De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Symposium Bachelor Medische Hulpverlening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Symposium Bachelor Medische Hulpverlening"— Transcript van de presentatie:

1 Symposium Bachelor Medische Hulpverlening
Geert van den Brink Radboud Zorgacademie Februari 2011

2 Waarom een bachelor Medische Hulpverlening?
Opleidingskwaliteit en –organisatie Het in-service leren is gevoelig voor de varkenscyclus Opleidingstrajecten zijn smal Opleidingstrajecten zijn kostbaar (Fonds ZiekenhuisOpleidingen) Beperkte inzet Beperkte employability Alleen branche-diploma / geen aansluiting bij OC&W opleidingen Weinig doorstroommogelijkheden

3 Waarom een bachelor Medische Hulpverlening?
Arbeidsmarktproblematiek in de gezondheidszorg ( extra in 2025) Grotere zorgvraag Steeds minder / steeds ouder Vertrek door hoge werkdruk Vertrek door ontplooiingsmogelijkheden Demografische verschillen Onderzoek UMCU:

4 Waarom een bachelor Medische Hulpverlening?
Onderzoek UMCU: Huidig tekort 2016 Operatieassistenten Anaesthesiemedewerkers Gespecialiseerd Verpleegkundigen Nieuwe aanwas verpleegkundigen tot 2016: Aantal studenten dat afstudeert = * 65% = 10725

5 Waarom een bachelor Medische Hulpverlening?
Vaak slot op OK in ziekenhuis bron: het Parool datum: 24 augustus 2001 (Van een verslaggever) AMSTERDAM – Door nijpend personeelsgebrek zijn in ruim eenderde van de ziekenhuizen operatiekamers gesloten. Dat blijkt uit een enquête van het Leids Universitair Medisch Centrum onder 112 ziekenhuizen.

6 Waarom een bachelor Medische Hulpverlening?
7 september 2010

7 Waarom een bachelor Medische Hulpverlening?
Context : aantal zorgprofessionals UMCN (25 beroepen !!)

8 Waarom een bachelor Medische Hulpverlening?
Hoe vol is de vijver? Voor de opleiding: Na de opleiding Selectiemechanismen - deel wat vertrekt uit de zorg Keuze studenten Direct / na aantal jaren Imago andere opleiding / stoppen Tijdens de opleiding - parttime factor 0,7 Propedeuse Beroepsbeeld Binding met instelling ?    ? Potentieel? Binden en Boeien Rendementsverbetering Kwaliteitsverbetering HBOV De organisatie is conform het opleidingscontinuüm georganiseerd. Van basis  vervolgonderwijs  bijscholing. De onderwijskundige uitgangspunten hebben daarmee een zwaarder aandachtspunt dan de professionele kenmerken

9 Waarom een bachelor Medische Hulpverlening?
De organisatie is conform het opleidingscontinuüm georganiseerd. Van basis  vervolgonderwijs  bijscholing. De onderwijskundige uitgangspunten hebben daarmee een zwaarder aandachtspunt dan de professionele kenmerken

10 Waarom een bachelor Medische Hulpverlening?
Terugdringen van de uitval tijdens de opleiding Curriculum-wensen Theorie opgebouwd rond thema’s Afwisseling t.a.v. onderwijsvormen (combinatie van theorie/praktijk/toepassen/experimenteren sociale interactie etc.) Docentencorps / state of the art inhoud Doorlopende leerlijnen (geen vakken)  competenties Toetsen Contactonderwijs afgewisseld met stages / praktijkopdrachten/ skills/ simulatie/teamtraining Snel zicht op beroep (functies) van breed naar specifiek Samen met werkveld

11 Waarom een bachelor Medische Hulpverlening?
Leerjaar Specialisatie 1 Specialisatie 2 Specialisatie 3 Specialisatie 4 Leerjaar 3 Differentiatie 1 Differentiatie 2 Leerjaar 1 en 2 Basisjaren

12 Waarom een bachelor Medische Hulpverlening?
Opleidingscontinuüm Vervolgopleiding Bij en Nascholing Basisberoepsopleiding Vanuit een dergelijk stelsel van basisberoepsopleiding, gericht op een brede oriëntatie dien het opleidingscontinuüm nog meer dan nu het geval is vorm en inhoud te krijgen. In dit plaatje wordt dit opleidingscontinuüm weergegeven waarbij het de opdracht aan de Radboud Zorgacademie is om basisberoepsbeoefenaren op te leiden voor gekwalificeerde functionarissen.

13 Waarom een bachelor Medische Hulpverlening?
Boeien en Binden Werksfeer (klein in groot) Inhoud van het werk Betekenisvol Kwaliteit van het werk Scholing Doorgroei mogelijkheden Persoonlijke ontwikkeling bijscholing Verandering van werk Mogelijkheid om parttime te werken Salaris

14 Waarom een bachelor Medische Hulpverlening?
Conclusie De bachelor medische hulpverlening is: aantrekkelijk (profiel) Breed Toekomstgericht onderwijskundig modern Gericht op verwerven van competenties Nauwe relatie met beroepspraktijk Mogelijkheid tot specialiseren Opbouw van breed naar smal Mogelijke inpassing van meerdere functies

15


Download ppt "Symposium Bachelor Medische Hulpverlening"

Verwante presentaties


Ads door Google