD (mm Hg)

97 lipiden

98 epidemiologische studie in Finland : 1059 DM2  1373 niet DM AMI na 7 j follow-up : Acuut myocardinfarct (AMI) bij diabetes Haffner NEJM 98;339:229

99 geen diabetes diabetes grotere LDL-partikels kleinere LDL-partikels + geoxydeerd, geglycosileerd LDL-partikels bij DM : veel atherogener !

100 Streefwaarden tot. CH< 190 mg/dl< 5 mmol/l CH / HDL<4< 4 LDL < 115 (100) mg/dl< 3 mmol/l TG < 180 (150) mg/dl< 2 mmol/l HDL > 40 mg/dl> 1 mmol/ www.diabetes.org www.diabetes.orgwww.diabetes.org

101 roken

102 CV-risico bij roken

103 Rookstop duidelijk advies : sterk afraden, gebruik maken van acute problemen, stopdatum afspreken, familie betrekken duidelijk advies : sterk afraden, gebruik maken van acute problemen, stopdatum afspreken, familie betrekken nicotine substitutie : pleister  placebo (NEJM 96;324:1792) nicotine substitutie : pleister  placebo (NEJM 96;324:1792) STOPna 14 w :21% 9% (p=0.001) na 24 w : 14% 11%(ns) veilig bij patiënten met CIHL bupropion : R/ ged. 7w ( NEJM 97;337:1195) bupropion : R/ ged. 7w ( NEJM 97;337:1195) bupropion  placebo 100 mg150 mg300 mg STOPna 7 w : 29 39 44 19 % na 12 m : 20 23 23 12 % bupropion  placebo 100 mg150 mg300 mg STOPna 7 w : 29 39 44 19 % na 12 m : 20 23 23 12 %

104 aspirine

105 Aspirine: ADA aanbevelingen secundaire preventie primaire preventie als hoog risico: –familaal cardiovasc. lijden –roken –hypertensie –BMI > 28 –µAU, proteinurie –hyperlipidemie –lft. > 30 j  elke type 2 diabeet moet aspirine krijgen (als geen contraïndicaties)

106 Aspirine: ADA aanbevelingen secundaire preventie primaire preventie als hoog risico: –familaal cardiovasc. lijden –roken –hypertensie –BMI > 28 –µAU, proteinurie –hyperlipidemie –lft. > 30 j  elke type 2 diabeet moet aspirine krijgen (als geen contraïndicaties)

107 O M A S Daonil Glucophage Zocor Fludex Zestril Amlor Asaflow Corvatard Redomex voorbeeld van dagelijkse medicatie van type 2 diabeet Polyfarmacie

108 Inadequate zelfzorg ten aanzien van voedselopname Gevaar voor gebrekkige zelfzorg ten aanzien van vochtopname Inadequate zelfzorg ten aanzien van lichaamsbeweging Inadequate zelfzorg ten aanzien van verwondingpreventie Inadequate zelfzorg ten aanzien van symptoomherkenning Inadequate zelfzorg ten aanzien van behandelingscontrole Inadequate zelfzorg ten aanzien van therapietrouw Inadequate zelfzorg ten aanzien van medische consumptie Inadequate zelfzorg ten aanzien van zelfbeeldwijziging

109 Inadequate zelfzorg ten aanzien van voedselopname Body Mass Index B.M.I. > 25 35% vet, > 15% eiwitten > 300 mg cholesterol per dag > 6 gram zout per dag > 25 gram sucrose per dag < 30 gram vezels per dag verhouding meervoudig onverzadigde ‑ verzadigde vetzuren < 1

110 Inadequate zelfzorg ten aanzien van voedselopname weinig precieze en onregelmatige maaltijdspreiding, afgestemd op de insulinetherapie. - 3 maaltijden- 2 à 3 tussenmaaltijden gebrekkig beoordelingsvermogen van- type voedsel;- hoeveelheid voedsel;- timing voedsel. door onvoldoende kennis van ‑ maten en gewichten (portie, kilogram) ‑ macronutriënten in producten (koolhydraten, vezels) ‑ maaltijddriehoek gebrekkig uitvoeringsvermogen van werken met maaltijdschijf

111

112 Gevaar voor gebrekkige zelfzorg ten aanzien van vochtopname negatieve vochtbalans door polyurie bij hyperglycemie 3 eenheden alcohol per dag

113 Inadequate zelfzorg ten aanzien van Iichaamsbeweging Keto ‑ acidose tijdens en na lichamelijke inspanning Hypoglycemie na lichamelijke inspanning Onvoldoende controle bloedglucosewaarden tijdens verschillende omstandigheden Geen planningtijdstippen van lichaamsbeweging en insuline of voedselopname Geen extra inname koolhydraten bij inspanning met hoge intensiteit Veel belasting onderste ledematen bij perifere neuropathie Nauwelijks lichaamsbeweging

114 Inadequate zelfzorg ten aanzien van Iichaamsbeweging gebrekkig beoordelingsvermogen van belang lichaamsbeweging voor preventie van chronische complicaties gebrekkig beoordelingsvermogen van energieverbruik van beweging door onvoldoende kennis van voeding met lage en hoge absorptiesnelheid, insulinesecretie, respons van voedingsstoffen, energieverbruik van bewegingen, sporten gebrekkig uitvoeringsvermogen van inname extra koolhydraten en/of vermindering insuline

115 De voordelen van meer bewegen op een rijtje: insulinegevoeligheid neemt toe complicaties kunnen worden voorkomen of worden uitgesteld versterkt het hart werkt bloeldrukverlagend werkt cholesterolverlagend het is leuk het is ontspannend het heeft een positieve invloed op het lichaamsgewicht het gaat botontkalking (osteoporose) tegen het bevordert het zelfvertrouwen houdt spieren en gewrichten soepel vergroot de lichamelijke conditie maakt dat u zich goed voelt.

116 Inadequate zelfzorg ten aanzien van verwondingpreventie het dragen van knellende schoenen gedurende vele aaneengesloten uren op blote voeten lopen, op een scherpe steen of gebroken glas stappen geen controle van voeten op blaren, callusvorming onvoorzichtig knippen van nagels of verwijderen van eelt geen aandacht voor tintelingen, krampen, doof gevoel in voeten geen regelmatig onderzoek op verminderd zicht, minder nachtzicht voertuigen besturen met zeer frequente en onverwachte hypo’s

117 Inadequate zelfzorg ten aanzien van symptoomherkenning niet of te laat reageren op zweten, beven, versnelde pols, lichtgevoel, hoofdpijn, waggelende gang, dubbel zien niet of te laat reageren op moeheid, slaperigheid, droge mond, polydipsie, polyurie, braken niet of te laat reageren op bloedglucose waarde van 250 mg/dl niet reageren op aceton in urine, niet reageren op verminderd zicht, minder nachtzicht niet reageren op verhoogde bloeddruk niet reageren op albumineverlies in 24 ‑ uurs urine niet reageren op pijnscheuten in benen, dove prikkelende en brandende sensaties in voeten en handen, nachtelijke krampen in handen niet reageren op brandende gewaarwordingen in de oesophagus (Prepulsid®) niet reageren op mictiestoornissen niet reageren op impotentie niet of te laat reageren op pijnklachten op de borst roken

118 Inadequate zelfzorg ten aanzien van behandelingscontrole niet regelmatig gebruik maken van bloedglucosestrips of meten niet correct uitvoeren van de procedure: - onjuiste prik in alcohol schoongemaakte vinger - niet correct aanbrengen van bloeddruppel op teststrook geen vochtbalans bijhouden bij hoge bloedglucose waarden bloedglucosewaarden en aceton waardes in urine onjuist interpreteren geen diabetes dagboek bijhouden

119 Inadequate zelfzorg ten aanzien van behandelingscontrole niet regelmatig gebruik maken van bloedglucosestrips of meten niet correct uitvoeren van de procedure: - onjuiste prik in alcohol schoongemaakte vinger - niet correct aanbrengen van bloeddruppel op teststrook geen vochtbalans bijhouden bij hoge bloedglucose waarden bloedglucosewaarden en aceton waardes in urine onjuist interpreteren geen diabetes dagboek bijhouden

120 Inadequate zelfzorg ten aanzien van therapietrouw niet correct innemen van juiste dosis antidiabetica (30 min. vóór maaltijd) onregelmatig eten en onvoldoende koolhydraat opname verwisseling van traag ‑ en snelwerkende insuline onjuiste dosis insuline spuiten niet vaste injectieplaats per tijdstip van de dag hanteren onjuiste injectietechniek: lange naald loodrecht in smalle huidplooi insuline onjuist bewaren (in vriesvak) geen suiker bij zich dragen

121 Inadequate zelfzore ten aanzien van medische consumptie geen diabeteskaart bij zich dragen geen hospitalisatie bij coma na toediening glucagon geen contact met geneesheer bij frequente hypo's geen contact met geneesheer bij blijvende symptomen van hyperglycemie geen contact met geneesheer bij ziekte gepaard gaande met koorts en braken geen contact met geneesheer bij voetproblemen geen vermelding van orale antidiabetica of insuline aan vreemde geneesheer geen regelmatige bloeddrukcontrole geen jaarlijkse controle van 24 ‑ uursurine op albumine geen jaarlijks oogfunctie onderzoek

122 HET BESTE DAT JE KAN DOEN IS STOPPEN MET ROKEN, DRINKEN EN VETTIG ETEN ! WAT IS HET TWEEDE BESTE ?

123 De regel van 100 Om gelukkig 100 jaar te worden Buikomtrek minder dan 100 Wandel 100 km per maand Gemiddelde bloeddruk onder de 100 mm/Hg Nuchtere glycemie < 100 mg% LDL cholesterol < 100 mg% NOOIT roken

124 Vragen stellen Diabetes Infolijn – 0800/96333 056/30 51 02 diabetescentrum.olv@azgroeninge.be michiel.vandamme@pandora.be


Download ppt "Najaarsvorming diëtisten Een organisatie van de Vlaamse Diabetesvereniging vzw & Vlaamse Vereniging van Voedingskundigen en Diëtisten in samenwerking met."

Verwante presentaties


Ads door Google